Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Розвиток малого бізнесу в Україні
Українські реферати - Малий бізнес
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Розвиток малого бізнесу в Україні    

Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ
1. Історичні та макроекономічні засади державної політики підтримки малого підприємництва
1.1. Історичні аспекти розвитку малого бізнесу
1.2. Макроекономічні передумови розвитку малого бізнесу в Україні
1.3. Становлення системи державної підтримки малого підприємства
2. Розвиток малого бізнесу в Україні
2.1. Роль та значення малого підприємництва
2.2. Місце малого бізнесу в економіці України
2.3. Галузева і загальна характеристика стану малого підприємництва як об’єкта державного регулювання
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 50 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Малий бізнес є продуктом тривалого еволюційного розвитку товарного виробництва. Його зародження і становлення – результат розвитку суспільного поділу праці, нерозривно пов’язаного з виникненням приватної власності, індивідуального приватного інтересу. Поступово, протягом тривалого історичного періоду відбиралися і корегувалися най живучіші практично цінні форми. Самозародження, самовідтворення, пристосування до будь-яких форм організації виробництва незмінно характеризували малий бізнес.
Істотним стимулом розвитку малого бізнесу був другий великий суспільний поділ праці – відокремлення ремесла від землеробства. З ремесла виростає малий бізнес. Його прототипом може бути названа цехова організація ремесла у містах в епоху середньовіччя. З часом ремесла стають усе прибутковішою справою. Зростання міст і торгівлі сприяло малому бізнесу. Проявом розвитку бізнесової діяльності стала диференціація серед ремісників, яка особливо посилилася в період становлення капіталізму в надрах феодалізму. Багато ремісників розорялися і перетворювалися на найманих працівників. Зароджувалося капіталістичне виробництво з новими формами господарювання у вигляді простої кооперації та мануфактури, деякі з них ставали сферою малого бізнесу.
Пристосовуючись протягом тривалого часу до соціально-економічної ситуації, в якій він розвивався, малий бізнес ще не був органічним елементом економічної системи. Капіталістичну суспільну організацію виробництва – ринкову економіку характеризують дві стадії розвитку: індустріальна і постіндустріальна (сучасна). На кожній з них малий бізнес визначався істотними особливостями, а загальне поняття “малий бізнес” мало певні відмінності.
Підтримка становлення та розвитку малого бізнесу в Україні є одним з визначальних пріоритетів державної політики з перших років економічних реформ. Вагома роль малих підприємств у забезпеченні конкурентного середовища, гнучкості національної економіки, зайнятості та доходів населення здобула широке визнання на всіх рівнях та знайшла свій вияв у здійсненні спеціальних заходів державної політики щодо підтримки розвитку малого бізнесу в Україні.
Проте дієвість заходів політики підтримки малого і середнього бізнесу виявилася недостатньою. Малі й середні підприємства в Україні продовжують стикатися з суттєвими перешкодами власному розвитку як па рівні державної політики, так і па рівні ринкового середовища. Зростання економічної активності у 2000-2001 рр. не знайшло адекватного відображення у середовищі малого і середнього бізнесу. Можна стверджувати, що підприємства цієї сфери поки що не посіли належного місця у структурі національної економіки. Відтак побудова моделі економічного розвитку, яка передбачала б максимально можливе поширення позитивних тенденцій економічної динаміки па всі складові економічної системи, поки що залишається серед визначальних завдань державної економічної стратегії.
Із завершенням передвиборчих перегонів в Україні починається етап осмислення суті нинішньої моделі економічного розвитку, формування економічної політики відповідно до потреб сьогодення та стратегічних завдань соціально-економічного розвитку. Безперечно, досягнення цих завдань неможливе без створення гармонійної інституційної структури національної економіки, яка неодмінно передбачає суттєве збільшення ролі малого і середнього бізнесу в Україні. Проте успішність виконання зазначеного завдання передбачає насамперед вірне усвідомлення суті, суспільно-економічної місії та ролі малого і середнього бізнесу в Україні, що, в свою чергу, дозволить побудувати дійсно дієздатну, довгострокову політику стимулювання розвитку останнього. У представленій роботі зроблено спробу встановити роль та місце малого бізнесу в перехідній економіці, особливості його функціонування в умовах властивої сучасному етапу розвитку України макроекономічної політики, оцінити ефективність державної політики підтримки малого і середнього бізнесу в Україні та висунути конкретні рекомендації щодо підвищення її дієвості.
Зважаючи на актуальність даної проблеми темою курсового дослідження обрано питання: “Розвиток малого бізнесу в Україні”.
Мета курсового дослідження - теоретично обґрунтувати важливість розвитку малих підприємств в Україні на сучасному етапі розвитку держави.
Предмет курсового дослідження - актуалізація теоретичного питання щодо розвитку малих підприємств України.
Для  досягнення поставленої  мети необхідно виконати наступні завдання:
- ознайомитися з науковою літературою;
- визначити основні форми та  види  бізнесових структур;
- надати повну  характеристику  малого  бізнесу;
- провести  теоретичне  дослідження щодо питання оцінки діяльності  малого підприємства.

 

 
загрузка...