Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Основні засоби. Прискорена амортизація основних засобів
Українські реферати - Облік у зарубіжних країнах
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Основні засоби. Прискорена амортизація основних засобів

Контрольна робота

ЗМІСТ

Вступ
1. Класифікація, оцінка та облік придбання основних засобів
2. Методи розробки й обліку амортизації
3. Облік списання та реалізації основних засобів
4. Прискорена амортизація для потреб оподаткування
Практична частина
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Контрольна робота - Особливості обліку основних засобів
Курсова робота - Аналіз основних засобів підприємства
Курсова робота - Аудит амортизації основних засобів
Курсова робота - Аудит основних засобів


(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Довгострокові активи — це активи, які:
1) мають термін служби більше одного року;
2) придбані для використання в господарській діяльності
(у бізнесі);
3) не призначені для реалізації (в останньому випадку їх відносять до складських запасів).
Питання змісту, оцінки, амортизації та обліку довгострокових активів регулюють Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку № 16 «Основні засоби» та № 38 «Нематеріальні активи».
До довгострокових активів належать: основні засоби, земля, нематеріальні активи, природні ресурси, а також довгострокові фінансові вкладення.

Довгострокові активи класифікуються за різними ознаками:
1) за ознакою матеріальності:
• матеріальні (основні засоби, земля, природні ресурси);
• нематеріальні (права користування майновою та інтелектуальною власністю);
2) за ознакою амортизації:
• необоротні активи, що амортизуються (основні засоби, нематеріальні активи, природні ресурси);
• необоротні активи, що не амортизуються (земля);
3) за ознакою відтворення:
• ті, що відтворюються (основні засоби, нематеріальні активи, земля);
• ті, що не відтворюються (природні ресурси).
Кожний вид довгострокових активів може, своєю чергою, поділятися за складом і функціональним призначенням.

1. Класифікація, оцінка та облік придбання основних засобів

Оцінку основних засобів показано в табл. 1.

Таблиця 1.
Оцінка основних засобів

2. Методи розробки й обліку амортизації

Амортизаційна політика є важливим питанням господарської та фінансової діяльності. В умовах ринкової економіки вона постійно є об’єктом уваги господарств і фірм, а також держави.
З одного боку, амортизація — це витрати, які включають у витрати виробництва та в собівартість продукції. З іншого боку, амортизаційні відрахування — це джерело для інвестицій, модернізації обладнання та інших основних засобів.

У країнах ринкової економіки застосовують кілька методів нарахування амортизації. Найважливішими з них є такі:
1) метод лінійної амортизації;
2) метод нарахування амортизації за кількістю випущеної продукції;
3) метод подвійної норми амортизації;
4) метод суми цифр років експлуатації.
Наприклад, первісна вартість верстата 33 000 дол. Термін його служби — 5 років. Припустима ліквідаційна вартість верстата після закінчення терміну експлуатації — 3000 дол.

Лінійна амортизація. Річна сума амортизації залежить від терміну служби об’єкта. Беруть до уваги також очікувану ліквідаційну вартість. У нашому прикладі річна сума амортизації дорівнюватиме (33 000 дол. – 3000 дол.) : 5 років = 6000 дол. або 20 % (100 % : 5 років). Щороку впродовж 5 років сума амортизації буде 6000 дол. (по одній лінії), тобто 20 % від 30 000 дол.
Зазначимо, що в багатьох країнах Західної Європи (наприклад, у Франції) під час розрахунку амортизації нехтують очікуваною ліквідаційною вартістю об’єктів основних засобів.

Амортизація за кількістю випущеної продукції (виробничий метод)
Виробничий метод використовують тоді, коли об’єкти основних засобів застосовуються нерівномірно (нерівномірно випускається продукція за періодами). За цього методу визначають ставку амортизації на одиницю продукції.

(Формула) (1)

Суму амортизації за звітний період визначають множенням кількості випущеної продукції на ставку амортизації.
І період 2500 од.; І аморт. = 2 2500 = 5000 дол.

3. Облік списання та реалізації основних засобів

Для обліку руху основних засобів ведуть рахунок основних засобів, який має субрахунки за їх класифікаційними групами (будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо).
У зарубіжних країнах з високорозвинутою економікою не створюють спеціальних джерел фінансування капітальних вкладень. Тому основні засоби, що надійшли під час купівлі, відображають в обліку так, як і надходження матеріалів.
Наприклад, рахунок постачальника. Придбано устаткування на суму 30 000 дол. Рахунок буде сплачено пізніше.

Проводка:
Д-т рах. «Устаткування» 30 000
К-т рах. «Розрахунки з постачальниками»
(або «Рахунки до сплати») 30 000
Якщо практикується податок на додану вартість, то наведену вище операцію буде відображено в обліку таким записом (ПДВ — 18,6%):
Д-т рах. «Устаткування» 30 000
Д-т рах. «Розрахунки з бюджетом (ПДВ)» 5580
К-т рах. «Розрахунки з постачальниками»
(або «Рахунки до сплати») 35 580

Витрати на власне будівництво об’єктів попередньо обліковують на рахунку витрат «Незавершене будівництво». Наприклад, компанія збудувала цех, фактична собівартість якого становить 157 000 дол. Прийняття в експлуатацію готового об’єкта відображено таким записом (США):
Д-т рах. «Основні засоби» 157 000
К-т рах. «Незавершене будівництво» 157 000
Вибуття основних засобів відбувається здебільшого в результаті їх ліквідації внаслідок зносу або реалізації. Згідно з Міжнародними стандартами (стандарт № 16), результати вибуття основних засобів слід відображати у фінансових результатах діяльності підприємства — у розділі інших або надзвичайних результатів.

Прибутки чи збитки від ліквідації або реалізації основних засобів визначають як різницю між чистими надходженнями та залишковою вартістю об’єктів основних засобів. Це міжнародний стандарт. Проте техніка відображення в обліку операцій, зв’язаних з вибуттям основних засобів, у різних країнах може бути різна. Покажемо це на прикладі США та Франції.
Наприклад, фірма реалізувала верстат, первісна вартість якого 12 000 дол., нарахована амортизація — 4000 дол. Договірна ціна реалізації — 10 000 дол.

США
Д-т рах. «Рахунки до одержання» 10 000
Д-т рах. «Амортизація устаткування» 4000
К-т рах. «Прибутки від вибуття основних засобів» 2000
К-т рах. «Устаткування» 12 000

Франція
1. Списується балансова вартість реалізованого верстата:
Д-т рах. «Амортизація устаткування» 4000
Д-т рах. «Витрати з недоамортизованої вартості основних засобів» 8000
К-т рах. «Устаткування» 12 000
2. Відображається надходження доходів від реалізації верстата:
Д-т рах. «Розрахунки з клієнтами» 10 000
К-т рах. «Доходи від вибуття основних засобів» 10 000

Різниця між сумою рахунку «Доходи від вибуття основних засобів» і рахунку «Витрати з недоамортизованої вартості основних засобів» покаже результат від реалізації (вибуття) верстата. Але цей результат буде виявлено на рахунку «Фінансові результати звітного періоду», куди переносять усі доходи й витрати звітного періоду.
Зазначимо, що розглянуті методики відображення вибуття основних засобів однакові для різних напрямів (ліквідація, реалізація) і для всіх підприємств, незалежно від форм власності та господарювання.

Слід звернути увагу також на питання переоцінки основних засобів та інших необоротних активів, що регулюються МСБО № 16 «Основні засоби» та № 38 «Нематеріальні активи». Переоцінку об’єктів основних засобів, нематеріальних активів здійснюють, якщо їх залишкова вартість значно відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

4. Прискорена амортизація для потреб оподаткування

Метод подвійної норми амортизації - це метод прискореної амортизації. Норму прискореної амортизації визначають множенням норми лінійної амортизації на встановлений коефіцієнт для прискореної амортизації. У США прийнято єдиний коефіцієнт прискореної амортизації — 2,0.
У Франції, наприклад, застосовують три рівні коефіцієнтів прискореної амортизації — залежно від терміну служби основних засобів:
1) 1,5, якщо термін експлуатації 3—4 роки;
2) 2,0, якщо термін експлуатації 5—6 років;
3) 2,5, якщо термін експлуатації понад 6 років.
У нашому прикладі лінійна норма амортизації становить 20 %. Отже, норма прискореної амортизації буде 40 % (20 % × 2,0). Розрахунок амортизації наведено в табл. 2.

Таблиця 2.
Розрахунок амортизації верстата методом прискореної амортизації


Таким чином, прискорену амортизацію розраховують, застосовуючи норми прискореної амортизації до залишкової вартості об’єкта основних засобів на початок року.
Перелік основних засобів, щодо яких використовують прискорену амортизацію, установлює законодавство. Це здебільшого активна частина основних засобів (машини, обладнання, транспортні засоби тощо).
Метод суми цифр років експлуатації
У нашому прикладі термін експлуатації 5 років. Сума цифр буде 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.
Розрахунок амортизації за цим методом:

Таблиця 3.
Метод суми цифр років експлуатації


Як бачимо, це різновид розрахунку прискореної амортизації.
Метою прискореної амортизації є швидше перенесення балансової вартості основних засобів на витрати виробництва. У результаті акумулюються кошти для здійснення технічного прогресу, упровадження нової техніки, модернізації виробництва.
Згідно з міжнародними стандартами, кожне підприємство самостійно обирає метод нарахування амортизації основних засобів. Проте, обравши той чи інший метод, підприємство не повинно змінювати його на інший упродовж звітного чи звітних періодів. Будь-які зміни повинні обґрунтуватися й висвітлюватися в пояснювальній записці до річної фінансової звітності.

Нараховані суми амортизації відображають в обліку як витрати підприємства, з одного боку, і як накопичену амортизацію (знос) — з іншого. Згідно з даними таблиці, сума амортизації за перший рік експлуатації верстата буде відображена таким бухгалтерським записом, дол.:
Д-т рах. «Витрати на амортизацію» 10 000
К-т рах. «Амортизація (знос) основних засобів (устаткування)» 10 000
Зазначмо, що в зарубіжній практиці рахунок «Амортизація основних засобів» ведеться до кожної класифікаційної групи основних засобів: «Амортизація устаткування», «Амортизація транспортних засобів», «Амортизація будинків» тощо.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Тест №7. Південноамериканська модель характеризується:
а) орієнтуванням методики обліку на високий рівень інфляції;
b) консерватизмом облікової практики, орієнтуванням на духовні потреби оподаткування та макроекономічного регулювання;
с) орієнтуванням обліку на широке коло інвесторів, відсутністю законодавчого регулювання обліку та регламентацією його стандартам.

ВИСНОВКИ

У країнах ринкової економіки застосовують кілька методів нарахування амортизації. Найважливішими з них є такі:
- метод лінійної амортизації;
- метод нарахування амортизації за кількістю випущеної продукції;
- метод подвійної норми амортизації;
- метод суми цифр років експлуатації.

Для обліку руху основних засобів ведуть рахунок основних засобів, який має субрахунки за їх класифікаційними групами (будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо).
У зарубіжних країнах з високорозвинутою економікою не створюють спеціальних джерел фінансування капітальних вкладень. Тому основні засоби, що надійшли під час купівлі, відображають в обліку так, як і надходження матеріалів.
Вибуття основних засобів відбувається здебільшого в результаті їх ліквідації внаслідок зносу або реалізації. Згідно з Міжнародними стандартами (стандарт № 16), результати вибуття основних засобів слід відображати у фінансових результатах діяльності підприємства — у розділі інших або надзвичайних результатів.

Норму прискореної амортизації визначають множенням норми лінійної амортизації на встановлений коефіцієнт для прискореної амортизації. У США прийнято єдиний коефіцієнт прискореної амортизації — 2,0.
Перелік основних засобів, щодо яких використовують прискорену амортизацію, установлює законодавство. Це здебільшого активна частина основних засобів (машини, обладнання, транспортні засоби тощо).
Метою прискореної амортизації є швидше перенесення балансової вартості основних засобів на витрати виробництва. У результаті акумулюються кошти для здійснення технічного прогресу, упровадження нової техніки, модернізації виробництва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах, Житомир: ПП Рута, 2002. - 544с.
2. Верига Ю., Кробот Д. організація бухгалтерського обліку в США. Тексти лекцій, Київ: Укоопспілка, 2000. - 66с.
3. Верига Ю. Організація бухгалтерського обліку в США. Тексти лекцій, Київ: Укоопспілка, 2001. - 78с.
4. Губачова О.М. Облік в зарубіжних країнах, Київ: ТМЦ Укоопспілки «Укоопсвіта», 2001. - 226с.
5. Кочерга С.В., Пилипенко К.А. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах, Київ, 2005. - 215с.

 
загрузка...