Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Криміналістика. Слідчий огляд
Українські реферати - Криміналістика
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Криміналістика. Слідчий огляд


ЗМІСТ

Вступ
1. Поняття, завдання та принципи слідчого огляду місця події
2. Основні етапи слідчого огляду місця події
3. Слідчий огляд як метод криміналістичного дослідження матеріальних джерел інформації
Висновки
Список використаної літератури

Дивіться також:
Курсова робота - Розслідування дтп. Тактика проведення огляду місця дорожньо-транспортної події

ВСТУП

Криміналістика — це наука, яка дійсно знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю. Саме криміналістика на основі своїх наукових досліджень та розробок пропонує оперативно-розшуковим працівникам, слідчим, експертам, суддям науково обґрунтовані та перевірені практикою засоби, прийоми та методи розкриття злочинів, розслідування та судового розгляду кримінальних справ.
Криміналістика привертає до себе увагу насамперед тим, що вона допомагає встановити істину, проникнути у невідоме, таємне. У повсякденному розумінні криміналістику пов’язують з детективами Агати Кристі та Конан Дойля про досвідчених слідчих, славетних експертів або доблесних нишпорок, але справжній зміст криміналістики не відповідає поверхневому уявленню детективного жанру.
Криміналістика є самостійною галуззю наукового знання, яка має власний предмет і методи дослідження. Криміналістику можна розглядати у трьох аспектах: як науку, як навчальний курс і як практичну діяльність у боротьбі зі злочинністю.
Предмет криміналістики є багатогранним і складним. У юридичній літературі мають місце різні визначення предмета криміналістики: як науки про розслідування злочинів, або науки про розкриття злочинів, або науки про сукупність технічних засобів, тактичних прийомів і методичних рекомендацій. Останнім часом криміналістику визначають як науку про технології та засоби практичного слідознавства у кримінальному судочинстві.
Система криміналістики — це її складові розділи (частини), що перебувають у тісних взаємозв’язках.

1. Поняття, завдання та принципи слідчого огляду місця події

Оглядом називається слідча дія, яка полягає у безпосередньому сприйнятті об’єктів з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з’ясування обставин події, а також обставин, що мають значення у справі.
Огляд, як слідча дія, поділяється на декілька видів: а) огляд місця події; б) огляд предметів і документів; в) огляд ділянок місцевості та приміщень, які не є місцем події; г) огляд трупа; ґ) огляд тіла живих осіб (освідування);
д) огляд тварин; е) огляд транспортних засобів.
Метою огляду є: а) виявлення слідів злочину і речових доказів; б) з’ясування обставин події; в) висунення версій про подію злочину і його учасників; г) отримання даних про осіб, які могли бачити вчинення злочину, з метою організації оперативно-розшукових заходів і наступних слідчих дій.
Огляд місця події є первинною і невідкладною слідчою дією. Це пояснюється необхідністю отримання інформації про обставини події у первісному, незміненому стані, оскільки будь-яке зволікання спричиняє втрату речових доказів, зміну слідової картини. Невідкладність огляду місця події пояснюється також необхідністю оперативного отримання інформації з метою організації розшуку злочинця, а також інших слідчих дій, спрямованих на розкриття злочину.
Здійснення огляду місця події підпорядковане певним принципам, до яких належать:
1) Своєчасність огляду. Огляд місця події здійснюється негайно після отримання повідомлення про подію злочину, у будь-який час доби. Огляд може бути відкладений у зв’язку з несприятливими умовами (неможливістю прибуття, відсутністю транспорту, станом погоди), але з обов’язковим розпорядженням про охорону місця події. Своєчасність огляду забезпечує отримання всебічної інформації про подію і оперативність у здійсненні розшукових заходів;
2) Об’єктивність і повнота огляду. Об’єктивність огляду означає всебічне обстеження всієї обстановки, слідів і речових доказів. Як правило, при огляді місця події слідчий виходить з первісної інформації про подію, яка отримана після прибуття на місце події, а також з тих версій, що виникають під час огляду. Таких версій може бути декілька і згідно з кожною з них має здійснюватися огляд. При цьому не слід перебувати у полоні однієї з версій, якою б правдоподібною вона не здавалась, і відповідно лише до неї виявляти сліди і речові докази. Треба враховувати також й контрверсії, які дозволяють під іншим кутом зору тлумачити подію, що мала місце, та пам’ятати про можливі інсценування події, створення слідової картини, яка спотворює сутність події;
3) Планомірність огляду. Слідчий огляд передбачає певний порядок у діях слідчого: визначення порядку огляду, його меж, послідовності пересування по території або приміщенню, що оглядається, а також визначення об’єктів (слідів, речових доказів), які можуть мати місце у зв’язку з подією злочину. Планомірність передбачає й обрання методів огляду (ексцентричний, концентричний, фронтальний та ін.). Під час огляду місця події вивчаються обставини, за яких відбулася подія, зміни у розташуванні різних об’єктів, сліди осіб, які вчинили злочин, знаряддя і засоби вчинення злочину, а також сліди, залишені цими знаряддями. Увага слідчого має концентруватися також на речових доказах, виявлення яких пов’язане з подією злочину;
4) Застосування науково-технічних засобів. Цей принцип огляду місця події стосується виявлення і фіксації слідів і речових доказів, що у багатьох випадках неможливе без застосування науково-технічних засобів. Так, виявлення слідів рук (невидимих і слабковидимих), ніг, крові, мікрочасток вимагає застосування спеціальних науково-технічних засобів, значна кількість яких є у слідчій валізі, однак при огляді можуть бути використані також інші науково-технічні засоби, що передбачає залучення спеціаліста. Під час огляду місця події важливо дуже обережно поводитись з речовими доказами, щоб запобігти їх втраті або пошкодженню, яке виключило б їх використання для здійснення експертизи. Саме тому при застосуванні науково-технічних засобів необхідно дотримуватись правил упаковки і фіксації виявленого. Важливим засобом фіксації окремих слідів, речових доказів, як і усіх обставин події, є фото- або відеозйомка. Застосована згідно з передбаченими правилами, вона сприяє об’єктивному відображенню загальної й слідової картини, які спостерігалися під час огляду місця події.

2. Основні етапи слідчого огляду місця події

Підготовчі дії, пов’язані з оглядом місця події, складаються з двох етапів: дії до виїзду на місце події та дії після прибуття на місце.
Підготовчі дії до виїзду на місце події полягають у такому:
а) слідчий має уточнити характер події згідно з повідомленням, що надійшло;
б) вжиття заходів (через органи міліції або адміністрацію установи) щодо охорони місця події та надання допомоги потерпілим;
в) забезпечити безпеку громадян на ділянках, які межують з місцем події;
г) перевірити готовність науково-технічних засобів;
ґ) вирішити питання щодо транспортних засобів, які необхідні для виїзду на місце події;
д) визначити коло осіб, які братимуть участь в огляді, згідно з характером злочину (судово-медичний експерт, експерт-криміналіст, інспектор ДАІ, кінолог);
е) вирішити питання про запрошення понятих, особливо у випадках, коли місцем події є віддалена місцевість або огляд відбувається у нічний час тощо.
Якщо слідчий вважає за потрібне, він може запросити для участі в огляді потерпілого, який здатний допомогти з’ясуванню обставин події, а також надати допомогу у виявленні слідів і речових доказів.
Після прибуття на місце події слідчий вживає таких заходів:
а) упевнюється у наданні допомоги потерпілому;
б) проводить коротке опитування свідків;
в) дає розпорядження працівникам міліції щодо проведення необхідних оперативно-розшукових заходів (переслідування по «гарячих слідах», встановлення очевидців);
г) усуває з місця події сторонніх осіб;
ґ) визначає функції кожного учасника огляду і роз’яснює їм їхні права та обов’язки.
Після закінчення цих дій слідчий приступає безпосередньо до огляду.
Огляд місця події передбачає обрання методів, які визначають його послідовність.
Під час оглядової стадії слідчий здійснює такі дії: визначає межі огляду, його оптимальний метод відповідно до ситуації, проводить орієнтуючу і оглядову фотозйомку.
Статична стадія огляду передбачає огляд без порушення обстановки, окремих слідів і речових доказів. Слідчий пересувається по місцю події, зосереджуючи свою увагу на розташуванні окремих об’єктів огляду з метою вибору тих з них, які, за його припущенням, можуть мати відношення до події злочину.
Найбільш відповідальною є динамічна стадія, під час якої детальному вивченню підлягають сліди і речові докази. Слідчий аналізує їх сутність, відношення до події злочину, отримує інформацію, яка уточнює існуючі версії, або висуває інші, відповідно до характеру та інформаційної цінності виявленого. На цій стадії активно застосовуються науково-технічні засоби, серед яких переважне місце належить таким методам фіксації, як вузлова або детальна фотозйомка, а також методи виявлення слідів рук, знарядь злому, слідів ніг і транспортних засобів. Важливе значення мають фіксація і вилучення слідів шляхом виготовлення зліпків, перенесення їх на дактилоскопічні плівки. Детальний огляд слідів і речових доказів передбачає виявлення їх ознак, визначення можливості їхнього використання для експертного дослідження. Під час огляду слідчому необхідно звертати увагу на мікросліди і мікрочастки, оскільки їх аналіз і наступне дослідження можуть дати важливу інформацію щодо встановлення осіб, які причетні до події злочину, а також для організації інших слідчих дій (обшуку, виїмки), спрямованих на визначення інших доказів події злочину. У процесі огляду місця події можуть бути здійснені експрес-дослідження окремих слiдів або речових доказів, які вимагають застосування спеціальних засобів. До них належать: проби на наявність крові у плямах, що нагадують кров’яні; прочитання документів із забрудненими, замитими текстами за допомогою світлофільтрів або електронно-оптичних перетворювачів та ін.
Аналіз обставин події, слідів і речових доказів, визначення їх причинно-наслідкових зв’язків дозволяють виявити так звані негативні обставини, тобто такі, що суперечать уявленням про закономірний розвиток подій.
Виявлений у процесі огляду об’єкт спочатку аналізується з точки зору його звичайної у людському розумінні субстанції та призначення. Після цього аналіз спрямовується на встановлення у знайденому об’єкті (сліді, речовому доказі) таких ознак, які свідчать про його використання в події злочину. Цей етап аналізу дає змогу виявити зв’язки певного об’єкта з подією злочину і тим самим встановити коло обставин, що мають значення для здійснення пізнання у розслідуванні. При уявному аналізі об’єктів, що проводиться під час огляду місця події, використовуються елементи фактичного аналізу, зокрема таких його методів, як вимірювання, дослідження за допомогою науково-технічних засобів, порівняння. Застосування лупи, світлофільтрів, ультрафіолетових освітлювачів, запилюючих порошків до умовиводів уявного аналізу у багатьох випадках додає деяку кількість виявлених ознак, правильна оцінка котрих багато в чому визначає можливість розгляду знайденого як речового доказу.
Місце події, як правило, є відображенням певної події злочину.
Велике значення мають вилучені у процесі огляду місця події мікрооб’єкти — дрібні частки скла, обривки волосся, волокна органічного і неорганічного походження тощо. Мікрооб’єкти мають вилучатися і пакуватися з дотриманням особливих правил у спеціальні пакети, дуже обережно, можливо, за участю спеціаліста.
Сліди рук неможливо вилучити тому вони копіюються. Для виготовлення копій використовуються дактилоскопічні плівки, полімерні пасти, гіпс, пластилін та інші матеріали.
При застосуванні науково-технічних засобів у процесі огляду місця події, а також при вивченні слідів або речових доказів слідчий може залучити спеціаліста-криміналіста, який надасть допомогу у вирішенні питань, пов’язаних з аналізом слідів (визначення розміру взуття, якою рукою залишено слід, у якій галузі виробництва використовуються знайдені під час огляду інструменти та ін.). Такі відомості є вихідними для висунення окремих і загальних версій, що визначають напрям розслідування, пошук осіб, які вчинили злочин, можливості проведення різних експертних досліджень. Припущення і висновки, зроблені спеціалістом, не вносяться до протоколу, вони є орієнтуючими для формування слідчих версій і роботи слідчого на місці події.
Місце події та його матеріальна обстановка є відображенням наслідків певного злочину. Місце вчинення злочину — найбагатше джерело відомостей. У більшості випадків розкриття злочинів цілком залежить від того, чи повною мірою використано це джерело, але воно не завжди однаково відображає подію злочину. Залежно від характеру відображення на місці події злочину можна уявити ситуації, коли подія злочину: 1) має дійсне відображення; 2) не має повного відображення; 3) не знаходить свого явного відображення; 4) має фальшиве відображення. Ці ситуації вимагають відповідної інтерпретації.
Система тактичних прийомів при дійсному відображенні події злочину охоплює:
1) зіставлення первинних даних і обстановки місця події з метою виявлення слідів злочину;
2) аналіз окремих слідів на місці події;
3) моделювання події, що відбулася.

3. Слідчий огляд як метод криміналістичного дослідження матеріальних джерел інформації

Методи (як способи мавикзії) дослідження в процесі проведення огляду є впорядкованою сукупністю правил пізнання - безпосереднього виявлення суб'єктом криміналістичної діяльності слідів злочину та інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі.
Проведення слідчої дії - огляду передбачає комплекс, систему методів дослідження. Водночас, сам огляд також є одним із методів дослідження, наприклад, відтворення будь-якого явища або спостереження за новим явищем у певних умовах з метою його вивчення. Метод огляду в сукупності з іншими методами — орієнтація на місцевості, виміри, порівняння тощо — використовується, зокрема, при проведенні такої слідчої дії, як відтворення обстановки й обставин події. Метод огляду часто використовується також в експертній діяльності при проведенні дослідів з метою перевірки об'єктивної можливості існування або характеру будь-яких дій, фактів, явищ, обставин у розслідуванні кримінальної справи про злочин. Однак експертна діяльність може бути матеріалізованою в разі призначення слідчим відповідної експертизи. Зміст методу огляду в загальнонауковому розумінні повністю збігається з методом як способом мавикзії дослідження в процесі проведення слідчого огляду. Водночас, методи слідчого огляду, тобто визначені кримінально-процесуальною формою діяльності, мають свої типові ознаки, які є сукупністю взаємозв'язаних способів та прийомів доцільного, раціонального виконання завдань кримінального судочинства. Така єдність указаних правил є неподільною, а їх сумарна кількість становить методику дослідження в процесі проведення огляду.
Методи (як способи мавикзії) проведення огляду можна виокремлювати за різними ознаками: глибиною, повнотою, характером, послідовністю застосування засобів дослідження тощо. За глибиною методу дослідження (мавикзії) проведення огляду доцільно класифікувати на огляд — детальний та загальний; за повнотою дослідження - вибірковий і суцільний; за характером - динамічний і статичний; за послідовністю застосування засобів дослідження — концентричний, ексцентричний, фронтальний, секторний і вузловий.
Метод (мавикзія) детального дослідження об'єкта і предмета при огляді полягає в тому, що процес виявлення слідів злочину, інших речових доказів та обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі, триває поступово, поетапно (окремими елементами), але комплексно - всебічно, повно й об'єктивно.
Метод (мавикзія) загального дослідження об'єкта і предмета при огляді - це по суті оглядова стадія, коли відбувається основне, без подробиць, сприймання, аналіз і синтез (єдність, цілісність обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі, прогнозування щодо виявлення слідів злочину та інших речових доказів і обставин, які мають значення для справи, з'ясування обстановки злочину).
Метод (мавикзія) вибіркового дослідження об'єкта і предмета при огляді є не суцільним, а частковим, він обирається слідчим з урахуванням виявлених слідів злочину та інших речових доказів. Метод вибірковості дає змогу перевірити результативність (якість) прогнозування слідчого, яке було здійснено ним на оглядовій стадії (метод загального дослідження).
Метод (мавикзія) суцільного дослідження об'єкта і предмета при огляді — це єдиний процес у часі й просторі, який не переривається як слідча дія, а витворюється завдяки послідовності й позбавлений будь-якої роздвоєності чи розгалуженості.
Метод (мавикзія) динамічного дослідження при огляді означає, що процесуальне вивчення об'єкта і предмета триває в стані руху (у тому числі з використанням необхідних засобів), але докладена до них фізична та будь-яка інша сила не повинні впливати на їхню форму і зміст.
Метод (мавикзія) статичного дослідження при огляді є протилежним динамічному методу і застосовується щодо об'єкта і предмета за умови, що вони перебувають у стані спокою, рівноваги. Метод статичного дослідження далеко не завжди передує іншим методам мавикзії. Усе залежить від предмета слідчого огляду.
Метод (мавикзія) концентричного дослідження об'єкта і предмета огляду застосовується на великих ділянках місцевості й характеризується тим, що слідчий здійснює процес відповідного пізнання за принципом — з місць, віддалених від центру події злочину, до його центру, що має значення для розкриття та розслідування злочину.
Метод (мавикзія) ексцентричного дослідження об'єкта і предмета огляду — це спосіб, сутність якого полягає в діяльності слідчого за зворотним принципом — від центру події злочину або події, що має значення для його розкриття і розслідування, до місць, віддалених від нього.
Метод (мавикзія) фронтального дослідження об'єкта і предмета огляду передбачає проведення такого пізнання одночасно, різними способами і засобами, з переміщенням суб'єктів криміналістичної діяльності єдиною смугою. Метод фронтального дослідження при проведенні огляду місця події також використовується в основному на великих ділянках місцевості.
Метод (мавикзія) секторного дослідження об'єкта огляду і предмета огляду передбачає проведення зазначеного осягнення на певних ділянках місцевості частинами, поетапно, але всебічно та повно. При секторному методі огляду значних ділянок місцевості бажано використовувати компас.
Метод (мавикзія) вузлового дослідження об'єкта і предмета огляду як криміналістичний спосіб рекомендує попередньо площину, що підлягає вивченню, поділити на найбільш скупчені місця, де відбулися події злочину, інші події, що мають значення для його розкриття і розслідування. Але все ж таки вузловий метод застосовується з метою пошуку слідів злочину та інших речових доказів, наприклад, елементів предметів одягу і особистих речей потерпілих, підозрюваних, куль, гільз, набоїв, холодної зброї тощо.

ВИСНОВКИ

Найскладнішим є огляд місця події. Це місцевість чи приміщення, де виявлено подію з ознаками злочину, наприклад, місце, де знайдено труп з ознаками насильницької смерті або виявлено зламану касу, звідки викрадено гроші тощо. Місце події здебільшого є одночасно і місцем вчинення злочину. Проте ці місця можуть бути різними, наприклад, коли людину вбито в одному, а труп перенесено в інше місце, де його і знайдено. В таких випадках по одній справі може бути два чи більше місць події і всі вони, в міру виявлення, підлягають слідчому огляду. Наприклад, у справі про вбивство жінки, труп якої було розчленовано і розкидано частинами, провадилися огляди кожного місця, де знаходили частину трупа, а також і місця вбивства, тільки-но таке встановили.
Огляд місця події — це слідча дія, яка полягає в тому, що слідчий, проводячи розслідування, згідно з вказівками закону, безпосередньо сприймає, досліджує, фіксує і оцінює об'єкти на місцевості або в приміщенні, де виявлено ознаки злочину, з метою знаходження там слідів, речових доказів, з'ясування обстановки і всіх обставин, які мають значення для справи.
Огляд місця події провадиться в справах про такі небезпечні злочини, як убивство, зґвалтування, розбій, крадіжки, порушення правил безпеки руху та експлуатації автомототранспорту тощо. Від якісного його проведення у значній мірі залежить успіх розслідування.
Основні завдання, які стоять перед слідчим, коли він провадить огляд місця події, випливають із завдань розслідування злочину в цілому. Перш за все, це його розкриття, тобто встановлення факту вчинення і особи винного. Для цього необхідно з'ясувати: на що було посягання; в чому полягало діяння злочинця і коли та де воно вчинене; чим характеризують форми вини, мета та мотиви злочину, хто його вчинив. Крім того, треба встановити характер та розміри заподіяної шкоди, а також причини та умови, які сприяли злочинові.
Огляд місця події найчастіше є початковою слідчою дією, яка провадиться після порушення кримінальної справи. В невідкладних випадках огляд місця події може бути проведений до порушення кримінальної справи .
Оглядають місце події у присутності не менше двох понятих. Слідчий може запросити для участі в огляді спеціалістів, не заінтересованих у результатах справи. В огляді, який провадить слідчий, може брати участь прокурор, який згідно з ст. 227 КПК УРСР вправі провадити його і особисто.
При наявності трупа місце події оглядають з участю судовомедичного експерта, а коли його неможливо викликати, запрошується найближчий лікар (ст. 192 КПК УРСР).
На розсуд слідчого для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, обвинувачений та інші учасники процесу, а також підозрюваний і свідки. Огляд приміщення провадиться в присутності особи, що займає його, або представника відповідної установи, організації чи підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. - М.: Юристъ, 1997.
2.Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учеб. – М.: ИНФРА-М, 2005.
3. Криміналістика: Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів / За ред. В.Ю. Шепітька. - X.: Право,1998.
4.Криміналістика: Підруч. / За ред. В.Ю. Шепітька. - К.:Ін Юре, 2001.
5. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. В.Ю. Шепітька. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: 1н Юре, 2004.
6. Криминалистика: Учеб. / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. -М.: Высш. шк., 1994.
7. Криминалистика: Учеб. / Отв. ред. Н.П. Яблоков. - М.:БЕК, 1995.
8. Курс криминалистики: В 3 т. / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004.
9. Настільна книга слідчого: Наук. - практ. посіб. / За ред.В.Я. Тація. - К.: Ін Юре, 2003.
10.Осмотр места происшествия. Справочник следователя.- М.: Юрид. лит., 1982.
11.Руководство по расследованию преступлений: Учеб. пособие / Рук. авт. кол. А.В. Гриненко. - М.: Норма, 2002.
12.Руководство по расследованию преступлений: Науч. - практ. пособие / А.В. Гриненко, Т.В. Каткова, Г.К. Кожевников и др. - X.: Консум, 2001.
13.Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. - К.: Концерн "Вид. Дім "Ін Юре", 2003.

 

Скачати реферат:
Скачать этот файл (sldchij-oglyad.doc)sldchij-oglyad.doc86 Kb
 
загрузка...