Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Поняття підприємства. Організаційно-правові форми підприємства
Українські реферати - Підприємницьке право
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Поняття підприємства. Організаційно-правові форми підприємства

ЗМІСТ

Вступ
1. Поняття підприємства
2. Організаційно-правові форми підприємства
3. Практичне завдання
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться - курсова робота: Поняття та види підприємств

(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

ВСТУП

Найбільшу та найважливішу для господарської діяльності групу суб'єктів господарського права складають суб'єкти господарювання.
Ринкова економіка передбачає необмежену господарську самостійність об'єктів господарювання народного господарства, які у процесі свого функціонування вступають у різного роду відносини (господарсько-виробничі, організаційно господарські, внутрішньогосподарські). Ці відносини виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності (як між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання) і регулюються, Господарським кодексом, завдяки чому вони набувають характеру правовідносин.
У зв'язку з розвитком економічних відносин та економіки змінилися принципи, на яких будуються відносини держави з суб’єктами господарської діяльності, запроваджується ефективне державне регулювання підприємництва у формі єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва тощо.
Наявність та розвиток ринкової економіки породив різноманітні організаційні форми суб’єктів господарювання: господарські організації, громадяни-підприємці, структурні одиниці господарських організацій.
Серед суб’єктів господарювання домінуюче місце належить саме підприємствам. Це зумовлено унікальними економічними і соціальними функціями підприємства у економічній системі, адже підприємство виконує функції товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у продукції, роботах, послугах. Тому законодавчий інститут підприємства як суб’єкт господарювання є центральною частиною системи господарського права України, його правовою основою. Тому усі основні закони та інші нормативні акти господарського законодавства приймаються, виходячи з економічного та правового становища підприємства.

1. Поняття підприємства

Серед суб’єктів господарювання домінуюче місце належить саме підприємствам. Це зумовлено унікальними економічними і соціальними функціями підприємства у економічній системі, адже підприємство виконує функції товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у продукції, роботах, послугах. Тому законодавчий інститут підприємства як суб’єкт господарювання є центральною частиною системи господарського права України, його правовою основою. Тому усі основні закони та інші нормативні акти господарського законодавства приймаються, виходячи з економічного та правового становища підприємства.
Поняття “підприємство” є узагальнюючим, або збірним.
Воно:
* визначає підприємства як суб’єкти господарського права стосовно всіх форм і видів власності в Україні (організаційні форми і види підприємств);
* це поняття є загально галузевим, тобто взагалі визначає промислові (фабрики, заводи, шахти), будівельні, транспортні, сільськогосподарські, торгівельні та інші підприємства.
Підприємство як соціально-економічний і правовий інститут має певну сукупність ознак (економічних, організаційних і юридичних), за якими кваліфікується як суб’єкт господарювання і суб’єкт права.
За допомогою цих ознак, систематизованих ч. 1 ст. 62 ГК, уніфіковано визначається правове становище підприємств усіх форм власності і галузей народного господарства.
Згідно з ч. 1 ст. 62 ГК підприємство – це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади, або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому ГК та іншими законами.
По-перше, закон визначає, що підприємство – це суб’єкт господарювання. Суть визначення “суб’єкт господарювання” полягає в тому, що підприємство є товаровиробником, трудовий колектив якого на професійній основі (промисел) виробляє і реалізує свій товар з метою одержання прибутку. Як господарюючий суб’єкт підприємство здійснює виробничу, науково-дослідну, торговельну та іншу господарську діяльність. Як правило, підприємства належать до комерційних, спрямованих на прибуток, організацій (на відміну від неприбуткових організацій – релігійних, об’єднань громадян тощо), хоч можуть створюватися і для некомерційної діяльності (ч. 2 ст. 62 ГК).
Отже, по-друге, підприємство є самостійним суб’єктом. Самостійність у прийнятті господарських рішень є однією з основних і необхідних умов діяльності підприємства як товаровиробника. Юридичний аспект такого визначення полягає в тому, що підприємство при здійсненні своєї господарської діяльності має право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству України.
Підприємство – це статутний суб’єкт господарювання. Статут підприємства - це локальний акт господарського законодавства, який нормативно визначає цілі і предмет діяльності окремого підприємства, відхилятися від яких без зміни статуту підприємству заборонено. Статут також визначає межі спеціальної правоздатності підприємства як юридичної особи. Статут це один з найважливіших правових актів підприємства.
Також підприємство має мати необхідне для суб’єкта господарювання майно – основні й оборотні кошти, інші цінності, якими воно володіє, користується і розпоряджається на певному правовому титулі (на праві власності, господарського відання чи оперативного управління). Це майно юридично відмежоване, як правило, від майна власника підприємства і закріплене за підприємством як суб’єктом права. Основні й оборотні кошти знаходяться на самостійному балансі, гроші – на поточному рахунку підприємства в банках.
Підприємство має печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
Підприємство є самостійним суб’єктом права. З одного боку, закон визначає його компетенцію (права та обов’язки) як суб’єкта господарювання, з другого – зазначає. що підприємство є юридичною особою, яка не має у своєму складі інших юридичних осіб (ч. 4, 5 ст. 62 ГК). Цим підприємство суттєво відрізняється від об’єднань підприємств, до складу яких входять юридичні особи.

2. Організаційно-правові форми підприємства

Підприємства класифікуються за рядом ознак, а саме:
Мета і характер діяльності:

* комерційні, метою яких є одержання прибутку;
* некомерційні, які не ставлять собі за мету отримання грошових економічних результатів (благодійні фонди і організації).
Форма власності:
* приватні (індивідуальні, засновані на власності однієї особи без права найму робочої сили);
* сімейні (засновані на власності і праці однієї сім'ї);
* колективні (засновані на власності колективу працівників підприємства, кооперативу, громадської організації);
* державні (засновані на власності держави, в тому числі казенні);
* муніципальні (державні комунальні підприємства, засновані на власності громади адміністративно-територіальних одиниць);
* спільні підприємства (засновані на власності фізичних або юридичних осіб різних держав);
* іноземних громадян або організацій (засновані виключно на власності фізичних або юридичних осіб іноземних держав).
Правовий статус і форма господарювання:
* одноосібні приватні підприємства - власником є фізична особа або сім'я; отримує дохід (прибуток); несе весь тягар ризику.
* Кооперативні - добровільні об'єднання громадян з метою спільного ведення господарської діяльності.
* Орендні - мають в основі функціонування договірні відносини між фізичними або юридичними особами з приводу тимчасового володіння і користування майном.
* Господарські товариства - передбачають об'єднання капіталів двох або більше юридичних або фізичних осіб за умов спільного розподілу прибутку, контролю результатів бізнесу, активної участі у здійсненні бізнесової діяльності.
За ступенем участі партнерів-засновників у діяльності підприємства та відповідальності за її результати розрізняють:
* товариство з повною відповідальністю (всі учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за її результати не лише своїми частками у статутному фонді, а й власним майном);
* товариство з обмеженою відповідальністю (учасники несуть відповідальність за господарську діяльність у межах своїх внесків у вигляді майна, грошових коштів, продуктів інтелектуальної власності тощо);
* командитне товариство (поряд з учасниками, які несуть повну відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, включає принаймні одного учасника, відповідальність якого обмежується внеском у майно підприємства, але не особистим майном; такий учасник називається команд итом);
* акціонерні товариства (відкритого і закритого типу) (власність підприємства розподілена на частини і власниками вважаються акціонери, які мають обмежену відповідальність у розмірі свого внеску в акціонерний капітал; весь прибуток належить акціонерам і поділяється на дві частини: одна розподіляється серед акціонерів у вигляді дивідендів, друга - це нерозподілений прибуток, що використовується на реінвестування; функції власності і контролю поділені між власниками (акціонерами) і менеджерами.
Національна належність капіталу підприємств:
* національні (капітал підприємств належить підприємцям своєї країни);
* іноземні (капітал підприємств повністю є власністю іноземних громадян);
* змішані (капітал підприємств належить громадянам різних країн).
Галузево-функціональні види діяльності:
* промислові;
* сільськогосподарські; «будівельні;
* транспортні;
* торговельні;
* лізингові;
* банківські
* та ін.
Розміри підприємств за чисельністю працівників:
* малі, до яких належать (за чисельністю працюючих):
1) у промисловості та будівництві - до 200 чол.;
2) у інших галузях виробничої сфери - до 50 чол.;
3) у науці і науковому обслуговуванні - до 100 чол.;
4) у галузях невиробничої сфери - до 25 чол.;
5) у роздрібній торгівлі - до 15 чол.; « середні;
* великі.
Розміри середніх і великих підприємств за чисельністю працюючих законодавче не регулюються.
Існують інші класифікаційні ознаки підприємств, наприклад, за типом виробництва, за ступенем спеціалізації, але перелічені є найважливішими.
Підприємницькі структури мають право на добровільних засадах об'єднувати свою інноваційну, виробничу, маркетингову, постачальницько-збутову, фінансову та соціальну діяльність. Такими об'єднаннями можуть бути: асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, трести, синдикати, картелі, холдинги, фінансові групи.
В Україні найбільш поширеними формами об'єднання підприємств є:
* асоціація - найпростіша форма договірного об'єднання підприємств з метою постійної координації господарської діяльності; асоціація не має права втручатись у виробничу і комерційно-фінансову діяльність своїх членів;
* корпорація - договірне об'єднання господарських суб'єктів на засадах інтеграції та виробничих інтересів з делегуванням їй окремих повноважень;
* консорціум - тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для реалізації певної підприємницької ідеї, інвестиційного проекту;
* концерн - об'єднання підприємницьких структур, що характеризується органічним поєднанням власності та контролю, найчастіше з використанням принципу диверсифікації виробництва;
* холдинг - організаційна форма об'єднання інвестиційних ресурсів; утворення, яке безпосередньо не займається виробничо-господарською діяльністю, а спрямовує свої фінансові кошти на придбання контрольного пакету акцій інших підприємств.
Кожна з цих форм має свої переваги і недоліки і може використовуватись залежно від умов внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства (ринку). Ринок, як сфера товарного обігу і пов'язана з ним сукупність товарно-грошових відносин між виробниками і споживачами складається з певних елементів.

3. Практичне завдання

Задача 1

Визначити майбутню величину депозитного вкладу підприємства за умови різних способів його здійснення та виявити кращий із них (табл.. 1).

Таблиця 1.

БС = НС (1+Ч)n,
Де БС – майбутня величина депозитного вкладу;
НС – сучасна величина депозитного вкладу на момент його відкриття;
Ч – ставка банківського процента;
N – кількість нарахувань доходу.
БС= 500+(500*10/100)= 550 тис. грн.. сума отриманого депозитного вкладу.

Задача 2

Нарахувати дивіденди акціонеру, тис. грн., з даними, наведеними у табл. 2.

Таблиця 2.

АК= 1000*100 : 10000= 10
ЧП = 10*100/5000= 0,2 тис. грн. на одну акцію
0,2 тис. грн. *10=2 тис.грн.
Придбані у липні = 2 *5 =10 тис.грн.

Задача 3

Визначити дисконтировану вартість інвестицій, тис. грн., з даними, наведеними у табл. 3.

Таблиця 3.

де П – дисконтова на вартість інвестицій;
Пі – прибуток в і-му році після вкладення інвестицій;
n – кількість років окупності;
а – ставка дисконту, процентна ставка на позичковому ринку.
П = 500/21+400/21+200/21+400/21= 23,80+19,04+9,52+19,04= 71,40

Задача 4

Мале підприємство проводить виробничу та торговельну діяльність. Визначити прибутковість вкладень грошових коштів по кожному з цих напрямів згідно з наведеними у табл.. 4 даними. Зробити висновки щодо прибутковості видів діяльності та фінансових вкладів.
Сукупні торговельні витрати включають в себе вартість товару за закупівельною оптовою ціною та витрати обігу.

Таблиця 4.

Фінансові вкладення мають вагоме значення для діяльності даного підприємства, тому як мають 10% від загальної фінансової діяльності підприємства, тому даному підприємству необхідно нарощувати даний компонент який допоможе визначити як диверсифікацію стосовно даного виду діяльності

Задача 5

Фірма виробляє продукцію та продає її через свою роздрібну торговельну мережу. Визначити ціну обсягу продукції виходячи з даних, наведених у табл.. 5.
На основі проведених розрахунків сформулювати висновки щодо граничної ціни та обґрунтувати дії фірми в ціноутворенні.

Таблиця 5.

Для початку визначимо загальну суму від реалізації даних товарів, для того щоб визначити нижче якого рівня дане підприємство не має можливість проводити свою ціноутворювальну політику.
С= 4,5* 54 + 7,7*45= 243 тис. грн. + 346,5 тис. грн.= 589,5 тис. грн.
Г= 4,5+7,7=12,2 тис. т * 40,5 тис. грн. = 494,1 тис.грн.

ВИСНОВКИ

Згідно зі ст. 62 ГК України підприємство – це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідницької, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.
Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.
Підприємства в Україні здійснюють свою діяльність відповідно до вимог ст. 62-71 ГК, якщо інше щодо підприємств окремих видів не передбачено цим Кодексом та іншими законами, прийнятими відповідно до цього Кодексу.
Класифікувати підприємства можна за різними критеріями. Так, за економічними показниками і чисельністю працюючих підприємства можна підрозділити на малі, середні і великі. За сферою діяльності розрізняють підприємства промислові,торгові, у сфері послуг тощо.
У Господарському кодексі підприємства класифікують за трьома критеріями: формою власності; способом утворення та формування статутного фонду; кількістю працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік.
Згідно з ч. 1 ст. 63 ГК залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні діють підприємства таких видів: приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта господарювання; підприємство, що діє на основі колективної власності; підприємство, засноване на змішаній формі власності.
В Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені законом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Предпринимательское право Украины: Учебно - практическое пособие / Под общей ред. Н. А. Саниахметовой.- Харьков: Одиссей, 2001.- 544 с.
2. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. Акад. В. К. Мамутова. – К.: Юринком Інтер. 2002. – 912 с.
3. Щербина В.С. Господарське право /Підручник/, Київ: Юрінком Інтер, 2005; 591с.

 
загрузка...