Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Планування. Фінансовий менеджмент
Українські реферати - Матеріально-технічне забезпечення
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Планування. Фінансовий менеджмент

ЗМІСТ

Вступ
1. Планування матеріально-технічного забезпечення цехів
2. Планування джерел МТЗ
3. Прогресивність норм витрат
Практичне завдання
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Планування завжди орієнтується на дані минулого, але намагається визначити і контролювати розвиток підприємства в перспективі. Перспективне фінансове планування визначає найважливіші показники, пропорції та темпи розширеного відтворення, є основною формою реалізації головних цілей. Перспективне планування включає розробку фінансової стратегії та прогнозування фінансової діяльності.
За умов ринкової економіки виникає об'єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення цих питань і спрямована розробка фінансової стратегії - галузі фінансового планування. Як складова частина загальної стратегії економічного розвитку, вона має узгоджуватися з цілями та напрямками останньої. У свою чергу, фінансова стратегія справляє суттєвий вплив на загальну економічну стратегію.
Теорія фінансової стратегії, досліджуючи об'єктивні економічні закономірності ринкових відносин, розробляє форми та-способи виживання й розвитку за нових умов. Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості за ринкових умов господарювання.
Фінансова стратегія згідно зі стратегічною метою забезпечує:
- формування та ефективне використання фінансових ресурсів;
- виявлення найефективніших напрямків інвестування та зосередження фінансових ресурсів на цих напрямках;
- відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним можливостям;
- визначення головної загрози з боку конкурентів, правильний вибір напрямків фінансових дій та маневрування для досягнення вирішальної переваги над конкурентами.

1. Планування матеріально-технічного забезпечення цехів

Господарський механізм нашої держави неухильно рухається в напрямку утворення саморегульованої економіки, використання різних форм власності та ринкових важелів. Для забезпечення успіху в цих, ще досить незвичних для наших господарників, умовах необхідно пильно стежити за найменшими змінами в сфері фінансів. Той, хто хоче займатися бізнесом, повинен вивчати дедалі складніші методи з метою можливо найточнішого передбачення ситуації у конкурентній боротьбі. Адже ситуації постійно змінюються як в самій організації, так і навколо неї. Своєчасне виявлення змін в житті суспільства, фінансовій сфері дає змогу оперативно формувати відповідні реакції на ці зміни.
В умовах ринкової економіки суттєво підвищується значимість ефективного управління фінансовими ресурсами. Від того, наскільки ефективно і доцільно вони трансформуються в основні та обігові фонди, а також в засоби стимулювання робочої сили, залежить фінансовий рівень підприємства в цілому, його власників та працівників. Фінансові ресурси в цих умовах набувають першочергового значення, оскільки це єдиний вид ресурсів підприємства, що трансформується безпосередньо і з мінімальним часовим лагом в будь-який інший вид ресурсів. Роль фінансових ресурсів важлива на всіх рівнях управління (стратегічному, тактичному, оперативному), але найбільшого значення вони набувають в плані стратегії розвитку підприємства.
Керування є процесом вироблення і здійснення керуючих впливів. Керуючий вплив — це вплив на об'єкт керування, призначений для досягнення мети керування. Вироблення керуючих впливів включає збір, передачу й обробку необхідної інформації, прийняття рішень. Здійснення керуючих впливів охоплює передачу керуючих впливів і при необхідності перетворення їх у форму, безпосередньо сприйману об'єктом керування.
Менеджмент у всіх своїх рішеннях керується економічними міркуваннями. Тому будь-яка дія менеджменту - це захід економічного характеру. В основі менеджменту лежать цілеспрямований пошук, безупинне навчання й організація роботи для найбільш ефективного використання всіх ресурсів, у тому числі фінансових. Фінансовий менеджмент є частиною загального менеджменту.
Фінансовий менеджмент можна визначити як систему раціонального й ефективного використання капіталу, як механізм керування рухом фінансових ресурсів. Фінансовий менеджмент спрямований на збільшення фінансових ресурсів, інвестицій і нарощування обсягу капіталу. У загальному вигляді фінансовий менеджмент можна представити наступною схемою (рис. 1.).

Рис. 1. Загальна схема фінансового менеджменту.

Дана схема дає загальне уявлення про фінансовий менеджмент як про механізм керування рухом фінансових ресурсів. Кінцева мета такого керування відповідає цільовій функції господарського суб'єкта - одержанню прибутку.

2. Планування джерел МТЗ

Будь-який вид підприємницької діяльності починається з пошуку відповіді на такі три ключові запитання:
1. Якою повинна бути величина і оптимальний склад активів підприємства, щоби досягнути поставлених перед ним цілей та завдань?
2. Де знайти джерела фінансування і яким має бути їх оптимальний склад?
3. Як організувати поточне і перспективне управління фінансовою діяльністю, щоби забезпечити платоспроможність і фінансову стійкість підприємства?
Вирішуються ці питання в колі фінансового менеджменту, що є однією з важливих підсистем загальної системи управління підприємством.
Фінансовий менеджмент має справу з фінансами організації, її грошовими коштами, залученими у виробничо-господарську діяльність, і спрямований на підготовку рішень, що приймаються в зв'язку з формуванням та функціонуванням оптимальної структури фінансових коштів організації з метою максимізації прибутку. Логіка його функціонування показана на рис. 2.
Отже, об'єктом управління у фінансовому менеджменті є сукупність умов здійснення грошового обігу, кругообігу вартості, руху фінансових ресурсів і фінансових відносин між господарюючими суб'єктами та їх підрозділами в господарському процесі. Суб'єкт управління — це група спеціалістів, яка за допомогою фінансових інструментів, методів та відповідної фінансової інформації здійснює цілеспрямований вплив на функціонування об'єкта. Вплив суб'єкта на об'єкт управління характеризується такими властивостями.
По-перше, будь-який об'єкт управління являє собою системну сукупність взаємодіючих елементів, що складають єдине ціле. Фінансова система входить у соціально-економічну систему, в основі якої лежать інтереси людей. Сукупність суспільних, колективних і особистих інтересів впливає на становище системи і процес її розвитку. Оскільки кожному елементу фінансової системи властиві свої особливості, то можна сформулювати таке правило фінансового менеджменту: завжди необхідно забезпечувати фінансову стійкість системи в цілому, а не тих чи інших її елементів або підсистем.
По-друге, вплив суб’єкта на об’єкт управління може здійснюватися тільки за умови циркулювання відповідної інформації між керуючою і керованою підсистемами. Процес управління незалежно від його конкретного змісту завжди передбачає отримання, передачу, переробку та використання інформації (див. рис. 2).
По-третє, фінансова система є складною, динамічною і відкритою. Складність фінансової системи визначається неоднорідністю складових елементів, різнохарактерністю зв'язків між ними та структурними особливостями. Динамічність фінансової системи зумовлена тим, що вона перебуває в постійному динамічному розвитку, має справу з постійно змінною величиною фінансових ресурсів, видатків, доходів, попиту і пропозицій на капітал. Фінансова система є відкритою системою, оскільки обмінюється інформацією з зовнішнім середовищем.
Фінансовий менеджмент включає в себе стратегію і тактику управління. Фінансова стратегія підприємства визначає, яким чином і на яких умовах будуть залучатися фінансові ресурси, як буде відбуватися розрахунок за залученими коштами І як буде будуватися амортизаційна політика, як будуть використовуватися залучені підприємством фінанси для досягнення стійкого високого дивіденду або поступового росту курсу акцій на фондових біржах тощо.
Тактика — це конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Завданням тактики є вибір найбільш оптимального рішення і найбільш привабливих в даній господарській ситуації інструментів управління.

Рис. 2. Структура і процес функціонування підсистеми фінансового управління на підприємстві.

3. Прогресивність норм витрат

Нормування запасів — це економічно обґрунтований розрахунок мінімальної потреби у фінансових ресурсах, необхідних підприємству для створення запасів товарно-матеріальних цінностей, які забезпечують їх нормальну роботу.
Під нормативом (лімітом) запасів розуміють таку суму коштів, яка повинна бути в розпорядженні підприємства для забезпечення його ритмічної роботи.
В межах нормативу підприємство проводить розрахунки суми необхідних оборотних коштів для кожного їх елемента з урахуванням конкретних умов виробничого процесу: процесу постачання сировиною та матеріалами, умов реалізації готової продукції, в запасах сировини, напівфабрикатів, основних і допоміжних матеріалів тощо.
Головне завдання розрахунку нормативу — визначення економічно обґрунтованої величини власних оборотних активів в мінімальному розмірі та розрахунок визначення дійсно мінімальних розмірів на всіх стадіях руху запасів, що створить умови для економного використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.
Норматив запасів в грошовому вираженні (Н0) вираховується множенням сум одноденних затрат підприємства, які покриваються за рахунок грошових коштів (Во) на норму запасу в днях (Н3 ).

(Формула) (1)

Нормування власних оборотних активів проводиться за такими етапами:
• Визначення норми запасу по групах товарно-матеріальних цінностей. Норма запасу в днях (Н) визначає кількість днів роботи підприємства, на яку необхідно створити запас матеріалів для забезпечення неперервності виробничого процесу.
• Визначення величини одноденних витрат матеріальних цінностей (В0)
• Визначення часткового нормативу оборотних активів, помноживши одноденний запас на норму запасу в днях.
Одноденна потреба (В0) розраховується на основі кошторису затрат на виробництво, розрахованих норм та витрат, що не враховуються в кошторисі, але покриваються за рахунок оборотних коштів.
Другий співмножник— норма запасу в днях— залежить від багатьох факторів, які відрізняються в залежності від видів запасів.
Нормування оборотних коштів у виробничих запасах. Норматив власних оборотних коштів у виробничих запасах (Нвз) визначається за формулою:

(Формула) (2)

де П0 — одноденна потреба підприємства у сировині, матеріалах, допоміжних матеріалах, комплектуючих виробах, паливі, інших видах виробничих запасів;
Нд — норма запасу елементів виробничих запасів в днях.
Визначаючи норму запасу в днях за тією чи іншою позицією, необхідно зважити на:
- умови постачання даним видом матеріальних ресурсів;
- віддаленість постачальників;
- вид транспортного забезпечення;
- час, необхідний для підготовки матеріалів для використання у виробництві.
Норма запасу в днях для окремих видів матеріальних ресурсів складається з такого часу:
• часу перебування оплаченої сировини в дорозі (транспортний запас);
• часу, необхідного для розвантаження, приймання і складування сировини;
• часу перебування сировини на складі як поточного складського запасу;
• часу підготовки сировини до використання у виробництві (технологічний запас);
• часу знаходження сировини на складі у вигляді страхового запасу (гарантійний запас).
Необхідність створення транспортного запасу виникає в зв'язку з тим, що час руху документів і вантажів не збігається. Якщо платіжні документи на сировину прибувають і оплачуються підприємством раніше, ніж надходить вантаж, то величина транспортного запасу дорівнює часу розриву між оплатою рахунку і надходженням сировини на підприємство. Якщо ж матеріали прибувають до споживача раніше від сплати грошей за них, транспортний запас не встановлюється.
Наприклад, підприємство оплатило рахунок за сировину 6 числа, а сировина прибула на адресу підприємства 12 числа. Транспортний запас становить 6 днів (12-6).
Якщо підприємство отримує сировину від різних поставників, транспортний запас визначається як середньозважена величина (див. табл. 1):

Таблиця 1.
Постачання сировини


Середньозважена величина транспортного запасу дорівнює 1 день

(Розрахунки)

Такі ж розрахунки транспортного запасу роблять з кожного виду (групи) сировини і матеріалів.
Норми часу, необхідного для приймання, розвантаження, складування, проведення лабораторних аналізів для кожного виду (групи) визначаються за допомогою хронометражу цих операцій.
Наприклад, постачання сировини і матеріалів проводиться вагонами і на розвантаження і складування необхідно 0, 5 днів, а на проведення аналізу — 0,25 днів. Отже, норма запасу на ці операції становитиме 0, 75 днів.
Поточний складський запас визначається залежно від частоти поставок. Він повинен покривати потребу підприємства на період між двома поставками: чим частіше прибуває сировина і матеріали на склади підприємства, тим меншим має бути поточний запас і навпаки,
Інтервали між поставками встановлюються на основі договору або виходячи з фактичних даних попереднього періоду.
Необхідно також враховувати, що у підприємства запаси одних видів сировини та матеріалів можуть бути максимальними в день отримання чергової партії, а запаси інших видів сировини та матеріалів знизяться до мінімальних розмірів. Тому поточний запас сировини і основних матеріалів рекомендується приймати в розмірі 50-процентної тривалості інтервалу між двома суміжними поставками. На підприємствах, де споживається обмежена кількість видів сировини і матеріалів і надходять вони від одного або двох поставників, поточний складський запас може встановлюватися в розмірі 100-процентної тривалості інтервалу між суміжними поставками.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Визначити витрати чавуна і сталі для виконання виробничої програми в рік (програма випуску розподіляється рівномірно).
Початкові дані наведені в табл. 1.

Таблиця 1.

Рішення:
1) місячна виробнича програма складає:

(Розрахунки)

Qвит – виробнича місячна програма
n = місяців до травня = 4
Нвит = норми витрат

(Розрахунки)

3) Розрахунок після зменшення витрат:

(Розрахунки)

Загальна кількість = (Розрахунки)

ВИСНОВКИ

Керування є процесом вироблення і здійснення керуючих впливів. Керуючий вплив — це вплив на об'єкт керування, призначений для досягнення мети керування. Вироблення керуючих впливів включає збір, передачу й обробку необхідної інформації, прийняття рішень. Здійснення керуючих впливів охоплює передачу керуючих впливів і при необхідності перетворення їх у форму, безпосередньо сприйману об'єктом керування.
Будь-який вид підприємницької діяльності починається з пошуку відповіді на такі три ключові запитання:
1. Якою повинна бути величина і оптимальний склад активів підприємства, щоби досягнути поставлених перед ним цілей та завдань?
2. Де знайти джерела фінансування і яким має бути їх оптимальний склад?
3. Як організувати поточне і перспективне управління фінансовою діяльністю, щоби забезпечити платоспроможність і фінансову стійкість підприємства?
В межах нормативу підприємство проводить розрахунки суми необхідних оборотних коштів для кожного їх елемента з урахуванням конкретних умов виробничого процесу: процесу постачання сировиною та матеріалами, умов реалізації готової продукції, в запасах сировини, напівфабрикатів, основних і допоміжних матеріалів тощо.
Головне завдання розрахунку нормативу — визначення економічно обґрунтованої величини власних оборотних активів в мінімальному розмірі та розрахунок визначення дійсно мінімальних розмірів на всіх стадіях руху запасів, що створить умови для економного використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник. / Л. А. Богдановская, Г. Г. Виногоров, О. Ф. Мигун и др. ; Под общ. ред. В. И. Стражева: 2 – е изд., стереотип. – Мн.: Высш. шк., 1996. – 363 с.
2. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. Проф. Ф.Ф.Бутинця. – 3 -є вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с.
3. Вітвіцька Н. С., Кузьмінська О. Є. Контроль і ревізія: Навчальний метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 166 с.
4. Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.: Учебное пособие для студентов вузов / Под. ред. Кужельного. – К.: А.С. К., 2000. – 624 с.
5. Економічний аналіз.: Навчальний посібник / М. І. Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001 р. – 540 с.

 

 
загрузка...