Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Технічний аналіз інвестиційного проекту
Українські реферати - Проектний аналіз
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   
Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Технічний аналіз інвестиційного проекту

Контрольна робота з дисципліни “Проектний аналіз”

ЗМІСТ

Вступ
1. Цілі технічного аналізу
2. Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту
Практична частина
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг контрольної роботи - 23 сторінки

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Контрольна робота | реферат - Інвестиційний проект. Аналіз інвестиційних проектів
Контрольна робота - Інвестиційний проект. Управління проектами. Аналіз проекту


Анонс контрольної роботи

Інвестиційний проект являє собою основний об'єкт управління реальними інвестиціями.
Інвестиційний проект - це сукупність документів, що визначають необхідність і доцільність здійснення реального інвестування, яке містить економічні, правові, організаційні, технічні й інші аспекти інвестиційного планування.

Інвестиційні проекти класифікуються за рядом ознак:
1. За цілями інвестування:
- проекти розвитку;
- проекти санації.

2. За спрямованістю:
- стратегічні проекти;
- тактичні проекти.

3. За ефектами інвестування:
- проекти з досягнення економічних ефектів (проекти, орієнтовані на одержання прибутку в поточному й довгостроковому періодах, на приріст обсягу випуску продукції, на розширення й відновлення асортиментів продукції, підвищення якості продукції та ін.);
- проекти, спрямовані на вирішення завдань соціального характеру (створення нових робочих місць);
-  проекти екологічної спрямованості.

4. За сумісністю реалізації:
-  незалежні проекти;
-  взаємозалежні проекти;
-  взаємовиключні проекти.

5. За строками реалізації:
- короткострокові інвестиційні проекти зі строком реалізації до одного року;
- середньострокові інвестиційні проекти (від  1  до З років);
- довгострокові інвестиційні проекти (понад 3 роки).

Розробка інвестиційного проекту здійснюється фахівцями підприємства або зовнішніх фахівців. Необхідність використання послуг спеціальних фірм при розробці проектів зумовлена, насамперед, внутрішніми можливостями підприємства й специфікою інвестиційного проекту.

Бізнес-план інвестиційного проекту — це основний документ, у якому викладаються економічні характеристики проекту й фінансові показники, пов'язані з його реалізацією.
Залежно від виду інвестиційного проекту змінюється й структура його бізнес-плану.

Для невеликих інвестиційних проектів, фінансованих за рахунок внутрішніх джерел, обґрунтування здійснюється за скороченим колом розділів і показників.

Обґрунтування повинне містити:
1) ціль здійснення інвестиційного проекту;
2) основні параметри проекту;
3) обсяг необхідних фінансових коштів;
4) показники ефективності інвестицій;
5) календарний план реалізації інвестиційного проекту.

Для середніх і великих інвестиційних проектів необхідно повномасштабне обґрунтування за національними і міжнародними стандартами.

Технічний аналіз будь-якого інвестиційного проекту здійснюється за тими грошовими потоками, які цей проект породжує. Грошовий потік - це будь-який платіж, здійснений або отриманий (в економічній літературі іноді розрізняють "відтоки" і "притоки" грошових коштів. їх не варто плутати з такими бухгалтерськими категоріями, як витрати і доходи).

У процесі технічного аналізу інвестиційного проекту звертають увагу на три найважливіші характеристики грошових потоків - величину, напрям і час. Головне завдання, яке вирішується при цьому, - це порівняння грошових потоків альтернативних інвестиційних проектів і вибір серед них оптимального.

Для зіставлення очікуваних грошових потоків у довгостроковому періоді використовується концепція вартості грошей у часі і метод дисконтування грошових потоків.

Концепція вартості грошей у часі пояснюється тим, що гроші (гривні, долари, євро та ін.) коштують сьогодні більше, ніж у майбутньому. Можна виділити три головні причини цього явища:

- гроші, які є в наявності сьогодні, можна інвестувати під відсотки, внаслідок чого у майбутньому грошей стане більше;
- купівельна спроможність грошей з часом зменшується через інфляцію;
- не можна бути повністю впевненим у тому, що в майбутньому гроші будуть отримані. У той же час, коли сьогодні гроші вже є "на руках" - це об'єктивна реальність.

Технічний аналіз досліджує динаміку цін як таку. Найчастіше для цього використовуються графіки. У цілі технічного аналізу входить оцінка наступних показників:
* напрям зміни ціни;
* період поточної зміни ціни;
* терміни поточної зміни ціни;
* амплітуда коливання ціни.

У контрольної роботі є малюнки - графіки, таблица, розрахунки:

Рис. 1. Графік - напрям зміни ціни
Рис. 2. Лінійний графік
Рис. 3. Графік відрізків (бари)
Рис. 4. Графік японських свічок

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Інвестор має таку інформацію щодо можливого обсягу продажів нового продукту і відповідних імовірностей:

(Таблиця 1.)

А) яке очікуване значення продажу нового продукту?
Б) яке стандартне відхилення?

Рішення:

Очікуване значення продажу нового продукту:

10*0,1 = 1 + 10 = 11
30*0,3 = 9 + 30 = 39
45*0,4 = 18 + 45 = 63
60*0,2 = 12 + 60 = 72

Стандартне відхилення:

11 – 10 = 1
39 – 30 = 9
63 – 45 = 18
72 – 60 = 12

 

 
загрузка...