Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Реалізація виховних моментів уроків читання у початкових класах
Українські реферати - Педагогіка
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Реалізація виховних моментів уроків читання у початкових класах

Курсова робота з педагогіки


ЗМІСТ

Вступ
Розділ І. Теоретичні засади виховних можливостей уроків класного та позакласного читання
1.1. Напрямки виховної роботи у зв’язку з читанням у початковій школі
1.2. Уроки класного позакласного читання як засіб виховання учнів початкової школи
1.3. Стан програми виховання молодших школярів на уроках класного і позакласного читання на сучасному етапі
Розділ ІІ. Реалізація виховної мети на уроках класного і позакласного читання
2.1. Вплив художніх творів на формування особистості школяра
2.2. Виховні можливості уроків класного і позакласного читання через дитячу періодику України
Висновки
Список використаної літератури
Додатки - розробки уроків
Обсяг курсової роботи - 46 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Читання — важливий навчальний предмет і одночасно — засіб навчання. Чим швидше сформується навичка читання, тим успішніше учні оволодіватимуть програмним матеріалом.
Читання — один із видів мовленнєвої діяльності (слухання, мовлення, читання і письмо), що забезпечують розвиток комунікативних умінь та навичок.
Завдання уроків читання:
1. Пізнавальні: збагачувати знання школярів про природу, суспільне життя, трудову діяльність людей (забезпечуються текстовою навчальною інформацією).
2. Виховні:
- сприяти громадянському, етичному, моральному, естетичному, трудовому та фізичному вихованню молодших школярів;
- формувати національну самосвідомість учнів, їх духовність;
- викликати інтерес до традицій свого народу, його минулого, сьогодення та майбутнього;
- розвивати навички мовної етики.
3. Розвивальні:
- формувати мовленнєві вміння (читати і розмовляти відповідно до норм літературної вимови);
- розвивати увагу, пам'ять, спостережливість;
- аналітико-синтетичні вміння порівнювати, узагальнювати, доводити, проводити аналогію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;
- розвивати творчі здібності, самостійність та навички самоконтролю.
4. Спеціально навчальні (за розділами програми):
- удосконалення техніки читання (спосіб читання, правильність, темп, виразність), щоб забезпечити становлення відповідних якостей читання (свідомість, правильність, швидкість, виразність);
- робота з текстом (формування вмінь повноцінно сприймати художні й науково-пізнавальні тексти; виховання розвинутого читача, здатного розуміти характери дійових осіб, їхню поведінку, авторську думку, висловлювати оцінні судження про зміст та образні засоби твору; забезпечення ефективної роботи з текстом; розвиток в учнів інтересу до книжок, до самостійного читання, читання будь-якого тексту і вибору книжки);
- розвиток зв'язного мовлення (вміння будувати власні висловлювання, вести діалог, відповідати на запитання, ставити питання до прочитаного тексту та в процесі бесіди, зв'язно розповідати про прочитане, почуте, побачене, обґрунтовувати думки).
Визначені завдання мають реалізовуватися у змісті та структурі уроку читання в комплексі. Крім того, успішність навчання молодших школярів значною мірою визначається рівнем оволодіння загальнонавчальними вміннями та навичками (опанування раціональними способами мислення та навчання, вміння розмірковувати та відтворювати навчальний матеріал, вміння слухати й спілкуватися, засвоєння способів перевірки та самоконтролю). Отже, вчитель має постійно дбати про їхній розвиток.
Важливою проблемою уроку читання є визначення оптимальних шляхів реалізації поставлених цілей у вивченні навчального матеріалу з урахуванням його змісту та можливостей.

Зважаючи на актуальність даної проблеми темою курсової роботи обрано питання:
«Реалізація виховних моментів уроків читання».
Мета курсової роботи – визначити шляхи реалізації виховних моментів уроків читання у початкових класах.

Предмет курсового дослідження – актуалізація теоретичних надбань з питання реалізації виховних моментів уроків читання.
Об’єкт курсового дослідження – уроки читання у початкових класах.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні  завдання:
1. Ознайомитися з науковою та методичною літературою;
2. Визначити напрямки виховної роботи у зв’язку з читанням у початкових класах;
3. Розглянути проблеми виховання молодших школярів на уроках класного та позакласного читання.
У процесі  дослідження використано наступні  форми наукового пізнання:
1. Робота з літературними джерелами;
2. Аналіз;
3. Синтез;
4. Спостереження.

Важливо усвідомити, що у початковій школі формується не просто учень, який вміє читати і писати, а мовна особистість, з достатніми комунікативними можливостями, мотивацією до самостійного читання. Ця якість увінчує зусилля вдумливих учителів, батьків, бібліотекарів, які мотивують дітей до спілкування з найкращими дитячими книгами. Але в інформаційно-насиченому суспільстві розвивати інтерес до самостійного читання у дітей 8—10 років складно. Це зумовлене передусім можливістю задоволення їхніх природних пізнавальних інтересів не через читання, яке вимагає неабияких  зусиль, а  через перегляд  телевізійних програм, комп'ютерні ігри, неформальне спілкування. «Сьогодні діти тягнуться до комп'ютерних технологій, як свого часу старше покоління до книги, а середнє до кінематографа і телебачення. Це наслідок сьогодення: кожна доба має свої засоби самовираження. Проте не слід забувати, що ігнорування здобутків минулого щодо книжкової культури та історичних коренів є таким же небезпечним, як і їх міфологізація. Надзвичайно багата етнічна книжкова культура нашого народу дає підстави сподіватися на майбутній розвиток книжкової  культури   дитинства».  Так  вважають книгознавці, і ми, педагоги, маємо це враховувати.
Опитування учнів 4 класів під час моніторингу показало, що у початкових класах інтерес до читання ще зберігається. І його треба всіляко підтримувати і розвивати.
На уроках читання за текстами підручників необхідно використовувати набутки самостійного позакласного читання молодших школярів. На жаль, через відсутність планомірного державного забезпечення потреб дитячого читання шкільні бібліотеки мають дуже обмежені фонди. За останні роки видано чимало хрестоматій для позакласного читання. Загалом це позитивне явище. Однак для цілеспрямованого виховання кваліфікованого читача необхідно, щоб діти мали можливість працювати з окремими маленькими книжками, які вони самостійно вибирають за певною темою, жанром, автором. Без цього не можна навчити їх орієнтуватися у новій книзі, аналізувати книгу цілісно як об'єкт інформації і культури, набувати умінь працювати з новим текстом відповідно до мети його читання.
За роки незалежності з'явилося чимало дитячих журналів саме для молодших школярів. Це треба мати на увазі в організації як класного, так і позакласного читання. Загалом в опрацюванні кожної теми слід передбачити актуалізацію досвіду самостійного читання, мотивувати дітей до спілкування з книгою. В останні роки з'явилася нова серія для учнів 1—2 класів «Читаю сам» (укладач В. Мартиненко), яка охоплює 10 тоненьких книжок. Цей набір є доброю основою для мотивації самостійного читання і творчого розвитку дітей 7—8 років.
Сучасний інформаційний контекст розвитку українського суспільства зумовлює перенасиченість дитячого життя різноманітною інформацією, що зумовлює зниження природної допитливості дітей. Це загострює змагальність дитячої книги за інтерес читачів. Тому синтезом успішної реалізації вчителем усіх завдань предмету «Читання» є сформованість у випускників початкової школи засобами класного і позакласного читання стійкої мотивації до спілкування з книгами, достатньої орієнтації у світі дитячої і довідкової літератури, періодики.
Відкритість,  гнучкість,  пластичність мислення, яскравість почуттєвої сфери дітей цього віку величезні. Щоб використати цей потенціал без шкоди для дитини, а навпаки зберегти і зміцнити прагнення до радості пізнання, вчителі початкової школи мають бути добре психологічно і методично підготовленими. Не  предметоцентризм, а дитиноцентризм   —  так можна окреслити особливість сучасних методик. Нова школа, сім'я чекають на вчителя, який не ламає характер дитини, не тисне на неї, а співпрацює, будує навчання на діалозі і партнерських відносинах, утверджує людську гідність кожного вихованця. Тому на уроках читання маємо створити найліпші умови для втілення ідей гуманної педагогіки, особистісно орієнтованих методичних систем. Це зумовлює необхідність індивідуалізації читацької діяльності учнів: застосування диференційованих завдань на уроці і для домашньої роботи, завдань на вибір, індивідуального підходу в оцінюванні темпу і виразності читання та ін. Високу результативність у досягненні вимог програми визначає система роботи вчителя над усіма її завданнями, бачення ролі загальної теми й окремого уроку у розвитку і вихованні дитини, врахування готовності класу до використання тих чи інших методів. Саме цей аналіз підкаже вчителеві, що доцільніше застосувати: бесіду, пояснення, розповідь, інсценізацію, групову роботу, ігрову ситуацію тощо. Вибір методів має бути вмотивованим і з точки зору їх цікавості для молодших школярів, і з точки зору раціонального використання навчального часу.
Важливим завданням курсу «Читання» є підготовка випускників початкової школи до успішного вивчення української літератури у 5 класі. Як відомо, адаптаційний період навіть для добре встигаючої дитини є досить складним. Це зумовлене тим, що різко зростають вимоги до самостійності учня, збільшується обсяг текстової інформації з усіх предметів, виникає потреба пристосовуватися до вимог різних учителів, зростає питома вага індивідуальних відповідей.

Розробки уроків


ДОДАТОК А

Тема: Любов до природи, увага до неї, турботливе ставлення (3 клас).
Матеріал для читання: Леся Українка. Спить озеро (повторення), Я. Зазека. Господар пущі (новий матеріал).
Мета уроку:
пізнавальна: знайомити дітей з красою природи, її тваринним світом;
виховна та розвивальна: виховувати любов до природи, турботливе ставлення до неї; розвиток мовлення, спостережливості; аналітико-синтетичних умінь порівнювати, проводити аналогію, узагальнювати, розвиток пам'яті, уваги, творчих здібностей;
спеціально навчальна:
а) розвиток орфоепічних умінь, навичок виразного читання, швидкості;
б) удосконалення вмінь ділити текст на частини, складати план, визначати головну думку;
в) репродуктивний, стислий, творчий перекази. Обладнання: підручник, ілюстративний матеріал.

Хід уроку...

ДОДАТОК Б

Тема: «Що добре, а що погано»
Матеріал для читання: М. Носов.  Огірки (повторення), Д. Павличко. Птиця (новий матеріал).
Мета уроку:
пізнавальна: поповнювати знання учнів про добре і погане, про хороші й погані вчинки дітей;
виховна та розвивальна: розвиток в учнів спостережливості, вмінь пізнавати хороше, засуджувати погане, робити добро; розвиток мовлення, аналітико-синтетичних умінь, розвиток творчих здібностей;
спеціально навчальна:
а) розвиток орфоепічних умінь, поля читання та виразності;
б)  удосконалення вмінь ділити текст на закінчені за смислом частини, складати план навчального тексту, виділяти головне в кожній частині;
в)  розвиток умінь переказувати близько до тексту, стислий та творчий перекази..
Обладнання: підручник, діафільм «Птиця».

Хід уроку...

ДОДАТОК В

Тема: «Золота осінь»
Матеріал для читання: За М. Сингаївським. Наш добрий хліб (повторення); О. Копиленко. Жовкне листя (новий матеріал).
Мета уроку:
пізнавальна: знайомити школярів з ознаками золотої осені;
виховна та розвивальна: виховання любові до рідного краю, до природи, турботливе ставлення до неї; розвиток спостережливості, мовлення, аналітико-синтетичних умінь, творчих здібностей;
спеціально навчальна.
а)  розвиток техніки читання— вправи на розширення поля читання, розвиток орфоепічних умінь і навичок, навичок виразного читання;
б)  робота з текстом — удосконалення вмінь ділити текст на закінчені за смислом частини, складати план навчальної статті, виділяти головне в кожній частині;
в) розвиток умінь переказувати текст (репродуктивний, стислий та творчий перекази).
Обладнання: підручник, репродукції картин на тему «Золота осінь».

Хід уроку...

 

 
загрузка...