Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Екологічне виховання молодших школярів
Українські реферати - Педагогіка
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Екологічне виховання молодших школярів

Курсова робота з педагогіки


ЗМІСТ

Вступ
Розділ І. Науково-теоретичні засади формування екологічної культури молодших школярів
1.1. Формування екологічної культури
1.2. Компоненти екологічного виховання
1.3. Психолого-педагогічні основи екологічного виховання
1.4. Формування екологічної свідомості молодших школярів
1.5. Дидактичні ігри як засіб екологічного виховання
Розділ ІІ. Експериментальне дослідження. Екологічне виховання молодших школярів
2.1. Констатуючий експеримент
2.2. Формуючий експеримент
2.3. Аналіз результатів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Обсяг курсової роботи - 35 сторінок 

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Одна з причин недоліків екологічного виховання молодших школярів — недосконалість освітніх програм, порушення наступності в змісті та забезпеченні міждисциплінарних зв'язків.
Зміст навчального матеріалу недостатньо впливає на структурні компоненти екологічного виховання, тому ми вважали за доцільне його вдосконалити для старших дошкільників і першокласників, враховуючи принцип наступності, міждисциплінарного підходу.
Звичайно, важливу роль в екологічному вихованні відіграють навчальні предмети «Рідна природа» в дитячому садку і курс «Ознайомлення з навколишнім світом» у першому класі школи. Проте, окремий предмет «Екологія» до цього часу в практиці дитячих закладів і шкіл ще не введено. Хоча досвід багатьох зарубіжних країн свідчить про необхідність введення такого предмета. Приміром, в початковій школі Швеції цей предмет введено ще в 1919 р. і зараз розглядається як важлива складова наукової та соціальної освіти і слугує сполучною ланкою між різними шкільними предметами. Початковою шкільною освітою Великобританії охоплено дітей від 5 до 12 років. Крім основних предметів, велика частина часу приділяється вивченню питань навколишнього середовища. Цікавою, на наш погляд, є широка система заходів з екологічного виховання молодого покоління в американській педагогіці. її структура визначається довготривалими програмами, які розробляються науковими дослідними центрами, суспільними організаціями, окремими педагогами.
В зарубіжній педагогіці широко впроваджується ідея безперервної екологічної освіти і виховання громадянина. Тому проблеми природи та екології включено до програм навчальних предметів для всіх рівнів.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, темою курсової роботи обрано питання: «Екологічне виховання молодших школярів».
Мета курсової роботи – теоретично визначити методи екологічного виховання та практично визначити рівень екологічних знань молодших школярів.

Предмет курсової роботи – методи ознайомлення молодших школярів з екологічними проблемами.
Об’єкт курсового дослідження – молодші школярі.
Завдання курсової роботи:
- визначити компоненти екологічного виховання;
- ознайомлення з психолого-педагогічними основами екологічного виховання;
- надати методичні поради стосовно методів екологічного виховання.
У процесі роботи використано наступні форми пізнання:
- робота з літературними джерелами;
- бесіда;
- експеримент;
- аналіз;
- синтез;
- спостереження.

У змісті програми екологічного виховання молодших школярів простежуються основні лінії: «Екологія і культура», «Природа навколо нас», «Різноманітність зв'язків у природі», «Охорона природи», «Екологія і здоров'я», зміст яких включає інтелектуальний, емоційний, ціннісний і практично-дійовий компоненти.
Призначення інтелектуального компонента змісту — сприяти екологічній обізнаності дітей. Новим доповненням до змісту є культурологічні і валеологічні знання. Формування особистості та її ріст відбувається в «полі Культури» і зміст навчального матеріалу повинен сприяти тому, щоб дитина засвоїла високі зразки явищ матеріальної і духовної культури. Павло Флоренський говорив, що «Культура — це середовище, ростить і живить особистість» (Основы гуманитарного подхода к экологическому воспитанию // Дошкольное воспитание. — 1993. — №7. — С.39—40). Зміст пізнавального матеріалу повинен допомогти засвоїти елементи екологічної культури (історію, господарство, народну медицину свого краю).
Екологія — наука про Дім, про охорону житла. Від того, наскільки чистим буде наше житло, залежить і наше здоров'я. Охорона природного середовища нерозривно пов'язана з охороною здоров'я. Приклад тому — американська навчальна програма «Здоров'я» (шт. Майямі), мета якої — навчити дітей берегти своє здоров'я, жити в гармонії з природою.
Екологічне виховання молодших школярів передбачає не тільки відповідний рівень розвитку широкого кола знань, а й обов'язково достатній рівень розвитку його емоційної сфери. Велику роль в екологічному вихованні дітей відіграє виховання культури почуттів, постійне закріплення їх у конкретних життєвих ситуаціях і справах. Емоційне відчуття у ставленні до навколишнього середовища допомагає їм побачити прекрасне, правильно сприйняти явища і об'єкти, виразити свої пережиті почуття.
Призначення емоційного компонента змісту — викликати у дітей емоційний відгук на різноманітні явища і об'єкти природи, бажання милуватися і насолоджуватися природою, прагнення виразити свої почуття від спілкування з нею засобами художнього слова, мистецтва; визначення стану і настрою в природі.
Важливою складовою поновлення змісту екологічного виховання старших дошкільників і першокласників є ціннісний компонент — залучення особистості до культури, орієнтування дітей на культурно-національні і загальнолюдські цінності.
Досвід вітчизняних і зарубіжних педагогів, які працювали в цьому напрямку, показав, що зміст екологічного виховання, в основному, спрямований на екологічні проблеми як проблеми навколишнього середовища і захист його від забруднення. Розглядати екологічні проблеми слід в ширшому розумінні, як такі, що виходять з ідей І. Вернадського: проблеми особистості, свідомості, виховання, проблеми людини та її внутрішнього світу. Екологічне виховання слід розглядати як екологію особистості, екологію душі, екологію культури, ґрунтуючись на концепції М. Вересова, в основі якої лежить ідея: екологічна освіта — залучення особистості до Культури.
Отже, ціннісний компонент змісту дає можливість розкрити дітям значення «природи як частини Культури», природи як універсальної цінності: естетичної, практичної, пізнавальної; виявляти ціннісне ставлення до власного дому — Землі, явищ духовної (казки, пісні, народні ігри, звичаї, традиції тощо) та матеріальної культури; орієнтування дітей на культурно-національні і загальнолюдські цінності у ставленні до природи.
Формування екологічної культури особистості — це не тільки знання морально-етичних норм і правил, а й таке ставлення, що перетворює їх у внутрішнє надбання людини, робить регулятором її поведінки. Як часто ми зустрічаємося з тим, що дитина знає правила поведінки і водночас порушує їх. Річ у тім, що ці правила не стали її внутрішнім, особистішим знанням, не ввійшли в систему її внутрішніх цінностей. Тому система ціннісних відносин — ядро особистості. Вони можуть виникнути тільки в реальному світі — світі Культури. Людина як істота соціальна засвоює норми і правила поведінки, що прийняті в суспільстві, і як істота духовна, відкриває для себе людську культуру.
Але екологічні знання і розвиток емоційного та ціннісного компонентів не гарантують екологічного виховання. Школа також повинна розвивати у дітей бажання практично-дійового характеру і навчити давати справедливу оцінку наслідкам, впливу людської діяльності в природному середовищі. Дослідження показали, що основи екологічної вихованості особливо інтенсивно формуються у процесі діяльності і залежать від того, наскільки часто дитина залучається до різних її видів.
Практично-дійовий компонент змісту. Природа — об'єкт трудової діяльності людини, спрямованої на її раціональне використання, покращення, відновлення, охорону. Характер трудової діяльності людини в різні пори року. Види дитячої праці для покращення і охорони навколишнього середовища. Зміна видів діяльності за сезонами. Пропаганда ідей охорони природи серед своїх друзів і дорослих.

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (експериментальне дослідження)

Констатуючий експеримент

Мета даного дослідження визначити вплив занять з екології на екологічні знання дітей.
В дослідженні приймали участь учні 3 класу. Для визначення рівня екологічних знань було проведено опитування за наступними питаннями:

1. Як часто і з ким ви відвідуєте ліс ?
2. Як потрібно  поводитися в лісі?
3. Чи модна розпалювати вогнища у лісі?
4. У яких місцях їх розкладаєте?
Поясніть значення прислів’їв:
1. «В сина — синочки, ховаються під купиночки. У синочків — знову синочки, ховаються під пеньки».
2. «Гриби люблять за ніс водити».
3.  «Хто раніше встане — кремезного гриба застане. Хто проспить — трухлявого знайде».
В – діти дали змістовну відповідь та пояснення.
С – відповідь не точна.
Н -  не дали вірної відповіді та пояснення.

(Таблиця 2.1.)

Формуючий експеримент 

Для підвищення рівня екологічних знань дітей, з ними проводилися уроки з використанням наступних дидактичних ігор.
Мета гри - узагальнення і розширення знань учнів молодшого шкільного віку про рослини місцевого лісу, формування цілісного уявлення про природу, перетворення набутих знань у переконання. Навчання дітей розпізнавати предмети за їх суттєвими ознаками. Формування вмінь спостерігати, аналізувати, зіставляти, робити висновки. Розвиток мислення, уяви. Формування вміння правильно і критично оцінювати свою поведінку в природі, а також вчинки інших людей, обирати лінію поведінки, відповідну законам природи.

Організуюча частина гри

Гру вчитель може організувати і проводити безпосередньо у лісі, використовуючи живі рослини. Але в практиці школи така форма проведення уроку не завжди можлива. Тому її можна організувати і провести в класі. Для цього необхідна деяка підготовка-можна скористатися таблицею, на якій зображені рослини лісу, або ж спеціально намалювати подібну таблицю фрагмента лісу, чи дібрати малюнки цих же рослин. Крім того, необхідно підготувати завдання для кожної групи учнів класу, в окремих конвертах.
Перед початком гри вчитель ділить клас на декілька груп. В кожній з них називає лідера, який і організовує роботу в групі, узагальнює відповідь та доповідає її вчителю і класу. З метою заохочення можна запропонувати учням провести змагання: група, яка першою знайде правильну, найбільш повну та цікаву відповідь отримує відповідну кількість балів. Перемагає та група, яка набере найбільшу їх кількість.
Вчителю необхідно організувати цікавий ігровий початок, використавши, наприклад, казкові пер сонажі. Він знайомить учнів з Лісовичком, що живе в лісових хащах. На вигляд Лісовичок маленького зросту, з довгою сивою бородою. Останнім часом його турбує, що люди не вміють правильно по водитися в лісі А завітав він, щоб поспілкуватися з дітьми і переконатися, що вони теж люблять ліс, знають, як його оберігати, цікавляться життям його мешканців. Оскільки Лісовичок казковий, то, граючись з дітьми, він залюбки розповідає багато цікавого. Цього разу Лісовичок приготував завдання-цікавинки (додаток А):
Кожне завдання вчитель поміщує в окремий конверт і розкладає на столі. Запрошує лідерів груп взяти по одному конверту з завданням. Починається самостійна робота кожної групи над завданням. Після обговорення та узагальнення відповідей, лідери гру доповідають їх результати всьому класу. На дошці або на таблиці вчителю треба зобразити схем клітинок до кожного із дев'яти завдань. Наприклад, відповідь на перше завдання (Береза) містить 6 букв; отже, необхідно намалювати 6 клітинок і вписати відповідь. В кожному слові зеленим олівцем зафарбовується одна певна, клітинка з буквою, як відповідає зеленій «стежці Лісовичка». Склавши зелені клітинки з буквами, учні одержать вислів «БЕРЕЖИ ЛІС».

Наступні ігри, які використовувалися на уроках наведені в додатках.

Аналіз результатів  

Для виявлення впливу використання дидактичних ігор на екологічні знання дітей, було проведено опитування учнів за питаннями, що наведені вище. Результати занесені в таблицю 2.2.

(Таблиця 2.2.)

Маємо наступні результати:
Високий рівень – 25%, середній – 65%, низький рівень – 10%.
Зобразимо графічно рівень знань учнів на початку експерименту (рис. 2.1.) та на кінець експерименту (рис. 2.2.)

 

 
загрузка...