Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Нещасні випадки на виробництві. Професійні захворювання та травматизм
Українські реферати - ОБЖД
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Нещасні випадки на виробництві. Професійні захворювання та травматизм

Контрольна робота з БЖД


ЗМІСТ

Вступ
1. Небезпека трудової діяльності. Професійні захворювання та травматизм. Безпека життєдіяльності в повсякденних умовах
2. Хімічні речовини, їх класифікація та дія на людину. Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях
3. Організація та правила надання першої долікарської допомоги
Практична частина
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг контрольної роботи - 28 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Контрольна робота | реферат - Розслідування та облік нещасних випадків
Контрольна робота | реферат - Нещасні випадки на виробництві. Електричний струм
Контрольна робота | реферат - Управління охороною праці


(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

ВСТУП

У процесі життєдіяльності людини важливу роль відіграють не тільки фізіологічні, а й психологічні функції. Людина сприймає і переробляє інформацію, приймає і реалізує рішення, осмислює різні варіанти дій, прогнозує можливі ситуації, концентрує вольові зусилля для досягнення мети, мобілізує свої резерви.

Психіка людини тісно пов'язана з безпекою її життєдіяльності.
Пізнавши психіку людини, можна знайти шляхи до підвищення безпеки її життєдіяльності.
Небезпеки, що діють на людину, не можна розцінювати як подію, яка породжена тільки зовнішньою стимулюючою ситуацією (зовнішнім середовищем). Реакція людини на дію небезпеки ні в якому разі не є результатом тільки рефлекторної реакції організму. У цих процесах беруть участь чинники, які пов'язані з психікою людини (внутрішні чинники), з її особливостями психічного відображення дійсності. Індивідуальні особливості людини, які безпосередньо впливають на її безпеку та безпеку інших людей, визначаються поняттям людський фактор.

Отже, дії, вчинки, поведінка людини в процесі життєдіяльності залежать від психічних особливостей людини, вони є похідною від її психіки.

1. Небезпека трудової діяльності. Професійні захворювання та травматизм. Безпека життєдіяльності в повсякденних умовах   

Нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання та відносини, які виникли у зв’язку з ними, визначаються і регулюються ст. 14 Закону № 1105 – ХІV.

Нещасний випадок – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробництва фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, унаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть.
Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади (ч. 2 ст. 14 Закону № 1105).

До професійного захворювання належить таке, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних із роботою.

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій провадиться на підставі ст. 22 Закону № 229 – ІV, згідно з якою роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнським об’єднанням профспілок.

За підсумками розслідування роботодавець складає акт за встановленою формою, один примірник якого він зобов’язаний видати потерпілому або іншій зацікавленій особі не пізніше трьох днів із моменту закінчення розслідування.

У разі відмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок чи незгоди потерпілого з його змістом, питання вирішуються посадовою особою органу державного нагляду за охороною праці, рішення якої є обов’язковим для роботодавця. також це рішення може бути оскаржено у судовому порядку.

2 серпня 2001 р. постановою № 1094 Кабінет Міністрів України затвердив Положення про розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, дія якого поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форм власності.

Розслідуванню підлягають раптові погіршення стану здоров’я, поранення. За висновками роботи комісії з розслідування нещасного випадку, визнаються такими, що пов’язані з виробництвом, і складається акт за формою Н-І про нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання трудових обов’язків...


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Оцінка можливих наслідків аварії на вибухонебезпечному об’єкті   

Оцінити можливі наслідки на виробниче поміщення аварії на вибухонебезпечному об’єкті відповідно до вихідних даних заданого варіанту (Додаток Д)
Визначити:
В яку зону руйнувань може потрапити цех
Які очікуються руйнування елементів цеху
Яка очікується пожежна обстановка в районі розташування цеху
Який ступень можливого ураження виробничого персоналу
Рекомендації спрямовані на недопущення або зменшення руйнувань та ураження людей.

Визначимо за формулами (1) і (2), у яку зону осередку вибуху потрапляє наш об’єкт
Радіус зони 1
R1=17.5*=17.50*9.28=162.40
Радіус зони 2
R2=1,7*162,40=276,08 – зона дії вибуху (охоплює всю територію, де розлетілись продукти газоповітряної суміші внаслідок її детонації)
Надлишковий тиск вибухової хвилі становить, згідно до формули 3 методичних вказівок Р=1300*162,40/700+50=351,60
Зона дії повітряної хвилі. надлишковий тиск у цій зоні може бути розрахованим за формулою або визначеним за допомогою графіків

(рис. 1. згідно до методичних вказівок)

Р=260/=45,25
Під час аварії на вибухонебезпечному об'єкті з вибухом будівля може отримати середні руйнування. З додатка Б визначаємо, що це:
руйнування даху, внутрішніх перегородок,
вибиті двері та вікна,
у капітальних стінах можливі тріщини.

Унаслідок вибухів на промислових об'єктах можуть виникати окремі або суцільні пожежі.
Окрема пожежа виникає в окремій будівлі чи споруді.
Суцільна пожежа характеризується тим, що упродовж 1-2 годин вогонь охоплює до 90% усіх будівель і споруд об'єкта.

Характер виникнення та розповсюдження пожежі залежить від таких чинників:
- ступеня руйнувань будівель і споруд під час вибуху;
- категорії пожежної небезпеки виробництва (додаток В);
- ступеня вогнестійкості будівель і споруд (додаток Г);
- щільності забудови об'єкта (Щ) та ін.
Очікуваний  характер  пожеж  з  урахуванням  наведених  чинників  можна  визначити  за  допомогою  таблиці 2.

(Таблиця 1.)
Можлива пожежна обстановка після вибуху

Щільність забудови - це відсоткове співвідношення загальної площі всіх забудов до площі території об'єкта
1. Визначаємо категорію пожежної небезпеки виробництва.
З додатка В знаходимо, що столярний цех належить до категорії В пожежної небезпеки виробництва.
2. Визначаємо ступінь вогнестійкості будівлі цеху.
З додатка Г знаходимо, що будівля із збірного залізобетону (матеріал неспалимий) з наведеним значенням межі вогнетривкості стін та перекриттів має III ступінь вогнестійкості.
3. Оцінюємо можливу пожежну обстановку на дільниці, де розташований столярний цех.

За таблицею 2 визначаємо, що для виробництва категорії В ІІІ ступеня вогнестійкості будівель при надлишковому тиску 25 кПа і щільності забудови більше 20% можна очікувати в перші 30 хв окремі пожежі, які за 1-2 год можуть перерости в суцільну
Після вибуху в районі столярного цеху очікуються окремі пожежі з подальшим переростанням їх у суцільну пожежу.

Ударна   хвиля   уражає   незахищених   людей   безпосередньо,   а   також непрямим   шляхом.   Безпосередній   вплив   на   людей   відбувається   через надлишковий тиск ударної  хвилі.  Залежно  від  величини  надлишкового тиску люди можуть отримати травми, які поділяються на легкі, середні, важкі та надважкі.

Непрямий вплив ударної хвилі виявляється в ураженні людей уламками зруйнованих будівель, розбитим склом та іншими предметами. Радіус непрямого впливу на людей перевищує радіус безпосереднього впливу і досягає зон з надлишковим тиском ударної хвилі.
1. Оцінюємо ступінь ураження людей у будівлі цеху від надлишкового тиску (пряма дія) ударної хвилі. Ударна хвиля проникає в приміщення крізь вибиті вікна і двері.

За таблицею 3 визначаємо, що при Р = 25кПа люди можуть отримати легкі травми.
2. Оцінюємо ступінь можливого ураження через непряму дію ударної хвилі вибуху.
Раніше (приклад 1) ми встановили, що будівля цеху може отримати середні руйнування. З характеристики цих руйнувань (додаток Б) визначаємо, що вибиття вікон і дверей, руйнування даху і пошкодження внутрішніх перегородок може викликати суттєві ураження персоналу через непрямі дії ударної хвилі вибуху.

Через безпосередню (пряму) і непряму дію ударної хвилі виробничий персонал може отримати легкі травми та пошкодження уламками скла й елементами пошкоджених конструкцій і обладнання.

Підводячи підсумки проведеного оцінювання, треба відповісти на такі питання:
1. У яку зону руйнувань може потрапити цех?
2. Які очікуються руйнування елементів цеху?
3. Яка пожежна обстановка може скластися в районі розташування цеху? Характер можливого ураження виробничого персоналу? Відповіді на ці питання доцільно звести в підсумкову таблицю

(табл. 2.)

Підсумки проведеного оцінювання можливих наслідків аварії на вибухонебезпечному об'єкті

Рекомендації, спрямовані на зменшення наслідків можливого вибуху на наш виробничий об'єкт, можуть бути такими:
1) порушити питання перед відповідними зберігається;
2) передбачити укладання необхідних договорів страхування ризиків    та можливих втрат на випадок вибуху;
3) укріпити    конструкцію    будівель    установленням   додаткових    колон, ферм, підкосів тощо;
4) змінити   спосіб   прокладання   комунікацій.   Трубопроводи   та   кабельні   лінії прокласти під землею;
5) створити резерв контрольно-вимірювальної апаратури;
6) установити   на вікнах захисні   металеві   сітки,   щоб розбите скло не потрапляло в приміщення цеху.

 

 
загрузка...