Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Індивідуалізація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів
Українські реферати - Педагогіка
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Індивідуалізація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів

Курсова робота з педагогіки


ЗМІСТ

Вступ
Розділ І. Визначення теоретичних підходів до вивчення пізнавальних здібностей та їх розвитку у дітей молодшого шкільного віку
1.1 Особливості індивідуального підходу на уроці
1.2 Концептуальні положення систем розвивального навчання Л. С. Виготського, Л. В. Занкова, В. В. Давидова, Д. Б. Ельконіна
1.3 Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів
Розділ ІІ. Індивідуалізація та активізація навчально-пізнавального процесу молодших школярів
2.1 Активізація навчально-пізнавальних процесів
2.2 Експериментальне дослідження. Індивідуальний підхід в навчально-пізнавальній діяльності молодших школярів на уроках природознавства
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової роботи - 35 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Також дивіться:
Курсова робота - Пізнавальна активність школярів

ВСТУП

Рушійною силою пошуків нових технологій навчання була і є впевненість у тому, що треба реалізовувати ідеї індивідуалізації навчання.
Дослідження багатьох учених — Б. Г. Ананьева, П. П. Блонського, Л. С. Виготського, Л. В. Занкова, В. А. Крутецького та ін. свідчать, що індивідуалізація навчання обумовлює таку організацію навчального процесу, при якій здійснюється вибір способів, прийомів, темпу навчання з урахуванням індивідуальних особливостей тих, хто навчається, та рівня їх здібностей до навчання.
Проаналізувавши теоретичний та емпіричний матеріал педагогічної науки й практики XX століття, Р. Тайлер виділив такі характерні особливості індивідуального навчання:
1. Той, хто навчається, працює в індивідуальному темпі у зручний для нього час.
2. Той, хто навчається, вибирає із запропонованих засобів навчання ті, які він вважає найбільш ефективними.
3. Той, хто навчається, одержує індивідуальну допомогу в разі виникнення труднощів.
4. Той, хто навчається, досягає різних рівнів знань щодо змісту навчання.
5. Процес навчання організований в такий спосіб, що створюється сприятливий мікроклімат.
Отже, виникає потреба у створенні індивідуальних програм навчання, які мали б можливість задовольняти потреби тих, хто навчається.

Темою курсової роботи обрано питання:
«Індивідуалізація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках прирдознавства».

Об’єктом дослідження і написання курсової роботи є діти молодшого шкільного віку.
Предмет курсового дослідження – особливості індивідуалізації навчально – пізнавального процесу.
Мета курсового дослідження – простежити застосування індивідуалізації в навчально – пізнавальному процесі; набуття учнями  досвіду індивідуальної роботи, визначити  їх інтелектуальні здібності, дослідницькі вміння і творчий потенціал і на цій основі формувати активну, компетентну, творчу особистість.

Завдання курсової роботи:
1. Особливості індивідуального підходу на уроці.
2. Концептуальні положення систем розвиваючого навчання.
3. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів.
4. Активізація навчально-пізнавальних процесів.

Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, констатуючий та формуючий психолого-педагогічні експерименти, бесіда.

Сутність індивідуального підходу в навчанні і вихованні — у конкретизації загальних цілей навчання і виховання відповідно до індивідуальних якостей учнів. Індивідуальний підхід забезпечує своєрідність у розвитку особистості дитини, її пізнавальних процесів, створює сприятливі можливості для засвоєння навчального матеріалу.
Психологічні основи індивідуального підходу: припускає знання індивідуальних рис учня; урахування специфічних умов, що вплинули на появу якої-небудь особливості особистості; знання мотивів дії школяра; чуйність і такт викладача стосовно учня; уміння передбачати наслідки педагогічного впливу.
Успішність індивідуального підходу залежить головним чином від конкретизації найближчих завдань виховуючого та розвиваючого навчання учнів, від уміння організувати навчальний матеріал, від гнучкості методики розвиваючого навчання, від рівня вихованості, освіченості та педагогічної майстерності вчителя. Крім того, треба зазначити, що індивідуальний підхід містить у собі не тільки контакт із конкретним учнем, але і вплив на нього через колектив однолітків і сім'ю. Виходячи із цього можна сформулювати конкретні завдання вчителя при індивідуальному підході до учнів:
1. Добре знати кожного учня, його індивідуальні психологічні особливості та умови їх формування.
2. Проявляти у відношенні до учнів педагогічний такт, а для цього вміти передбачати наслідки того чи іншого підходу до певного учня.
3. При виборі та застосуванні методів і прийомів навчально-виховного впливу на школярів ураховувати їхні індивідуальні особливості.
Слід зазначити взаємозв'язок термінів «індивідуальний підхід» і «педагогічний такт»
І. В. Страхов вивів основні ознаки педагогічного такту:
— природність, простота звертання без фамільярності, щирість тону, позбавлена будь-якої фальші;
— довіра до школяра;
— прохання без припрошування;
— поради і рекомендації без нав'язливості;
— вимоги та навіювання без придушення самостійності;
— серйозність тону без натягнутості у відносинах;
— іронія і гумор, позбавлені принижуючої насмішкуватості;
— вимогливість без дрібного прискіпування;
— діловитість у відносинах без дратівливості, холодності та сухості;
— твердість і послідовність;
— розвиток самостійності.
Але головною ознакою педагогічного такту є знаходження міри у відносинах учителя і учнів у процесі спілкування.
Слід зазначити, що поняття «педагогічний такт» в одних випадках ширшим за поняття «індивідуальний підхід», а в інших — вужчим. Приміром, Є. С. Рабунський вважає, що педагогічний такт потрібен як індивідуальній, так і у фронтальній роботі зі школярами. Він лежить в основі педагогічної майстерності. З іншого боку педагогічний такт в основному відноситься до характеру спілкування вчителя й учнів, а індивідуальний підхід припускає варіювання елементів змісту навчально-виховного процесу, його методів і організаційних форм: Це характеризує поняття «педагогічний такт» вужче, ніж поняття «індивідуальний підхід».
Також Є. С. Рабунський описує «алгоритм» індивідуальної роботи з учнями на уроці:
1) вивчення цілісної особистості учня (виявлення його творчої своєрідності та прогалин у знаннях);
2) умовне віднесення учня до певної групи типології школярів і проектування основного напрямку індивідуальної роботи з ним;
3) пошук першочергових заходів-завдань в індивідуальній роботі;
4) уточнення основного напрямку індивідуальної роботи, застосування в її динаміці найраціональніших прийомів;
5) аналіз і узагальнення виконаної роботи.

Експериментальне дослідження

Метою даного дослідження є апробування теоретичних знань на практиці, щоб дослідити рівень пізнавальної активності учнів і підвищити його за допомогою методу індивідуального підходу.
Для визначення рівня бажання пізнавати  даний предмет (природознавство) проводимо опитування класу...

Визначивши рівень активності вчитель проводить урок з метою розширення кругозору учнів  про навколишнє середовище.

Цей ліс живий
Зінтегровані теми з предметів: позакласне читання — «Що таке ліс?»; природознавство — «Поняття про ліс».
Мета: формувати поняття «ліс», «листяні ліси», «хвойні ліси»; вдосконалювати навички мовчазного читання; здійсню вати екологічне виховання.
Обладнання: таблиці до теми «Ліс», фонозапис «Звуки лісу».

Хід уроку...

Отже, щоб застосовувати принцип  індивідуалізації на уроках з метою активізації навчально-пізнавального процесу, вчитель повинен:
- добре знати кожного учня, його індивідуальні психологічні особливості та умови їх формування;
- вміти передбачати наслідки того чи іншого підходу до певного учня;
- при виборі та застосуванні  методів та прийомів навчально-виховного впливу на школярів ураховувати їхні індивідуальні особливості.

 

 
загрузка...