Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

А. С. Макаренко про роль батьків у вихованні дітей
Українські реферати - Педагогіка
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

А. С. Макаренко про роль батьків у вихованні дітей   

Курсова робота з педагогіки


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. А. С. Макаренко про роль батьків у вихованні дітей
1.1. Педагогічні погляди А. С. Макаренка
1.2. Загальні умови сімейного виховання
1.3. Виховання в праці
1.4. Сім’я і виховання дітей
Розділ 2. Експериментальне дослідження
2.1. Констатуючий експеримент
2.2. Формуючий експеримент
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Обсяг курсової роботи - 38 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Видатний  педагог, автор «Педагогічної поеми» і «Книги для батьків», А. С. Макаренко багато уваги приділяв питанням сімейного початкового виховання. Він дуже високо оцінював значення раннього віку у формуванні всебічно розвиненої особистості, наголошуючи, що головні «основи виховання закладаються до п’яти років».
Особлива роль у цьому відведена сім’ї, зокрема умовам її життя та устрою. Він докладно розглянув питання організації трудового виховання дітей дошкільного віку, керівництва грою, виховання в дітей культурно-гігієнічних навичок тощо. саме цим питання присвячено його лекції для батьків і виступи з проблем сімейного виховання.  Педагогічні положення А. С. Макаренка є актуальним для розвитку дошкільної педагогіки і в наші дні.
А. С. Макаренко дуже високо оцінював значення педагогіки як соціальної науки, вважав її «самою діалектичною та складною наукою», приділяючи значну увагу методологічним проблемам педагогіки, найважливішими з яких вважав вияв об'єктивно існуючих зв'язків між метою, засобами та результатами педагогічної діяльності. Саме ці закономірності та відповідний розділ теорії, присвячений їх аналізу, вчений визначав, як педагогічну логіку, основною вимогою якої є доцільність. Класик педагогіки наголошував, що вирішального значення набуває не окремий прийом, а «логіка і дія всієї системи засобів, гармонійно організованих».
Отже, провідними ознаками виховної системи А. С. Макаренка є гуманізм і оптимізм, уміння педагога бачити в кожному вихованці позитивне й проектувати в ньому найкраще; виховання особистості кожної дитини в колективі та праці; урахування індивідуальних особливостей в організації міжособистісних відносин у колективі. Основу його педагогічної спадщини складають ідеї: демократизації відносин у процесі педагогічного спілкування; необхідності постійного здійснення педагогами творчих пошуків; удосконалення педагогічної майстерності вихователів та батьків; педагогіки співпраці та співробітництва тощо. Загальні принципи й методи, а також провідні педагогічні ідеї А. С. Макаренка є досить актуальними й для сучасної теорії та практики вітчизняної педагогіки.

Темою курсової роботи обрано питання «А. С. Макаренко про роль батьків у вихованні дітей».
Предмет курсового дослідження – актуалізація педагогічних засад виховних принципів великого педагога А. С. Макаренка.
Об’єкт курсового дослідження: батьки та діти.
Мета курсового проекту – теоретично та практично обґрунтувати необхідність використання методів навчання та виховання за методиками А. С. Макаренка.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання роботи:
1. Опрацювати методичну та педагогічну літературу з поставленого питання;
2. Скласти план проведення дослідження, визначити методи дослідження;
3. Провести практичне дослідження застосовуючи отримані теоретичні знання;
4. Узагальнити отримані дані та надати певних висновків з поставленого питання.
Курсова робота має склад:
Вступ, теоретичний розділи, експериментальна частину, висновки та список літератури.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Констатуючий експеримент

Після теоретичного дослідження ми приступили до практичної апробації отриманої інформації. Для дослідження ми організовували батьківські збори та запропонували батькам відповісти на ряд питань.

Тест "Перевіримо, які ми батьки"...

В результаті тестування було визначено рівень батьківських педагогічних знань.
Наведемо список батьків, які приймали участь в тестуванні та результати даного тестування.

Таблиця 2.1

Дані результати відобразимо графічно у відсотках...

Формуючий експеримент

Після тестування було проведено заняття на тему «Щоб не згасло родинне вогнище».

Хід заняття...

 

 
загрузка...