Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!



Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизация



загрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Інформація маркетингових досліджень
Українські реферати - Маркетинг
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Інформація маркетингових досліджень

Контрольна робота|реферат з маркетингу

ЗМІСТ

1. Спеціальні опитувальні методики
2. Поняття репрезентативності. Інформація маркетингових досліджень
3. Генеральна і вибіркова сукупність. Об’єми та похибка вибірки
4. Маркетингові дослідження споживачів продукції фірми
Список використаної літератури
Обсяг роботи - 16 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Маркетингове дослідження підприємства
Курсова робота - Дослідження організації та проведення маркетингових досліджень на підприємстві з метою підвищення ефективності послуг
Контрольна робота - Класифікація маркетингової інформації


Анонс контрольної роботи

Маркетингова інформація — сукупність даних і знань про ситуацію на ринку, існуючі тенденції і можливі напрямки її розвитку, місце аналізованого підприємства на ринку та можливості його розвитку.
Інформацію ділять на первинну, яка зібрана безпосередньо особами, що проводять дослідження згідно з поставленою метою, та вторинну, яка зібрана іншими, але її можна використовувати у своїх цілях.

На практиці буває важко оцінити можливі вигоди від отримання додаткової інформації, тому що на стадії, яка передує ринковим дослідженням, для оцінки перспектив розвитку суб’єктів господарювання ще неясно, які будуть вибрані варіанти розвитку ринкових можливостей, і тим більше важко оцінити майбутні результати.

Так само важко оцінити і витрати на одержання інформації. Різні стадії й етапи досліджень з метою обґрунтування оптимальних варіантів інноваційного розвитку суб'єктів господарювання потребують інформацію різного виду й у різних обсягах, використовують різні способи її одержання й аналізу, які відрізняються за термінами проведення, повнотою пошуку, вартістю інформації тощо.

З метою зниження невизначеності при оцінці витрат на збір і аналіз інформації розглянуто особливості постадійного інформаційного забезпечення процесу оцінки і вибору варіантів розвитку конкретного підприємства в існуючих умовах, з урахуванням перспектив їхньої зміни. Процес оцінки варіантів розвитку ринкових можливостей слід розглядати постадійно як систему, яка складається з таких елементів: етапи конкретної стадії прийняття рішень — цілі кожного з етапів— інформація, що використовується в процесі розв'язання завдань етапів — критерії досягнення цілей на кожнім з етапів.

Дана система може бути представлена як множина X, яка, у свою чергу, визначається як декартовий добуток множин Хі, що її складають:

(Формула) (1)

де Х1 — множина етапів процесу; Х2 — множина цілей етапів; Х3 — множина видів інформації; Х4 — множина оцінних критеріїв.
Кожна з множин характеризує однорідні елементи системи (див. вище). Відповідно, для кожного з етапів оцінки варіантів розвитку ринкових можливостей буде справедливим таке співвідношення:

(Формула) (2)

Множина Xі X визначає взаємозв'язки між цілями, видами інформації  і оцінними критеріями  для і-го  (етапу процесу. Множина Xі1 містить один елемент — і-й етап процесу оцінки варіантів розвитку ринкових можливостей.
Наповнюючи конкретним змістом Xі1, Хі2, Хіз, Хі4, для кожного з етапів одержимо залежності, які однозначно встановлюють цілі етапів, види інформації, яка використовується при проведенні робіт відповідних етапів, критеріїв оцінки ефективності цих робіт. Це дозволить зменшити ступінь невизначеності щодо обсягів і видів iнформації, необхідної для прийняття обґрунтованих рішень у процесі постадійного обґрунтування проектів розвитку ринкових можливостей суб'єктів господарської діяльності, підвищить точність прогнозування витрат на одержання інформації.

 

Маркетингові дослідження споживачів продукції фірми на прикладі готелю “Кремінь”

(Скорочений текст для ознайомлення)

Необхідність маркетингових досліджень у готелі “Кремінь” обумовлена тим, що керівництво підприємства, приймаючи маркетингові рішення, має обрати найефективніші з них з погляду прибутковості та рівня ризику.
Правильно проведене маркетингове дослідження надасть змогу  готелю “Кремінь” ефективніше вирішувати завдання свого бізнесу. Методика і техніка досліджень суттєво залежать від конкретних цілей і завдань маркетингу, що, своєю чергою, визначається загальною маркетинговою стратегією підприємства, ринковою ситуацією, тиском конкурентів тощо. Водночас існує усталений підхід до процесу маркетингових досліджень у готелі “Кремінь”, який виражається певною послідовністю етапів проведення маркетингових досліджень, які у сукупності забезпечують його виконання. Фактично процес маркетингових досліджень є узагальненою методикою його проведення.

Для готелю “Кремніь”, дослідження побудуємо наступним чином, припустимо що в умовній області його функціонування проживає  500 тис. його потенційних споживачів Для опитування, метою якого було визначення середньорічного споживання одним споживачем його послуг, була сформована гніздова вибірка. Територію області поділено на 50 районів по 10 тис. клієнтів у кожному. Для опитування було виділено 5 районів, в яких проведено суцільне безповторне опитування, результати якого наведено в табл. 3. З імовірністю 0,954 треба встановити середньорічне використання послуг готелю  в області.

(Таблиця 3.)
Користування послугами готелю

Визначимо середнє користування послугами готелю  в усіх відібраних районах:
Хср =250/5=50
2. Міжгрупова дисперсія 2 одиниці
2. Гранична помилка гніздової вибірки при ймовірності Р = 0,954:
3. Звідси 48,8 < Хср < 51,2.

Кількість реальних користувачів послугами готелю “Кремінь” 8000 осіб. Необхідно провести без повторне вибіркове опитування, щоб визначити середньорічний обсяг споживання. Якою повинна бути чисельність вибірки, щоб гранична похибка не перевищувала 30 послуг при загальній дисперсії 300 послуг (встановлена за результатами минулих опитувань).

При ймовірності Р = 0,954 за відповідною формулою з табл. 2., трансформованою для розв'язання її відносно n=(4*90000*8000)/(900*800+4*90000)=380
Загальна помилка комбінованої вибірки визначається як корінь квадратний із суми квадратів помилок відповідних вибірок.

На завершення слід відзначити, що в разі вибіркового опитування виділяють такі види помилок:  реєстрації як розбіжності між записаними і реальними даними; репрезентативності як розбіжності характеристик вибірки і генеральної сукупності; систематичні як наслідок порушення принципів вибіркового спостереження; випадкові.

 

 
загрузка...