Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Маркетинг послуг
Українські реферати - Маркетинг
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Маркетинг послуг   

Курсова з маркетингу

ЗМІСТ

Вступ
1. Природа і характеристика послуги
1.1. Поняття послуги
1.2. Типи та характеристика послуг
2. Маркетингові стратегії щодо організації сфери послуг
2.1. Стисла характеристика діяльності підприємства
2.2. Маркетинговий аналіз послуг та витрат на них
2.3. Контроль якості обслуговування
3. Вдосконалення організації сфери послуг
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Обсяг курсової - 35 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Темою курсової роботи обрано питання: «Маркетинг послуг».
Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування та розробка методичних підходів і практичних рекомендацій щодо вдосконалення забезпечення якості надання послуг на ТОВ «Екватор – Клуб».

Предмет курсового дослідження – організація маркетингу послуг ТОВ «Екватор-Клуб».
Об'єкт дослідження - ТОВ «Екватор – Клуб».

Важливим показником діяльності підприємства ТОВ «Екватор-Клуб» є якість послуг. Це один із основних факторів, що сприяє збільшенню обсягів реалізації послуг.
Якість продукції (послуг) - це сукупність властивостей продукції (послуг), що обумовлюють її здатність задовольняти певні потреби споживачів відповідно її призначення.
Якість послуг є показником, який залежить від двох основних груп чинників: умов ринкової кон'юнктури та внутрішніх ресурсів, які має підприємство. Якщо підприємство не здатне надавати послуги необхідної якості, використовуючи наявні потужності, воно має або змінити ринки збуту, або поліпшити виробничу базу.
Інформація, яка використовується для аналізу якості послуг, охоплює практично всі сторони об'єкта, що аналізується (його зміст, технологічний процес надання, засоби та предмети праці, результати надання послуги, реклама тощо). Джерелами інформації можуть бути патенти, нормативно-технічна документація, акти випробувань, дані лабораторного контролю фізико-хімічних показників, дані відділів технічного контролю, журнали та графіки бездефектної здачі послуг тощо.
Кількісна характеристика однієї або кількох властивостей послуг, складових її якості, називається показником якості. Показники якості характеризують параметричні, споживчі, технологічні та дизайнерські властивості виробу, рівень його стандартизації та уніфікації, надійність і довговічність.
Позитивна оцінка послуг може бути дана тільки в тому випадку, якщо сукупність прийнятих для оцінки показників послуги відповідає передовим світовим досягненням у даній області діяльності або переважає їх.
Аналіз якості послуг ґрунтується на системі численних показників, серед яких можна виділити узагальнюючи, індивідуальні та непрямі.   
Аналіз якості послуги ТОВ «Екватор-Клуб» проводиться в наступній послідовності:
1) оцінка технічного рівня послуги;
2) аналіз динаміки перерахованих показників, виявлення відхилення їх рівня за окремими виробами порівняно з базовим рівнем і теоретично можливим;
3) визначення впливу якості послуги на вартісні показники роботи підприємства;
4) вивчення динаміки браку за абсолютною сумою і питомою вагою в загальному виду послуг;
5) виявлення факторів, що стримують зростання технічного рівня послуги, обґрунтування можливостей підвищення якості послуги, скорочення втрат.
Технічний рівень послуг, її прогресивність на ТОВ «Екватор-Клуб» визначається шляхом порівняння з найкращою вітчизняною і зарубіжною послуг аналогічного призначення за всією сукупністю важливих показників.
Ступінь прогресивності всіх послуг підприємства характеризується питомою вагою нових і прогресивних видів послуг у загальному обсязі надання. Під новою послугою розуміється послуга, яка раніше не надавалася, а також послуги, в технологію надання яких внесені капітальні зміни або для надання  якої використані нові матеріали, що істотно змінюють її властивості та собівартість.
Вплив процесу надання послуг на економічні показники діяльності підприємства вивчають на підставі питомої ваги нових послуг в загальному обсязі надання послуг, коефіцієнта і темпу оновлення послуг.

 

 
загрузка...