Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Діагностика готовності дітей до школи
Українські реферати - Психологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Діагностика готовності дітей до школи


Експериментальне дослідження. Діагностика готовності дітей до школи
2.1. Визначення готовності дітей до школи
2.2. Аналіз результатів проведеної роботи
2.3. Формування психологічної готовності до школи у різних видах діяльності
Висновки
Список використаної літератури

Експериментальне дослідження курсової роботи: «Психологічна готовність дитини до навчання в школі»

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Курсова робота - Психологічна характеристика невстигаючих учнів
Курсова робота - Особливості роботи з неуспішними та недисциплінованими учнями

Перехід до шкільного навчання докорінно змінює весь спосіб життя дитини. У цей період в її життя входить навчання – діяльність обов’язкова, відповідальна, що потребує систематичної організованої праці. Ця діяльність ставить перед дитиною завдання послідовного, цілеспрямованого засвоєння знань, узагальнених і систематизованих в основах наук, що передбачає зовсім іншу, ніж у дошкільному дитинстві, структуру її пізнавальної діяльності. З боку суспільства дитину починають розглядати як людину, що вступила на першу сходинку громадянської зрілості (О. М. Леонтьев, Л. І. Божович, Д. Б. Ельконін).
У дитини з'являються обов'язки, які покладає на неї суспільство. Вона несе за свою навчальну діяльність серйозну відповідальність перед школою і батьками. Ці обов'язки, від виконання яких будуть залежати майбутнє місце дитини в житті, її суспільна функція і роль, а звідси і зміст усього подальшого життя.
Разом з новими обов'язками школяр отримує нові права: на серйозне ставлення оточуючих до своєї навчальної праці; на робоче місце, необхідне для його занять, на час, на тишу, на відпочинок, на дозвілля, на схвалення за навчальні успіхи.
Але для того щоб у дитини виникла внутрішня позиція школяра, необхідний певний ступінь готовності — рівень її психічного розвитку. Основи тих якостей, що повинні формуватися в той чи інший період життя дитини, закладаються раніше, на попередньому віковому етапі. Формування нових психічних утворень, якщо воно не підготовлено в ході попереднього розвитку, йде вкрай важко. Період, особливо сприятливий для формування тієї чи іншої функції, якості, властивості, носить назву сензитивний.
Так, основний словниковий запас у людини формується у віці до 12 років. На знанні сензитивного періоду засновані рекомендації вчити іноземної мови в дитячому віці. Дошкільний вік є сензитивним періодом для формування багатьох здібностей і якостей дитини, що входять у число необхідних передумов формування навчальної діяльності.
Підготовка дітей до школи як цілеспрямований процес здійснюється в дошкільних установах відповідно з їхньою програмою, а також у родині, де вона реалізується по-різному.
Там, де вчителі початкових класів підтримують тісний зв'язок з дошкільними установами і попередньо знайомляться з майбутніми учнями, значно менше часу потрібно для взаємної адаптації, вища успішність у першому півріччі. Такі показники досягаються за рахунок більш досконалого знання педагогом кожної дитини, її сильних і слабких сторін і врахування цього у своїй роботі.
У психологічній готовності до навчання виділяють такі компоненти: мотиваційна; розумова чи пізнавальна; вольова; емоційна готовність. Однак психологічна готовність не зводиться до простої сукупності її компонентів, а складає єдине ціле. У разі неготовності до навчання в школі кожен з цих компонентів може потребувати свого формування. Тоді говорять про мотиваційну, вольову та ін. неготовність, чим підкреслюється основна проблема, що негативно впливає на інші складові цього утворення.
Підготовка дитини до школи забезпечується спільними зусиллями педагогів дошкільної установи і батьків. Завдання дитячого садка — розкрити батькам значення дошкільного періоду в загальному розвитку дитини, розповідати їм, як формувати потрібні якості й звички. Кожна родина в міру своїх можливостей знайомить дитину з навколишнім світом, дає певні знання, тобто бере на себе важливі функції у підготовці до школи. Від того, як вона це робить, багато в чому залежить успіх майбутнього навчання.

 

ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ

Експериментальне дослідження

(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

2.1. Визначення готовності дітей до школи

Проведенню тестування завжди передує робота психолога з вибору методики.
Дослідження проводилися з дошкільниками, котрі виховуються у дитячому садку № 81.
Ми спостерігали за експериментальною групою  під час різних режимних моментів і зокрема під час проведення тестування готовності до навчанні у школі.
Слід відмітити, що ми спостерігали лише елементи проведення даних  експериментальних досліджень. Психолог використовував діагностичні тести для перевірки готовності дітей до навчання. Спостереження показали, що діти з великим бажанням займаються даною справою, тому як все  відбувається у формі гри.
Експериментальна  група складалася з 10 чоловік.
Мета експерименту: визначити рівень готовності дошкільнят до навчання у шкільному закладі та надати методичні рекомендації по впровадженню вправ з корекції та спостереження у навчальному процесі.
Було організовано формуючий експеримент.
Першим його етапом було проведення діагностичних тестів на перевірку готовності дітей до навчального процесу.
• Готовність до засвоєння навчальних предметів.
Стан готовності до читання:
I. Ми прочитали дітям казку чи оповідання. Попросили переказати,
1)  Якщо дитина переказує близько до тексту — 6 балів;
2)  Переказує скорочено, основний зміст — 5 балів;
3)  Переказує надто скорочено, з вашою допомогою — 4 бали.
II. Розповідь за малюнком. Запропонували дитині розглянути ілюстрацію у книжці або репродукцію картини художника.
1)  Якщо дитина спочатку розглянула, продумала, а потім розповіла про сюжет, визначаючи і головне, і деталі, і загальний настрій — 6 балів;
2)  Схематична розповідь — 5 балів;
3)  Перечислює,  що  зображено — 4 бали.
Стан читання.
1)  Якщо дитина читає словами — б балів.
2)  Читає по складах — 5 балів.
3)  Читає по буквах — 4 бали.
III. Пізнавальна активність дитини, схильність до творчого мислення — це важливий показник розвитку, він свідчить про ініціативність дитини, схильність до пошуку, самостійності, експериментування, уміння зацікавлюватись.
Виявити творчі нахили дитини можна за допомогою таких завдань...

Емоційна готовність.
З дітьми експериментальної групи було проведене наступне тестування:
Тест: «Оцінювання емоційного ставлення до процесу навчання в школі»
«Веселий-сумний»
На малюнках зображені діти в різних ситуаціях, пов’язаних зі школою і навчанням.

(Рис. 2.1)

(Рис. 2.2)

1.  Діти йдуть до школи, дитина дивиться на них із вікна.
2.  Учень біля Дошки відповідає урок, поруч сидить учителька.
3.  Діти в класі під час уроку.
4.  Учень у шкільному коридорі розмовляє із учителькою.
5.  Дитина вдома готує уроки.
6.  Учень у шкільному вестибюлі знаходиться поблизу роздягальні.
На всіх малюнках немає облич, замість них — порожні кружечки.  Попросіть дитину описати, яким, на її думку, повинен бути вираз обличчя дитини в кожній ситуації — веселим чи сумним — та пояснити, чому Хлопчикам доцільним є запропонувати картинки із зображенням дівчаток, а дівчаткам — із зображенням хлопчиків.
Зазвичай діти охоче відповідають на питання, але якщо дитина І говорить: «Не знаю», у цьому випадку поставте їй додаткові питання: І «Як ти вважаєш, що тут взагалі відбувається? Хто намальований на картинці?» тощо.

Оцінювання результатів.
Емоційно неблагополучними, тривожними вважаються відповіді приблизно такого змісту...

2.2. Аналіз результатів проведеної роботи

Ми аналізували, наскільки  діти  готові до школи за всіма складовими. Рівень готовності дітей занесений в таблицю 2.1.

(Таблиця 2.1)

З таблиці видно, що більшість дітей (60%) показали достатньо непогані результати тестування, тобто вони готові до школи, а 40%  - результати тестування засвідчили, що діти до школи не готова.
Рекомендації: необхідно враховувати слабку підготовку дітей до школи і провести додаткові корекційні заняття для розвитку усіх показників готовості до школи.
Через місяць ми повторили діагностичні тестування, котрі показали у всіх дітей позитивні та добрі результати, що є показником задовільної готовності дітей до навчального процесу у шкільному закладі.
В усіх випадках — це лише попередні, і часто досить умовні дані. Адже готовність до навчання в основному буде формуватись в умовах самого навчання, тобто у школі, під керівництвом учителя і з допомогою  батьків вдома.
Однак від того, як дитині вдасться прожити перші дні і тижні у школі, як розумітиме вона навчальний матеріал, як складатимуться взаємини з учителем, з учнями, який буде у неї настрій — залежить, чи охоче вона йтиме до школи і навіть її шкільні успіхи упродовж тривалого часу, іноді не тільки у першому класі, а й загалом — у початкових і середніх класах.
Тому початок навчання — надзвичайно важливий період. Це — поріг у шкільне життя, яке триватиме 9-11 років. Як правило, ті діти, кому важко було ступити на цей поріг, згодом зазнавали серйозних труднощів, а ті, що ступили добре, впевнено, ходили до школи із задоволенням і мали добрі досягнення.

2.3. Формування психологічної готовності до школи у різних видах діяльності

Зазвичай батьки та вихователі недостатньо відповідально ставляться до занять із дітьми. Найчастіше у них немає навіть найпростішої програми таких занять, робота ведеться хаотично, від випадку до випадку. Заняття мають проходити систематично, приблизно в один і той самий час, бо дитина повинна психологічно налаштуватися на роботу. Той із батьків, хто взявся за проведення навчання, має керуватися наступними принципами навчальної взаємодії з дитиною...

Проведення донавчального знайомства з дітьми (тестування)
Можливості забезпечення індивідуальних потреб дітей, а також рівень психологічної компетентності працівників школи має визначати той тип методики, яку буде обрано школою для перевірки здатностей своїх майбутніх вихованців [ 5, с.88].
Якщо у школі є хороший психолог, то в такому разі доцільніше звернутися до діагностично-прогностичних методик. Хоч вони дещо важчі в застосуванні, потребують додаткових витрат часу, певних матеріальних видатків, більш копіткої роботи з інтерпретації даних, та водночас дають можливість зосередити увагу батьків і педагогів не на розвиткові недостатньо підготовленої дитини взагалі, а на тренуванні тих умінь, що виявилися недостатньо розвиненими на час тестування. Така робота є набагато ефективнішою і сприяє швидшому подоланню дитиною відставання.

 

 
загрузка...