Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Попит та пропозиція. Еластичність попиту. Економічне зростання
Українські реферати - Політична економія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Попит та пропозиція. Еластичність попиту. Економічне зростання

Контрольна робота з предмету «Політекономія». У контрольній є: графічний матеріал - малюнки, формули, задача. Ключові слова та фрази: рівновага попиту і пропозиції, взаємодія попиту і пропозиції, закон попиту і пропозиції, еластичність попиту, економічне зростання. Робота виконана на підставі та за допомогою підручників на замовлення. Обсяг - 19 сторінок. Документ Word (.doc).

ЗМІСТ

Вступ
1. Дайте характеристику попиту та пропозиції як основним елементам ринкових відносин
2. Укажіть основні типи еластичності попиту
3. Які проблеми не може вирішити ринок. Вкажіть масштаби державного втручання в економіку
Задача
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

ВСТУП

Обов'язковою умовою ринкової стабілізації в Україні залишається насамперед забезпечення сталого економічного зростання...

1. Дайте характеристику попиту та пропозиції як основним елементам ринкових відносин   

Ринок виступає як суспільна форма організації й функціонування економіки, при якій забезпечується взаємодія суб'єктів виробництва й споживання.
Дія системи економічних законів надає ринку значення саморегулюючої системи, що впливає на функціонування всього товарного виробництва й обігу.
Другим важливим економічним законом, що регулює механізм ринку, є закон попиту і пропозиції. Як відомо, у ринкові відносини вступає багато суб'єктів — виробників, споживачів, посередників тощо. Через це на ринку складається певне співвідношення між попитом і пропозицією як на окремі товари та їхні партії, так і за товарною масою в цілому.
Попит — це форма вираження потреби, що виступає на ринку і забезпечена відповідною сумою грошей.
Іншими словами, попит — це платоспроможна потреба.

Рис. 1. Крива залежності попиту від ціни

На ринку в різні відрізки часу складається певна функціональна залежність між ринковою ціною товару та грошовим вираженням попиту на нього. В цьому відбивається дія економічного закону попиту: що вища Ціна на цей товар, то менший на нього попит з боку покупців.
Попит знаходиться у зворотній залежності від ціни. Якщо ціни на товари зростають, то попиту на них зменшується тому, що високі ціни обмежують купівельні спроможності людей. При зниженні цін попит зростає. (див. рис. 1, де Ц – ціна, П – попит)
Отже, на попит впливають такі чинники:
рівень доходів населення;
розміри ринку цього товару, його кількість у продажу;
наявність у продажу товарів-субститутів (товарів-дублерів);
суб'єктивні смаки та психологія покупців.
За умовними даними побудуємо криву пропозиції (рис. 2, де Ц – ціна, Пр. – пропозиція).

Рис. 2. Крива залежності пропозиції від ціни

Далі розглянемо функціональну залежність пропозиції від ціни. Пропозиція — це сукупність товарів з певними цінами, яку готові продати виробники.
Звичайно, продавці виграють, коли ціна товарів зростає, і тому вони будуть намагатися продати більше товарів, тобто збільшувати пропозицію. Іншими словами, у кожного продавця обсяг пропозиції змінюватиметься залежно від ціни: що вища ціна, то за інших рівних умов, вищий розмір пропозиції на ринку цього товару.
Головним чинником, що визначає пропозицію, є витрати виробництва. На зниження їх впливають передусім, як уже зазначалося, науково-технічний прогрес, запровадження нової технології, скорочення витрат сировини, матеріалів, підвищення продуктивності праці та якості продукції. Крім того, зниження витрат виробництва залежить від монополізації ринку, що впливає на рівень цін, їх коливання.
Отже, закон пропозиції можна сформулювати так: що вища ціна, то більшою мірою зростає пропозиція товарів з боку продавців. і навпаки, що вища пропозиція, то нижча ціна.
Сутність зміни обсягу пропозиції у зв'язку зі збільшенням ціни характеризує еластичність пропозиції. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції:
Зіставивши два розглянутих закони, впевнимося, що попит і пропозиція є двома протилежними силами, що зумовлюють зростання або падіння ціни.
Залежно від співвідношення попиту і пропозиції як щодо окремих товарів, так і товарної маси в цілому складається кон'юнктура ринку. Вона змінюється під впливом таких чинників:
обсягу виробництва товарів;
розміру товарних запасів;
динаміки цін і грошових доходів;
організації ринкової торгівлі та реклами.
Залежно від цих чинників на ринку може скластися різна кон'юнктура тобто співвідношення між попитом і пропозицією. Припустімо, що попит перевищує пропозицію. Це, як правило, буває тоді, коли доходи населення зростають швидше, ніж випуск товарів, які користуються попитом, особливо підвищеним. Постійний дефіцит товарів може за певних умов перерости в кризу недовиробництва. Ринок реагує на товарний дефіцит прямим чи прихованим зростанням цін. Це посилює спекуляцію, що означає скуповування речей, яких бракує, за нижчими цінами та їхній перепродаж за вищими цінами з метою наживи (так звані ножиці цін). Вихід з такого становища можливий при дотриманні таких умов: «замороження» або деяке скорочення доходів населення; збільшення виробництва товарів, що мають попит; підвищення цін на дефіцитні вироби.
Інша ситуація виникає, коли пропозиція товарів перевищує попит. Вона можлива тоді, коли виробництво «викидає» на ринок надмірну кількість товарів, при різкому “роздуванні” цін, дефіциті грошей у населення, незадоволеності покупців якістю товарів або при виникненні якихось інших обставин. Ці чинники можуть діяти поодинці або водночас. Однак за надмірної насиченості ринку продукцією, яка не знаходить швидкого збуту, за певних умов може виникнути криза надвиробництва. Уникнути цього можна лише поліпшенням якості та зовнішнього оформлення виробів відповідно до потреб і смаків покупців, посилення їхньої привабливості. Доцільно також провадити тимчасове зниження цін на нереалізовані товари (уцінення, сезонні розпродажі, організація ярмарків тощо).
Ідеальний випадок — коли на ринку виникає рівновага попиту і пропозиції. Ця ситуація характеризує загальну і часткову відповідність між обсягом і структурою попиту на товари, обсягом і структурою їхньої пропозиції. Виникає так звана рівноважна ціна, яка цілком збігається із суспільною вартістю товару. А це означає, що продуктів вироблено саме стільки, скільки потрібно покупцям. Отже, і вся праця, витрачена на виробництво споживних вартостей, є суспільне необхідною. Така рівновага засвідчує про досягнутий максимум ринкової економіки. Оригінальне з цього приводу висловився лауреат Нобелівської премії французький економіст М. Алле: “Усяка рівноважна ситуація ринкової економіки є ситуацією максимальної ефективності і, навпаки, усяка ситуація максимальної ефективності є рівноважною ситуацією ринкової економіки”.

Рис. 3. Функції закону попиту і пропозиції

Закон попиту і пропозиції виконує ряд важливих економічних і соціальних функцій у ринковій економіці (рис. 3).
Отже, попит і пропозиція є важливими інструментами механізму ринкової економіки.

2. Укажіть основні типи еластичності попиту   

На формування попиту на певний товар впливають, насамперед, три фактори: Ціна на сам товар, Ціни на інші товари, доходи покупців.
Еластичність попиту по ціні (Ер) показує, наскільки зміниться обсяг попиту на благо при зміні його ціни на один відсоток. Якщо невелика зміна в ціні призводить до значної зміни в кількості купованої продукції (∆Р<∆Q або Ер> 1), то такий попит називається еластичним (рис. 4).

Рис. 4. Еластичний попит

Якщо суттєва зміна в ціні приводить до незначної зміни в кількості покупок (∆Q<∆ Р або 0<Ep<1 ) то такий попит називається нееластичним (рисунок 5).

Рис. 5. Нееластичний попит

Коли відсоткова зміна ціни і наступна зміна кількості купованої продукції дорівнюють одна одній по величині (∆Р = ∆Q), то такий випадок називають одиничною еластичністю, тобто Ер = 1 (рисунок 6).

Рис. 6. Одинична еластичність

Існує два крайніх випадки: абсолютна еластичність й абсолютна нееластичність попиту.
Якщо найменше зниження ціни спонукує покупців збільшувати покупки від нуля до границі своїх можливостей, то такий попит є абсолютно еластичним.
Якщо кількість блага, що користується попитом, не змінюється від того, скільки цей товар коштує, то попит є абсолютно нееластичним. Аналіз еластичності попиту має велике значення при розробці цінової політики підприємства, так як існує залежність між ціновою еластичністю попиту та виручкою виробника.

1. Еластичний попит. Якщо попит еластичний, зменшення ціни призведе до збільшення загальної виручки, тому що навіть за меншої ціни, що сплачується за одиницю продукції, приріст продажу виявляється більш ніж достатнім для компенсації втрат від зниження ціни. Правильним є і зворотнє: при еластичному попиті збільшення ціни приведе до зменшення загальної виручки.
Таким чином, якщо попит еластичний, зміна ціни викликає зміну загальної виручки в протилежному напрямку.

2. Нееластичний попит. Якщо попит нееластичний, зменшення ціни приведе до зменшення загальної виручки. Розширення продажу виявляється недостатнім для компенсації зниження виручки, одержаної з одиниці продукції, і в результаті загальна виручка зменшується. Зворотне твердження також вірне.
Таким чином якщо попит нееластичний, зменшення ціни викликає  зміну виручки в тому ж напрямку.

3. Одинична еластичність. Збільшення або зменшення ціни залишить загальну виручку незмінною.
Пересування кривої попиту на ресурс на графіку вправо, означає зростання попиту, а вліво, відповідає його зменшенню. Розглянемо детальніше фактори, які можуть спричинити такі зміни.

1. Зміни у попиті на продукт. За інших рівнях умов зміни у попиті на продукт фірми, який вона виробляє за допомогою певних ресурсів, призведуть до зміщення кривої попиту на ці ресурси у тому самому напрямку. Так, фінансова криза в Україні, Росії та в інших країнах призвела до банкротства банків, зниження попиту на їхні послуги. Це, у свою чергу, спричинило зростання безробіття серед банківських працівників.

2. Зміни продуктивності ресурсу. Підвищення продуктивності ресурсу пересуває криву попиту на нього вправо, зменшення продуктивності – вліво. Факторами змін продуктивності ресурсу можуть бути насамперед зміни його власних якісних характеристик (кваліфікація працівників, надійність машин тощо). Крім того, незмінні ресурси можуть забезпечувати більшу продуктивність за рахунок зміни якості інших ресурсів, у поєднанні з якими вони використовують. Так, підвищення рівня кваліфікації працівника веде до зростання продуктивності і праці, і змінного капіталу.

3. Зміни цін на інші ресурси. Як відомо, ресурсам властиві субституційність та компліментарність. Зміни цін на ресурси-субститути та ресурси комплементи по-різному впливають на попит.
Так, при зміні цін на ресурси-замінники одночасно спрацьовують ефекти: ефект заміщення та ефект обсягу. Якщо, наприклад, знизилась заробітна плата, то праця стала дешевшою відносно капіталу, для виробника доцільніше буде збільшувати обсяги залучення праці та зменшувати капітал (ефект заміщення). Отже, попит на капітал зменшиться. З іншого боку, здешевлення праці призведе до зменшення витрат виробника взагалі та зростання обсягів виробництва, що має супроводжуватися зростанням попиту на ресурси в цілому (ефект обсягу). Фактична зміна попиту на ресурс від співвідношення сил, з якими діють ці ефекти. Якщо ефект заміщення перевищує ефект обсягу продукції, то зміни цін та попиту матимуть однакову спрямованість; якщо з більшою силою діє ефект обсягу, то – протилежну.
Якщо змінюється ціни на комплементарні ресурси, то спрацьовує лише ефект обсягу продукції. При цьому зміни цін на одні ресурси та попит на інші мають різну спрямованість.
Отже, можна зробити висновок, що крива попиту на ресурс переміститься вправо (збільшення попиту) під впливом таких факторів:
а) збільшення попиту на продукт, що виробляється за допомогою цього ресурсу;
б) збільшення продуктивності ресурсу;
в) зниження ціни на ресурси-субститути, коли ефект обсягу продукції діє сильніше, ніж ефект заміщення;
г) збільшення цін на ресурси-субститути, коли ефект діє сильніше, ніж ефект заміщення діє сильніше, ніж ефект обсягів продукції;
д) зниження цін на ресурси-комплементи.
Чутливість попиту на ресурси на зміну його цінових та нецінових факторів визначається показниками еластичності.

Цінова еластичність попиту на ресурси залежить, зокрема, від таких факторів:
1. Темпи спадання граничного продукту. Якщо граничний продукт праці знижується помалу при збільшенні кількості праці, що додається до незмінного капіталу, то і крива попиту на ресурс матиме менший нахил та тенденцію до більшої еластичності. Навпаки, при швидкості падіння граничного продукту крива попиту буде слабо еластичною.
2. Легкість ресурсозаміщення. Тут залежність пряма: чим більше існує близьких ресурсів-субститутів, тим вища еластичність попиту на певний продукт.
3. Еластичність попиту на продукт виробника. Оскільки крива продукту у грошовому вираженні залежить від ціни на продукт, еластичність попиту на ресурси буде прямо залежати від еластичності попиту на продукт.

3. Які проблеми не може вирішити ринок. Вкажіть масштаби державного втручання в економіку   

Основним напрямом подолання трансформаційного спаду і створення умов для ефективного функціонування економіки є істотне зростання прискорення її ринкової трансформації. За нинішньої економічної ситуації альтернативи такому курсу немає. Виснажливий період переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки не може розтягуватися довго.
Важливе місце в економічному реформуванні належить стабілізації фінансово-грошової системи. Вона фактично є основою створення реальних стимулів виробництва, виведення економіки з кризи та її подальшої якісної перебудови.
Серед широкого комплексу проблем реформування фінансової системи визначальною стає докорінна перебудова податкової системи в напрямі її глибокої лібералізації, зменшення податкового пресу та утворення на цій основі ефективних економічних механізмів стимулювання виробництва та підприємництва.
Фінансово-грошова стабілізація безпосередньо пов'язана з радикальним поглибленням банківської реформи, зокрема утвердженням реальної дворівневої банківської структури із сильним автономним Національним банком і розгалуженою авторитетною, стабільною, конкурентоспроможною системою комерційних банків.
Важливий напрям економічного реформування становить проведення радикальних інституційних змін, серед яких провідне місце належить докорінному реформуванню відносин власності, тобто все бічному утвердженню різноманітних форм власності та ефективних видів господарювання.
Особливо значущою є радикальна зміна в системі управління економікою. Йдеться про перетворення галузевої структури управління нею у функціональну, про перебудову організаційної структури виробництва, утвердження фінансово-промислових груп, холдингів, інших аналогічних структур та про децентралізацію управлінських функцій, передання значного обсягу повноважень і відповідальності регіонам.
Перебудова структурної політики передовсім ґрунтуватиметься на визнанні пріоритетності наукомістких і високотехнологічних галузей економіки, які ще до кінця не зруйновано і які в змозі зберегти здатність України ввійти у світовий економічний простір з високим технологічним потенціалом.
Особлива роль у відновленні економічного зростання належить земельній реформі, яка покликана підтримувати на селі найефективніші форми власності та господарювання.
Нині особливо важливою умовою переходу до економічного зростання є створення привабливого інвестиційного середовища для вітчизняних та іноземних інвесторів. Україна має великі можливості для активної діяльності інвесторів — значний споживчий ринок, вигідне геополітичне розташування, багаті природні ресурси, кваліфіковану й водночас дешеву робочу силу, потужну наукову базу. Однак макроекономічне середовище дуже несприятливе для інвестицій — високі реальні процентні ставки, високі податкові ставки, суперечливе і невідповідне сучасним реаліям господарське законодавство, тінізація економіки та ін. Все це породжує песимістичні прогнози в інвесторів. Водночас внутрішні заощадження внаслідок малих доходів родин та небувало низького рівня використання виробничих потужностей більшості підприємств є недостатніми для потрібних обсягів капіталовкладень. До того ж є багато фактів "втечі капіталу" за кордон.
У сфері зовнішньоекономічних зв'язків головним завданням є поступове входження України у світовий економічний простір. Для цього слід створити стабільну і сприятливу правову основу для залучення іноземних інвестицій і повернення українського капіталу у твердій валюті в Україну. Водночас необхідний захист молодого національного виробника від конкуренції іноземних фірм.
Суттєвим чинником стабілізації економіки України має стати активізація малого і середнього бізнесу. Світовий досвід показує, що саме малі підприємства можуть розв’язати такі завдання, як структурна перебудова економіки, насичення ринку найрізноманітнішими товарами і послугами, створення додаткових робочих місць. Малий бізнес послаблює монополізм і забезпечує конкуренцію. Однак поки що він іще не став в Україні реальною базою для становлення ринкової економіки.
Розвиток малого бізнесу гальмують: недосконала державна політика щодо його підтримування, високі податки, обмеження на окремі види діяльності, адміністративні бар'єри, бюрократична тяганина в отриманні ліцензій, ще не сформована позитивна громадська думка стосовно підприємницької діяльності тощо.
Соціальна політика має спрямовуватися на створення необхідних умов підвищення кожним трудівником свого добробуту, передовсім за рахунок особистого трудового внеску, ділової активності. Для цього потрібно скасувати штучні обмеження фонду споживання, проводити політику стимулювання трудової та підприємницької діяльності і на цьому ґрунті розширяти платоспроможний попит.
Реформа заробітної плати має забезпечити перехід від наявної моделі, що зорієнтована на низьку ціну робочої сили і високу частку безплатних соціальних послуг, до нової, яка передбачає високу ціну робочої сили і платне задоволення відповідних послуг високооплачуваними категоріями населення.

ЗАДАЧА

В таблиці наведені дані про зміну структури виробництва:

(Таблиця)

Накресліть криву виробничих можливостей
Розрахуйте альтернативні витрати виробництва одного міномету

Крива виробничих можливостей відображає поєднання варіантів випуску різноманітної продукції, яка може бути виготовлена при даній кількості і якості природних ресурсів та основного капіталу за даного рівня технологічного потенціалу
У наведеному прикладі крива матиме вигляд

Вибір між обмеженими ресурсами, що використовуються у виробничому процесі, ставлять перед економічною наукою проблему теоретичного осмислення альтеративних витрат
Тобто виходячи з рішення завдання розрахуємо альтернативні витрати для кожного рівня як відношення кількості мінометів до кількості виготовлених тракторів таблиця матиме вигляд:

(Таблиця)   

ВИСНОВКИ

Важливою частиною розробки антиінфляційної програми є встановлення кількісних показників, які визначають її кінцеві результати...

 

 
загрузка...