Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Дидактичні методи навчання у початкових класах
Українські реферати - Педагогіка
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Дидактичні методи навчання у початкових класах

Курсова робота з педагогіки


ЗМІСТ

Розділ 1. Дидактичні основи організації сприймання навчального матеріалу у початкових класах
1.1. Форми організації навчання
1.2. Ефективність процесу сприймання – схематична наочність
1.3. Практичні методи навчання
Розділ ІІ. Експериментальне дослідження. Організація сприймання навчального матеріалу
2.1. Констатуючий експеримент
2.2. Формуючий експеримент та аналіз результатів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Обсяг курсової роботи - 48 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36

Анонс курсової роботи

Методи навчання – це способи упорядкованої взаємозв’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на розв’язання навчально-виховних завдань.
Головне в методі навчання – можливості для організації пізнавальної діяльності учнів; у методі взаємопов’язано й послідовно відбувається спільна діяльність учителя і учнів, спрямована на досягнення певної навчальної мети.
Класифікація методів навчання має свою історію. Найдавнішою є класифікація методів за зовнішніми діями вчителя та учнів на заняттях. Зокрема, школярі розповідають, слухають, читають, відповідають, розв’язують задачі, пишуть тощо. Відповідно дидактик описують методи розповіді, бесіди, роботи з книжкою, картиною, методи розв’язування задач, вправлянь тощо. Кількість таких методів досить велика, адже видів діяльності в навчанні дуже багато.
У 80-х роках активно розвивалась теорія змісту і методів навчання.
Вихідним положенням у теорії методів є цілі навчання. Кожний структурний елемент змісту освіти, відображаючи культуру суспільства (знання, засоби діяльності, досвід творчої діяльності, емоційно-чуттєвий досвід особистості), має різні функції та різні рівні засвоєння.
Знання і способи діяльності засвоюються, як відомо, на різних рівнях: усвідомленого сприймання; запам’ятовування і відтворення; застосування за зразком або у подібній ситуації, на рівні творчого застосування знань і способів діяльності.
Методи навчання мають забезпечити всі рівні засвоєння, а отже, враховувати мету й зміст освіти, закономірності учіння, можливості організації пізнавальної діяльності учнів.
Відповідно до цього дидактик розробляли загально дидактичні методи навчання. За М. М. Сказкіним і І. Я. Лернером, до них належать пояснювально-ілюстративний, інструктивно-репродуктивний, проблемного навчання, формування творчих можливостей учнів. Ці методи відповідають різним рівням пізнавальної діяльності учнів. Вони охоплюють усі цілі навчання і розвитку, дають змогу побачити навчальний процес цілісно, в системі дій учителя і учнів.
У педагогічній літературі відомі інші підходи до класифікації методів, коли одночасно враховуються дві або три ознаки.
Серед відомих класифікацій вирізняється системним підходом класифікація Ю. К. Чабанського. Учений виділяє три групи методів навчання, беручи до уваги основні компоненти процесу навчання у взаємозв’язку викладання і учіння: 1) організація і здійснення; 2) стимулювання і мотивація; 3) контроль і самоконтроль.
Організація і здійснення навчальної діяльності передбачають передачу, сприймання, осмислення, запам’ятовування інформації та практичне її застосування. Тому до цієї групи Чабанський відносить словесні, наочні, практичні методи і методи передачі інформації через різні практичні, трудові та інші дії.

Темою курсової роботи обрано питання:
«Дидактичні основи організації сприймання навчального матеріалу у початкових класах».

Мета курсового дослідження – визначити дидактичні основи організації сприймання навчального матеріалу у початкових класах.
Предмет курсового дослідження - дидактичні методи навчання у початкових класах.
Об’єкт курсового дослідження – молодші школярі.
Для  досягнення поставленої мети необхідно  виконати наступні  завдання:
1. Опрацювати наукову та  методичну  літературу  з  поставленого питання;
2. Визначити дидактичні основи організації сприймання навчального матеріалу у початкових класах;
3. Провести практичні дослідження з поставленого питання

 

Експериментальне дослідження

Констатуючий експеримент

(Скорочений текст для ознайомлення)

Дослідження проводили з учнями третього класу, в експерименті приймали участь 16 чоловік.
Для визначення рівня засвоєння матеріалу з дітьми експериментального класу був проведений наступний  урок.
Урок 1
Тема. Повітря навколо нас. Термометр
Тип уроку:  засвоєння нових знань (предметний).
Мета: ознайомити учнів із властивостями та значенням повітря; сформувати поняття про термометр, дати уявлення про різні види термометрів та їх призначення; сформувати практичні уміння вимірювати температуру, формувати навички дослідницької роботи та навички спостережень у природі.
Обладнання: гумові груши, різні види термометрів (медичний, кімнатний, зовнішній, водяний), демонстраційна модель термометра, роздавальні моделі термометрів на кожну парту, 3 склянки одного об'єму з гарячою, теплою та холодною водою, пробірки з підфарбованою водою, закриті корком, в який вставлені скляні трубки, колба з підфарбованою гарячою водою, налитою до шийки, спиртівка, сірники, металевий штатив; календар спостережень, зошит з природознавства.

Хід уроку...

Формуючий експеримент та аналіз результатів

Для підвищення рівня засвоєння матеріалу з дітьми експериментального класу протягом місяця проводилися уроки з природознавства, на яких використовувались наступні методи навчання: наочні – малюнкова, символічно-графічна наочність; практичні методи навчання – навчальні вправи, ігрові вправи, лабораторні досліди, практичні роботи.
Приклади уроків наведені в додатку «Б, В, Г».
В кінці експериментального періоду було проведено урок для визначення рівня засвоєння матеріалу (додаток «Д»).
Результати опитування наведені в додатку «Е».
Результати опитування:
Високий рівень має 255% учнів, середній – 68,75%, низький – 6,25%.
Зобразимо графічно динаміку рівня засвоєння знань дітей експериментального класу (рис. 2.1.)

(Рис. 2.1. Динаміка рівня засвоєння знань)

Отже, в результаті використання на уроках наочних та практичних методів навчання рівень сприйняття дітей підвищується.

Додаток А

(Список дітей. Рівень засвоєння матеріалу)

Додаток Б

Урок
Тема. Природа. Нежива і жива природа. Зміни у природі восени
Тип  уроку: комбінований.
Мета: продовжувати формувати поняття «природа нежива і жива», «пори року», «осінь»; уміння вести спостереження за предметами та явищами природи восени, фіксувати їх в календарі природи і в зошиті, формувати навички роботи з підручником і зошитом з природознавства, навички дослідницької роботи.
Обладнання: ілюстративні зображення всіх пір року, музичні твори про осінь, класний календар природи, термометри зовнішній, водяний, кімнатний, модель термометра, обладнання для досліду минулого уроку, гномон, рулетка.

Хід уроку...

Додаток В

Урок
Тема. Рослини — частина живої природи. Органи рослини
Тип уроку: засвоєння нових знань (предметний).
Мета: продовжувати формувати поняття «природа», «нежива природа», «жива природа», «рослини — живий організм», уявлення про дикорослі та культурні рослини; продовжити формувати уміння та навички спостереження за природою, фіксації результатів спостережень у зошитах та класному календарі природи.
Обладнання: предмети неживої природи (ґрунт, вода, різні корисні копалини), таблиці, малюнки «Природа нежива та жива», гербарій дикорослих і культурних рослин, кущик квасолі або гороху з плодами та квітами, квітуча кімнатна рослина, дослід «Проростання насіння квасолі» (або гербарій), зошити, календар природи.

Хід уроку...

Додаток Г

Урок
Тема. Дерева, кущі, трав'янисті рослини. Як спостерігати за рослинами
Тип уроку: комбінований.
Мета: продовжувати формувати поняття «рослини», сформувати поняття «дерева», «кущі», «трав'янисті рослини», «листяні рослини», «хвойні рослини», продовжити формувати навички спостереження за неживою і живою природою, вміння виготовляти гербарій.
Обладнання: гербарії різних життєвих форм рослин (дерева, кущі, трави), таблиці та малюнки з зображенням рослин цих груп, кімнатні рослини цих груп.

Хід уроку...

Додаток Д

Урок
Тема. Плоди й насіння
Тип уроку: комбінований.
Мета: продовжувати формувати поняття «рослини», сформувати поняття «плоди», формувати уявлення про пристосування плодів і насіння до розповсюдження; продовжувати формувати практичні навички по виготовленню гербаріїв та колекцій, проведення спостережень у природі та їх фіксації в зошитах та класному календарі природи.
Обладнання: гербарії різних рослин, кімнатні рослини, плоди і насіння різних городних та садових рослин (роздавальний матеріал на кожну парту), демонстраційна наочність (натуральна або зображувальна) — гарбуз, кавун, баклажан, перець, бульби картоплі, топінамбуру, цибулинки часнику, цибуля, коренеплоди різні тощо.

Хід уроку...

 

 
загрузка...