Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Особливості оформлення текстів мови документів: лексико-граматичні аспекти перекладу
Українські реферати - Мовознавство
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Особливості оформлення текстів мови документів: лексико-граматичні аспекти перекладу

Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ
1. Специфіка мови офіційно-ділового стилю
1.1.    Особливості оформлення ділового листа
1.2.    Типологічні риси англомовної та україномовної ділової кореспонденції
1.3.    Специфічні особливості оформлення автобіографії, резюме та супровідного листа
1.4.    Місце та роль модальних кліше у діловому листуванні
2. Лексико-граматичні аспекти перекладу текстів мови документів
2.1.    Переклад ділових документів на фонематичному рівні лексичних одиниць
2.2.    Граматичні особливості перекладу текстів мови документів
2.3.    Особливості перекладу англійських пасивних конструкцій у діловій кореспонденції
Висновки
Бібліографія
Обсяг курсової роботи - 50 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Анонс курсової роботи

Під час написання курсової роботи було зроблено спробу визначити особливості оформлення резюме та основні труднощі його перекладу на українську мову. Для початку було досліджено специфіку мови офіційно – ділового стилю. Було визначено, що норми ділового етикету передбачають використання певного коду – обмеженої кількості лексичних одиниць, здебільшого штампів, готових мовних трафаретів, що відповідають типовим ситуаціям ділового спілкування.

Також важливим у ході написання курсової роботи було визнання особливостей оформлення ділового листа та класифікації ділової кореспонденції. Не менш важливим було дослідити типологічні риси англомовної та україномовної кореспонденції. Види ділових листів в обох мовах здебільшого збігаюься, єдиною розбіжністю у порівняльній класифікації є наявність в англійській діловій кореспонденції спеціального листа – рекомендації.

Під час написання курсової роботи було проаналізовано роботи таких відомих лінгвістів, як М.М. Дюканова [11, 384], О.Ю. Дубенко [10, 224] та багато інших.
Також у ході виконання дослідження було систематизовано інформацію про особливості оформлення резюме та визначено, з яких частин воно складається. Під час написання курсової роботи було досліджено особливості оформлення супровідних листів, які підкріплюють резюме.
Усі приклади ділових листів, у тому числі резюме та супровідні листи було взято з мережі Інтернет з реального листування між іноземними фірмами.

Переклад усталених словосполучень викликає значні труднощі, адже більшість із них мають яскраво виражене смислове навантаження, модальне значення та прагматичну цінність і вимагають самостійного рішення щодо перекладу. Ми визначили основні способи перекладу модальних кліше.
Важливу роль при перекладі усталених словосполучень у діловому листуванні відіграє також культурний аналіз, тобто для чіткої передачі змісту висловлювання та збереження його прагматики перекладачеві необхідно мати певні екстралінгвістичні знання. Вимога дотримання норм офіційно-ділового стилю і стилю ділової кореспонденції зокрема ставить перекладача у жорсткі рамки вибору способу перекладу та призводить до порушення міжмовної еквівалентності, різного роду трансформацій (лексичних, прагматичних, синтаксичних, стилістичних, семантичних, граматичних тощо).

(Скорочений текст курсової роботи для ознайомлення)

ВСТУП

Для написання курсової роботи було обрано тему «Особливості оформлення текстів мови документів: лексико-граматичні аспекти перекладу», зважаючи на професійне спрямування.
Дана робота присвячена розгляду ділових листів, їх ретельному аналізу з точки зору лексикології, граматичних та стилістичних особливостей та такому їх перекладу, який би повністю відображав прагматичні аспекти написання ділових листів.
Актуальність дослідження полягає в тому, що саме текстам ділових листів, на відміну від правил їх оформлення, присвячено не так багато праць. У даній роботі використовувалися дослідження таких відомих лінгвістів, як І.В. Арнольд [1, 243], Н.Д. Бабич [3, 321], О.Б. Дубенко [10, 224]. присвячені проблемам перекладу ділового стилю. Проте, дана курсова робота є спробою більш ретельно розглянути та проаналізувати саме стиль ділового листа як частину стилю ділового мовлення. Стиль ділового листа має більше емоційне навантаження, і відповідну більшу кількість граматичних конструкцій, щоб передавати якомога більше відтінків модальності. Вирішення труднощів, які пов’язані з правильною передачею тональності ділового листа при перекладі – актуальна проблема для перекладачів. Дана робота присвячена розгляду модальних кліше та пасивних конструкцій, які зустрічаються у текстах ділових листів найчастіше і викликають певні труднощі при перекладі.

Об’єктом даного дослідження є мова ділової кореспонденції на прикладі оригінальних документів з листування англійських та американських фірм, а також лексико-граматичні особливості ділових листів, сталі словосполучення, мовні кліше, вирази, які притаманні саме мові ділових листів, є часто вживаними і несуть певний відтінок модальності.
Предметом пропонованого дослідження є перекладацькі підходи до вирішення проблем перекладу ділової кореспонденції та способи вираження тональності ділових листів засобами рідної мови.
Практична цінність даного дослідження полягає в тому, що результати цієї курсової роботи можуть бути використані при написанні курсових та дипломних робіт з практики перекладу, стилістики та інших філологічних дисциплін, при укладанні навчальних планів та програм, для навчання студентів філологічних спеціальностей, а також для стимулювання більш поглибленого вивчення у вищих навчальних закладах та середніх школах стилю ділової кореспонденції.

Мета даного дослідження – надання допомоги у написанні стислого, точного, лаконічного, правильно оформленого листа з точки зору структури, термінології, ідіоматики; виявлення особливостей вживання сталих словосполучень, зворотів, мовних кліше та їх адекватний переклад.
Для досягнення даної мети роботи необхідно вирішити такі завдання:
1) розглянути особливості офіційно-ділового стилю;
2) ознайомитися з функціями та видами ділових листів;
3) з’ясувати основні цілі написання листів;
4) виявити типологічні риси англомовної та україномовної ділової кореспонденції;
5) проаналізувати оригінальні ділові листи з точки зору лексики, граматики, стилістики та прагматики;
6) виявити лексичні, стилістичні, прагматичні аспекти та особливості побудови речень;
7) дати адекватний переклад складних конструкцій, модальних виразів, сталих словосполучень та відслідкувати його закономірності.
Ілюстративним матеріалом слугували наявні в мережі Інтернет приклади ділових листів з реального листування між іноземними фірмами.
Теоретична значущість цієї роботи полягає у комплексному та всебічному підході до аналізу текстів ділових листів як об’єкта нашого дослідження та з’ясування особливостей їх написання та перекладу українською мовою.

СПЕЦИФІКА МОВИ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ

Особливості оформлення ділового листа

Діловий дискурс у будь-якій мові являє собою досить стандартизований тип мовлення, що пояснюється стереотипністю ситуацій, котрі виникають під час ділового спілкування і самим характером бізнесових стосунків. Адже важливим чинником успішного ділового співробітництва є спроможність партнерів до максимального лаконічного і водночас повного і точного викладу інформації, яка повинна надаватися у найстисліший термін, як зауважує О.Ю.Дубенко [10, 57].
Тому норми як англо-американського, так і українського ділового етикету передбачають використання певного коду - обмеженої кількості лексичних одиниць, здебільшого штампів, готових мовних трафаретів, що відповідають типовим ситуаціям ділового спілкування. Дотримання такого коду, яким є лексика службових документів та ділового листування, сприяє економії часу та зусиль адресата, а нейтральний стиль викладу - відсутність двозначних або емоційно забарвлених слів - найкращим чином відповідає цілям ділової комунікації. Слово в діловому мовленні актуалізує здебільшого лише своє денотативне значення, що забезпечує однозначність, ясність та чіткість повідомлення, на думку Н.Д. Бабича [3, 421].

Оскільки найбільш поширеним видом ділової документації є лист, розглянемо стилістичні особливості англо-американської і української ділової кореспонденції. До стилістично значущих композиційних елементів англомовного та україномовного ділового листа належать привітання (salutation), вступні фрази (opening lines) та формули прощання (complimentary close).
Якщо адресат листа невідомий, типовими привітаннями в англомовній діловій кореспонденції є Dear Sirs II Gentlemen (британське та відповідно американське звертання до товариств, що складаються як із чоловіків, так і з жінок), а також Dear Sir, Dear Madam, Mesdames (звертання до чоловіків, жінок та товариства жінок). Надсилаючи лист конкретній особі, ім’я якої відомо, використовують привітання Dear Mr. Milton, Dear Mrs. / Ms Howlett. Порівняймо аналогічні українські привітання: Шановне панство, Шановний добродію / товаришу, Шановний пане Кондратюк, Шановна пані Кохан.
Єдина розбіжність в оформленні цієї вступної частини англомовних та україномовних листів стосується титулів на конверті (courtesy titles).

Щодо безпосереднього тексту листа, мова англо-американської та української ділової кореспонденції характеризується значною кількістю майже ідентичних кліше, породжених стереотипними комунікативними ситуаціями, як зауважує С.Я. Єрмоленко [13, 213].
На думку Т.Б. Грищенка [6, 281], загальні вимоги до ефективного ділового листа полягають в його зорієнтованості на інтереси партнера, що в лінгвістичній площині означає уникнення початкових «я» або «ми», чіткість та повноту висловлення думки, відсутність двозначності, неясних виразів, які можуть дезінформувати адресата. Важливим приписом ділової етики є ствердження доброзичливого ставлення до партнера, яке має місце насамперед у сильних, тобто найбільш стилістично значущих позиціях тексту: на початку та наприкінці ділового листа (goodwill opening / closing). Один з суттєвих чинників створення доброзичливого тону листа полягає у використанні сталого, обмеженого рамками стилю, набору епітетів: Many thanks for your warm letter of...I We just recently received your gracious letter of... / With many thanks for your good cooperation in this matter /I sincerely appreciate your patience. / We greatly appreciate your' past and continuing cooperation. // Вдячні Вам за чудову зустріч і висловлюємо надію на подальше співробітництво. / Щиро дякуємо Вам за гостинність і приємно проведений час. /Ми хочемо подякувати Вам і Вашим співробітникам за Ваш розкішний подарунок на підтримку нашої організації.

Надзвичайно схожими є в обох мовах і загальні кліше ділового спілкування. Наприклад, початкові формули: We have received your letter of... /In confirmation of our telephone conversation we wish to inform you that.../ Your letter stating that... has been given proper attention.../ With reference to your letter of... // Ми отримали Вашого листа з повідомленням про... /На підтвердження нашої домовленості... / Ми уважно розглянули Ваше прохання і повідомляємо... / Посилаючись на переговори з Вашим представником, просимо вислати нам свою пропозицію... Високим ступенем ідентичності відрізняються і завершальні речення ділового листа: Your early reply will be appreciated. / We expect your early reply. / We are looking forward to hearing from you. / Please do not hesitate to contact us. / With many thanks for your good cooperation. / Thanking you beforehand for your cooperation. / We wish (would like) to maintain cooperation with you. // Просимо Вас якомога швидше підтвердити свою згоду. / Просимо Вас терміново повідомити... / Сподіваємося почути Вас... /Ми будемо раді співпрацювати з Вами... /Маємо надію на встановлення тісних контактів між нашими фірмами. / Наперед вдячні Вам. /Ми завжди до Ваших послуг...

Певна стилістична диференціація за ознакою формальності спостерігається і серед можливих стереотипних закінчень англомовного та україномовного ділового листа. Якщо розташувати їх в порядку зниження формальності тону, то вони постануть у вигляді приблизно такої послідовності:

(Таблиця)

Як зауважує У.В. Арнольд [2, 181], перша, найбільш формальна за тоном група формул прощання з ключовим словом «respectfully» вживається при звертаннях до високопоставлених осіб, дипломатичних та урядових установ. Ця форма листа свідчить про те, що адресант має нижчий соціальний статус, ніж адресат, і може використовуватися у відповідних ситуаціях ділового спілкування: «службовець – роботодавець», «торговець – клієнт» тощо. Як зазначає автор книги з англомовного етикету Емілі Пост, жінка ніколи не повинна вдаватися до цієї формули прощання, за винятком лише тих випадків, коли ця етикетна форма є частиною високоофіційного кліше «have the honour to remain» в листі до голови уряду.

На думку П. Гіро [5, 42], форма «Yours truly», як і «Yours faithfully» вважається сьогодні дещо застарілою, вона використовується в якості цілком нормативної лише в американському варіанті англійської мови. Форма «Yours faithfully» належить до британських етикетних кліше. Посібники з ділового спілкування радять закінчувати формулами прощання «Yours faithfully» / «Faithfully» або «Yours truly» / «Truly yours» листи, що починаються суворо офіційними привітаннями Dear Sirs /Gentlemen або Dear Sir /I Dear Madam. Листи з визначеним адресатом (With a personal name) мають закінчуватися лише офіційними формами: Yours sincerely / Sincerely.

Заключні формули ввічливості зі словом «cordially», так само як і зі словом «affectionately», нині виходять з широкого вжитку. Перша із зазначених груп кліше використовується переважно у привітаннях, друга у кореспонденції небізнесового характеру: у листах до членів сім'ї, родичів, близьких друзів.
Остання з поданих в таблиці груп традиційно розглядається як така, що може вживатися лише у приватному, неофіційному листуванні. Проте заключні формули «(With) Best regards», «Best wishes» все частіше з'являються сьогодні у бізнесовій кореспонденції.
Стилістична шкала заключних формул українського ділового листа матиме приблизно такий вигляд:

(Таблиця)  

С.Я. Єрмоленко вважає [13, 158], що незважаючи на високий рівень стандартизованості ділового мовлення, навіть серед синонімічних штампів спостерігається стилістична диференційованість за критерієм формальності. Найчастіше стилістично релевантними є початкові та заключні формульні фрази листа, які багато в чому виражають його загальний стилістичний тон.

Посилення формальності тону може відбуватися за рахунок використання так званого розщепленого присудка (сполучення дієслова з іменником) замість присудка стилістично нейтрального: We apologize for -we offer apologies for..., Please accept our apologies for.../ We are sure (confident) that - We express confidence that... / We are pleased (glad) to inform you that - We have pleasure in informing you that.../ We regret to learn... - We express our regrets that... // Вибачаємося за... - Прийміть, будь ласка, наші вибачення... /Ми впевнені в тому, що... - Ми висловлюємо впевненість у тому, що... / Раді повідомити Вас... - Маємо приємність повідомити Вас... /Ми з жалем дізналися, що... — Висловлюємо наш жаль з приводу... Додаткова формальність тону листа досягається також за допомогою добору вочевидь формальних штампів. Порівняймо, наприклад, різні за рівнем формальності англійські та українські кліше ділового листування: Because of illness — For health reasons / We would like to draw your attention to... — Allow us to draw your attention to... / We offer... - We take the liberty of offering... // Через хворобу - За станом здоров'я / Ми звертаємо Вашу увагу на... — Дозвольте звернути Вашу увагу на.../ Ми пропонуємо... — Маємо честь запропонувати…

Розглянувши специфічні особливості мови офіційно-ділового стилю, можна дійти висновку, що діловий етикет передбачає використання певного коду, тобто обмеженої кількості лексичних одиниць, клішованих фраз, що відповідають типовим ситуаціям ділового спілкування. Досить важливою проблемою на сучасному етапі розвитку перекладознавства є дослідження  та визначення особливостей типологічних рис англомовної та україномовної ділової кореспонденції.

Типологічні риси англомовної та україномовної ділової  кореспонденції

Л.С. Данкіна [7, 201] вважає, якщо провести класифікацію англомовної та україномовної ділової кореспонденції за функціональною ознакою, то побачимо, що види ділових листів здебільшого збігаються, оскільки універсальними є цілі, які спонукають до їх написання: зробити ділову пропозицію, запросити і на презентацію, нагадати про необхідність виконати певні зобов'язання тощо. Розкласифікуємо ділові листи за їхнім загальним стилістичним тоном. Адже, незважаючи на традиційність та безособовість офіційно-ділового стилю, діловий лист у залежності від прагматичної мети адресанта може відзначатися певною компліментарністю, містити вияви підкреслено позитивного ставлення до партнера, бути нейтрально доброзичливим або мати дещо негативне забарвлення.

(Таблиця)

Як видно з таблиці, єдиною розбіжністю у порівняльній класифікації англо-американської та української ділової кореспонденції є наявність у англо-американській спеціального листа-рекомендації. Надання письмових рекомендацій (References, Letters of Recommendation, Letters of Introduction) окремим особам, що бажають влаштуватися на роботу, отримати певну посаду або пройти курс навчання, являє собою загальнопоширений в культурі англомовних країн ритуал. Вкоріненою традицією є написання рекомендаційних листів як на прохання того, хто прагне працевлаштуватися, так і у відповідь на запит установи, до якої звертається кандидат на робоче місце.
Головна вимога до таких рекомендацій полягає у відсутності в них занадто позитивних характеристик, які можуть поставити під сумнів правдивість автора рекомендаційного листа. Ось один з типових зразків такого документу:

(Таблиця)

Проаналізувавши даний лист, можна зробити висновок, що містеру Х.Ф.Варену було надано досить таки позитивну характеристику щодо особливостей його виконаної роботи протягом п’яти років. Однак його також було охарактеризовано як нетерплячу людину, інколи навіть дратівливу. Отже, при наданні рекомендацій містеру Варену автор рекомендаційного листа намагався бути об’єктивним у всіх відношеннях.

На думку А.П. Коваля [16, 318] потрібно зазначити, що останнім часом рекомендаційні листи помітно втратили свою значущість з огляду на зрозумілу упередженість їх авторів, тому перші почали надавати перевагу анкетуванню кандидатів. Однак, якщо рекомендацію пишуть на прохання установи, до якої звернулися з пропозицією про співробітництво, лист може мати як позитивний, так і негативний зміст. Це, зокрема, стосується і такого особливого виду рекомендаційних листів, як листи-відповіді організацій на запити з боку інших установ щодо надання інформації про доцільність встановлення партнерських зв'язків з певними фірмами та компаніями.

В цьому випадку оцінка потенційного партнера здійснюється за досить трафаретною схемою, що передбачає позитивний або негативний відгук про надійність компанії, репутацію на ринку тощо. Тому автори відповідей на запит рекомендацій послуговуються стандартним набором епітетів: The firm... is known everywhere as being creditworthy / stable /fair / solvent / reliable /flexibly managed /promising /pleasant to do business with...

Посилаючись на роботу О.Д. Пономаріва [24, 410] різновидом рекомендаційного листа є лист-представлення (Letter of Introduction), який пишуть на прохання друзів або знайомих з метою представити їх певним посадовим чи приватним особам. Звичайно, рекомендації окремим особам надають і в українському справочинстві, але не у формі листа, а здебільшого у вигляді характеристики.

Крім того, в англомовному варіанті такий вид ділової кореспонденції, як лист-нагадування, має декілька підвидів. Це пов'язано з особливою увагою, що її надають в англо-американському діловому спілкуванні різного роду деземфазуючим методикам (disemphasizing techniques). Евфемістично-ввічлива манера викладу сприяє як цілям підтримання загального канцелярського тону ділової кореспонденції: May we ask you if you wish to improve (to make a change in) your present situation? Ми хотіли б дізнатися, чи не бажаєте (плануєте) Ви підвищити свій теперішній статус? ( Чи не хочете Ви змінити посаду?), - так і цілям збереження гарних стосунків з партнерами: We regret that our merchandise does not meet your approval (деземфазуюча фраза з листа-відповіді на рекламацію партнера щодо низької якості товару).

Багато англо-американських посібників з ділового листування навчають методам запобігання будь-якого негативного ефекту, що може виникнути під час ділової комунікації. Серед них: вживання пасивного способу замість активного: І would like to get a prompt reply → A prompt reply would be appreciated, а також складних речень замість коротких, оскільки останні звучать дещо різкувато: We are large wholesalers. We are interested in your range of curtains. → We are large wholesalers and are interested in your range of curtains.

М. Ріффатер [25, 70] вважає, що використання деемфазуючих, евфемістичних стратегій набуває особливої актуальності у кореспонденції з негативним емоційним забарвленням: лист, в якому визначаються недоліки, лист-скарга (рекламація), лист-нагадування (лист-попередження). Наприклад, грамотний з етичної точки зору лист-скарга повинен звучати як прохання виправити помилки або усунути недоліки, а не як звинувачення партнера. Саме цим і зумовлюються його лінгвостилістичні особливості: посібники радять не персоналізувати свою скаргу; використовуючи займенники you, your: your mistake, your error, you are to blame, а дотримуватися безособового тону: the mistake, the fault, it must have happened because...

Тому невипадково англомовний лист-нагадування виступає в чотирьох іпостасях, кожна з яких має власні стилістичні акценти, що оговорюються у відповідній навчальній літературі, як зауважує О.Ю.Дубенко [10, 67], якщо попередження про недобросовісність надсилається адресатові вперше і адресант не вважає за необхідне загострювати ситуацію, він вдається до епітетів в оцінці дій партнера, стримано та ввічливо висловлюючи своє невдоволення або роздратування: Your shipment of [date] arrived in an unusable condition. In the future, please, pack the goods more carefully. У тому ж разі, коли претензії до партнера є повторними, мова листів дещо змінюється: ввічливі форми поступаються більш імперативним та категоричним як у граматичному, так і у лексичному планах, скорочується обсяг речень. Порівняймо зразки з першого листа про затримку платежу (First Reminder) з фрагментом третього листа (Third Reminder) та листа, що сповіщає про передання справи адвокату: We would like to bring to your attention the fact that your account still charged with amount of... May we take this occasion to inform you that the amount of... is still due / We would appreciate your payment of outstanding invoice by the end of the month. / This is to inform you that your unpaid invoices were turned over to our lawyer for further action.

Що стосується останнього попередження про необхідність сплати (Final Demands), то серед рекомендацій стилістичного характеру потрібно зазначити пораду не вживати абстрактну фразеологію на кшталт We will take other steps або We will use other methods to enforce payment і не розмовляти мовою юриста: Unless payment is forthcoming we will have to take steps to enforce our claims. Найкращою стратегією вважається відкрита позиція, без натяків, погроз або залякування: We were disappointed that you did not bother to reply to either of our letters asking you to clear our account, and you have left us no alternative but to take legal action. We are giving you a further seven days to send your remittance after which the matter will be dealt with by our solicitors. Наприклад, такі як Т.Б.Грищенко [6,287], Л.С.Данкіна [7, 425], М.Д.Бабич [3, 421]. Автори українських навчальних посібників з ділового спілкування не проводять такої ретельної класифікації листів нагадувально-попереджувального змісту з детальним аналізом добору адекватних лінгвістичних засобів у кожному з можливих випадків. Вони регламентують лише особливості звертань до ненадійного партнера, яка характеризується використанням підкреслено-чемних, делікатних фраз: Нам дуже прикро, але у зв'язку з наявністю кількох досі не оплачених Вами рахунків ми не можемо прийняти від Вас нові замовлення... /Вибачте, але ми хочемо нагадати Вам про необхідність оплатити рахунок за... Переконані, що ця заборгованість - лише недогляд, і сподіваємось, що Ви ліквідуєте її протягом... та більш рішучий і категоричний тон подальших попереджень: Якщо Ви не погасите заборгованість протягом 10 днів, ми змушені будемо закрити Ваги кредит... / Усі наші спроби примусити Вас сплатити рахунок виявились марними. На жаль, у нас немає іншого виходу, крім як подати позов до суду.

Специфічною рисою англомовного ділового листування є чітко виражена тенденція до ослаблення офіційного стилістичного тону бізнесової кореспонденції. Це певним чином позначається на всіх формульних елементах в структурі ділового листа. Все частіше у звертанні до адресата не використовується титул Mr., Mrs. або Ms. і воно має вигляд Dear William Terry або Dear Helen Osborne, незважаючи на те, що стосунки між адресантом та адресатом не настільки неформальні, щоб називати один одного на ім'я. Проте,  використання цього звертання слугує якби передвісником налагодження таких надійних бізнесових стосунків взаємодовіри, котрі незабаром зроблять можливим перехід на звертання на ім'я у подальшому повсякденному спілкуванні з новим партнером.

Крім того, в англомовній діловій кореспонденції все частіше трапляються формули-прощання With best regards або Best regards, які ще нещодавно вважалися недостатньо офіційними для ділового спілкування. Водночас до розряду старомодних відносяться стереотипні завершальні речення Yours truly (для британського варіанту), Respectfully yours, I am yours faithfully, які сприймаються як занадто піднесені, а відтак неадекватні у сфері рівноправного ділового спілкування.

З причин недоречної офіційності і холодності тону не рекомендують починати лист фразами-кліше: We are in receipt of your enquiry або In reply to your enquiry. Новітні навчальні посібники з ділової комунікації, наприклад, робота Н.Д.Бабича [3, 421], подають в якості стилістично неадекватних не лише такі насправді пишномовні звороти як We are taking the liberty of sending you або We hasten to reply to your esteemed enquiry, але й фрази на кшталт It was with the utmost pleasure that we received... або we deeply regret that we cannot supply you with... Вони оцінюються як такі, що звучать у найкращому випадку занадто емоційно, у найгіршому - недосить щиро. Натомість пропонується використовувати нейтрально-розмовні еквіваленти Thank you for... / We are sorry that...

Також зазнає змін і оформлення комерційного/ділового листа. Так, сьогодні в бізнесовій кореспонденції співіснують два стилі пунктуації: традиційний, або «закритий» (the closed pattern of punctuation) та новітній, «відкритий» (the open pattern of punctuation). Сутність першого полягає у використанні крапки та коми при написанні дати, внутрішньої адреси, звертання до адресата, заголовка до тексту листата формули прощання. При дотриманні більш сучасного «відкритого» стилю розділові знаки є відсутніми у всіх вищезгаданих частинах листа і вживаються лише в його основному тексті.

Поряд з цим прийнято розрізняти офіційний стиль (Formal Letter Style) та цільноблочний стиль листа (Fully-blocked Letter Style). Цільноблочний стиль листа набуває в сучасній бізнесовій кореспонденції все більшого поширення. Його специфіка зводиться до відміни звичайного абзацного відступу на 5 знаків (офіційному), що полегшує технічне виконання листа, оскільки всі його рядки друкуються безпосередньо від лівого поля, а чіткість поділення на абзаци досягається за рахунок того, що кожний новий абзац друкується через 3-4 інтервали замість звичних двох. Цей спрощений стиль оформлення листа, що, як правило, поєднується з відкритим типом пунктуації, вважається сьогодні загальноприйнятим і таким, що відповідає сучасним вимогам, на думку А.П.Коваля [16, 125]
Офіційний стиль ділового листа у поєднанні із закритим стилем пунктуації:

(Таблиця)

Проаналізувавши даний лист, можна дійти висновку, що у даному листі присутній звичайний абзацний відступ на 5 знаків. Кожен новий абзац надруковано через два інтервали. Тому технічне виконання листа є досить складним.
Цільноблочний стиль ділового листа у поєднанні з відкритим стилем пунктуації:

(Таблиця)

Виконавши аналіз даного листа, можна дійти висновку, що його специфіка зводиться до відміни звичайного абзацного відступу на 5 знаків, це полегшує технічне виконання листа, тому що всі його рядки друкуються від лівого поля, а чіткість поділення на абзаци досягається за рахунок друкування кожного нового абзацу через 3-4 інтервали. Через це інформація подається досить чітко адресату.
За нормами сучасного українського справочинства в діловому листуванні використовується офіційний стиль із здебільшого відкритим стилем пунктуації.

Специфічні особливості оформлення автобіографії, резюме та супровідного листа

На думку В.І. Кононенка [17, 248] автобіографія в англо-американському діловодстві має чітко регламентований характер, тому цей вид ділового паперу доречніше було б назвати анкетою-біографією. Вирізняють два види біографічних документів: Curriculum Vitae та Career History. Вони надають алгоритм викладання основних фактів біографії особи, причому рубрики обох форм здебільшого збігаються:

(Таблиця) 

Розглянувши подані приклади двох видів біографічних документів, таких, як: Curriculum Vitae та Career History, можна дійти висновку, що рубрики обох форм здебільшого збігаються, однак можуть бути і незначні відмінності. Як видно з прикладів, в обох видах біографічних документів є такі рубрики, як:
- ім’я;
- адреса;
- телефон;
- сімейне положення;
- національність;
- освіта та кваліфікація;
- інша діяльність та інтереси;
- інша інформація.

Отже, специфічною особливістю оформлення автобіографічних документів є виклад повної інформації про особу, яка хоче влаштуватися на роботу. Уся інформація обов’язково має бути чіткою, зрозумілою та поданою у хронологічному порядку.
За нормами українського справочинства автобіографія пишеться у більш довільній формі, хоча традиційно в ній повинні знайти висвітлення такі обов'язкові пункти, як: 1) прізвище, ім'я та по батькові, 2) дата і місце народження, 3) відомості: а) про освіту (найменування всіх навчальних закладів, в яких довелося вчитися), б) про трудову діяльність (назви місць роботи і посад у хронологічній послідовності), в) про громадську роботу, 4)короткі відомості про склад сім'ї.

АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Миколайчук Сергій Михайлович, народився 22 листопада 1985 року в м. Бердичів Житомирської області в сім'ї військовослужбовця.
У 1992 році пішов до першого класу загальноосвітньої школи №5 м. Бердичева.
У зв'язку зі вступом батька до військової академії переїхав разом з родиною до Києва, де з 1994 по 2002 рік навчався в загальноосвітній школі № 8. 2002 року вступив до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на відділення західноєвропейських мов, де і навчаюсь зараз, виконуючи обов'язки старости групи.
Склад сім'ї:
Батько - Миколайчук Михайло Юрійович, 1953 року народження, військовослужбовець, працює в Міністерстві оборони України.
Мати - Миколайчук (Радецька) Наталія Сергіївна, 1956 року народження, викладач Київського національного університету театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого.
Сестра - Миколайчук Олена Михайлівна, 1987 року народження, студентка І курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Брат - Миколайчук Юрій Михайлович, 1990 року народження, учень 11 класу загальноосвітньої школи № 8 м. Києва.
Ні я, ні мої рідні під слідством чи засуджені не були.
Паспортні дані:
Прописаний і мешкаю за адресою:

14.01.04                                                  Підпис

Майже ті ж самі біографічні дані подаються в анкетній формі в особових листках з обліку кадрів.

ОСОБОВИЙ ЛИСТОК З ОБЛІКУ КАДРІВ

(Таблиця)

Родинний стан (перелічити членів сім'ї з зазначенням дат народження)
Дружина – Мазур (Тарнавська) Любов Олександрівна, 1964 року народження
Донька – Мазур Луїза Василівна, 1983 року народження__________________
Сестра - Мазур Галина Григорівна, 1967року народження_________________
Мати - Мазур Феодосія Марківна, 1938 року народження_________________
Батько - Мазур Григорій Степанович, 1934 року народження______________
Домашня адреса і телефон м. Київ, вул. Милославська, 41, кв. 122_________
Сл. тел. 267-08-45; дом. тел. 534-85-14_________________________________
Паспорт С//№ 54123 Коли і ким виданий 28.04.00 Ватутінським___________
_________________________________РУГУМВС України в м. Києві

«8»листопада 2004 року                             Особистий підпис


Виконувана робота з початку трудової діяльності
(включаючи навчання у вищих і спеціальних навчальних
закладах, військову службу і роботу за сумісництвом)

(Таблиця) 

Як констатує С.Я. Єрмоленко [11, 153] до особливостей біографічних документів в англо-американському діловодстві слід віднести їхню сувору регламентованість, анкетність, наявність питань про загальні інтереси кандидата на вакантну посаду і графи «характеристики-рекомендації», а також виклад даних про освіту і досвід роботи у зворотному порядку (Career History). До специфічних реквізитів біографічних описів в українському справочинстві належать рубрики «паспортні дані», «відомості про родину» та відповідь щодо притягнення особи, яка пише автобіографію, до суду.

Своєрідну анкету-біографію являє собою і резюме (Resume), що зазвичай складається з таких частин: 1) ім'я, прізвище, адреса, телефон; 2) посада, на яку претендує кандидат; 3) стислий виклад особистих якостей і кваліфікацій; 4) перелік попередніх посад та службових обов'язків, починаючи з останнього місця роботи у зворотному порядку; 5) освіта; 6) громадський статус і сімейний стан; 7) характеристики-рекомендації. Існують два основних види резюме - хронологічне і функціональне, а також змішаний вид: хронологічно-функціональне резюме. Хронологічним резюме, яке представляє перелік попередніх посад у зворотному порядку, частіше послуговуються ті кандидати на посаду, котрі мають тривалий досвід роботи:

(Таблиця)

Розглянувши поданий приклад хронологічного резюме можна дійти висновку, що особа, яка його складала має тривалий досвід роботи, а перелік попередніх посад надано у зворотному хронологічному порядку.
Функціональне резюме базується на описі досягнень особи у декількох сферах діяльності і використовується здебільшого, якщо кандидат на вакансію не був безперервно задіяний на ринку праці або якщо досвід його роботи не пов'язаний безпосередньо з посадою, на яку він претендує.

Хоча традиційно резюме не належало до документів вітчизняного діловодства, останнім часом ця форма поширилася і в Україні, щоправда, у дещо модифікованому вигляді. В ній, на відміну від англомовних аналогів, окрему графу відведено для особистих даних, а відомості про освіту і досвід роботи кандидата на вакантну посаду подаються у хронологічному порядку:

(РЕЗЮМЕ)

Як свідчить вищенаведений зразок, в українському справочинстві набув популярності хронологічний вид резюме. Елементи ж функціонального резюме можуть бути включеними до «додаткової інформації», що найчастіше подається на вимогу роботодавця.
Досить важливим є розглянути особливості супровідних листів. Ознайомимося з прикладом об’яви в газеті про вакансію...

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ МОВИ ДОКУМЕНТІВ

Переклад ділових документів на фонематичному рівні лексичних одиниць

Під час аналізу ділових листів у даній роботі застосовувалися певні граматичні трансформації при перекладі, які здійснювалися як на морфологічному, так і на синтаксичному рівнях. Для того, щоб правильно перекласти ділову кореспонденцію, перекладачеві необхідно знати сталі вирази та мовні кліше, що використовуються у ділових листах. Перекладачеві слід також велику увагу приділяти перекладу ділових документів на фонематичному рівні лексичних одиниць, як зауважує О. Ю. Дубенко [8, 69].
При перекладі ділових документів з англійської мови на українську мову використовуються різні види перекладу. Е.А. Кутний [18, 157] наголошує на тому, що при перекладі текстів мови документів можна використати транслітерацію або транскрипцію.

(Таблиця)

Як видно з поданого прикладу, передача власного імені, прізвища були змінені шляхом транскрибування.
Irene Brenda Wilson - Айрін Бренда Вільсон
Переклад назви вулиці було здійснено таким чином:
21 London Road, Winchester -   21 Лондон Рауд, Вінчестер,
Тобто за допомогою транскрипції.
Переклад назв учбових центрів було також здійснено за допомогою транскрипції:
Comprehensive school in Birmingham - Загальноосвітня школа в Бірмінгемі,
Bedford Secretarial College - Коледж по підготовці секретарів в Бедфорді.
Назви фірм у даному резюме перекладалися шляхом транскрибування:
“General Electrics”, Ltd. - «Дженерал Електрик» Лімітед,
“Mining Equipment” Ltd. - «Майнінг Іквіпмент» Лімітед.
Отже, можемо дійти висновку, що переклад даного резюме здійснювався шляхом транскрипції.

Граматичні особливості перекладу текстів мови документів

Тексти різних документів перекладаються з іноземної мови найперше за певними національними у кожній національній мові кліше, а з другого боку – за спільними для всіх мов кліше. Ці кліше мають помітнішу національну, ніж інтернаціональну специфіку, коли йдеться про переклад паспортних даних чи даних посвідчення особи, атестат зрілості, які мають спільну інтернаціональну ідентичність, коли йдеться про міждержавні пакти й угоди чи контракти між фірмами та компаніями. В них подається когнітивна інформація, повністю позбавлена будь – якої емотивності. У цих текстах уся увага зосереджується на певній інформації про особу чи про обумовлені обов’язки громадян / сторін. Тому вони пишуться і перекладаються в теперішньому часі (часом окремим умовними реченнями, якщо обумовлюються певні зобов’язання). Причому лексика таких матеріалів має також свою специфіку.

Під час опрацювання англійських ділових листів у даній роботі застосувалися певні граматичні трансформації при перекладі, які здійснювалися як на морфологічному, так і на синтаксичному рівнях. Правильність граматичної будови речення має винятково важливе значення при перекладі ділових листів. Існує декілька критеріїв, серед них: подолання залежності від оригіналу, адекватний вибір термінології, знання певних сталих виразів та мовних кліше, правильний розподіл смислових інтонацій у тексті, як зауважує І.А. Єзолка [12, 325].

Головною задачею перекладача є прагнення відтворити зміст та функцію того чи іншого компоненту речення, а не сам компонент. Це означає, що при перекладі слід знайти рівноцінні та адекватні замінювачі певних компонентів речення оригіналу. Варто також звернути увагу на переклад англійських конструкцій, які не мають формальних відповідників в українській мові, а саме: пасивні конструкції, абсолютні конструкції, модальні дієслова, інфінітивні, герундіальні та дієприкметникові комплекси. Основною запорукою адекватного перекладу є дотримання необхідності позбуватися в українському перекладі пасивних конструкцій англійського речення та точно передавати відтінки модальності з врахуванням стилістичних особливостей оригіналу задля досягнення бажаного прагматичного ефекту.

Особливості перекладу англійських пасивних конструкцій у діловій кореспонденції

В англійській мові пасивні конструкції використовуються набагато частіше, ніж в українській. Це пов’язано з рядом особливостей, головною з яких є те, що в англійській мові можна перетворити в пасивну конструкцію речення з дієсловом в активному стані з прямим або прийменниковим додатком, на думку М.О. Даєнової [26, 301]. Але, на жаль, зазвичай вони не мають формальних відповідників при перекладі. Наприклад, пасивні конструкції в реченнях типу: The overdue cannot be put notice date was sent to you in error. This state of things with, - при перекладі змінюються активним (неозначено-особовим і безособовим речення), що більш характерне для норм української мови: Прострочене сповіщення було відправлене помилково. Зважаючи на обставини, неможливо…

Під час дослідження такого виду граматичних перетворень було виявлено деякі закономірності та типові випадки:
1. переклад за допомогою безособових речень, які є характерними для норм української мови:
Your order has been given priority, so we should be able to deliver the engines before the end of this week . – Вашому замовленню було надано перевагу, тому ми зможемо доставити двигуни ще до кінця поточного тижня.
We would like to assure you that every step will be taken to fulfi our contract. – Запевняємо Вас що для виконання умов нашого договору буде вжито усіх заходів
This was not a matter to be easily agreed upon. – Із такого питання домовитися було нелегко.
У останньому з вище наведених випадків разом із пасивною формою інфінітива у функції означення зберігається прийменник, із яким вживається дієслово, тому ми й перекладаємо подану пасивну конструкцію неозначено-особовим реченням.

2. за допомогою неозначено-особових конструкцій зазвичай перекладається суб’єктно-предикативний інфінітивний зворот. Як правило, речення з таким зворотом перекладається складнопідрядним реченням головне речення, якого є неозначено-особовим типу: «повідомляють», «вважають» тощо, а підрядне речення вводиться за допомогою сполучника що:
Our products have been regarded as the best for a century. - Вважають, що наші товари – найкращі з собі подібних, створених за останнє століття.
The preliminary talks are not expected to last more than two weeks. – Очікувати, що попередні переговори продовжуватимуться не більше двох тижнів.
Ця закономірність особливо стосується перекладу таких слів у суб’єктивно-предикативному інфінітивному звороті, як: is seen to, is alleged to, is reported to, is believed to,is thought to тощо.

3. часто пасивні конструкції перекладаються за допомогою віддієслівних іменників, що є доцільним вибором для адекватного перекладу:
As the range of the activities has been extended, so the number of lines of the products has grown. – Із розширенням сфери діяльності зросла кількість нових ліній з випуску товару.
Такий переклад є раціональним, бо нам вдається уникнути вживання складнопідрядних речень із причинно-наслідковими значеннями, а весь зміст передається простим реченням і не ускладнює сприйняття тексту адресатом.

4. у багатьох випадках англійські пасивні конструкції передаються у перекладі українськими зворотними дієсловами з постфіксами –сь/-ся в активному стані або зі збереженням пасиву:
Paument on for an initial order would be required on proforma invoice. – Оплата за початкове замовлення знадобиться за проформа- рахунком .
A special discount will be granted to you if… - Вам буде надаватися особлива знижка за умови…

Вищенаведені способи є основними та найбільш поширеними при перекладі англійських пасивних конструкцій ділової кореспонденції української мовою. Варто зауважити, що основні труднощі при передачі пасиву обумовлюються розбіжностями між характером дієслова та типом присудку. Наприклад, англійському дієслову з прямим додатком в українській мові відповідає дієслово з непрямим або прийменниковим додатком, а дієслівному присудкові – іноді дієслово-іменниковий:
Their unjust requirement should be resisted by our company’s GM – Їхнім невиправданим вимогам повинен дати відсіч генеральний директор нашої компанії.
У цьому випадку також простий присудок у пасивній формі передається за допомогою фразового.

Хоча дуже часто пасивні конструкції доводиться перекладати активними, адже вони менш поширені в українській мові, варто зазначити, що значення активних та пасивних конструкцій нетотожні. В активній конструкції наголос робиться на суб’єкт дії, а в пасивній - на об’єкт дії. Вказівка на діяча зазвичай відсутня в пасивній конструкції, оскільки важливим може бути не діяч, а сама дія та її об’єкт:
Goods ordered from our old catalogue can be supplied only until stocks are exhausted. – Ми поставляємо товари замовлені по нашому старому каталогу, лише доки їх запаси не вичерпаються.

Англійські пасивні конструкції дуже різноманітні. Підметом пасивної конструкції може бути, як прямий, так і непрямий додаток що є можливим внаслідок зникнення відмінкових закінчень та відсутністю формальної різниці між відмінками. Це викликає певні труднощі при передачі пасиву українською мовою. У курсовій роботі було розглянуто та проаналізовано основні шляхи їх перекладу та встановлено певні закономірності. Ми дійшли висновку, щo англійський пасив при перекладі найчастіше передається за допомогою активного стану дієслова. Важливим при перекладі пасивних компонентів є прагнення відтворити їх зміст, передати основну ідею речення, а не механічне відтворення граматичних конструкцій, не властивих мові перекладу.

 

 
загрузка...