Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Менеджмент - реферати, контрольні, курсові роботи
Професійні якості менеджера
Українські реферати - Менеджмент
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Контрольна робота | реферат з менеджменту.
1. Особливості управлінської праці, її складові.
2. Еволюція наукового визначення вимог до менеджера.
3. Принципи та напрями наукової організації управлінської праці.
4. Визначення особливостей якостей менеджера.
5. Спроби систематизації якостей менеджера.
6. Поведінський напрямок оцінки якостей менеджера.
Обсяг контрольної роботи - 21 сторінка.

 
Технологія управління кар’єрою
Українські реферати - Менеджмент
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Контрольна робота | реферат з менеджменту.
1. Сутність поняття, типи і фактори кар’єри. 
2. Етапи кар’єри та етапи життя.
3. Вибір, принципи кар’єри і управління кар’єрної стратегії. 
4. Технологія управління кар’єрою. 
5. Фактори успіху розвитку кар’єри. 
6. Конкурентноздатність професіоналізму менеджера.
Обсяг роботи - 28 сторінок.

 
Управління активами підприємства
Українські реферати - Менеджмент
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова з фінансового менеджменту.
Розділ І. Теоретичні основи управління активами підприємства.
1.1. Активи як об’єкт фінансового управління – їх сутність та класифікація.
1.2. Політика управління активами підприємства.
Розділ ІІ. Аналіз фінансових результатів діяльності ВАТ «Кременчуцький  автомобільно – складальний завод».
2.1. Загальна характеристика виробничої діяльності підприємства.
2.2. Фінансовий аналіз балансу ТОВ “КрАсЗ”.
2.3. Аналіз стану, динаміки та структури активів підприємства.
2.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства.
Розділ ІІІ. Шляхи покращення показників активів ТОВ «КрАсЗ».
Обсяг курсової - 44 сторінки.

 
Зарубіжний досвід управління персоналом. Американський менеджмент
Українські реферати - Менеджмент
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова з менеджменту.
Розділ І. Зарубіжний досвід управління персоналом.
1.1. Порівняльний аналіз японського й американського підходів систем управління та підготовки кадрів.
1.2. Ефективне використання трудового потенціалу та підготовка кадрів.
1.3. Оплата та заохочення праці.
Розділ ІІ. Особливості підготовки кадрів у США.
2.1. Концепція людських ресурсів в американському менеджменті.
2.2. Особливості американського менеджменту.
Обсяг курсової - 33 сторінки.

 
Внутрішнє і зовнішнє середовище організації
Українські реферати - Менеджмент
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова з менеджменту.
Розділ 1. Основні чинники внутрішнього середовища організації.
1.1. Внутрішнє середовище організації - його структура.
1.2. Система технологій організації.
1.3. Людські ресурси та організаційна культура в організації.
Розділ 2. Зовнішнє середовище організації.
2.1. Сутність і характеристики зовнішнього середовища.
2.2. Суб'єкти мікросередовища.
2.3. Фактори середовища непрямої дії (макросередовища).
Обсяг курсової - 37 сторінок.

 
Менеджмент - Методи управління персоналом
Українські реферати - Менеджмент
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова з менеджменту.
Розділ 1. Сутність професійного розвитку персоналу.
Розділ 2. Методи управління персоналом.
2.1. Планування і управління службовими кар'єрами працівників.
2.2. Навчання персоналу організації.
2.3. Формування і підготовка резерву кадрів.
2.4. Управління мобільністю кадрів і структуризація праці як засоби розвитку персоналу.
Обсяг курсової - 41 сторінка.

 
Побудова ефективної системи мотивації на підприємстві
Українські реферати - Менеджмент
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова з менеджменту.
Розділ 1. Мотивування як функція менеджменту.
1.1. Суть і роль мотивування.
1.2. Типи мотиваційних теорій.
1.3. Критерії формування ефективної системи мотивації на підприємстві.
Розділ 2. Загальна характеристика ВАТ «Сталеливарний завод» та шляхи покращення його діяльності.
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства.
2.2. Особливості управління персоналом на Сталеливарному заводі.
2.3. Іноземний досвід мотивації персоналу на підприємстві.
Розділ 3. Формування системи мотивації на підприємстві.
Обсяг курсової - 53 сторінки.

 
Управління прибутком підприємства
Українські реферати - Менеджмент
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова з менеджменту.
1. Науково – теоретичні засади поняття прибутку підприємства.
1.1. Прибуток як об'єкт фінансового менеджменту.
1.2. Організація та інструментарій управління прибутком.
2. Управління прибутком на підприємстві.
2.1. Стратегія управління прибутком.
2.2. Особливості обґрунтування управлінських фінансових рішень.
2.3. Критерії організації управління прибутком підприємства.
2.4. Управління формуванням доходів.
Обсяг курсової - 31 сторінка.

 
Системний та ситуаційний підходи у менеджменті
Українські реферати - Менеджмент
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова з менеджменту.
1. Основні засади системного підходу в менеджменті.
1.1. Історія виникнення та поняття системного підходу.
1.2. Складові системного підходу.
2. Визначення ситуаційного підходу.
2.1. Прийоми та методи ситуаційного підходу в менеджменті.
2.2. Структура ситуаційного підходу.
Обсяг курсової - 33 сторінки.

 
Комунікації в менеджменті
Українські реферати - Менеджмент
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова робота з менеджменту.
1. Сутність комунікацій і їх роль у системі управління.
2. Класифікація комунікацій.
2.1. Групи, форми та види комунікацій.
2.2. Комунікації вертикальні та горизонтальні.
2.3. Міжособові та організаційні комунікації.
3. Процес комунікацій.
3.1. Моделі обміну інформацією.
3.2. Елементи й етапи процесу комунікацій.
4. Управління комунікаційними процесами.
5. Перепони ефективної комунікації.
Обсяг курсової - 34 сторінки.

 
Стратегії підприємства - стратегічний план підприємства
Українські реферати - Менеджмент
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова з менеджменту.
Розділ 1. Теоретично-методологічні засади стратегії підприємства.
1.1. Сутність стратегії підприємства.
1.2. Види стратегій та підходи до її планування.
Розділ 2. Планування як функція стратегічного менеджменту.
2.1. Суть та методи планування.
2.2. Стратегічне планування та бізнес-планування.
Обсяг курсової - 34 сторінки.

 
Контролювання на сучасних українських підприємствах
Українські реферати - Менеджмент
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Курсова робота з менеджменту.
Розділ І. Науково – теоретичні засади контролювання у системі управління.
1.1. Види управлінського контролю.
1.2. Сутність і етапи процесу контролювання.
1.3. Система контролю та умови її ефективного функціонування.
Розділ ІІ. Проблеми та напрямки контролювання на сучасних підприємствах.
2.1. Основні види управлінського контролю.
2.1.1. Фінансовий контроль.
2.1.2. Виробничий контроль.
2.2. Контроль якості продукції.
2.3. Процес контролювання поведінки працівників.
Розділ ІІІ. Організаційно – економічний механізм впровадження контролінгу на підприємстві.
Обсяг курсової - 50 сторінок.

 
Стратегії підприємства. Формування стратегії підприємства
Українські реферати - Менеджмент
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

1. Історія виникнення стратегії.
2. Стратегія по ієрархії.
3. Функціональні стратегії.
Практичне завдання.

 
Етика бізнесу. Сучасний менеджер
Українські реферати - Менеджмент
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

1. Етика бізнесу.
2. Предмет етики бізнесу і її значення.
3. Моральні виміри діяльності менеджера.
Практична частина.

Скачати реферат:
Скачать этот файл (etika-biznesu-suchasnij-menedzher.doc)etika-biznesu-suchasnij-menedzher.doc80 Kb
 
Праця менеджера. Робоче місце менеджера. Ведення переговорів
Українські реферати - Менеджмент
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Контрольна робота | реферат з менеджменту.
1. Назвіть та охарактеризуйте вимоги, що пред’являються до робочого місця менеджера.
2. Обґрунтуйте необхідність створення автоматизованого робочого місця менеджера.
3. Організація та проведення ділових контактів та переговорів.
Тестові завдання.
Обсяг роботи - 26 сторінок.

 
Трудовий потенціал менеджера
Українські реферати - Менеджмент
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

1. Складові моделі менеджера.
2. Знання та вміння менеджера.
3. Особистий потенціал менеджера.
4. Процедура підготовки до оцінки самоконтролю.
5. Напрямки аналізу.

Скачати реферат:
Скачать этот файл (menedzher.doc)menedzher.doc107 Kb
 


загрузка...