Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Українська мова в початкових класах. Навчання орфографії
Українські реферати - Педагогіка
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Українська мова в початкових класах. Навчання орфографії

Курсова робота з педагогіки


ЗМІСТ

Вступ
Розділ І. Методика навчання орфографії
1.1. Місце і значення орфографії у шкільному курсі
1.2. Роль правил при вивченні орфографії
1.3. Методи і прийоми навчання орфографії
1.4. Види вправ
1.5. Робота над орфографічними помилками
Розділ ІІ. Диктант як вид орфографічних вправ на уроках української мови в початкових класах
2.1. Типи диктантів
2.2. Проведення творчого диктанту в початкових класах
2.3. Зміна в продиктованому тексті слів, граматичних форм, будови речень
2.4. Проведення пояснювального диктанту в початкових класах
2.5. Оцінювання диктантів
Розділ ІІІ. Практична частина. Розробки уроків
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Обсяг курсової роботи - 45 сторінок.

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Курсова робота - Вироблення каліграфічного письма в початкових класах
Курсова робота - Навчання письма в букварний період

ВСТУП

Методика навчання орфографії в повній мірі залежить від правописної системи, від її принципів, які зумовлюють і регулюють наше письмо. З цього погляду найбільший інтерес становить морфологічний принцип, оскільки саме з його застосуванням пов'язані головні труднощі правопису.
Одним з найважливіших принципів дидактики є принцип свідомого навчання. Тільки осмислене, свідомо засвоєне знання є справжнім знанням. Це в однаковій мірі стосується й орфографії, в опануванні якої граматика відіграє вирішальну роль.
Перед учителем постає одне з найскладніших завдань: навчити дітей аналізувати слово, постійно звертатися до його структури. В умінні швидко, вправно членувати слово на його складові частини, співвідносити звуки і граматичні значення, а головне,— в умінні виділяти корінь чи бодай основу слова — запорука грамотності учня.
Розв'язуючи це завдання, очевидно, треба насамперед спиратися на один з найважливіших прийомів навчання — на прийом зіставлення чи порівняння.
Зіставлення, як відомо, є не тільки загальновизнаним, а й найбільш ефективним шляхом пізнання дійсності: все пізнається і осмислюється тільки в зіставленні, тільки через порівняння. З приводу цього К. Д. Ушинський зазначав, що «в дидактиці порівняння повинне бути основним прийомом».
Оскільки найважливішим принципом правопису є морфологічний принцип, знаходження в написаннях подібною і різного є «метод, який випливає з самої суті нашої морфологічної орфографії». Отже, йдеться про зіставлення не лише близьких, подібних фактів і явищ, а й таких, що мають протилежні характеристики.
Як у загальнопедагогічному, так і в методичному плані прийоми порівнянь і зіставлень важко переоцінити. Вони, перш за все, сприяють розвитку логічного мислення учнів, виробляючи в них уміння аналізувати і синтезувати; по-друге, дають змогу диференціювати деякі, часом дуже складні абстрактні поняття й висновки і, таким чином, полегшують їх сприймання; по-третє, допомагають виділити головне, найістотніше в даній темі і, нарешті, відкривають широкі можливості для збагачення та активізації словникового запасу учнів, оскільки весь процес і характер співставлень безпосередньо пов'язується з інтенсивними формами словотворення.
Навчання правопису невіддільне від усієї навчально-виховної роботи з мови. Залежність орфографічної грамотності від знання фонетики й граматики, від загального рівня мовної культури, від ступеня розвитку усної й писемної мови учнів є цілком очевидним фактом. Чим вправніше учень володітиме мовою взагалі, тим міцнішими й досконалішими будуть його правописні навички. Тому спеціальні заняття з правопису (а такі заняття необхідні) мають бути тісно пов'язані з завданнями загального мовного розвитку, із збагаченням і активізацією словника учнів, з усіма видами роботи з мови, особливо писемної.
За таких обставин кожна вправа обов'язково носитиме граматико-орфографічний чи граматико-стилістичний характер.
Однак, зважаючи на потребу поетапного, стадійного вивчення орфограм і враховуючи їх правописну специфіку, учитель змушений вдаватися й до сугубо орфографічних вправ, яких, до речі, багато є в шкільних підручниках (це, зокрема, загальнопоширені вправи типу «допишіть» або «вставте пропущені букви»).
Продумана, цілеспрямована система відповідно підготовлених орфографічних вправ є надзвичайно важливою справою. Від того, в якій формі, в якій послідовності та на якій основі будуватимуться ці вправи, в значній мірі залежатиме успішне формування правописних навичок учнів.
Тема курсової роботи: «Навчання орфографії учнів початкових класів на уроках української мови».
Предмет курсового дослідження: навчання орфографії учнів початкових класів.
Мета курсового дослідження: дослідити методику формування орфографічних навичок учнів початкових класів на уроках української мови.


Завдання курсового дослідження:
1. Дослідити методи та прийоми навчання орфографії;
2. Надати характеристику диктанту як виду орфографічних вправ;
3. З'ясувати доцільність диктанту на уроках української мови в початкових класах.
Методи дослідження: робота з літературними джерелами, аналіз, синтез.

ДОДАТКИ

Тема. Закріплення знань учнів про вивчені букви
Списування з друкованого тексту.
Мета. Закріплювати в учнів навички написання рядкових і великих букв, списування з друкованого шрифту;
Розвитвати у дітей самостійність при виконанні завдань, творче мислення;
Виховувати інтерес до навчання.
Обладнання. Малюнок Пізнайка; фішки для побудови звукових моделей;
Друкований текст скоромовки.
Літеретатура. Н.О.Будна. Урок письма 1 клас. – Тернопіль.
Навчальна книга - Богдан, 2001 – 232 с.

Хід уроку...

Тема. Написання рядкових і великих букв “г Г , г Г”, складів та слів і з ними.
Списування з друкованого тексту.
Мета. Вправляти учнів у написанні рядкових і великих букв “г Г,
Складів та слів з ними; вчити їх списувати з друкованого тексту,
Творчо мислити; закріплювати вміння робити звуко – буквенний аналіз слів;
Збагачувати словниковий запас дітей, виховувати працелюбність.
Обладанання. Фішки длдя побудови звукових моделей; таблиця “Пиши правильно”; сигнальні картини; розрізна азбука.
Література. Н.О.Будна. Уроки письма. 1 клас. – Тернопіль: Навчальна Книга - Богдан.2001 –232 с.

Хід уроку...

 

 
загрузка...