Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Психодіагностика. Методи психодіагностики. Тестування
Українські реферати - Психодіагностика
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Психодіагностика. Методи психодіагностики. Тестування

ЗМІСТ

Вступ
1. Бесіда та інтерв’ю
2. Визначення взаємин у колективі
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

ВСТУП

Вирішити проблему самопізнання дозволяють різноманітні методи психодіагностики, що допомагають порівняти себе, свої окремі якості і особливості з певною шкалою, яка характеризує ступінь розходження рис конкретної людини і, наприклад, «ідеального» керівника. Спираючись на орієнтири для самовиховання, можна виявити і більш ефективно застосувати власні позитивні якості, що формують впевненість в собі; сформувати більш адекватну самооцінку своїх здібностей, поведінки, виявити помилки і недоліки у діяльності, усвідомити їх.

Психодіагностика - (грецьк. - здібний розпізнавати) - розділ психології, який розробляє методи виявлення індивідуальних особливостей і перспектив розвитку особистості. Це наука і практика постановки психологічного заключення з метою вирішення психологічних проблем.

Термін психодіагностика виник в психіатрії і досить швидко вийшов за межі медицини. Розвиток психодіагностики в нашій країні відбувався нерівномірно. Інтенсивне поширення психодіагностики в 20-х і на початку 30-х років було призупинене через неконтрольоване, непрофесійне використання тестів. Тому, в результаті, це позначилось на відставанні, яке почало інтенсивно долатись в 70-і та 80-і роки.

1. Бесіда та інтерв’ю

Тестування - основний метод психодіагностики. Тест (від англ. - досвід, проба) - метод психодіагностики, що використовує стандартизовані відповіді і задачі (тести), які мають певну шкалу значень.
Передісторія тестів поринає в глибину століть, вона пов'язана з випробуванням різноманітних здібностей, знань, умінь та навичок. У стародавньому Вавилоні проводилось випробування випускників в школах, де готували писарів.
У стародавньому Єгипті тільки той міг стати жрецем, хто був спроможним витримати систему певних випробувань. Спочатку кандидати в жреці проходили співбесіду, під час якої вияснялись його біографічні дані, рівень освіченості; крім того оцінювалась зовнішність, вміння вести бесіду. Піфагор витримав ці випробування.

У стародавньому Китаї ще 2200 років до н.е. панувала система перевірки здібностей осіб, які бажали зайняти посади урядових чиновників (службовців).
Різноманітні конкурсні завдання влаштовувались і в середні віки у В'єтнамі. З 1370 по 1372 рр. Відбувалась переатестація усіх військових і громадських чиновників, що дозволило провести перевірку державного апарату по всій країні. В результаті В'єтнам став сильною і життєздатною феодальною державою.

У науковій літературі поняття психодіагностика було введене у 1924 р. швейцарським психологом Г. Роршахом. На сьогодні існує кілька її визначень. Ось деякі з них:
— психодіагностика - це сукупність тестів, що дозволяють «інструментальне» оцінити психіку людини;
— психодіагностика - наука, яка займається проблемами розробки і постановки психологічного діагнозу;
— психодіагностика - особлива форма мислення спеціаліста, який, відштовхуючись від відомих закономірностей, застосовує їх для аналізу індивідуальних особливостей цілісної особистості.


У співвідношенні з науковим підходом, потрібно відзначити, що в психодіагностичних процедурах кожен з параметрів, що вивчається, повинен бути теоретично обґрунтованим, мати практичне значення і бути адекватним до певної діяльності. Психодіагностичні процедури повинні мати вимірювально-дослідну направленість на отримання якісних та кількісних характеристик.

Зараз психодіагностичний метод може бути реалізований у вигляді трьох різних підходів:
1) об'єктивний діагностичний підхід (на основі оцінки успішності реальної і змодельованої діяльності);
2) суб'єктивний підхід (на основі даних, які піддослідний повідомляє про себе; самооцінка; самоаналіз);
3) проективний підхід (на основі аналізу поведінки чи діяльності у певній ситуації або роботі з неструктурованим стимулом).

Класифікація психодіагностичних процедур:
1. Діагностичні методи, які засновані на завданнях, що передбачають правильну відповідь, або завданнях відносно яких правильних відповідей не існує. До першого типу належать більшість інтелектуальних тестів, тести соціальних здібностей, деяких особистісних рис.
2. Вербальні і невербальні психодіагностичні методики. Вербальні (пам'ять, уява, система переконань в опосередкованій мовою формі). Невербальні (мовлення застосовується лише для інструкцій, саме ж виконання завдань спирається на невербальні здібності - перцептивні, моторні).
3. Основою третьої класифікації є характеристика головного методичного принципу, який закладений в основу даного прийому.
А. Об'єктивні тести (методики, в яких можлива правильна відповідь, тобто правильне виконання завдання).
Б. Стандартизовані самозвіти, в свою чергу, включають:
— тести-питальники;
— відкриті питальники, які передбачають наступний контент-аналіз;
— шкальні техніки, побудовані за принципом семантичного диференціалу Осгуда і методики класифікації;
— індивідуально-орієнтовані техніки типу рольових репертуарних решіток.
В. Проективні техніки. Проективні тести засновані на тому, що недостатньо структурований матеріал, який виступає в якості «стимулу», при відповідній організації всього експерименту в цілому породжує процеси фантазії, уяви, в яких розкриваються ті чи інші характеристики суб'єкту.
Г. Діалогічні (інтерактивні) техніки (бесіди, інтерв'ю, діагностичні ігри).

Галузі застосування тестів:
— освіта, підвищення кваліфікації.
— профорієнтація, профпідготовка, підбір і розстановка кадрів.
— психологічні науково-практичні дослідження.
— консультативна і психотерапевтична допомога.
— психологічне консультування підприємств.
— судово-психологічна експертиза.

Тест дозволяє з наперед обумовленим ступенем ймовірності визначити актуальний рівень розвитку в людини необхідних знань, особистісних характеристик, вмінь і навичок. На відміну від інших психологічних методів дослідження, психодіагностика дозволяє отримати кількісні та якісні оцінки вимірювальних характеристик.

Переваги:
Об'єктивність - результати тестування можуть бути оцінені кількісно та якісно і зовсім не залежно від суб'єктивного підходу дослідника.
Оперативність - збір інформації у відносно короткі терміни.
Прицільність отримання інформації про певні якості особистості і поведінки, а не про людину взагалі.
Практичність - результати тестування об'єктивно визначають варіанти вибору подальшого психологічного впливу.

Недоліки:
Результати тестів, як правило, дають лише актуальний зріз якості, яка вимірюється, тоді як більшість характеристик особистості і поведінки здатні динамічно змінюватись.
Обмежена галузь виміру психологічних якостей, неможливість робити цілісні висновки про людину.
Для складання більш повного «психологічного» портрету особистості чи групи необхідно застосовувати комплекс науково-обгрунтованих тестів.
Грамотне і кваліфіковане використання можливе лише за умови засвоєння психодіагностом принципів психодіагностики, наявності необхідного базового рівня психологічної підготовки, а також дотримання професійної етики психолога.

Критерії якості:
Професійний психологічний тест повинен відповідати наступним головним критеріям якості:
- валідність (з англ. — дійсний, маючий силу) означає, що тест годиться саме для виміру тієї якості, на яку він спрямований. Валідність тесту дає відповідь на запитання: «З якою метою застосовується тест?», «Що він вимірює?» Мірою валідності служить коефіцієнт кореляції тесту з певним критерієм;
- надійність тесту означає точність психологічних вимірів, свободу від огріхів процедури тестування і виражається: по-перше, в стійкості і стабільності результатів при повторному тестуванні, по-друге, в ступені еквівалентності з іншими паралельними тестами, однаковими за формою та метою;
- науковість тесту означає його зв'язок з фундаментальними дослідженнями, його наукове обґрунтування.

2. Визначення взаємин у колективі

Анкета-тест
Учень____________________________________клас_________________
1. Як тебе сприймають однокласники?
• Більшість сприймає мене добре.
• Ніхто особливо не цікавиться мною.
• Мені здається, що більшість однокласників не хоче, щоб я був з ними в одному класі.
2. Як ти оцінюєш своїх однокласників?
• Наш клас дуже дружний.
• Наш клас не дуже дружний, але, якби з нами щось проводили, то всі брали б участь.
• Наш клас зовсім не дружний.
3. Чи задоволений ти тим, як твої товариші ставляться до тебе?
• Повністю задоволений.
• Хотів би, щоб більше дітей зі мною дружили, запрошували в гості, в кіно.
• Мене не люблять в класі.
4. Твоя позиція щодо класу.
• Я хочу, щоб наш клас був дружним.
• Мені все одно.
• Я не хочу, щоб проводили якісь заходи, бо не братиму участь.
Продовж речення:
Я б не хотів, щоб на уроці...
Я хотів би, щоб не було таких уроків, як...
Найбільше мені подобається на таких уроках, як...

Анкета
Для вивчення взаємин у колективі

Учень___________________________________клас__________________
1. Скільки тобі років?
2. Ти любиш школу?
• дуже люблю;
• не люблю;
• трішки люблю.
3. Як ти почуваєшся в школі?
• спокійно;
• весело;
• нудно;
• страшно;
• комфортно;
• неспокійно;
• самотньо.
4. Які маєш проблеми у взаємовідносинах з однокласниками?
5. Яке ставлення до людини переважає у вашому класі?
• розуміння;
• байдужість;
• насилля;
• повага і довіра;
• співпереживання;
• переслідування і кепкування;
• готовність допомогти.
6. Чи хотів би ти запросити до себе на день народження когось із учителів?
• так;
• ні.
7. Як би ти охарактеризував взаємовідносини між учнями у вашому класі?
• дружба, співпраця, піклування одне про одного і водночас відповідальність перед колективом за свої вчинки;
• товариські, але не дуже міцні і щирі;
• цілковита байдужість, ніхто ніким не цікавиться;
• уявна злагода та прихований тиск тих, хто дужчий;
• ми всі підкоряємося одному «королю» або групі нахабних і небезпечних;
• ми весь час сперечаємося і сваримося;
• взаємовідносини різні, залежно від ситуації.
8. Найкращим спілкуванням з однокласниками я вважаю:
• разом вчити уроки;
• виїздити на природу;
• брати участь у громадській діяльності;
• захищати їх від ворогів;
• триматися від них подалі;
• проводити вільний час;
• допомагати тим, хто потребує цього;
• обговорювати особисті проблеми;
• святкувати свій день народження;
• звертатися до них по допомогу.
9. Яке твердження найбільше відповідає твоїй життєвій позиції?
• я відчуваю потребу завжди безкорисливо допомагати іншим людям;
• я готовий пожертвувати своїми інтересами заради інших;
• я намагаюся поєднувати власні інтереси з потребами і інтересами інших людей;
• я готовий допомагати людям, якщо це не суперечить моїм інтересам;
• я намагаюся не турбувати інших через свої особисті проблеми;
• я можу співчувати іншій людині, але витрачати час на всіляку допомогу не можу;
• допомагаю іншим, якщо це і мені дає якусь користь;
• мене не цікавлять інші люди.
10. Хто має втрутитися і допомогти учневі, якщо він став на неправильний шлях (не відвідує школу, порушує закони, вживає наркотики)?
• ніхто;
• однокласники;
• вчителі;
• батьки;
• міліція;
• церква;
• психолог;
• соціальний працівник;
• я особисто.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Анатази А., Урина С. Психологическое тестирование, Санкт-Петербург, 2001
2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика, Санкт-Петербург, 2003
3. Гайда В.К., Захаров В.П. Психологическое тестирование, Львов, 1982
4. Гуревич К.М. Что такое психологическая диагностика?, Москва, 1985
5. Комінко С.Б., Кучер Г.В Кращі методи психодіагностики, Тернопіль: Видавництво Карт-бланш, 2005; 406с.

 
загрузка...