Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Економічне зростання та його роль в економіці України
Українські реферати - Макроекономіка
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Економічне зростання та його роль в економіці України

Курсова робота з макроекономіки


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
1.1. Поняття економічного зростання та його виміри
1.2. Економічне зростання і крива виробничих можливостей
1.3. Фактори економічного зростання
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
2.1. Протиріччя економічного зростання
2.2. Аналіз основних чинників економічного зростання України
2.3. Стратегії економічного зростання
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Обсяг курсової роботи - 46 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Перехід економіки України до стану зростання вимагає внесення кардинальних коректив у державну політику регулювання економіки. Для цього необхідно проаналізувати причини такої глибокої кризи та шляхи виходу з неї, які пропонувались до цього часу. Чимало вітчизняних та зарубіжних економістів висловлювали свої погляди на цю проблему.
І хоча зараз чітко не визначено, який тип економічної системи будується в Україні, виділимо найголовніші з названих причин.
Наслідком такої форми господарювання була повна відсутність конкуренції між виробниками — основної причини випуску якісної, дешевої продукції, доступної споживачеві. Масова приватизація підприємств, яка проходила в другій половині 90-х років, відбувалася дуже повільними темпами, супроводжуючись гучними скандалами щодо численних зловживань чиновницько-адміністративного апарату під час організації аукціонів, тендерів тощо. Держава недоодержала величезні кошти через неправильну оцінку або навмисне заниження вартості приватизованих об'єктів. Невелика група людей, в основному представники колишньої партійно-комсомольської номенклатури, зуміли незаконними шляхами різко примножити свої капітали, у той час як переважна більшість громадян потрапила за межу бідності. Тому середній клас власників, що становить фундамент ринкової економіки будь-якої держави, у нас формується дуже повільно.
Окрім цього, у спадщину від колишнього СРСР Україні дісталася економіка, що розвивалася дуже непропорційно. Основну частку в ній становили галузі, що виробляють засоби виробництва (до 70%), у той час як у ринковій економіці вони не перевищують 30%. Для перебудови такої структури потрібні величезні інвестиційні ресурси, які можна одержати лише на міжнародному кредитному ринку, де до України дуже обережне ставлення.

Щодо теорії економічного зростання, то її основна проблема формується так: яким чином можна збільшити обсяг виробничих потужностей або, іншими словами, що потрібно зробити для збільшення потенційного рівня ВВП?. Відповідно до цього економічне зростання графічно можна передати зміщенням праворуч кривої виробничих можливостей. Крива виробничих можливостей відображає взаємодію чинників економічного зростання.
Економічне зростання — це головний елемент економічної динаміки, який визначає траєкторію (тренд) обсягів виробництва. Іншим елементом економічної динаміки є економічні цикли.
Світовий досвід двох останніх століть показав, що економічне зростання не буває безперервним, оскільки періоди економічного піднесення (збільшення обсягів виробництва) чергуються з періодами економічного спаду (скорочення обсягів виробництва). У роки економічного спаду зростає безробіття, знижуються ціни, зменшуються прибутки підприємств. У роки економічного піднесення все відбувається в протилежному напрямі. В умовах стагфляції скорочення обсягів виробництва супроводжується одночасним зростанням цін. Зокрема, така ситуація спостерігалася в Україні в 90-х роках 20 ст.
Отже, особливістю сучасної економіки є її зростання на основі періодичного чергування збільшення та зменшення обсягів виробництва. Період, протягом якого економіка проходить шлях від одного спаду або піднесення до іншого спаду або піднесення на умовах збереження загальної тенденції до зростання, називається економічним циклом (діловим циклом, циклом ділової активності, бізнес-циклом).
Окремі економічні цикли істотно різняться між собою. Проте, незважаючи на відмінності, всі вони мають одинакову структуру і складаються з чотирьох фаз: 1) пік (вершина), 2) спад (рецесія), 3) дно, 4) піднесення.
У процесі циклічних коливань відносно лінії тренду економіка послідовно проходить чотири фази. При цьому відлік циклічного коливання починають з точки, яку називають піком циклу і в якій обсяг виробництва сягає максимального рівня. В цій фазі циклу в економіці досягається повне використання наявних ресурсів і тому виробництво працює на повну або майже повну потужність, а ціни, як правило, зростають.

Зважаючи на актуальність даної проблеми темою курсового дослідження обрано питання: «Економічне зростання та його роль в економіці України».
Мета курсової роботи – теоретичне обґрунтування важливості економічного зростання в Україні.
Предмет курсового дослідження – сутність та закономірності економічного зростання в Україні.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
1) опрацювати наукову та методичну літературу з поставленого питання;
2) визначити основні особливості економічного зростання в Україні та його роль;
3) дослідити моделі економічного зростання.

 

 
загрузка...