Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Контролювання на сучасних українських підприємствах
Українські реферати - Менеджмент
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Контролювання на сучасних українських підприємствах

Курсова робота з менеджменту


ЗМІСТ

Вступ
Розділ І. Науково – теоретичні засади контролювання у системі управління
1.1. Види управлінського контролю
1.2. Сутність і етапи процесу контролювання
1.3. Система контролю та умови її ефективного функціонування
Розділ ІІ. Проблеми та напрямки контролювання на сучасних підприємствах
2.1. Основні види управлінського контролю
2.1.1. Фінансовий контроль
2.1.2. Виробничий контроль
2.2. Контроль якості продукції
2.3. Процес контролювання поведінки працівників
Розділ ІІІ. Організаційно – економічний механізм впровадження контролінгу на підприємстві
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 50 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Неодмінною складовою ефективного управління є функція контролювання. Контролювання дає змогу суб'єкту управління регулярно отримувати інформацію про стан справ у керованій системі, на основі чого він приймає управлінські рішення, спрямовані або на закріплення досягнутого успіху, або на усунення причин, що перешкоджають його досягненню.
Контролювання завершує цикл управління. Суть його полягає у своєчасному виявленні відхилень в роботі, зумовлених низькою виконавчою дисципліною персоналу або впливом чинників зовнішнього середовища, внесенні коректив, а отже, створенні належних умов для реалізації стратегії організації.
Контролювання - вид управлінської діяльності, спрямований на забезпечення досягнення цілей організації за допомогою оцінювання та аналізу результатів її діяльності і внесення необхідних коректив у разі відхилення фактичних результатів від запланованих.
Контролювання передбачає:
- оцінювання результатів діяльності організації загалом і її структурних підрозділів зокрема;
- оцінювання гнучкості управління, його здатності адекватно реагувати на зміни зовнішнього середовища і пристосовуватися до них;
- виявлення і аналіз факторів, які перешкоджають досягненню запланованих результатів; запобігання виникненню і накопиченню помилок;
- враховування конкретних внесків кожного у забезпечення кінцевого результату;
- формування зворотного зв'язку для інформування та заохочення персоналу;
— мінімізацію витрат;
- подолання проблем, пов'язаних зі зростанням організації тощо.
Контролювання  як  завершальна  стадія  і управління безпосередньо  впливає  на ефективність  здійснення інших управлінських функцій — планування, організування, мотивування. Так, навіть найкращі плани не будуть здійснені, якщо не забезпечити контроль за їх реалізацією. Ефективне функціонування організаційної структури можливе лише за умови належного контролю за роботою її підрозділів менеджерами вищої ланки. Нарешті, функція мотивації буде виконуватися лише за умови відповідності розміру винагороди досягнутим результатам, для чого необхідно їх оцінити.
Контроль — елемент і чинник управління економічними суб'єктами, процесом, який полягає у нагляді за ними з метою перевірки відповідності їх стану законодавчим нормам, стратегіям, цілям тощо.
Функція контролювання належить до тих обов'язків керівника, які не підлягають делегуванню. На практиці здійснюється контроль і третіми особами, тобто управлінцями, що спеціалізуються винятково на контролі. Вони вирішують, які види контролю необхідні фірмі, розробляють та впроваджують системи контролю і вживають заходів, що ґрунтуються на отриманій інформації.
Зважаючи  на актуальність  даної проблеми темою  курсового дослідження обрано питання: “Проблеми та напрямки вдосконалення контролювання на сучасних українських підприємствах”.

Мета  курсового дослідження – теоретичне  обгрунтування  необхідності  та  вдосконалення контролювання на  сучасних  українських  підприємствах.
Предмет  курсового проекту – актуалізація  теоретичних  аспектів  проблем та напрямків  вдосконалення контролювання на  сучасних  українських  підприємствах.


Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні  завдання:
1. опрацювати наукову  та  методичну  літературу  з поставленого питання;
2. визначити  основні  види  та  форми контролю  на підприємстві;
3. з’ясувати  систему  контролю  та умови її ефективного  функціонування;
4. визначити  процес  контролювання  поведінки  працівників.
У процесі  теоретичного дослідження  використано  наступні  форми наукового пізнання:
1. робота  з літературними джерелами;
2. бесіда;
3. спостереження;
4. аналіз.

Курсова  робота складається  зі  вступу, трьох теоретичних  розділів, в яких  пропонується  розглунити  основні  теоретичні  аспекти  контролю  на сучасному  етапі  розвитку  підприємств, висновків та  списку  використаної  літератури.

 

 
загрузка...