Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Інвестиційний проект. Аналіз інвестиційних проектів
Українські реферати - Інвестування
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Інвестиційний проект. Аналіз інвестиційних проектів

ЗМІСТ

Вступ
1. Інвестиційний проект - ланка інвестиційного процесу
2. Сутність інвестиційного проектування
3. Аналіз і прогнозування інвестиційних проектів
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Контрольна робота - Технічний аналіз інвестиційного проекту
Контрольна робота - Інвестиційний проект. Управління проектами. Аналіз проекту
Курсова робота - Методика планування інвестицій
Курсова робота - Інвестування - Капітальні вкладення

ВСТУП

Ефективність капітальних вкладень характеризує економічні (соціальні або інші) результати і господарську доцільність їх здійснення. Основою оцінки доцільності капітальних витрат слугують ретельність визначення вигідності того чи іншого проекту за умови обмеженості капіталу як ресурсу та забезпечення найбільших прибутків за можливості реалізації кількох варіантів (проектів) інвестицій.

Інвестиції — це вкладення у капітал, тобто видатки на виробництво і нагромадження капітальних благ. Є три види інвестиційних видатків. Інвестиції в основний капітал — це придбання фірмами устаткування, комп'ютерів, вантажівок, виробничих будівель і споруд для їх використання у виробництві. Інвестиції у житлове будівництво — це видатки на придбання нового житла. Інвестиції у запаси - це товари, які фірми нагромаджують, — готові вироби, незавершене будівництво тощо. Інвестиції в основний капітал та в житлове будівництво називають капіталовкладеннями, тобто останні є частиною інвестицій.

Процес планування (прогнозування) капітальних вкладень на підприємствах охоплює два послідовно здійснюваних етапи:
перший — обчислення необхідного обсягу реальних (виробничих) інвестицій на розрахунковий період (рік, декілька років);
другий — визначення конкретних джерел фінансування капіталу. Кожний з цих етапів вимагає окремого висвітлення.

1. Інвестиційний проект - ланка інвестиційного процесу

У будь-який час в усіх фірм є широкий вибір інвестиційних проектів, наприклад купівлі додаткового устаткування. Якщо процентні ставки високі, то здійснюватимуться лише проекти з очікуваною високою нормою прибутку. Отже, обсяг інвестицій буде невеликим. При зниженні процентної ставки комерційне вигідними стануть також проекти, сподівана норма прибутку на які нижча, і, отже, обсяг інвестицій збільшується.

(Таблиця 1.)
Залежність інвестицій від процентних ставок

Щоб простежити вплив процентної ставки на обсяг інвестицій, припустімо, по-перше, що інфляція відсутня і номінальна процентна ставка дорівнює реальній. По-друге, що інвестиції здійснюються за рахунок позики за ринковою процентною ставкою. По-третє, що відсутня амортизація. По-четверте, що проекти щорічно забезпечують однакову величину доходу (виторгу). У таблиці 1 наведено фінансові дані щодо кожного інвестиційного проекту. Через те, що всі дані номінальні, а не реальні, і враховуючи зроблені припущення, формула прибутку фірм від інвестицій з неокласичної моделі набуде вигляду: МРК — іР.
За процентної ставки 20 % витрати на позику 1000 грн. становлять 200 грн. щороку, що показано в усіх рядках стовпця 4, а за ставки 10% — 100 грн. Щорічний прибуток від інвестицій (стовпці 6 і 7) — це різниця між щорічним виторгом (стовпець 3) і витратами на капітал (стовпці 4 і 5).

Вибираючи інвестиційні проекти, фірми порівнюють щорічний виторг від інвестицій із витратами на капітал. За процентної ставки 20% інвестиційні проекти від А до В — прибуткові. Є підстави сподіватися, що обсяг інвестицій становитиме 30 млн. грн. За нижчої процентної ставки (10 %) прибутковість проектів зросте. За цієї ставки прибутковими є інвестиційні проекти від А до Р. Отже, можна очікувати, що обсяг інвестицій зросте до 50 млн. грн.
Побудуємо ступінчасту функцію інвестицій. Проект А є прибутковим до рівня процентної ставки 42 %, проект В- до 37 %, проект С — до 29 % і т.д.
реальна процентна ставка.

Ступінчаста крива інвестицій показує, як процентні ставки впливають на обсяг інвестицій.
Окрім процентних ставок, на інвестиційні рішення фірм сильно впливають податкові ставки. Якщо, наприклад, податки заберуть половину доходу у стовпці 3 таблиці 1.1, а витрати на капітал не зміняться, то прибутки зменшуватимуться. Перевірте: за процентної ставки 20 % і податкової ставки 50% прибутковим буде лише проект А. Підвищення податків на доходи ділових підприємств переміщує криву інвестицій вліво.

Ще одним чинником інвестицій є технічний прогрес. Створення нової техніки, нових виробничих процесів, розроблення нової та вдосконалення наявної продукції стимулюють інвестиції. Продуктивніше устаткування знижує витрати виробництва, поліпшує якість продукції і, зрештою, підвищує рівень прибутку від інвестицій у це устаткування. Нові рентабельні види продукції забезпечують значне збільшення інвестицій, оскільки фірми намагаються розширити виробництво.

У сучасних умовах на інвестиційний процес вагомо впливають сподівання. Прибутковість будь-якого капіталовкладення залежить від прогнозів майбутнього продажу і майбутньої рентабельності продукції, яку виробляють за допомогою інвестованого капіталу. Сподівання підприємств здебільшого ґрунтуються на детально розроблених прогнозах майбутніх умов підприємництва. Якщо керівництво фірм налаштоване оптимістично стосовно майбутніх умов підприємництва, то обсяг інвестицій зростатиме, за песимістичного настрою — зменшуватиметься.
Інвестуючи капітал, підприємці зважають і на такі чинники, як внутрішньополітичний клімат і ймовірність його змін, міжнародне становище, динаміка населення, ситуація на фондовому ринку тощо.

2. Сутність інвестиційного проектування

Проектування інвестиційної діяльності становить основу управління інвестиційною діяльністю підприємства. Планування – це насамперед, процес вироблення та прийняття рішень, що дають можливість забезпечити ефективне функціонування й розвиток підприємства у майбутньому.

Планування інвестиційної діяльності – це процес розробки системи планів і планових показників із забезпеченням підприємства необхідними інвестиційними ресурсами і підвищенням ефективності його інвестиційної діяльності в майбутньому.
Основні принципи інвестиційного планування такі:
Науковий характер планування. Цей принцип означає, що при розробці й прийнятті планових рішень повинні бути використанні наукові методи планування.

Безперервність планування. Цей принцип означає, що планування розглядається не як одинична дія, а як постійний процес вироблення планових рішень відповідно до змінних умов.
Координація та інтеграція.
Цей принцип означає необхідність координації планової діяльності між структурними підрозділами одного рівня і інтеграції планової діяльності між вищестоящими і нижчестоящими підрозділами підприємства.
Економічність планування. Цей принцип означає, що плани повинні передбачити такий шлях досягнення мети, що пов’язаний з одержанням максимального ефекту.
Систематичність складання плану. Цей принцип означає, що інвестиційні прогнози мають бути чітко взаємозалежні і складати єдину систему.

Об’єктами інвестиційного планування є:
- постановка цілей інвестиційної діяльності і вироблення інвестиційної стратегії підприємства;
- розподіл та перерозподіл інвестиційних ресурсів відповідно до змін зовнішнього та внутрішнього середовища;
- визначення необхідних стандартів інвестиційної діяльності;
- інші об’єкти.

Існує декілька форм інвестиційного планування залежно від періоду його здійснення. Виділяють:
* Стратегічне планування інвестиційної діяльності;
* Тактичне планування інвестиційної діяльності;
* Оперативне планування інвестиційної діяльності.
Основою інвестиційного планування на підприємстві є інвестиційне проектування.

Інвестиційне проектування – це достовірне передбачення розвитку інвестиційних процесів на далеку чи близьку перспективу. У процесі інвестиційного проектування на основі наявних даних будуються припущення про можливий подальший розвиток інвестиційного ринку, змінах інвестиційного клімату й інвестиційної позиції підприємства.

Прогноз – це результат процесу проектування, виражений у текстовій, математичній, графічній або іншій формі судження про можливий стан об’єкта у майбутньому. Прогнози можна класифікувати за декількома ознаками:
* Залежно від тимчасового охоплення
o Короткостроковий прогноз – прогноз строком на 1 місяць
o Середньостроковий – прогноз строком до 1 року

(Рис. 1.) Процес планування інвестиційної діяльності підприємства.

o Довгостроковий або перспективний прогноз – це прогноз строком понад 1 рік.
* Залежно від типу проектування.
o Пошуковий прогноз – прогноз отриманий за методом наукового проектування від сьогодення до майбутнього
o Нормативний прогноз – це прогноз отриманий методом нормативно-цільового проектування, у рамках якого спочатку визначаються цілі та орієнтири на майбутній період часу.
o Прогноз заснований на творчому баченні – це прогноз , отриманий на основі суб’єктивних знань прогнозиста, його інтуїції
* Залежно від можливості впливу на майбутнє
o Пасивний прогноз – це прогноз, що виходить із того, що у силу певних причин підприємство не має наміру впливати на об’єкт.
o Активний прогноз – це прогноз, що передбачає можливість активного впливу підприємства на зовнішнє середовище
* За ступенем ймовірності
Інваріантний прогноз – це прогноз, що включає тільки один варіант розвитку події.
o Варіантний прогноз – це прогноз, що ґрунтується на декількох ймовірних варіантах розвитку подій.
* За способом подання результатів
o Точковий прогноз – це прогноз, який допускає, що даний варіант має тільки одне значення прогнозованого показника
o Інтервальний прогноз – прогноз у якому передбачається деякий діапазон значень прогнозованого показника.
На підставі інвестиційних прогнозів розробляється інвестиційна стратегія підприємства, що є основою для розробки поточних планів інвестиційної діяльності.
Процес планування інвестиційної діяльності на підприємстві показаний на рис 1.

3. Аналіз і прогнозування інвестиційних проектів

Капітальні вкладення — це витрати на створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних засобів. За допомогою капітальних вкладень здійснюється як просте, так і розширене відтворення основних засобів.
Для визначення розміру капітальних вкладень на підприємстві складається бюджет капітальних витрат, тобто обрахунок запланованих витрат на капітальні вкладення. Бюджет капітальних витрат включає такі дані:
* первісну вартість усіх основних засобів на початок планового періоду;
* наявність невикористаних амортизаційних відрахувань на початок планового періоду;
* суму амортизаційних відрахувань, яка буде нарахована протягом планового періоду;
* орієнтовний підрахунок вартості устаткування, яке підлягає заміні або продажу протягом планового періоду;
* орієнтовну суму амортизаційних відрахувань на придбані основні засоби протягом планового періоду;
* вартість основних засобів та суму амортизаційних відрахувань, яка буде в підприємства на кінець планового періоду.

Вихідними передумовами розробки бюджету капітальних вкладень є:
а) календарний план реалізації інвестиційного проекту;
б) бюджетні заявки на виконання окремих видів робіт і придбання матеріалів, механізмів, устаткування, розроблених виконавцями окремих функціональних блоків проекту;
в) загальна стратегія фінансування інвестиційного проекту;
г) попередній графік потоку інвестиційних витрат, складений на етапі розробки бізнес-плану проекту;
д) фінансовий стан інвесторів проекту.

Бюджет капітальних вкладень включає два розділи: І розділ -«Капітальні витрати», ІІ розділ «Надходження коштів».
Під час розробки розділу «Капітальні витрати» передбачається здійснити такі розрахунки:
1) виділення із загального обсягу інвестиційних витрат тієї частини, яка належить до поточного періоду. Це здійснюється в тому разі, коли тривалість реалізації інвестиційного проекту перевищує один рік;
2) уточнення обсягу інвестиційних витрат поточного року з урахуванням корективів, які вносяться підрядчиком у технологію робіт;
3) уточнення обсягу і структури капітальних витрат у зв'язку зі зміною індексу цін після затвердження показників бізнес-плану проекту;
4) уточнення первісного обсягу капітальних витрат з урахуванням резерву фінансових коштів, передбачених у контракті з підрядчиком на покриття непередбачених витрат.

Процес розробки розділу «Надходження коштів» передбачає, як правило, такі етапи:
1) уточнення загального обсягу надходження коштів з метою збалансування цього показника з показником загального обсягу капітальних витрат, які відображені в першому розділі бюджету;
2) уточнення структури джерел надходження коштів у разі зміни обсягу капітальних витрат;
3) забезпечення узгодження обсягу надходження коштів за окремими періодами формування дохідної частини бюджету з обсягом капітальних витрат, передбачених в окремі періоди згідно з календарним планом здійснення робіт.

Бюджет капітальних вкладень, як і календарний план, розробляється спочатку на наступний рік у розрізі кварталів, а потім у рамках наступного кварталу деталізується в розрізі місяців.
На підставі бюджету капітальних витрат приймають рішення щодо здійснення капітальних вкладень.
За складання бюджету капітальних витрат і здійснення капітальних вкладень, треба враховувати їхню структуру. Розрізняють технологічну та відтворювальну структури капітальних вкладень.

Технологічна структура капітальних вкладень відображає співвідношення таких витрат:
* будівельні роботи;
* придбання устаткування, інструментів та інвентарю;
* монтаж устаткування;
* проектно-дослідні роботи;
* інші витрати.

Важливе значення для підвищення ефективності виробництва має поліпшення технологічної структури капітальних вкладень за рахунок збільшення питомої ваги витрат на придбання активної частини основних виробничих засобів.
Відтворювальна структура капітальних вкладень включає такі напрямки витрат: нове будівництво; технічне переозброєння та реконструкція діючих підприємств; розширення діючих підприємств; витрати на окремі об'єкти діючих підприємств. Відтворювальна структура капітальних вкладень оцінюється як прогресивна, коли в її складі збільшується питома вага витрат на технічне переозброєння та реконструкцію діючих підприємств.

ВИСНОВКИ

Інвестиції - усі види майнових і інтелектуальних цінностей, вкладених в об'єкти підприємницького й іншого видів діяльності з метою одержання прибутку чи досягнення соціального ефекту. Залучуваний для інвестицій капітал може бути поділено на три види:
1) власний капітал інвестора;
2) позичковий капітал;
3) капітал, що дає право на участь у прибутку. Залежно від виду залучуваного капіталу формується логіка мислення та поведінка автора інвестиційної ініціативи.

У першому випадку вимагається лише одне: прибутковість після реалізації інвестицій має бути вищою від прибутковості вже наявного капіталу, а інвестиційне рішення має не спричиняти погіршення ситуації у перспективі.
У реальній практиці будівництва фінансування лише з власних джерел рідкісне та малоефективне явище, оскільки воно потребує збігу бажання з можливостями. Інвестору необхідно, щоб його вільні кошти, які, нагромаджуючись, не приносять йому прибутку вищого за середній, були в обсягах достатніх для інвестування життєвого циклу об'єкта.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом, Москва: Финансы и статистика, 1995
2. Баканів М.И. Шеремет А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності, Москва: Фінанси і статистика, 1987; 287с.
3. Бандурка А.М., Черв'яків И.М. Посилкина О.В. Фінансово-економічний аналіз: Підручник, Харків: Університет внутрішніх справ, 2001; 344с.
4. Берзинь И.Э. Экономика фирмы, Москва, ЧМПЭ, 1997
5. Берзинь И.Э., Застрожнова Н.Н. Сборник задач по курсу “Экономика машиностроительной промышленности”, Москва, Высшая школа, 1990 г.
6. Горфинкель В.Я. Купряков Э.Н. Экономика предприятия, Москва: “Юнити”, 1996 г.
7. Зайцев И.Л. Экономика промышленного производства, Москва, 1996 г

 
загрузка...