Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Нетрадиційні форми навчання мови у початкових класах
Українські реферати - Педагогіка
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Нетрадиційні форми навчання мови у початкових класах

Курсова робота з педагогіки


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Нетрадиційні форми організації навчання та їх розвиток
1.1. Супровідні форми організації навчання
1.2. Допоміжні форми організації навчання
1.2.1. Предметні гуртки, майстерні, навчальні лабораторії, шкільні наукові об'єднання
1.2.2. Олімпіади, турніри, конкурси, виставки
Розділ 2. Нестандартні форми навчання мови у початкових класах (розробка уроку)
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Обсяг курсової роботи - 44 сторінки

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Роль і значущість форм навчання є визначальною в практиці навчання. Саме від вибору форми заняття залежить досягнення поставлених навчальних цілей.
Реалізація навчально-виховного процесу потребує від сучасного педагога знань та професійного використання різноманітних дидактичних форм, вміння їх удосконалення та модернізації (оновлення).
«Форма» — одне з понять дидактики, що менш за все піддається визначенню. Це часто призводить до термінологічної плутанини, коли навіть в окремих науково-методичних публікаціях поняття форми навчальної роботи і методу навчання вживають як синоніми, що в науці є неприпустимим.
Поняття «форми» передусім є філософською категорією, яка виражає внутрішній зв'язок та спосіб організації взаємодії елементів і процесів як між собою, так і з урахуванням зовнішніх умов. Вона тісно пов'язана з іншою філософською категорією — «змістом». Обидві категорії служать для виявлення внутрішніх джерел єдності, цілісності та розвитку.
Процеси взаємодії цих філософських категорій мають суттєвий вплив на розвиток. Розвиток форм і змісту є розвитком двох сторін одного й того ж явища, роздвоєння єдиного, що породжує протиріччя та конфлікти, які призводять до втрати форми і переробки змісту.
Зміни форми відбуваються:
• відповідно до зміни змісту;
• шляхом зміни змісту відповідно до нової форми;
• внаслідок підкорення старої форми новому змісту тощо.
Крім того, стара форма не може бути ліквідована раніше, ніж у ній самій не будуть підготовлені передумови та елементи для переходу до більш досконалої форми, яка б відповідала змісту, що зазнав змін.
Саме ці особливості поняття «форми» й є джерелом подальшого поступального розвитку та оптимізації навчально-виховного процесу і навчальної діяльності усіх його учасників.
З іншого боку, у перекладі з латини слово «форми» [forma] означає:
1) зовнішній вигляд, зовнішній обрис;
2) обладнання, структуру чогось, систему організації чогось;
3) встановлений зразок, шаблон.
Отже, форма у спрощеному вигляді може розглядатися, як дидактична категорія, яка позначає зовнішній бік організації процесу навчання і пов'язана з кількістю тих, кого навчають, часом і простором, а також з порядком реалізації цього процесу.
Форма навчання являє собою цілеспрямовану, чітко організовану, змістовно насичену й методично оснащену систему пізнавального та виховного спілкування, взаємодії, стосунків учителя та учнів. Результатом такої взаємодії є професійне удосконалення учителя, засвоєння учнями знань, умінь, навичок, розвиток їх психічних процесів та моральних якостей.
Форма навчання реалізується як органічна єдність цілеспрямованої організації змісту, навчальних засобів та методів.
Тобто форма навчання — це характер орієнтації діяльності, в основі якого лежить провідний метод навчання.
Крім основних форм організації навчання, широкого застосування у навчально-виховній діяльності здобули нетрадиційні організаційні форми навчання, які доповнюють та розвивають як класно-урочну, так і позаурочну діяльність учнів. Серед цих форм: навчальні екскурсії, практикуми, ділові ігри, факультативи, предметні гуртки, навчальні консультації та інші форми організації навчання.
Треба відзначити певну умовність визначення цих форм організації навчання як додаткових. Деякі з них в умовах існуючого на сьогодні плюралізму форм організації навчального процесу перейшли до розряду нестандартних уроків і починають претендувати на статус основної організаційної форми навчання.
Так, Б. Т. Лихачов розділяє додаткові форми організації навчання на дві категорії: супровідні та допоміжні.

Зважаючи на актуальність даної проблеми темою курсової роботи обрано питання: “Нетрадиційні форми навчання мови у початкових класах”.
Предмет курсової роботи - актуалізація теоретичних та практичних надбань з питання  використання нетрадиційних форм навчання мови у початкових класах.
Мета курсової роботи – визначити сутність нетрадиційних форм навчання, з’ясувати розвивальні можливості видів діяльності, надати загальну характеристику типології нестандартних уроків, розробити методичні рекомендації щодо проведення нестандартних уроків в початкових класах.
Для досягнення поставленої мети нам необхідно виконати завдання:
1. Визначити сутність форм навчання та типологію нестандартних уроків;
2. Розробити практичні рекомендації щодо проведення нестандартних уроків у школі;
3. Визначити основні нестандартні форми навчання мови у початкових класах.

НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ   

Учитель-мовник має пам’ятати, що основне завдання уроку рідної мови – це виховання творчої мовної особистості, а не наповнення теоретичними знаннями комп’ютерної машини
Педагогічна ідея – це створення системи полегшеного засвоєння орфографічних, орфоепічних та пунктуаційних правил. Для цього використовую різні методи та прийоми: алгоритми мислення, урізноманітнену блокову систему, кодограми, систему створення стійких асоціацій, лінгвістичні розповіді.

Наведемо приклади нестандартних форм навчання мови
Урок-подорож до країни Мовознавство (4 клас).
Тема уроку. Повторення вивченого.
Мета уроку: повторити і закріпити вивчений матеріал; вчити дітей використовувати набуті знання; розвивати увагу, спостережливість, мовленнєву діяльність; виховувати повагу до мови.
Тип уроку: застосування знань, формування вмінь і навичок.
Обладнання: маршрутні листи (додаток А); картки із завданнями.

Хід уроку...

 

 
загрузка...