Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Маркетингові дослідження ефективності маркетингової діяльності підприємства
Українські реферати - Маркетинг
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Маркетингові дослідження ефективності маркетингової діяльності підприємства

Контрольна робота|реферат з маркетингу

ЗМІСТ

Вступ
1. Мета і зміст маркетингової інформаційної системи
2. Маркетингові дослідження ефективності маркетингової діяльності підприємства
3. Задача
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг контрольної роботи - 21 сторінка

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Маркетингове дослідження підприємства
Курсова робота - Дослідження організації та проведення маркетингових досліджень на підприємстві з метою підвищення ефективності послуг


(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Основними напрямками маркетингових досліджень є такі:

1. Аналіз макросередовища, у рамках якого вивчають вплив його факторів на ринкові процеси взагалі та на діяльність конкретного підприємства зокрема. Ці фактори окреслюють поле ринкової діяльності підприємства, а тому метою аналізу є визначення можливих напрямків розвитку, звичайно, з урахуванням особливостей самого підприємства.

2. Вивчення споживачів. Насамперед визначають фактичних і потенційних споживачів, після чого специфіку і структуру запитів споживачів, їх можливі реакції на заходи щодо просування конкретних товарів на ринку. Мета аналізу— визначення «свого» споживача, його реальних потреб і запитів.

3. Дослідження мотивів поведінки споживачів на ринку. У процесі аналізу визначають не тільки власне їх смаки і звички, звичаї і схильності, але і їх внутрішні спонукальні мотиви, що дає змогу прогнозувати особливості поведінки певних груп споживачів у майбутньому як реакції на цілеспрямовані дії товаровиробника (продавця), а також на зміну ситуації на ринку. Правильна інтерпретація цих даних дозволяє розробляти товари, які практично гарантовано матимуть попит, а також адекватну стратегію їх просування на ринку.

4. Аналіз власне ринку підприємства. Зазвичай його проводять за конкретним видом продукції чи групою однорідних продуктів (виробів чи послуг). Метою є визначення попиту, його кількісної оцінки (місткості ринку) і тенденцій змін (довгострокових, сезонних тощо). При цьому оцінки повинні відображати як загальну ситуацію на ринку конкретних видозмін продукту, так і розподіл попиту за сегментами ринку, позиції підприємства, що аналізується (частку ринку), а також еластичність попиту відносно цін.
Місткість ринку — кількість товару з певними характеристиками, яка може бути реалізована на ньому протягом визначеного періоду (зазвичай зарік).
Вирізняють потенційну і фактичну місткість ринку. Потенційна може бути досягнута, якщо будуть охоплені всі можливі споживачі, фактична визначається за існуючими обсягами реалізації існуючим споживачам. Завдання маркетингу — максимально наблизити фактичну місткість до потенційної.
У результаті аналізу за даним напрямком одержують відповіді на питання: на яких ділянках ринку найбільш доцільно зосередити увагу? які їх межі? в яких обсягах слід виготовляти продукцію: і т. д.

5. Дослідження продукту (виробу чи послуги) показує, з одного боку, які товари хоче мати споживач, що він більше всього в них цінує (дизайн, технічний рівень, зручності у споживанні, ремонті та обслуговуванні тощо), а з іншого — які нові (модифіковані) продукти і яким чином надати споживачам, на яких їх параметрах у першу чергу слід зосередити увагу при виробництві і просуванні на ринку. Окрім того, результати досліджень дають можливість визначити, яким чином слід виділяти продукти з ряду аналогічних (позиціонувати на ринку), на кого безпосередньо повинні бути спрямовані стимулюючі до споживання заходи, що виграє споживач, який придбав товар, і т. п.

6. Вивчення конкурентів, форм і рівня конкуренції. Насамперед виявляють головних конкурентів, потім аналізують їх сильні і слабкі сторони: виробництво, збут, товарну політику, кадри, фінансовий стан і т. п. — у порівнянні з аналізованим підприємством. Зіставляють також співвідношення ціна/якість на власну продукцію і продукцію конкурентів, визначають форму конкуренції— цінова чи нецінова (конкуренція якості), рівень (інтенсивність) конкуренції. Порівнюють з власними поточні і перспективні цілі конкурентів, визначають, в які сфери діяльності вони намагаються проникнути, тощо. Метою такого аналізу є визначення конкурентних переваг і оцінка шансів на перемогу у конкуренції.

7. Аналіз фірмової структури ринку, яка відображає систему взаємозв'язків і взаємовідносин суб'єктів ринку: товаровиробників, постачальників, посередників, споживачів, конкурентів тощо. Інформація про суб'єктів ринку збирається за кілька років, систематизується і структурно оформлюється у вигляді довідки на фірму. Типова її структура: повна і скорочена назва; почтові, банківські і відвантажувальні реквізити; види діяльності і номенклатура основної продукції; масштаби (вартість активів, товарообіг); етапи розвитку й основні економічні показники; структура суб'єкта господарювання і т. д. Довідки на фірму заносять у комп'ютерну базу даних, де вони можуть бути систематизовані за адресною, товарною, галузевою та іншими ознаками. Такого роду інформацію можна придбати у спеціалізованих маркетингових агентствах у вигляді компакт-диска для комп'ютера чи окремого друкованого видання.

8. Аналіз методів і каналів збуту (розподілу чи реалізації) продукції проводиться з метою визначення, яким чином можна найбільш ефективно доводити продукцію до споживачів: прямо або через посередників, якою повинна бути структура системи збуту, кого можна залучити як посередника і на яких умовах і т. п. При цьому зіставляють усі види витрат на реалізацію продукції для альтернативних варіантів і визначають оптимальний.

9. Аналіз способів просування продукції на ринку виконують з метою визначення найбільш дієвих з них виходячи із ситуації на ринку й особливостей конкретного товаровиробника (продавця). При цьому визначають, які способи стимулювання попиту будуть ефективнішими, в яких комбінаціях їх слід застосовувати, на кого вони повинні бути зорієнтованими, що треба зробити, щоб адаптувати їх до умов конкретних товарних ринків чи їх сегментів, на яких елементах системи товароруху (фізичного переміщення товару від місця його походження до місця споживання чи використання) слід акцентувати увагу і т. д.

10. Аналіз цін. Визначають рівень і динаміку цін на конкретні товари на визначених ринках, порівнюють ціни різних товаровиробників (продавців). Визначають еластичність попиту відносно ціни, тенденції змін рівня цін, умови підвищення чи зниження рівня цін тощо. Результати аналізу використовують для розробки цінової політики підприємства на конкретних товарних ринках (сегментах).

11. Визначення точок насичення ринку, тобто можливого часу виходу існуючих товарів з ринку і заміни їх новими, часу можливої появи на ринку нових товарів тощо. Для цього аналізують період життєвого циклу товару і прогнозують можливу тривалість його етапів. Результати використовують для розробки заходів стратегії маркетингу на кожному з етапів життєвого циклу, для прийняття рішень про розробку і виведення нових товарів на ринок.

Маркетингові дослідження потрібно планувати і виконувати в такій послідовності:

1. Виявити проблему і сформулювати мету і завдання дослідження.
При визначенні завдань і задач дослідження необхідно керуватися такими правилами:
• чітко формулювати конкретні завдання дослідження;
• уникати глобальних, занадто широких завдань;
• установлювати мету дослідження в точній відповідності з проблемами, які необхідно вирішити і виділеним для цього бюджетом;
• усі формулювання повинні бути гранично простими;
• при визначенні цілей і завдань варто уникати наперед заданих вирішень проблеми;
• з безлічі можливих завдань варто вибрати найважливіші вирішення найбільш гострих проблем;
• слід домогтися того, щоб завдання були викладені письмово, бажано у вигляді формального документа;
• необхідно, щоб цей документ був у всіх осіб, так чи інакше причетних до дослідження: керівників, замовників, виконавців і т. п.

2. Визначити критерії, за якими буде оцінено ефективність дослідження. Такими критеріями, зокрема, можуть бути: відповідність отриманих результатів меті дослідження; аргументоване визначення шляхів розв'язання досліджуваної проблеми; очікуваний економічний ефект від упровадження визначених у результаті маркетингового дослідження заходів з вирішення проблеми (з урахуванням витрат на проведення досліджень та обробку їх результатів) тощо.

3. Визначити види інформації, яка необхідна для вирішення поставлених завдань (відомості про споживачів, конкурентів, торгових і збутових посередників, про загальноекономічні умови, про правові аспекти конкретних видів діяльності і т. п.).

4. Визначити джерела інформації і методи її збору, встановити їхні кількісні і якісні характеристики. Наприклад: для збору інформації методом опитування — категорії опитуваних, їхню кількість, територію опитування, час опитування, періодичність опитування і т. п.; для аналізу друкованих джерел — назви видань, глибину огляду (кількість років, за які буде зібрана інформація), обсяг одного джерела і періодичність видання, кількість джерел і т. п.

5. Визначити час, терміни і періодичність збору інформації й установити, хто буде здійснювати її збір, обробку й аналіз і якими методами. При цьому приймають рішення стосовно того, виконувати дослідження власними силами чи залучати для цього сторонніх спеціалістів. Критеріями можуть бути: професійний досвід (якщо такого немає, то краще замовити дослідження стороннім особам), наявність засобів для проведення досліджень (кадрів, фінансів, техніки і т. п.), збереження конфіденційності (у ряді випадків інформацію про результати дослідження не можна нікому довіряти, для цього не слід залучати сторонніх осіб), імідж дослідника (дослідження, виконане відомими спеціалістами, має більшу вагу при посиланні на його результати), об'єктивність (сторонні особи звичайно не зацікавлені у характері результатів дослідження).

6. Розрахувати витрати на збір, збереження, обробку й аналіз інформації. Існують такі основні підходи до визначення обсягу необхідних коштів (бюджет маркетингових досліджень):
— бюджет визначають відповідно до завдань дослідження. Спочатку визначають мету й завдання дослідження, для кожного з завдань — методи збору і обробки інформації; сума витрат на виконання усіх завдань становить бюджет досліджень;
— бюджет визначають за цінністю результатів дослідження. Попередньо прогнозується очікуваний результат, наприклад, аналіз мотивів поведінки споживачів може стати підставою для доведення характеристик продукції до вимог ринку і збільшити прибуток до 500 000 грн. Очевидно, бюджет досліджень не повинен перевищувати цієї величини;
— бюджет формують виходячи з наявних можливостей, тобто наявних коштів, які підприємство може собі дозволити витратити.
Жоден з методів не позбавлений недоліків, і вибір залежить від особливостей підприємства і ситуації.

7. Визначити джерела й умови фінансування.
8. Зібрати інформацію.
9. Виконати аналіз зібраної інформації.
10. Представити отримані результати.


Задача

При дослідженні робочого процесу перукарні було встановлено, що середня тривалість обслуговування клієнта складає 30 хв. (вибірка – 50 чол.), а середня квадратична помилка складає 3 хв.
Зробити статистичні висновки про роботу майстрів перукарні по обслуговуванню клієнтів з імовірністю 0,95.

Для кращого розуміння питання визначимо, що при вибірці 50 чоловік середня тривалість складає 30 хвилин.

(Таблиця)

Отже, загальна кількість  та  тривалість обслуговування складає 30*50 = 1500 хвилин = 25 годин
1500 / 3 =500 хвилин
Ймовірність  обслуговування складає 0,95 = 1500-500 = 1000 * 0,95/100 = 9,5
Отже майстер здатний   обслуговувати  9,5 годин при загальній  кількості   споживачів у 50 чоловік.

ВИСНОВКИ


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 
загрузка...