Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Менеджмент - Методи управління персоналом
Українські реферати - Менеджмент
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Методи управління персоналом

Курсова з менеджменту


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Сутність професійного розвитку персоналу
Розділ 2. Методи управління персоналом
2.1. Планування і управління службовими кар'єрами працівників
2.2. Навчання персоналу організації
2.3. Формування і підготовка резерву кадрів
2.4. Управління мобільністю кадрів і структуризація праці як засоби розвитку персоналу
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 41 сторінка

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

У контексті сучасної філософії менеджменту персонал організації є особливим її ресурсом — людським капіталом. З огляду на це управління процесом його розвитку і руху є важливою складовою загальної системи управління персоналом.
Управління розвитком і рухом персоналу ставить за мету цілеспрямоване забезпечення кількісних і якісних змін, які підвищують ринкову вартість кадрового потенціалу організації, ефективність трудової діяльності працівників.
Розвиток персоналу є ітеративним (повторюваним) процесом досягнення таких показників рівня кваліфікації працівників, які відповідають стратегії розвитку організації. У такому розумінні розвиток персоналу є фундаментальною складовою загального процесу управління персоналом, інтегрально пов'язаною із розвитком організації і формуванням професійних кар'єр працівників. Його можна розглядати на рівні організації, структурних підрозділів і на рівні окремих працівників. Для кожного з них можна визначити притаманні конкретній організації заходи з розвитку персоналу. Однак постають і специфічні проблеми, пов'язані з розвитком трудового потенціалу, що містяться в окремих складниках людського капіталу.
Розвиток персоналу основується на положеннях теорії людського капіталу, відповідно до якої люди генетично мають певний набір якостей і властивостей, які можуть (але не обов'язково повинні) бути розвиненими. На цьому ґрунтується висновок про потребу інвестування в їх розвиток. Трактування людських ресурсів як об'єкта інвестування включає їх у сферу економічного аналізу не тільки як витрат на утримання персоналу, а й у контексті підвищення його вартості з урахуванням перспектив майбутнього використання як чинника зростання продуктивності праці. Інвестування в людський капітал задіює т. зв. ефект ресурсів, який полягає у збільшенні величини чисельника загальновідомої формули розрахунку продуктивності «продукція/витрати», а не у зменшенні величини знаменника. Отримане таким способом зростання продуктивності має значно триваліший конкурентний характер, ніж те, яке досягається діями, скерованими, наприклад, на скорочення чисельності працівників. Ефект від такого ресурсу, як персонал, можна отримати шляхом його раціонального використання і розвитку.
Спосіб інвестування у розвиток персоналу залежить від стратегії управління персоналом.
Кожна стратегія потребує відповідної моделі управління розвитком персоналу, тобто визначення загальних напрямів дій, в межах яких планують і реалізують заходи, використовують відповідні інструменти, спрямовані на оптимізування складових кадрового потенціалу.
Управління розвитком персоналу — розроблення й реалізація заходів для досягнення показників професійних компетенцій працівників відповідно до стратегії розвитку організації.
Це означає, що управління розвитком персоналу не повинне обмежуватися прогнозуванням і плануванням загальної чисельності і професійно-посадової структури працівників. Його органічною складовою є розроблення і здійснення довготермінових заходів із розвитку персоналу.
Сутність управління розвитком компетенцій працівників полягає в управлінні процесами набуття ними знань і навичок, необхідних для трудової діяльності відповідно до специфіки організації та системи взаємовідносин у ній. Його основою є чіткий опис усіх посад у системі організації. Вимоги до посад реалізуються в посадових інструкціях — організаційно-стабілізуючих документах, які регламентують дії виконавців і визначають вимоги до їх компетенцій. При розробленні посадових інструкцій використовують положення про структурні підрозділи, освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців, типові кваліфікаційні характеристики посад керівників, фахівців і службовців, Державний класифікатор професій ДК 003-95, внутрішні організаційні положення, інструкції, накази, правила і постанови, що визначають порядок діяльності підрозділів організації та її працівників; технологічні схеми виконання робіт тощо. У посадовій інструкції реалізується фундаментальне правило менеджменту персоналу, згідно з яким не службове місце створюється під людину, а людину підбирають відповідно до вимог посади.

Темою курсової роботи обрано питання: «Методи управління персоналом».
Мета курсової роботи – визначення методів управління трудовим колективом.
Предмет курсової роботи – менеджмент управління персоналом.
Завдання курсової роботи: визначення методів управління персоналом, а саме:
- визначити сутність планування і управління службовими кар’єрами працівників;
- надати характеристику основним аспектам навчання персоналу організації;
- з’ясувати структуру формування і підготовки резерву кадрів;
- визначити функції управління мобільністю кадрів і структуризації праці як засобів розвитку персоналу.


Розвиток персоналу є фундаментальною складовою загального процесу управління ним, пов'язаною із розвитком організації і формуванням професійних кар'єр працівників. Ґрунтується він на положеннях теорії людського капіталу, згідно з якою люди генетично мають певний набір властивостей і якостей, які можуть (але не обов'язково повинні) бути розвиненими. Тому необхідне інвестування в їхній розвиток.
Основними методами розвитку персоналу є управління службовими кар'єрами, навчання і підвищення кваліфікації працівників, управління їх рухом (переміщеннями) в організації, структуризація праці.
Організації, які ефективно працюють, сприяють успішним кар'єрам своїх працівників, оскільки досягнення загальних організаційних цілей можливе лише за їх єдності з цілями організацій. Кар'єра особистості відображає поетапні зміни її службового становища, пов'язані із просуванням щаблями службової ієрархії в організації. Ефективним є просування, яке задовольняє як з позиції попередньої діяльності працівника, так і з актуальних на певний час позицій (готовність до виконання нової роботи) і майбутнього (потенціал для розвитку). Загальноприйнятим є розуміння кар'єри в управлінні як поступового переходу від функцій виконавця до функцій керівника. Управління кар'єрою працівника вимагає спільних зусиль індивіда і служби персоналу. Ефективні кар'єри реалізуються у тих організаціях, де персонал поінформований щодо перспектив службового зростання, а адміністрація цілеспрямовано працює над його розвитком.
Необхідність у професійному навчанні зумовлюється стратегією розвитку персоналу, встановленими розбіжностями між бажаними та існуючими профілями компетенцій окремих працівників та їх груп. Професійне навчання має поєднувати оволодіння професійними знаннями, практичними вміннями з формуванням бажаної поведінки працівників. Здійснюють його у формах професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації.
Для забезпечення надійного стратегічного функціонування організації важливим є формування резерву кадрів і управління ним. Резерв кадрів сприяє безболісному заміщенню вакантних посад. Формується він із працівників, які володіють необхідними діловими і моральними якостями, успішно справляються зі службовими обов'язками, виявляють ініціативу, мають організаторські здібності і необхідний досвід роботи, підвищують свій фаховий рівень.
Ефективними методами управління розвитком персоналу є управління його мобільністю і структуризація праці. Мобільність персоналу може відбуватися за ініціативою керівництва, працівників, у процесі зміни робочих місць всередині та між різними організаційними підрозділами. Ці переміщення сприяють підвищенню ефективності управління персоналом завдяки поліпшенню використання робочого часу, професійних кваліфікацій, оптимізації структури зайнятості, підвищенню задоволення від праці.
Структуризація праці полягає в цілеспрямованому формуванні змісту і умов праці на рівні робочого місця чи їх групи. Кожна форма структуризації праці зумовлює зміни в її організуванні, впливаючи на спосіб реалізації основного завдання усіх систем організування праці — створення найкращих умов для використання і розвитку потенціалу організації.

 

 
загрузка...