Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Діагностика міжособистісних стосунків. Методика «Сприйняття індивідом групи»
Українські реферати - Психологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   
Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Діагностика міжособистісних стосунків. Методика «Сприйняття індивідом групи»

Психологія масової поведінки контрольна робота

ЗМІСТ

Вступ
1. Психологія масових явищ
2. Діагностика міжособистісних стосунків. Методика «Сприйняття індивідом групи»
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг контрольної роботи - 24 сторінки

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Міжособистісне сприйняття у групі залежить від багатьох факторів. Найбільш досліджуваними з них є: соціальна установка, досвід, особливості самосприйняття, характер міжособистісних стосунків, характер інформованості один про одного, ситуаційний контекст, у якому відбувається механізм міжособистісної перцепції і т.д. У якості одного з найважливіших факторів міжособистісного сприйняття є ставлення до об'єкта сприйняття. Однак, на міжособистісне сприйняття впливають не тільки міжособистісні стосунки, але й ставлення індивіда до групи.

Сприйняття індивідом групи - це своєрідний фон, на якому відбувається міжособистісне сприйняття. У зв'язку з цим дослідження сприйняття індивідом групи є важливим моментом в дослідженні міжособистісного сприйняття, що поєднує два різних соціально-перцептивних процеси. Запропонована методика дозволяє виявити три можливих типи сприйняття індивідом групи. При цьому в якості показника типу даного сприйняття є роль групи в індивідуальній діяльності того, хто сприймає.

Інструкція
На кожний пункт анкети тесту можливі три відповіді, які позначаються а, б, в. З відповідей на кожний пункт виберіть ту, котра найбільш вірно висловлює Вашу точку зору. Букву Вашої відповіді (а, б чи в) відмітьте в бланку для відповідей напроти відповідного номера питання. На кожне питання вибирайте тільки одну відповідь.

Тестові завдання
1.    Кращими партнерами в групі є ті, хто:
а)  знає більше ніж я;
б)  усі питання вирішує разом;
в)  не відволікає уваги викладача.

2.    Кращими викладачами я вважаю тих, хто:
а)  має індивідуальний підхід до кожного;
б)  створює умови для допомоги з боку інших;
в)  створює у групі атмосферу, у якій ніхто не боїться висловитися.

3.    Я радію, коли мої друзі:
а)  знають більше ніж я;
б)  вміють самостійно, не заважаючи іншим, досягти успіху;
в)  допомагають іншим, якщо є така нагода.

4.    Найбільше я не люблю, коли в групі:
а)  нікому допомагати;
б)  мені заважають при виконанні завдання;
в)  решта слабше підготовлені, ніж: я.

5.    Я здатен, як мені здається, на максимальне тоді, коли:
а)  можу отримати допомогу і підтримку з боку інших;
б)  мої зусилля достатньо винагородженні;
в)  є можливість проявити ініціативу, корисну для всіх.

6.    Мені подобаються колективи, у яких:
а)  кожний зацікавлений в покращенні загальної справи;
б)  кожний займається своєю справою і не заважає іншим;
в)  кожний може використати інших для вирішення своїх завдань.

7.    Як найгірших, студенти оцінюють таких викладачів, котрі:
а)  створюють атмосферу суперництва;
б)  не приділяють достатньої уваги їм;
в)  не створюють умови для того, щоб група допомагала їм.

8.    Найбільше задоволення в житті приносить:
а)  можливість працювати, коли тобі не заважають;
б)  можливість отримання від інших нової інформації;
в)  можливість зробити щось корисне для інших.

Діагностика міжособистісних стосунків
9.    Головна функція школи повинна полягати:
а)  у вихованні людей з почуттям обов'язку перед іншими;
б)  у підготовці пристосованих до самостійного життя людей;
в)  у підготовці людей, що вміють здобувати користь від спілкування з іншими.

10.   Якщо перед групою стоїть проблема, то я:
а)  намагаюся, щоб її вирішили інші;
б)  намагаюся працювати самостійно, не покладаючись на інших;
в)  прагну внести свій внесок до спільного вирішення проблеми.

11.   Найкраще я вчився б, коли викладач:
а)  мав до мене індивідуальний підхід;
б)  створив умови, щоб я отримав допомогу від інших;
в)  заохочував   ініціативу   студентів,   спрямовану   на   досягнення спільного успіху.

12.   Немає гіршого, ніж випадок, коли:
а)  ти не можеш самостійно досягти успіху;
б)  відчуваєш себе непотрібним у групі;
в)  тебе не розуміють оточуючі.

13.   Найбільше я ціную:
а)  особистий успіх, у якому є доля заслуги моїх друзів;
б)  загальний успіх, у якому є і моя заслуга;
в)  успіх, досягнутий власними зусиллями.

14.   Я хотів би:
а)  працювати в колективі, у якому застосовуються основні прийоми і методи спільної праці;
б)  працювати індивідуально з викладачем;
в)  працювати зі знаючими в даній галузі людьми.

Аналіз результатів тесту
На основі відповідей досліджуваних за допомогою «ключа» робиться підрахунок балів з кожного типу сприйняття індивідом групи. Кожній вибраній відповіді приписується один бал. Бали, набрані досліджуваним з усіх 14 пунктів анкети, сумуються для кожного типу сприйняття окремо. При цьому загальна сума балів з усіх типів для кожного досліджуваного повинна бути рівною 14.

При обробці даних «індивідуалістичний» тип сприйняття індивідом групи позначається буквою «І», «прагматичний» - «П», «колективістичний» - «К». Результати кожного досліджуваного записуються у такому вигляді:

І + П + К,
де І - кількість балів, отриманих досліджуваним за «індивідуалістичним»
типом сприйняття; П - «прагматичним»; К - «колективним».

Ключ:
Індивідуалістичний
1В 2А ЗБ 4Б 5Б 6Б 7Б 8А 9Б 10Б ПА 12А 13В 14Б
Колективістичний
1Б 2В ЗВ 4А 5В 6А 7А 8В 9А 10В 11В 12Б 13Б 14А
Прагматичний
1А 2Б ЗА 4В 5А 6В 7В 8Б 9В 10А 11Б 12В 13А 14В

1.  Індивід сприймає групу як заваду у своїй діяльності або ставиться до неї нейтрально. Група не має самостійної цінності в його очах. Це проявляється у відхиленні від спільних форм діяльності, в наданні переваги індивідуальній роботі, в обмеженні контакту. Цей тип можна назвати «індивідуалістичним».
2.  Індивід сприймає групу як засіб досягнення власних цілей. При цьому група сприймається та оцінюється з точки зору її корисності для індивіда. Перевага надається більш компетентним членам групи, здатним прийти на допомогу, взяти на себе вирішення складних проблем і стати джерелом інформації. Даний тип сприйняття індивідом групи можна назвати «прагматичним».
3.  Індивід сприймає групу як самостійну одиницю. На першому плані стоять проблеми групи і окремих її членів, спостерігається зацікавленість як у успіхах кожного члена, так і групи в цілому, прагнення внести свій вклад в групову діяльність. Значна роль відводиться колективним формам роботи. Такий тип сприйняття індивідом своєї групи можна назвати «колективістичним».

На базі трьох гіпотетичних типів сприйняття індивідом групи була створена спеціальна анкета (Мосейка, Нелісова, 1982), яка виявляє перевагу того чи іншого типу сприйняття групи у досліджуваного.
При створенні анкети використовувалися твердження з тесту для виявлення спрямованості особистості, творцями якого були В. Мякалов, М. Кучер (Психологічні і психофізіологічні особливості студентів, 1977) і методика визначення рівня соціально-психологічного розвитку колективу (Р. Немов, 1980). На базі експертної оцінки були відібрані найбільш інформативні для вирішення поставленого завдання твердження. Анкета-тест має 14 пунктів-тверджень, які містять три альтернативні вибори. В кожному пункті анкети альтернативи розташовані у довільному порядку. Кожна альтернатива відповідає певному типу сприйняття індивідом групи. З кожного пункту досліджуваний повинен вибрати ту альтернативу, яка найбільш йому підходить. До анкети додається бланк відповідей.

Бланк відповідей
Прізвище,
Дата,
Група

(Таблиця)

 

 
загрузка...