Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Макроекономіка. Економічне зростання
Українські реферати - Макроекономіка
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Макроекономіка. Економічне зростання

ЗМІСТ

Вступ
1. Етапи розвитку макроекономіки як складової економічної теорії
2. Можливі негативні наслідки економічного росту
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Курсова робота - Економічне зростання та його роль в економіці України

ВСТУП

Характерною рисою сьогодення є зміна ситуації в економіці України. Наша держава пережила глибоку економічну кризу, яка була однією з найтриваліших та найскладніших у світі. Ознаками її було скорочення ВВП та виробництва товарів народного споживання за період з 1991 по 1999 рік приблизно у 2,5 разу. Найхарактернішою ознакою кризи, яку відчув на собі кожний громадянин України, стала інфляція, темпи якої у 1993 р. сягнули понад 10000%. Такого знецінення грошових знаків до цього не знала жодна країна світу. Наслідком таких потрясінь стало різке зниження життєвого рівня громадян, знецінення банківських вкладів та заощаджень. Протягом незначного проміжку часу завдяки інфляції практично все населення України опинилося за межею бідності, люди втратили все, що заробили. Попри всі намагання держава зараз не в змозі повернути своїм громадянам втрачені грошові заощадження.
Ще однією ознакою кризи стало різке зростання кількості безробітних. В умовах такої глибокої затяжної кризи почалося різке розшарування суспільства на багатих і бідних.
Можливо, ще немає достатніх підстав стверджувати, що з цією кризою цілком покінчено. Потрібен певний час для закріплення досягнутої стабільності. Однак поступово економіка України вступає у фазу пожвавлення підприємницької діяльності, про що свідчить зростання ВВП та виробництва товарів народного споживання у 2000-2002 рр.

1. Етапи розвитку макроекономіки як складової економічної теорії  

Макроекономіка є однією з галузей економічної науки, що формує наукові уявлення про функціонування економіки на національному рівні. Аналізуючи основні фактори ї наслідки економічного розвитку, ця наука водночас пропонує певні методи активного впливу на об’єкт свого дослідження, тобто на процес розширеного відтворення.
Макроекономіка досліджує господарську діяльність та взаємодію всієї сукупності економічних суб’єктів, тобто національну або світову економіку в цілому. Макроекономіка формує наше уявлення про функціонування  економічної системи на національному рівні.
Макроекономіка є однією з наймолодших економічних наук.
За загальним значенням, своєї зрілості вона досягла в 30-х роках ХХ ст.., в період світової економічної кризи, коли набула здатності впливати на економічну практику. Але свій початок макроекономічна наука бере ще з епохи середньовіччя (з XVI).
До цілей макроекономіки можна віднести:
- економічне зростання;
- повну зайнятість;
- економічну ефективність виробництва;
- стабільний рівень цін;
- справедливий розподіл доходів;
- соціальний захист;
- оптимальний баланс;
- економічну забезпеченість громадян;
- зовнішньоекономічну безпеку;
- економічну свободу.
Економічне зростання - це основний показник розвитку і добробуту будь-якої країни. Він є однією з головних макроекономічних цілей, досягнення якої зумовлене необхідністю випереджаючого зростання національного доходу порівняно зі зростанням чисельності населення для підвищення рівня життя в країні.
Розрізняють два поняття: „економічний розвиток" та „економічне зростання".
Економічний розвиток - це перехід від одного стану економіки до іншого, коли у новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з минулим періодом.
Економічне зростання - це збільшення обсягів реального ВБП в одному періоді порівняно з іншим, або зростання економічної могутності держави (є більш вузьким за змістом порівняно з економічним розвитком).
Найважливішими проблемами економічного зростання є:
- тенденції та джерела зростання;
- забезпечення його довготермінової стійкості;
- наслідки вибраної моделі технологічної політики;
- темпи оновлення структури народного господарства;
- вимір факторів та результатів зростання.
З метою вирішення цих та інших проблем застосовують моделі економічного зростання (неокласична модель, неокейнсіанська модель, модель економічного зростання Р. Солоу).
Розрізняють два головних: екстенсивний та інтенсивний, а також змішаний типи економічного зростання.
Екстенсивний тип економічного зростання досягається за рахунок розширення обсягів виробництва, тобто використання більшої кількості виробничих ресурсів:
• збільшення чисельності зайнятих;
• збільшення обсягу капіталу;
• залучення більшої кількості природних ресурсів.
Інтенсивний тип економічного зростання – досягається за рахунок більш досконалого використання економічних ресурсів, тобто:
• технологічного прогресу;
• рівня освіти та професійної підготовки кадрів;
• економії за рахунок зростання масштабу виробництва;
• покращання розподілу ресурсів;
• також впливають законодавчі, інституційні та інші фактори.
У процесі розширеного відтворення відбувається поєднання інтенсивного й екстенсивного типів економічного зростання, утворюється змішаний (реальний) тип економічного зростання, але розрізняють переважно інтенсивний або екстенсивний тип такого змішаного економічного зростання.
Змішаний (реальний) тип економічного зростання - зростання виробничих потужностей внаслідок збільшення кількості використання факторів виробництва і вдосконалення техніки та технологій.
За темпами розрізняють високий та низький темпи економічного зростання. Але не завжди високий темп є кращим, тому що це може впливати на якість продукції та структуру виробництва, тобто значно перевищувати кількість випуску засобів виробництва над споживчими товарами.
Економічне зростання повинно бути також безперервним та пропорційним.
Існують такі показники економічного зростання:

• збільшення обсягів реального ВВП (ВНП) або ЧНП чи НД;
• збільшення реального ВВП (ВНП) або ЧНП чи НД на душу населення;
• збільшення реального ВВП (ВНП) або ЧНП чи НД на одного зайнятого.
Економічне зростання вимірюється також річними темпами зростання за формулою:

(Формула) (1)
де Т - темп економічного зростання;
У1 - реальний ВВП (ВНП) (ЧНП або НД) у поточному році;
У0- реальний ВВП (ВНП) (ЧНП або НД) у базовому році.
Зміни реального ВВП в українській економіці наведено в табл. 1.

Таблиця 1.
Динаміка ВВП України, у % до попереднього року


Світова практика свідчить, що нормальні темпи економічного зростання дорівнюють 3-5% (табл. 2.).

Таблиця 2.
Темпи економічного зростання


Період після війни з 1949 по 1973 рр. для багатьох розвинутих країн називався періодом золотого сторіччя економічного зростання. В кінці XX ст. найбільш високі темпи економічного зростання спостерігалися у країнах Африки, Азії, у Кореї, Сінгапурі, а наднизькі — у постсоціалістичних країнах.
Отже, збільшення темпів економічного зростання є досить важливим і незаперечним завданням. Для населення дуже бідної країни навіть півпроцентне зниження у темпах зростання може означати недоїдання.
Економічне зростання розглядається як важлива економічна мета, оскільки збільшення реального обсягу національного продукту у розрахунках на душу населення означає підвищення рівня життя. Економічне зростання має важливіше значення, ніж стабільність. Це пояснюється тим, що саме завдяки такому процесові з'являється більша можливість для вирішення соціально-економічних проблем як у межах держави, так і на міжнародному рівні, підвищується матеріальний добробут та рівень життя населення.

2. Можливі негативні наслідки економічного росту 

Темпи економічного зростання, його якість повністю визначаються факторами зростання.
Макроекономічні фактори економічного зростання можуть бути поділені на три групи: фактори пропозиції, фактори попиту і фактори розподілу.
Фактори пропозиції
1. Кількість та якість природних ресурсів.
Земельні ресурси. Україна має площу 603,7 тис. км2, вона займає 40-е місце у світі за площею та 21-е — за кількістю земельних ресурсів. Недивлячись на те, що 68% земель в Україні родючі, вихід продукції сільського господарства з 1-го гектара набагато нижчій, ніж у країнах Західної Європи.
Мінеральні ресурси. Запаси вугілля, залізної та марганцевої руд, сірки, ртуті, різноманітної сировини для будівельних матеріалів.
Рекреаційні ресурси. Знаходяться на узбережжі Чорного та Азовського морів, а також у Карпатах.
Загальний рівень лісистості 14% - найменший у Європі.
Україна відчуває гострий дефіцит питної води, промисловий потенціал України дуже енергомісткий.
Має здійснюватися ефективне використання, комплексне видобування ресурсів і вилучення корисних елементів з руд з подальшою їх переробкою.
2. Кількість та якість трудових ресурсів. Показниками є чисельність працездатного населення та продуктивність праці.
Продуктивність праці - це середній виробіток на одного зайнятого за годину.
В Україні на 2000 р. кількість постійного населення за статистикою складає 49,5 млн., у тому числі у віці працездатного населення 28,3 млн., молодшому за працездатний - 9,6 млн., старшому за працездатний - 11,6. Природне скорочення населення 373 тис. на рік, але ці темпи дуже швидко зростають. Рівень зареєстрованого безробіття 4,2% або 1155,2 тис., у тому числі жінок 730,4 тис.
Кількість населення зменшується, збільшується кількість осіб похилого віку, народне господарство втрачає кваліфіковані кадри.
3. Обсяг основного капіталу або основних фондів. Показник:
фондовіддача.
Виробничий потенціал України раніше був зорієнтований на машинобудівну, добувні галузі та воєнний комплекс.
4. Нові технології (НТП). Показником є підвищення ефективності суспільного виробництва. НТП залежить від витрат на наукові дослідження. Видатки бюджету на науку дуже незначні близько — 3%.
Фактори попиту
Для реалізації зростаючого виробничого потенціалу в економіці треба забезпечити повне використання збільшених обсягів усіх ресурсів. А це потребує підвищення рівня сукупних витрат, тобто сукупного попиту. Фактори попиту: споживчий, інвестиційний попит, попит держави та закордону. Сюди також можна віднести непрямі фактори — податковий тиск, ефективність кредитно-банківської системи тощо.
Фактори розподілу
Здатність нарощування виробництва недостатня для розширення загального випуску продукції. Необхідним є також розподіл зростаючих обсягів ресурсів з метою отримання максимальної кількості корисної продукції, а також розподіл доходів у суспільстві.
Фактори, що стримують та негативно впливають на економічне зростання:
Поряд з факторами, які зумовлюють економічне зростання, існують такі, що стримують його.
До факторів, які стримують економічне зростання, належать:
— обмеження з боку сукупного попиту (тобто недостатній рівень сукупних витрат);
— соціально-політична атмосфера у країні, ресурсні та екологічні обмеження;
— державне втручання у справи приватного бізнесу (законодавча діяльність держави у галузі охорони здоров'я, праці, довкілля).
До факторів, які негативно впливають на економічне зростання, належать:
- злочинність та корупція;
- недобросовісне ставлення до праці;
- припинення  роботи  під час     страйків,  трудових конфліктів;
- несприятливі погодні умови, тобто все те, що стримує зростання продуктивності праці.
Існує також ряд факторів, які мають значний вплив на темпи економічного зростання, але вони майже не піддаються кількісній оцінці, - це забезпечення країни різноманітними природними ресурсами, кількість та якість земельних угідь, кліматичні умови, соціальна, культурна, політична атмосфера, національні традиції, а також міжнародна спеціалізація, зовнішня торгівля тощо.
Позитивні наслідки економічного зростання:
- економічне зростання дозволяє забезпечити більш високий рівень життя;
- дає змогу здійснювати нові програми поліпшення життя бідних верств населення;
- впливає на авторитет країни у світі;
- полегшує розв'язання проблеми обмеженості ресурсів.
Економічне зростання є бажаним та позитивним явищем, але воно має і негативні наслідки:
- економічне зростання часто призводить до руйнування середовища, у якому мешкають люди;
- сприяє дегуманізації особистості;
- призводить до перетворення працівників у додаток до машини;
- зростання ВВП і багатства не вирішують проблему справедливого розподілу цього багатства, тобто проблему бідності;
- автоматизація виробництва сприяє різкому скороченню робочих місць і призводить до збільшення безробіття.

ВИСНОВКИ

Макроекономіка є однією з галузей економічної науки, що формує наукові уявлення про функціонування економіки на національному рівні. Аналізуючи основні фактори ї наслідки економічного розвитку, ця наука водночас пропонує певні методи активного впливу на об’єкт свого дослідження, тобто на процес розширеного відтворення.
Макроекономіка є однією з наймолодших економічних наук. За загальним значенням, своєї зрілості вона досягла в 30-х роках ХХ ст.., в період світової економічної кризи, коли набула здатності впливати на економічну практику. Але свій початок макроекономічна наука бере ще з епохи середньовіччя (з XVI).
До цілей макроекономіки належить економічне зростання.
Економічне зростання - це основний показник розвитку і добробуту будь-якої країни. Він є однією з головних макроекономічних цілей, досягнення якої зумовлене необхідністю випереджаючого зростання національного доходу порівняно зі зростанням чисельності населення для підвищення рівня життя в країні.
Економічне зростання є бажаним та позитивним явищем, але воно має і негативні наслідки:
- економічне зростання часто призводить до руйнування середовища, у якому мешкають люди;
- сприяє дегуманізації особистості;
- призводить до перетворення працівників у додаток до машини;
- зростання ВВП і багатства не вирішують проблему справедливого розподілу цього багатства, тобто проблему бідності;
- автоматизація виробництва сприяє різкому скороченню робочих місць і призводить до збільшення безробіття.

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

1. Економіка України: потенціал, реформи, перспективи. — Т. 4: Соціальна та регіональна політика в умовах переходу до ринкової економіки. — К., 1996. — С. 243—280.
2. Лукінов І.І. Економічні трансформації (наприкінці XX сторіччя) / НАН України; Ін-т економіки. — К., 1997, — 455с.
3. Основи економічної теорії / за ред. Климко П.В.  Київ, “Вища школа” , 2002.
4. Основи економічної теорії / за ред. Мочерного  В.В.  К. 2004.
5. Основи  економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Г.Н.  Климка, В.П.  Нестеренка.  — 2-ге вид. — К.: Вища пік.: Т-во "Знання", КОО, 1999.
6. Основы теории переходной экономики: Учеб. пособие. — Киров, 1991.
7. Перехідна українська економіка; стан і перспективи. — К.: Академія, 1996.
8. Сакс Д., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду. _ к.: Основи, 1996.
9. Симоненко В. Регіональна політика: системний підхід // Економіка України. — 1996. — № 6, — С. 56—62.

 
загрузка...