Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Дослідження організації та проведення маркетингових досліджень на підприємстві
Українські реферати - Маркетинг
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Дослідження організації та проведення маркетингових досліджень на підприємстві

Курсова з маркетингу (маркетингові дослідження)


ЗМІСТ

Вступ
Розділ І. Основні показники маркетингової діяльності та економічного становища готелю “Кремінь” на ринку готельно-туристичних послуг
1.1. Принципи  побудови маркетингової структури, організація та планування роботи готелю “Кремінь”
1.2. Відповідність методів діяльності служб маркетингу встановленим вимогам та функціональним обов’язкам
1.3. Системи та принципи використання реклами готелем “Кремінь” на ринку туристично-готельних послуг
1.4. Основні економічні показники діяльності готелю “Кремінь” на встановлений період досліджень
Розділ ІІ. Вибір, обґрунтування методів досліджень та обробка результатів
2.1. Розробка способу збору, групування та аналізу первинних даних
2.2. Розробка методики та способу проведення попередніх експериментів, обробки та використання результатів
2.3. Вибір та обґрунтування методів польових досліджень
Розділ ІІІ. Технологія та результати маркетингових досліджень
3.1. Математична обробка попередніх досліджень, уточнення способів проведення спостережень та експериментів
3.2. Узагальнення, групування та математична обробка результатів спостережень
3.3. Математична обробка результатів експериментальних досліджень
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 56 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться: Маркетингове дослідження підприємства

ВСТУП

Необхідність в здійсненні маркетингових досліджень виникає у керівництва підприємства чи організації на етапі вирішення принципових питань стосовно різноманітних аспектів своєї продуктово-ринкової стратегії. Сигналом про це є виникнення у фірми маркетингових проблем чи поява нових ринкових можливостей (МП — РМ).
У загальному випадку маркетингові дослідження ринку виконуються для рішення трьох основних завдань:
• Визначення цілей діяльності підприємства. Так, за допомогою маркетингових досліджень можна оцінити місткість ринку і на цій основі визначити завдання щодо розширення підприємства, визначити потенційних споживачів і сформувати плани виробництва і збуту.
• Розв'язання проблем, що виникають. Ринкові дослідження можна використовувати як метод аналізу, щоб показати, чому підприємство не має прибутку, чому воно втрачає ринок і що можна зробити, щоб виправити положення.
• Сприяння розвитку підприємства. Дослідження ринку показують, чому споживачі вибирають той чи інший товар і як здійснюється вибір. Тому їх можна використовувати для визначення стратегії збільшення продажу, досягнення вигідного рівня цін, підвищення конкуренції тощо.
Загалом цілі маркетингового дослідження можуть бути:
• пошуковими, тобто передбачати збір попередніх даних, що висвітлюють на проблему;
• описовими — передбачати опис певних явищ чи процесів, наприклад, з'ясувати чисельність потенційних споживачів конкретного виду товару на визначеному сегменті ринку;
• експериментальними — передбачати перевірку гіпотези, наприклад, що зниження ціни на товар на 5 % викличе зростання споживання на 10 %.
Предметом дослідження можуть бути: споживачі, мотиви їх поведінки, товари, ціни, методи розподілу продукції, методи просування продукції на ринку, конкуренти і т. д.
Система маркетингових досліджень включає:
• аналіз внутрішньої звітності (джерела інформації є на самому підприємстві у його структурних підрозділах);
• аналіз зовнішньої поточної інформації, що регулярно публікується та оновлюється (джерела інформації— періодичні видання та інші засоби масової інформації, комп'ютерні банки даних та мережі і т. п.);
• проведення спеціально спланованих ринкових досліджень безпосередньо на ринку в контакті зі споживачами, постачальниками, посередниками тощо (збір інформації здійснюють шляхом опитувань, спостережень і т. п.).
Маркетингові дослідження ринку проводять, керуючись такими основними принципами:
1.  Об'єктивність. Вивчаються і враховуються всі відомі фактори, при цьому остаточні висновки не формуються, доки не буде зібрана і проаналізована вся доступна інформація, яка характеризує їхню дію.
2.  Цілеспрямованість. Дослідження ринку— не самоціль, а основа для прийняття ефективних управлінських рішень. Метою дослідження може бути: визначення місткості ринку, визначення динаміки реалізації конкретних товарів, динаміки і рівня цін на товари, оцінка конкурентоспроможності, оцінка ефективності заходів щодо стимулювання збуту і т. д.
3.  Додержання принципів системного опису об'єкта дослідження. Об'єкт має бути представлений не менш ніж на трьох рівнях узагальнення: як ціле, що характеризується найбільш узагальненими показниками; як структура, що характеризується показниками стану елементів і їх взаємозв'язків; як опис стану окремих елементів.
4. Комплексність у дослідженні ринку, тобто необхідно вивчати і враховувати всю сукупність факторів внутрішнього і зовнішнього характеру, що чинять вплив на розвиток ринкових процесів, їх динаміку і взаємозв'язки.
5.  Систематичність. Дослідження не повинне мати разовий чи безсистемний характер.
6.  Надійність. Це передбачає точність і коректність вихідних даних та висновків.

Темою наведеного курсового дослідження є “Дослідження організації та проведення маркетингових досліджень на підприємстві з метою підвищення ефективності послуг.
Метою даної курсової роботи є визначення та структура процесу дослідження організації та проведення маркетингових досліджень на підприємстві з метою підвищення ефективності послуг у готельному комплексі “Кремінь”.
Курсова робота включає обґрунтування методів досліджень на базі даних про економічний стан, маркетингову діяльність, конкретні дослідження на підприємстві.


На даний момент, в умовах високих темпів розвитку риночної економіки, маркетингова діяльність повинна бути присутня в структурі кожного підприємства.
Необхідність маркетингових досліджень у готелі “Кремінь” обумовлена тим, що керівництво підприємства, приймаючи маркетингові рішення, має обрати найефективніші з них з погляду прибутковості та рівня ризику.
Характер самих маркетингових рішень у готелі «Кремінь» обумовлюється великою низкою чинників, а визначення ступеня та інтенсивності їхнього впливу пов'язано і з кількістю чинників, і з труднощами передбачуваності дії більшості з них. Підпорядкування всіх аспектів діяльності підприємства завданням прибуткового бізнесу робить вивчення широкого спектру чинників ринку і проявів їхньої дії вихідним пунктом для прийняття будь-якого господарського рішення. Для зменшення ступеня невизначеності та ризику підприємство повинно мати в своєму розпорядженні надійну, своєчасну та достатню інформацію, одержання якої і забезпечують маркетингові дослідження. Своєчасне, професійно проведене маркетингове дослідження дає змогу підприємству об'єктивно оцінити свої ринкові можливості та обрати ті напрями діяльності, де досягнення поставлених цілей стає можливим з мінімальним ступенем ризику і невизначеності.
У готелі “Кремніь” маркетингового відділу, як такого, поки що не існує. Але на підприємстві уже розробляються і проводяться міроприємства направлені на організацію і впровадження на фабриці відділу маркетинга, який буде займатися стратегічними задачами планування збутової діяльності, тобто визначенням приоритетних ринків збуту, вивченням попиту на продукцію птахівництва, прогнозуванням об’ємів виробництва, вивченням конкурентів, розробкою маркетингових стратегій і т.д.
В даний час функції маркетинга у готелі “Кремінь” виконують спеціалісти служби збуту.
Маркетингові дослідження підприємства в основному проводяться в слідуючих напрямках: дослідження споживачів, конкурентів та фірмової структури ринку, товарного ринку  і т.д.
Підприємство в сучасному світі може домогтися успіху лише в тому випадку, коли воно не ігнорує запити споживачів. Для підвищення ефективності необхідними являються дослідження і задоволення максимальної кількості вимог покупця.  Саме тому спеціалісти служби збуту займаються дослідженням поведінки споживача, що включає його потреби і вимоги.
Виявлення потреб потенційних покупців - одна з ключових цілей маркетингового дослідження. Коли маркетолог довідається про потреби споживача, він може спрогнозувати його подальшу поведінку і його можливість придбання даного товару
Дослідження ринку ставить перед собою наступні цілі: вивчення співвідношення попиту та пропозиції на товар, визначення місткості ринку, визначення частки  конкурентів, сегментацію ринку, визначення кон'юнктури ринку.
Основна мета вивчення кон'юнктури ринку - встановлення зв'язку між відповідністю підприємства і ринку, забезпечення рівноваги попиту та пропозиції.

 

 
загрузка...