Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Ринкова економіка та механізм її регулювання
Українські реферати - Політична економія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Ринкова економіка та механізм її регулювання

Курсова робота з політекономії


ЗМІСТ

Вступ
1. Сутність та функціонування ринкової економічної системи
1.1. Поняття ринку, умови його формування і розвитку
1.2. Механізм функціонування ринкової економіки
1.3. «Невидима рука» А. Сміта як один з основних важелів ринку
1.4. Структура механізму регулювання
2. Методи державного регулювання ринкової економіки
2.1. Державне регулювання ринкової економіки в Україні
2.2. Співвідношення між ринковим механізмом і державним регулюванням
2.3. Особливості встановлення ринкових відносин в України
3. Сучасна ринкова економічна система
Висновки
Список використаних джерел
Обсяг курсової роботи - 39 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Курсова робота - Формування економічних передумов переходу до соціально-орієнтованого ринкового господарства

Анонс курсової роботи

Ринкове господарство функціонує як система вільного підприємництва. Однак кожна економічна система повинна дати відповідь на такі запитання:
1. Скільки товарів і послуг слід виробляти?
2. Що потрібно виробляти: який набір товарів і послуг найповніше задовольнятиме матеріальні потреби суспільства?
3. Як цю продукцію слід виробляти або як має бути організоване виробництво?
4. Хто має отримати цю продукцію або як вона розподілятиметься?
Відповідь на перше і друге запитання може бути такою. Оскільки підприємство (фірма) у ринковій системі керується мотивом отримання прибутку і недопущення втрат, воно виробляє лише ті товари, реалізація яких може принести доход. Товари для виробництва вибираються, за образним висловом американських економістів, «голосуванням доларом», споживачі витрачають свої долари на ті товари, які вони хочуть і можуть купити. Це справедливо також і щодо постачальників ресурсів. Ресурси поставляються в ті галузі і тим підприємствам, на продукцію яких є попит.
На третє запитання можна відповісти так. У ринковій економіці виробництво здійснюють лише ті фірми, які спроможні застосовувати економічно найкращу організацію і технологію виробництва, оскільки вони забезпечують їм найбільший прибуток.
На четверте запитання відповідь може бути такою: будь-який ринковий продукт розподіляється між споживачами за їхнім бажанням і спроможністю сплатити відповідну ринкову ціну.
У ринковій економіці відсутній адміністративний контроль за виробництвом і споживанням. Функції контролю тут виконує механізм конкуренції.
Отже, ринкове господарство є господарством економічно відокремлених, самостійних виробників, що орієнтуються у своїй діяльності на ринок.
Скільки і які товари виробляти, за якими цінами їх продавати, куди вкладати капітали — усе це визначається не розпорядженням «згори», а механізмом попиту й пропозиції, нормою прибутку, курсом акцій, позиковим відсотком, курсом валют.
Таким чином, функціонування ринкової системи передбачає певні її елементи, що у сукупності становлять зміст ринкової економіки.

Актуальність даної проблеми зумовила обрати темою курсової роботи питання:
«Ринкова економіка – система, що саморегулюється».
Мета курсової роботи – охарактеризувати ринкову економіку та визначити механізм її регулювання.

Предмет курсового дослідження – ринкова економіка.
У процесі курсової роботи необхідно виконати наступні завдання:
- опрацювати наукову літературу з поставленого питання;
- визначити поняття ринку та умови його функціонування;
- охарактеризувати один з основних важелів ринку – «невидиму руку» А. Сміта;
- з’ясувати механізм державного регулювання ринкових відносин;
- надати загальну характеристику сучасній ринковій економічній системі.

Першим і найважливішим елементом ринкової економіки є виробники й споживачі. Вони формуються у процесі суспільного поділу праці, коли одні виробляють товар, а інші — його споживають. Споживання може бути особистим або продуктивним. Продуктивне споживання виступає як продовження процесу виробництва, коли товар використовується для подальшої переробки іншими виробниками, У цьому разі взаємодія між виробниками і споживачами встановлюється як обмін результатами діяльності.
Другим елементом ринкової економіки виступає економічна відокремленість, обумовлена приватною або змішаною формами власності на засадах корпоративного управління виробничими одиницями.
Третім елементом ринкової економіки є дві складові — попит і пропозиція. Вони забезпечують постійний зв'язок між виробниками і споживачами матеріальних благ.
Четвертим елементом ринкової економіки є ціни. Вони — предмет спеціального дослідження. Тут доречні лише два застереження:
- ціни складаються в результаті взаємодії попиту і пропозиції;
- ціни визначають певну сферу ринкових відносин щодо товару, який виробляється у певному географічному регіоні (місто, область, країна).
П'ятий елемент ринкової економіки — конкуренція. Вона виступає як форма взаємодії ринкових суб'єктів і механізму регулювання цін, норми прибутку, відсотка тощо.
Невід'ємним елементом ринкової економіки є ринкова інфраструктура. Це сукупність ринкових установ: бірж, банків, інвестиційних фондів, страхових компаній, структур оптової й роздрібної торгівлі. Інакше кажучи, ринкова інфраструктура — це різні ринкові установи, підприємства, організації, що обслуговують різні види ринків, створюють сприятливі умови для їхнього ефективного функціонування. Що розвиненіша інфраструктура, то досконаліше ринкове середовище, ефективніша ринкова економіка.
Ринкова економіка не залишається незмінною. Вона трансформується з розвитком суспільства. Сьогодні в багатьох індустріальне розвинених країнах функціонує соціальна ринкова система.
Поняття «соціальна ринкова економіка» засновується на концепції «якості трудового життя», основними елементами якої є такі:
* справедлива винагорода за працю;
* безпека і здорові умови праці;
* можливість використання і розвитку особистого потенціалу, повної самореалізації та самовираження;
* можливість професійного зростання і впевненість у майбутньому;
* комфортні взаємовідносини у колективі;
* правовий захист на підприємстві (фірмі);
* гідне місце праці в житті людини;
* суспільна значущість праці.
Концепція соціальної ринкової економіки виникла не відразу, вона склалася історично, її формування припадає на кінець XIX — початок XX ст. під впливом багатьох чинників: економічної та політичної боротьби найманих працівників за свої права, умови життя, а також професійних спілок і різних партій за поліпшення життєвих умов більшості населення; діяльності церкви і релігійних організацій, які дедалі активніше втручалися у соціальні конфлікти, шукаючи шляхів примирення сторін; революційних ситуацій тощо. У подальшому ідеї соціальної ринкової економіки отримали своє поглиблення у період 1914—1945 рр. Третя стадія формування соціальної ринкової економіки припадає на повоєнний період, коли соціалізацію ринкової економіки у західних державах було піднесено до рангу державної політики.
У 50—80-х роках минулого століття більш чітко визначилися риси моделей соціальної ринкової економіки в різних країнах Заходу.
Американська модель ґрунтується на всебічній орієнтації щодо особистого успіху, всілякому стимулюванні індивідуального підприємництва, його державній підтримці, частковому перерозподілі національного доходу між малозабезпеченими верствами населення.
Французька модель характеризується використанням різноманітних економічних важелів в інтересах підприємництва та індивідуальних потреб.
Німецька модель передбачає, що в центрі державного реформування перебуває людина як особа з правом на високий рівень та якість забезпеченості життєдіяльності, соціальний захист, з розумінням відповідальності її перед суспільством.

 

 
загрузка...