Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Розвиток мовлення. Методи розвитку мовлення
Українські реферати - Педагогіка
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Розвиток мовлення. Методи розвитку мовлення

Курсова робота з педагогіки


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Науково - теоретичні аспекти розвитку мовлення учнів
1.1. Мета та завдання розвитку мовлення
1.2. Вимоги до мови учнів загальноосвітньої школи
Розділ 2. Взаємодія методів навчання з розвитку зв’язного мовлення
2.1. Види методів навчання розвитку мовлення
2.2. Основні форми роботи з розвитку усного мовлення
Розділ 3. Практична частина
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової роботи - 27 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Курсова робота - Розвиток зв’язного мовлення на уроках рідної мови
Курсова робота - Розвиток мовлення у дітей дошкільного віку - словниковий запас
Курсова робота - Українська народна казка, як засіб розвитку мовлення у дітей дошкільного віку

(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

ВСТУП

Окремі уроки по розвитку мови можливі лише в тому випадку, якщо, наприклад, у III класі діти пишуть твір, для чого приділяється цілий урок. У тих же класах бажано спеціально виділити годину для аналізу творів і їхнього виправлення.
Але розвивати мову, чи, як говорив К. Д. Ушинський, дарунок слова дитини,— це майже те ж, що розвивати його мислення, тому що мова тісно пов'язана з думкою.
Розвивати мову без розвитку мислення — це насамперед значить виховувати в дітей балакучість, уміння говорити, не піклуючись про зміст. Тому турбота про змістовність дитячих висловлень, про їх логічне й правильність і послідовність повинна бути однієї з перших турбот вчителя при роботі з дітьми над їх мовою. Зв'язок навчання з життям, спостереження над навколишньою дійсністю (природою, що оточують предметами і людьми і їхньою діяльністю), вивчення цієї дійсності, робота над мовою на основі цього вивчення, збагачення дітей усебічними знаннями здатні зробити мову змістовною, а це — одне з найважливіших її якостей.
Розвивати мову дітей треба, увесь час спираючи на їхнє мислення. Треба зробити так, щоб одночасно з турботою про мову збуджувати в дітей роботу думки. А це значить, що треба, щоб дитина уважно спостерігала, намагаючись зрозуміти, запам'ятати, щоб його спостереження були пов'язані з аналізом, перебуванням подібностей і розходжень, класифікацією, узагальненням, систематизацією, поясненнями і доказами. Лише при цій умові в дитини розів'ється повноцінна мова.
Зважаючи на актуальність даної проблеми темою курсового дослідження обрано питання “Взаємодія методів навчання розвитку зв’язного мовлення”.
Мета курсової роботи – теоретично та практично обґрунтувати основні положення методів навчання розвитку на уроках рідної мови та читання з учнями.
Предмет курсового дослідження – теоретичні та практичні аспекти розвитку зв’язного мовлення.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
- опрацювати наукову та методичну літературу з поставленого питання;
- з’ясувати можливості використання різних видів та методів розвитку зв’язного мовлення.
Курсова робота складається зі вступу, теоретичного та практичного розділів, висновків та списку використаної літератури.

РОЗДІЛ I. НАУКОВО - ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ УЧНІВ

1.1 Мета та завдання розвитку мови

Дитина, що прийшла в школу учитися, уже вміє говорити. Але його мовний арсенал недостатній для вираження нових понять, думок, почуттів, що він одержує в школі з перших же днів навчання у ній. Йому не вистачає насамперед слів для цього. Їх вистачало доти, поки він грав у колі своїх однолітків, зі своїми товаришами, поки його інтереси і нестатки обмежувалися домашнім побутом, коли йому приходилося розмовляти зі своїми батьками і родичами. У школі часто приходиться виступати з розгорнутими відповідями, складно розповідати перед учителем, перед класом, чого колись йому ніколи не приходилося робити. І звичайно, їм ніколи не приходилося викладати свої думки в писемній формі, а тим часом це треба, і цьому треба спеціально учитися. Як же повинно проходити навчання, у якому напрямку повинний йти розвиток мови дитини?
Само по собі навчання в школі розширює джерела і можливості мовного розвитку дітей. Вони під керівництвом учителя спостерігають явища природи і трудову діяльність людей, спілкуються з товаришами, слухають побудовану по нормах літературної мови мову вчителя, читають книги і т.п. Усе це, звичайно, збагачує особистість дитини, його знання і розвиває його мову. Учень початкових класів вивчає граматику, де спеціально викладаються правила усної і письмової мови, що повинні бути засвоєне ними. Знання цих правил, якщо воно з'єднується з формуванням у дітей мовних умінь і навичок, також впливає на їхній мовний розвиток.
Але, крім того, необхідна планомірна і цілеспрямована робота над мовою учнів, над її збагаченням. Що таке спеціальна робота з розвитку мови і які задачі стоять перед школою в цій області? Школа повинна навчити дітей правильно виражати свої думки.
Практичне засвоєння дітьми мови відбувається на всіх класних заняттях, у тому числі і на уроках рідної мови. Діти розповідають казки, переказують прочитане, говорять про свої шкільні і домашні справи, про ігри, забави, розвагах, на теми з навколишньої життя, обговорюють різні випадки і події громадського життя і т.д.
Однак розвивати мову не значить тільки надавати дітям можливість більше говорити чи писати, давати матеріал і теми для усних і письмових виступів і ставити оцінки за відповіді, за виклади і твори. Дітей треба учити мови.
У процесі всієї навчальної роботи школярів учитель «втручається» у їхню мову. Він звертає увагу на те, щоб діти правильно вимовляли слова, вірно ставили наголос, вибирали слова і вираження, що найбільше точно виражають думки й відображаючу дійсність; він звертає увагу і на синтаксично правильне оформлення думки і т.п.
Він тактовно виправляє помилки дітей. Це, так сказати, побіжна робота над мовою, що супроводжує всім заняттям у школі. Це звичайно, має значення для розвитку мови. Без її обійтися не можна.
Розвивати мову — значить систематично, планомірно працювати над змістом мови, над її послідовністю, учити побудові пропозицій, вдумливому вибору придатного слова і його форми, постійно працювати над грамотним (орфографічно і пунктуаційно) оформленням думок і правильним орфоепічним проголошенням. Лише безупинна й організована по відомій системі робота з мови принесе учням користь, буде сприяти оволодінню його формами. Без спеціальної роботи над змістом і його мовним вираженням діти навчаться лише бовтати, не задумуючись над змістом і грамотним його оформленням, а це не тільки даремно, але і шкідливо для загального і мовного їхнього розвитку.
Особливі труднощі для дітей складає письмова мова, якою до школи вони не володіють і якої вони опановують лише поступово, у міру засвоєння граматики і правопису і вироблення мовних навичок. Спочатку навчання самостійні письмові роботи учнів випереджаються усними висловленнями на тему, обрану для письмової роботи. При аналізі цих висловлень вчитель учить дітей і правильній вимові, і вибору слів, і правильній побудові пропозицій і цілого тексту, надаючи поступово учнем велику самостійність.
Найбільш розповсюдженим видом самостійної письмової роботи є переказ тексту. Звичайно переказ і наступний переказ зв'язуються з уроками читання. Як було вже сказане вище, у задачу уроків рідної мови та читання входить з'ясування змісту й особливостей мови прочитаних добутків, передача цього змісту своїми словами, а також вираження власних думок, що виникли в учнів під впливом читання. Під керівництвом учителя діти розбираються в змісті тексту, у значенні окремих слів і виражень, у побудові окремих пропозицій і в їхньому з'єднанні з іншими пропозиціями в цілому зв'язковому тексті. Таке читання допомагає учням зрозуміти зміст, що читається, засвоїти його і разом з тим є важливим засобом розширення словника, практичного навчання синтаксису, а при роботі над планом чи читанню уривка учить послідовному розвитку думок. От чому уроки читання та рідної мови необхідно використовувати для розвитку змістовної і правильної мови.
Учні повинні учитися писати роботи і більш творчого характеру невеликі твори. Твори в початкових класах - це невеликі за обсягом розповіді по картинках, або на основі спостережень і особистих переживань учнів, можливі також короткі описи добре знайомих предметів, проведених досвідів, прогулянок, екскурсій і т.п.
Щоб навчити дітей писати такі творчі роботи, їх також треба учити цьому мистецтву. Учитель, зокрема, може організувати колективну роботу, над твором: складається план, до кожного пункту плану вибираються пропозиції, що послідовно розвивають думки, ці пропозиції записуються. Ступінь самостійності і творчості учнів у роботі над твором (так само як і над переказом) поступово зростає. Кінцева задача розвитку мови і полягає в тім, щоб привчити дітей самостійно й у той же час грамотно передавати свої думки в усній і письмовій формі.
Вивчаючи елементи граматики української мови, особливо зручно навчати дітей правильно вимовляти слова, правильно робити в словах наголос, осмислено будувати словосполучення і пропозиції, вчитися використовувати різні види пропозицій, розташовувати в них слова, вимовляти з правильною інтонацією і користатися правилами пунктуації. На заняттях по граматиці діти мають справу не тільки з окремими словами, словосполученнями і пропозиціями, але і з цілими зв'язними текстами. Вони вчаться складно викладати свої думки, намагаючись використовувати ті знання й уміння, що вони одержать на уроках рідної мови. Граматика служить тією базою, на якій йде навчання окремим усним і письмовим формам мови. Особливо вона важлива при навчанні письмової мови, де орфографічні і пунктуаційні вправи найтіснішим образом зв'язуються з вправами по розвитку мови.

1.2. Вимоги до мови учнів

Розвинута мова — це змістовна, зв'язна і правильна мова, це уміння грамотно викладати одержувані знання і виражати свої думки.
Отже, мова дітей, як усна, так і письмова, повинна задовольняти відомим вимогам.
Перелічимо основні вимоги:
1. Насамперед мова повинна бути змістовою. Не можна допускати того, щоб діти бовтали, добре не знаючи того предмета, явища, чи події, про яке вони говорять. За словами, що діти вживають у мові, повинні стояти конкретні предмети і явища. Самими негативними ознаками мови є:
1) беззмістовність, порожнеча думки;
2) вербализм, тобто вживання слів, предметного значення яких розмовляючий не знає.
2. Мова повинна відрізнятися логічністю, що виявляється в послідовному викладі думок. Послідовно викласти думки — це насамперед складно викласти за планом.
3. Мова повинна бути ясною, тобто такою, щоб вона могла бути зрозуміла однаково всіма і без особливих утруднень. Ясність залежить від багатьох умов: наскільки повно і послідовно викладені думки, правильно побудовані пропозиції, зокрема, наскільки відповідає думки порядок слів у пропозиції, чи правильно ужиті займенники, приводи, союзи і т.д.
4. Мова повинна бути точною, тобто по можливості правдиво зображує навколишню дійсність дитини і передавальний зміст прочитаного.

РОЗДІЛ 2. ВЗАЄМОДІЯ НАВЧАННЯ МЕТОДІВ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

2.1. Види методів навчання розвитку мовлення

Одним із видів розвитку зв’язного мовлення є аудіювання.
Риси аудіювання:
• за характером мовленнєвого спілкування (безпосереднє, усне);
• за роллю у процесі спілкування (реактивне);
• за спрямованістю інформації (рецептивне);
• за формою перебігу психічних процесів (внутрішнє сприйняття, увага, розпізнавання, зіставлення, групування, утримання в пам'яті);
• за характером продукту мовленнєвої діяльності (умовивід як результат розуміння сприйнятого змісту).
Чинники формування здатності аудіювання:
• мотивація;
• загальний інтелектуальний розвиток;
• рівень ерудиції;
• знання та вміння з рідної мови.
Уміння й навички аудіювання:
• розуміти мовлення в різних ситуаціях спілкування для задоволення різноманітних потреб;
• визначати тему, мету діалогічного або монологічного мовлення;
• встановлювати, підтримувати контакт зі співрозмовниками, не залучаючи власної продуктивної діяльності.
Допоміжні засоби, що удосконалюють уміння і навички аудіювання:
• уміння концентруватися (готувати себе до слухання: зайняти зручну позицію по відношенню до адресанта, згадати відоме про предмет мовлення, осмислити тему, спробувати передбачити події, виділити практичну значущість для себе повідомлюваного, створити інтерес до предмета мовлення, залучити власну емоційну пам'ять);
• уміння аналізувати зміст, визначати мету мовлення (переконуючого, інформаційного й розважального), визначити композицію мовлення, вінничанці головну тему та основну думку, форми аргументації (аналогії, факти цифри);
• уміння слухати критично, пов'язувати почуте і «чистім досвідом, систематизувати почуте, намагаючись передбачити розвиток головної теми; оцінювати почуте;
• уміння конспектувати (залежно від умов спілкування зосереджувати увагу на ключових словах).
Основні недоліки аудіювання:
- неосмислене сприйняття тексту, коли слухання є фоном для іншого виду діяльності;
- вибіркове сприйняття окремих уривків почутого;
- невміння критично аналізувати зміст повідомлення і встановлювати зв'язок між почутим і фактами дійсності;
- несприятливі зовнішні умови спілкування.
Читання включає:
- техніку читання;
- розуміння прочитаного.
Психофізіологічна основа читання - операції зорового сприйняття тексту й розуміння інформації, що потрапляє до читача через зоровий канал читання супроводжується внутрішнім приговорюванням і базується на розпізнаванні графічних мовних одиниць письмового тексту.
Процес читання складається з одночасного сприймання та осмислення інформації. Від якості сприймання залежить характер і рівень розуміння тексту.
Розрізняють два основних рівні розуміння тексту: рівень значення і рівень смислу.

(Таблиця 2.1.)
Уміння і навички розуміння тексту


Навички пов'язані з технікою читання (сприйняття графічних знаків та співвіднесення їх з відповідними значеннями) повинні бути автоматизовані.
Навички, пов'язані із розумінням читання (встановлення смислових зв'язків між мовними одиницями тексту, розуміння тексту як завершеного мовленнєвого твору).
Виділяють такі способи читання:
поглиблене читання: увага звертається на деталі, які аналізуються й оцінюються, таким способом читаються підручники, наукові тексти;
читання-перегляд: використовується для попереднього ознайомлення з книгою, читається зміст, передмова, заключна частина;
читання-сканування: швидкий перегляд друкованого тексту ч метою пошуку потрібних слів, прізвищ, цим способом оволодівають у процесі спеціального тренування;
швидке читання відрізняється не тільки спеціально сформованою високою швидкістю читання, але й якісним засвоєнням прочитаного.
Недоліки читання:
• регресія (невиправдане повернення до вже прочитаного):
• внутрішнє проговорювання;
• суто графічні (технічні) труднощі:
• недостатній словниковий запас.
У сучасній школі особлива увага приділяється вдосконаленню умінь і навичок читанню вголос та читанню мовчки.
Читання вголос - читати з достатньою швидкістю, з гарною дикцією відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм, логічного наголосу, пауз. Виражати за допомогою тембру, гучності голосу особливості змісту, стилю, передавати авторський задум.
Пристосовувати читання до особливостей слухачів.
Читання мовчки
Розуміти фактичний зміст тексту. Знаходити е тексті необхідну інформацію.
Визначати тему та головну думку. Знаходити виражально-зображальні засоби. Уявляти наявні в тексті образи.
Говоріння - забезпечує усне спілкування в діалогічній і монологічній формі.
Виконує такі комунікативні функції:
Передбачає висловлювання однієї особи (повідомлення інформації); пропозиція (прийняття або неприйняття); взаемопереконання; обмін думками.
Діалогічне мовлення - процес мовленнєвої взаємодії двох або більше учасників спілкування.
Завжди вмотивоване, ситуативне, емоційно забарвлене, має двобічний характер.
Уміння й навички говоріння у процесі діалогу.
• виявляти обізнаність з обговорюваної теми;
• досягати комунікативної мети,
• дотримуватися теми спілкування;
• аргументувати висловлені тези;
• спростовувати хибні думки співрозмовників;
• використовувати правила спілкування; мовленнєвого етикету, репліки для стимулювання, підтримання діалогу, дотримуватися норм літературної мови.
Монологічне мовлення - безпосередньо спрямоване до співрозмовника чи аудиторії.
Виконує такі комунікативні функції: інформативну; впливову; експресивну; розважальну; ритуально-культову.
Має односпрямованість (не розраховане на безпосередню відповідну реакцію, зв'язне (зв'язність думки, що виражається в композиційно-смисловій єдності тексту та зв'язність мовлення - володіння мовними засобами міжфразового зв'язку.
• Не перебивати співрозмовника, висловлюючи власну думку, доброзичливо його вислуховувати тощо.
• Типи монологів залежно від комунікативної функції та характеру логіко-синтаксичних зв'язків між реченнями: опис, розповідь, оповідь, повідомлення, міркування, переконання, роздум.
Психофізіологічні прийоми говоріння:
• репродукції (використання готових ключових фраз):
• вибору (вибір слів і граматичної будови залежно від комунікативної мети);
• комбінування знайомих мовних компонентів у нових сполученнях;
• прогнозування (перші вимовлені слова прогнозують усю конструкцію фрази, що дозволяє уникати невиправданих пауз);
• дискурсивності (мовець сприймає сигнали зворотнього зв'язку і приймає відповідне рішення щодо наступних фраз).
Писемне мовлення - це такий вид мовленнєвої діяльності, що полягає в кодуванні інформації за допомогою графічних засобів мови. Уміння писати означає графічно правильно зображати літери алфавіту, дотримуючись правописних норм; формулювати свої думки в письмовій формі.
Правила написання слів, розстановки розділових знаків визначає український правопис. Смисловий бік письма розглядається методикою зв'язною мовлення, насамперед методикою написання переказів і творів.
Уміння й навички монологічного мовлення (усний або письмовий переказ, усний або письмовий твір):
• будувати висловлювання певного обсягу, добираючи та впорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал;
• враховувати тему висловлювання;
• виразно відображати основну думку, розрізняючи головний і другорядний матеріал;
• використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання;
• дотримуватися норм літературної вимови;
• зберігати єдність стилю.
У процесі монологічного мовлення учні повинні виявляти своє ставлення до предмета висловлювання, розуміти можливість різних підходів до розв'язання тієї самої проблеми.
Критерії оцінювання результатів мовленнєвої діяльності подані в чинних нормативних документах.
Розвиток культури діалогічного й монологічного мовлення, що є найважливішими показником їх комунікативної компетенції основне завдання комунікативної змістової лінії чинних програм. Робота над розвитком зв'язного мовлення здійснюється на окремих уроках (написання переказів, творів, ділових паперів), а також у процесі засвоєння учнями всіх програмових тем з урахуванням таких основних принципів: єдність мовлення й мислення; зв'язок усного й писемного мовлення; зв'язок роботи з іншими розділами; зв'язок з вивченням літератури та інших предметів.

2.2. Основні форми роботи з розвитку усного мовлення

Аудіювання - з'ясування вчителем конкретного завдання та повторення його учнями; складання плану почутого; виписування ключових спів; виписування ключових фраз; відповіді на питання; переказування, інтерпретація почутого; складання тез, конспектування; складання таблиць, схем; прослуховування на аудіо- та відеокасетах; мовний аналіз.
Читання - відповіді на питання за прочитаним; виділення у прочитаному нової і раніше відомої інформації; висловлювання свого ставлення до прочитаного; виявлення функціональних особливостей мовних одиниць; мовний аналіз тексту.
Види робіт з розвитку зв'язного писемного мовлення:
- робота з текстом;
- тема, основна думка;
- способи зв'язку речень у тексті (ланцюжковий, паралельний);
- цілісність тексту (смислова, граматична, структурна); композиційно-структурні особливості тексту (абзац, складне синтаксичне ціле);
- актуальне членування (дане й нове);
- засоби зв'язку речень у тексті (займенники, прислівники, синоніми, лексичні повтори тощо);
- редагування написаного.
Переказ - вид роботи, який передбачає відтворення змісту висловлювання і складання тексту за готовим матеріалом. Значення переказів:
• виробляє навички виразно слухати й відтворювати почуте або прочитане;
• вчить розуміти й адекватно передавати чужі думки в усній і писемній формі;
• закладає основи якісного викладу власних думок.
Види переказів:
• за метою проведення (контрольні, навчальні);
• за наявністю творчих елементів (творчий, переказ-переклад);
• за обсягом (докладні, стислі, вибіркові);
• за формою мовлення (усний, письмовий);
• за наявністю додаткових завдань (граматичних, стилістичних];
• за типом мовлення (розповідь, опис, міркування).
Твір - вид роботи, який передбачає самостійний виклад учнями думок, суджень, почуттів види творів:
• за метою проведення (контрольні, навчальні);
• за місцем виконання (класні, домашні);
• за формою мовлення (усні, письмові);
• за ступенем самостійності (колективні, індивідуальні);
• за типом мовлення (розповідь, опис, міркування (роздум):
• за наявністю додаткового завдання (за опорними словами, за додатковим граматичним завданням);
• за джерелами матеріалу (на лінгвістичні теми, за картиною, телепередачею, на основі почутого або прочитаного, на основі власних спостережень).
Навчання української мови можливе лише на основі мовленнєвої діяльності. Порівнюючи факти, синтезуючи, узагальнюючи, конкретизуючи й абстрагуючи їх, учні розвивають свої мовленнєві здібності. Ці операції на уроках мови не тільки забезпечують засвоєння знань, формування умінь і навичок, але й сприяючі, розвитку розумових здібностей учнів.
Навчальна діяльність учнів зумовлюється цілями і мотивами.
У навчальній діяльності психологи виділяють дію - процес, що підпорядковується меті (цілям), і операцію - спосіб реалізації дії, про що пише О.Леонтьєв: "Операцій являє собою зумовлену суть дії, але вона не тотожна з дією. Дія зумовлюється метою, операція залежить від умов, у яких ця мета визначена". До дії спонукає мета.
Кожна дія складається з операцій, що мають чотири етапи: орієнтацію, планування, реалізацію і контроль. Ці етапи складають процес навчання.
Орієнтація - визначення мети, дій і методів роботи.
Планування - визначення основних операцій, спрямованих на виконання дій.
Реалізація - прийоми і навчальні засоби, що забезпечують потрібні операції.
Контроль - перевірка усвідомлення учнями засвоєного матеріалу.
Основними психічними процесами під час навчання мови і формування мовленнєвих умінь і навичок є відчуття й сприймання. Вони забезпечують відображення дійсності, усвідомлення її як безпосередньо, так і опосередковано, тобто за допомогою мови. Відчуття її уявлення є першим ступенем сприймання, за яким іде осмислення і розуміння.
Відчуття і сприймання є основою розвитку мовлення. Це властивість людини сприймати й відображати дійсність, усвідомлювати її як безпосередньо, так і за допомогою мови. Як відомо, глибоке засвоєння теорії неможливе без розвитку мислення учнів. Спостереження показують, що після первинного сприймання матеріалу, як би добре він не був пояснений, учні не дістають цілісного уявлення про нього, хоч запам'ятовують і повторюють правила. Сприймання вимагає розуміння почутого або прочитаного. Відтак відбувається процес формування поняття.
Основною рисою поняття, як і правил є його узагальненість, абстрактність. Щоб поняття стало усвідомленим і зрозумілим, вивчення його повинне бути осмисленим. Засвоєння мовного матеріалу має три рівні:
1) сприймання пояснюваного учителем матеріалу, запам'ятовування його і відтворення;
2) багаторазове повторення матеріалу за певним зразком на основі усвідомлених знань;
3)засвоєння знань шляхом розв'язання проблемних завдань, коли учні набувають досвіду творчої діяльності.
Усі три рівні засвоєння знань послідовно пов'язані, і кожен характеризується поглибленням знань, більшою повнотою, усвідомленістю і дієвістю їх. Одночасно з удосконаленням знань засвоюються і інші елементи навчання мові і, зокрема способи діяльності на другому рівні і досвід творчого мислення на третьому.
Мислення забезпечує розуміння, що включає в себе виділення основних елементів мовного матеріалу і поєднання їх в одне ціле. Розуміння готується аналізом і завершується синтезом. Щоб зрозуміти мовне явище, треба розкрити його суть. Отже, засвоєння знань з мови спирається на їх розуміння.
Оволодіння лінгвістичними поняттями зумовлює процес формування мовленнєвих умінь і навичок. Під умінням розуміється така форма діяльності учнів, яка ґрунтується на чіткому усвідомленні дії, її складу і структури. Це своєрідна готовність людини до виконання складних комплексних дій. Навичкою прийнято називати дію, тобто основі багаторазового повторення набуває автоматизованого характеру. Мовленнєві вміння і навички розрізняються особливостями усвідомлення навчального матеріалу і навчальних дій. Вони взаємопов'язані між собою.

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Мета: навчити учнів уважно слухати текст, активно його сприймати, відтворювати, складати план, ділити почутий текст на частини, концентрувати увагу на текстовому матеріалі, виховувати у учнів любов і пошану до української культури, до свого народу, патріотизм. пробуджувати духовність молоді.
Обладнання: малюнки із зображенням храмів України, книжки, тести I-III рівнів, висловлювання митців.

Хід уроку
І. Вступне слово вчителя.
ІІ. Прослуховування тексту "Святогірський монастир" (Попова Л., Збірник текстів для аудіювання на уроках української мови: 5-11 класи. - Луганськ: Шлях. 2001).
III. Виконання учнями трирівневих завдань до тексту.
IV. Рівень (6 балів)...

ВИСНОВКИ

Отже, засвоєння знань з мови спирається на їх розуміння...

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Біляев О.М. Культура мовлення пчителя-словесника // Дивослово. -1995. - №1. - С.37-44,
2. Борисюк І.В. Роль тексту на шляху формування комунікативної компетенції учнів// Мовознавство. - 1988- - №1. - С.54-60.
3. Варзацька Л.О- Зв'язний текст як основа евристичної бесіди // Методика викладання української мови і літератури. Республ. наук.-метод, збірник. - Вш. 10. - К., 1985. - С.86-93.
4. Варзацька Л.О. Навчання мови та мовлення на основі аналізу тексту. -К., 1986,
5. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основи речевой коммуникации: Учебник для вузов / ГІод. ред. Проф. О.Я.Гойхмана. - М., 1997.
6. Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови. - К., 1995.
7. Зарубина Н.Д. Текст: лингвистический й методический аспектьк- М., 1981.
8. Зязюн І.А., Сагач Т.М. Краса педагогічної дії. - К., 1997. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії: Ианч. посібник для студ. вищих закладів освіти. - К., 2000.
9. Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках української мови: Конструювання. Редагування. - К., 1984.
10. Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови: Посібник для вчителів. - К., 1986.
11. Методика вивчення української мови в школі: Посібник для вчителя/ О.М.Біляев, В.Я.Мельничайко, М.І.Пентилкж та ІЕІ. - К., 1987.
12. Методика викладання української мови в середній школі: Навч, посібник/ А. С.Олійник. В.К. Івапенко, Л.П.Рожило, О.С.Скорик / За ред. І.С.Олійника. - К., 1989.
13. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / За ред, М.І.Пентилкж. - К., 2000.
14. Пентилгок М.І. Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні рідної мови// Укр. мова і літ. в пік. - 1999- - №3 - С.8-10.
15. Пентилгок М.І, Аналіз тексту на уроках мови // Дивослово. - 1999. -№3, - С.30-32.
16. Програми для середньої загальноосвітньої школи: Рідна мова 5-11 класи.-К., 2001.
17. Програми для середньої загальноосвітньої школи: Українська мова 5-10 класи. - К., 2001.
18. Сагач Г.М. Золотослів: Навчальний посібник для середніх і вищих навчальних закладів. - К., 1993.
19. Стельмахович М.Г. Розпиток усного мовлення на уроках української мови в 4-8 класах. Метод, посібник. - К., 1976.

 
загрузка...