Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Ліцензування підприємницької діяльності
Українські реферати - Основи підприємницької діяльності
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Ліцензування підприємницької діяльності

Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ
1. Поняття ліцензування, його юридичне значення
2. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню. Органи ліцензування
3. Підстави та порядок анулювання ліцензії
4. Прикінцеві положення (власні висновки стосовно подальшого регулювання ліцензування)
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 37 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

ВСТУП

З'ясування економічного змісту підприємництва передбачає подальше розкриття основних передумов його розвитку. Такою передумовою є передусім економічна демократія та економічна свобода в якісно різних формах її прояву, певний комплекс умов підприємницької діяльності (плюралізм форм власності, розвинута ринкова інфраструктура, підтримка підприємців, стабільна і виважена економічна політика та ін.).
Економічна свобода та свобода економічного вибору не означають економічної анархії та авантюризму. Вони обмежуються нормами чинного законодавства, етики, моралі тощо. Економічна свобода окремих суб'єктів господарювання повинна враховувати інтереси інших суб'єктів, а також поєднуватися з економічною відповідальністю. Врахування інтересів інших економічних суб'єктів здійснюється значною мірою шляхом прийняття взаємовигідних рішень, дотримання взаємних зобов'язань, прийняття нових та вдосконалення існуючих законодавчих норм тощо.
В умовах економічної системи розвинутих країн світу свобода економічного вибору поступово виходить за межі розуміння свободи лише як пізнаної та усвідомленої необхідності у формі безальтернативного вибору. Оскільки існує значна кількість типів і форм власності, а отже і управління власністю, розподілу ресурсів, витрат доходів тощо, свобода економічного вибору реалізується у формі двох та більше альтернатив.
Виходячи з вищевказаного, актуальним питанням є тема курсової роботи: «Ліцензування підприємницької діяльності».
Проблема курсового дослідження – визначення важливості та необхідності ліцензування певних видів діяльності на сучасному розвитку підприємництва в Україні.
Предмет дослідження – теоретичне обґрунтування необхідності та значимості ліцензування діяльності підприємництва в окремих видах діяльності.
Мета курсового дослідження – визначити поняття ліцензування діяльності певних видів підприємницької діяльності, надати характеристику документації на видачу ліцензії, сформулювати уявлення про процедуру видачі та дублювання ліцензійних документів, визначити правила ліцензування окремих видів діяльності, сформулювати уявлення про діяльність ліцензійної палати України.

Завдання роботи:
1 ознайомитися з науковою літературою;
2. провести дослідження на основі методів наукового пізнання;
У процесі роботи використано форми наукового дослідження:
1. робота з літературою;
2. бесіда;
3. спостереження;
4. експеримент;
5. аналіз.

1. ПОНЯТТЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, ЙОГО ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

У деяких випадках, передбачених законом, недостатньо державної реєстрації; для заняття окремими видами діяльності потрібно також одержання ліцензії.
Таким чином, окремі види діяльності, перелік яких встановлений у законі, суб’єкт підприємництва може здійснювати тільки на підставі спеціального документа – ліцензії
Перелік видів діяльності, що не можуть здійснюватися без ліцензії, визначений у Законі «про ліцензування певних видів господарської діяльності». За кілька років, коли вперше у Законі «Про підприємництво» у 1991 р. був визначений перелік видів діяльності, що ліцензуються, який включав лише 11 видів діяльності, він був збільшений багатократно (до 112). Останнім часом він був скорочений до 60, однак, більш як у 5 разів перевищує початковий перелік.
Основним нормативно-правовим актом, що регулює ліцензування, є Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000р. (далі – Закон). Він визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.
При цьому слід мати на увазі, що згідно із Законом термін "господарська діяльність" вживається в такому значенні: будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт.
Дія Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання.
Ліцензування банківської діяльності, діяльності з надання фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування каналів мовлення, ліцензування у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії, ліцензування у сфері освіти, інтелектуальної власності, телекомунікації, виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цих сферах.
Види господарської діяльності, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 2 Закону, які не включені до переліку видів господарської діяльності, встановленого ст. 9 Закону, не підлягають ліцензуванню.
У цій сфері основними є поняття "ліцензія" та "ліцензування", що визначені у Законі.
Ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
Ліцензування — видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов» а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

2. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЛІЦЕНЗУВАННЮ. ОРГАНИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Суб'єктами відносин, що виникають у зв'язку з ліцензуванням, є, з одного боку, суб'єкт господарювання, а з другого — орган ліцензування.
Суб'єкт господарювання — зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності.
Такий суб'єкт стає ліцензіатом з одержанням ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що піддягає ліцензуванню.
Орган ліцензування — орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності.
Основними принципами державної політики у сфері ліцензування є:
• забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;
• захист прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
• встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України;
• встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Ліцензування не може використовуватися для обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності.
Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на зайняття певним видом господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню.
Ліцензійні умови визначені у Законі двояким чином. Так, у ст. 1 Закону ліцензійні умови визначені як установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Водночас у ст. 8 Закону зазначено, що ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.
Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.
У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, для провадження яких необхідні спеціальні знання, включаються кваліфікаційні вимоги до працівників суб'єктів господарювання юридичних осіб та (або) до фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності.
У разі якщо для провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні особливі вимоги щодо будівель, приміщень, обладнання, інших технічних засобів, такі вимоги включаються до ліцензійних умов.
Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються спільним наказом спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та органу ліцензування.
У разі якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, зазначений у ст. 9 Закону, не в повному обсязі, а частково або з окремих робіт, операцій, послуг, ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.
Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством, і набирають чинності через десять днів з дати державної реєстрації нормативно-правового акта, якщо в ньому не передбачений пізніший строк набрання чинності.
Відповідно до ст. 9 Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
1) пошук (розвідка) корисних копалин;
2) виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
3) виробництво вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);
4) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);
5) видобування уранових руд;
6) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
7) виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
8) виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
9) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
10) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
11) виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
12) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;
13) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;
14) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
15) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
16) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації;
17) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
18) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
19) постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
20) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами;
21) централізоване водопостачання та водовідведення;
22) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;
23) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
24) культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей;
25) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
26) медична практика;
2 7) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
28) ветеринарна практика;
29) організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
30) будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
31) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
32) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
33) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
34) надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
35) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
36) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
37) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
38) заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
39) операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
40) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
41) проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
42) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
43) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
44) виконання авіаційно-хімічних робіт;
45) пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кг;
46) туроператорська та турагентська діяльність;
47) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність:
- організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
- діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
48) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
49) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
50) професійна діяльність на ринку цінних паперів;
51) проведення робіт із землеустрою, земле-оціночних робіт і земельних торгів;
52) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
53) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
54) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
55) виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
56) експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування;
57) виготовлення парфюмерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
58) оптова торгівля насінням;
59) виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.
Суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.
У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:
1) відомості про суб'єкта господарювання — заявника:
• найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код — для юридичної особи;
• прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів — для фізичної особи;
2) вид господарської діяльності вказаний згідно з ст. 9 Закону (повністю або частково), на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію.
У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження...

3. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

Анулювання ліцензії визначено у Законі як позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської діяльності.
Анулювання ліцензії е однією з поширених санкцій, що застосовуються Ліцензійною палатою України. Застосування цієї санкції останнім часом було поширене стосовно довірчих товариств, інвестиційних фондів і компаній.
Анулювання ліцензії за рішенням органу ліцензування, передбачене в ст. 21 Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", є одним з найбільш серйозних оперативних засобів охоронної спрямованості. У Законі вказано 10 підстав анулювання ліцензії:
• заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
• акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов (повторне порушення — вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення);
• рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;
• нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності;
• акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
• акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
• акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;
• акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов — рішення органу ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов;
• неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;
• акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття...

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ (ВЛАСНІ ВИСНОВКИ СТОСОВНО ПОДАЛЬШОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ)

Ліцензування — це необхідна умова здійснення окремих видів підприємницької діяльності, передбачених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", що означає необхідність одержання ліцензії у встановленому законодавством порядку.
З моменту одержання ліцензії виникає право підприємця здійснювати відповідний вид діяльності, яке він може реалізовувати протягом терміну дії ліцензії, після закінчення якого це право припиняється (у деяких випадках, визначених законодавством, можливе припинення такого права раніше закінчення терміну дії ліцензії, наприклад при анулюванні ліцензії).
Анулювання ліцензії — припинення дії ліцензії суб'єкта підприємництва за підставами, передбаченими законодавством.
Ліцензування підприємницької діяльності
Термін ліцензування:
— не більш як 10 робочих днів з дня надходження заяви про видачу ліцензії та документів.
Строк дії ліцензії:
— встановлюється Кабінетом Міністрів України, але не може бути меншим ніж три роки.
Підстави для відмови у видачі ліцензії:
— виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником;
— невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для певного виду господарської діяльності.
Видача дубліката ліцензії
а) підстави:
— втрата та пошкодження ліцензії;
б) обов'язок підприємця:
— звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії;
в) строк видачі:
— три робочих дні.
Переоформлення ліцензії
а) підстави:
— зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності;
— зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності;
— зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності;
б) строк:
— три робочих дні.
Підстави для анулювання ліцензії:
1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
2) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов (повторне порушення — вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення);
3) рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;
4) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності;
5) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
6) акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
7) акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;
8) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов - рішення органу ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов;
9) неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;
10) акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кравченко Вступ до бізнесу, Київ, 1995
2. Євтушєвський В. А. Основи корпоративного управління, Київ, 2002
3. Журавлева Г. П. Экономика, Москва, 2001
4. Загальна економіка / За ред. І. Ф. Радіонової, Київ, 2000
5. Задоя А. А., Петруня Ю. Е. Основы экономической теории, Москва, 2000
6. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу, Київ, 2000
7. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз. — 2-ге вид., Київ, 2001
8. Калина А. В., Осокина В. В. Экономическая теория и практика хозяйствования. — 2-е изд., Київ, 1998
9.Ковальчук Г. Л., Мельничук В. Г., Огнєв'юк В. О. Економіка, Київ, 2003
10.Козик В. П., Папкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник, Київ, 2001
11. Коуз Р. Фирма, рынок й право //США: экономика, политика, идеология. — 1993. — № 2—5
12. Кремень В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації: Навчальний посібник, Київ, 1999
13. Курс экономической теории /Под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевий, Київ, 1996
14. Кучма Л. Д. Утверджувати інноваційну модель розвитку економіки України: Виступ Президента України Л. Д. Кучми на наук.-практ. конф. 21 лют. 2003 р., Київ, 2003
15. Пайовик Б. Д., Матисякевич 3. М., Матейко Р. М, Економічна теорія України і світу, Київ, 1999
16. Лапуста М. Г., Шаршукова Л. Г. Риски в предлринимательской деятельности, Москва, 1996
17.Литвин В, М. Україна: хроніка поступу (1991—2001), - 2-ге вид., переробл. і допов., Київ, 2001
18. Майорова Т. В. інвестиційна діяльність: Навчальний посібник, Київ, 2003
19. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принцип, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд., Москва, 1992
20. Маршалл А. Принципу политической зкономии: В 2 т., Москва, 1983-1984
21. Михасюк В., Мельник А., Крупка М., Залога 3. Державне регулювання економіки. — 2-ге вид., випр. та допов., Київ, 2000

 

 
загрузка...