Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Формування здібностей у молодших школярів
Українські реферати - Психологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Формування здібностей у молодших школярів

Курсова робота з психології і педагогіки


ЗМІСТ

Вступ
Розділ І. Науково – теоретичні засади визначення здібностей
1.1. Поняття про здібності
1.2. Структура здібностей
1.3. Різновиди здібностей
1.4. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови
Розділ ІІ. Психологічні умови формування здібностей молодших школярів у навчально – виховній діяльності
2.1. Творчість у навчальній діяльності
2.2. Загальні підходи до розвитку творчих здібностей
2.3. Способи творчого мислення
Розділ ІІІ. Експериментальна частина
3.1. Опис експерименту
3.2. Методичні рекомендації
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової роботи - 38 сторінок.

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Курсова робота - Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях малювання
Курсова робота - Типи характеру молодших школярів та врахування їх учителем
Курсова робота - Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку

Анонс роботи

ВСТУП

Проблема творчого розвитку особистості в сучасному світі стоїть гостро. Кожна цивілізована країна або та, яка хоче бути цивілізованою, дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Усе це разом пов'язане із рівнем загальної освіти, увагою до розвитку творчих здібностей особистості, надання їй можливості виявляти їх.
Окрім того, як свідчить досвід, людина, яка здатна генерувати ідеї, використовувати знання й уміння в нових ситуаціях, комфортно почувається в нестабільних соціальних умовах — швидше знаходить своє місце в суспільстві.
Незважаючи на те, що проблема розвитку творчого начала в учнів досліджується вже давно, багато питань залишається невирішеними. Як і раніше, більшість навчального часу відводиться репродуктивній, нетворчій діяльності. Левова частка завдань у підручнику має також відтворювальний характер.
Якщо педагоги й докладають зусиль для розвитку творчих можливостей особистості, то ідеться передусім про розвиток спеціальних творчих здібностей у певній галузі (у музичній, літературній тощо). Такі загальні творчі властивості, як здатність генерувати ідеї, застосовувати знання й уміння в новій ситуації, гнучкість розуму, з різних причин часто залишаються поза увагою вчителя.
Учитель традиційно орієнтує учнів на засвоєння знань. Такий підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності за сучасних умов не є продуктивним, бо кількість знань зростає надто швидко. Та й самі по собі знання не гарантують появи нових оригінальних ідей. Тому все більшого значення набуває розвиток таких властивостей особистості, які дають можливість творчо використати здобуті знання.
Отже, є реальна потреба суспільства в інтенсивному розвитку інтелектуального потенціалу кожної людини. І найважливіша роль у цьому процесі належить школі, навчання в якій має бути підпорядковане ідеї розвитку творчих здібностей учнів. Школа має навчити кожного вихованця самостійно мислити, діяти в нестандартних умовах, вирішувати найрізноманітніші проблеми (побутові, навчальні, глобальні).
Необхідно зауважити, що серед багатьох істинних властивостей, які  відрізняють одного індивіда від інших, є його здібності, що виявляються в здатності до якоїсь  діяльності. Ця здатність реалізується в конкретних  психічних властивостях, які допомагають  оволодіти знаннями, набувати навичок і вмінь, потрібних для діяльності, а також успішно справлятися із самою діяльністю.
Про здібності вели мову ще давньогрецькі мислителі Арістотель, Піфагор. Початок їх інтенсивного дослідження датується другою половиною ХІХ ст., коли англійський  психолог і антрополог Френсіс Гальтон (1822 – 1911) розпочав експериментальні та статистичні  дослідження людських відмінностей.
Проблема здібностей  і понині є однією з найважливіших (і недостатньо розроблених) як у теоретичному, так і в практичному аспектах.
Зважаючи на актуальність даної проблеми питанням курсової роботи є тема: “Психологічні умови формування здібностей у молодших школярів”.
Проблема курсового дослідження – прояв та розвиток здібностей у дітей молодшого шкільного віку та їх вплив на формування творчої особистості школяра.
Об’єкт дослідження – активізація та розвиток пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження - теоретичні та практичні аспекти здібностей та їх формування у  молодшому шкільному віці.
Мета курсового дослідження – визначити науково – теоретичні  засади здібностей, їх прояви,  надати загальну характеристику видам та структурі  здібностей, з’ясувати  індивідуальні  відмінності  у здібностях людей та їх природні  передумови, сформулювати уявлення про умови  розвитку здібностей у молодшому  шкільному  віці та провести експериментальне  спостереження за методикою розвитку здібностей у дітей початкової школи.
Гіпотеза курсового дослідження – здібності - це індивідуально – психологічні особливості, що виявляються  в діяльності, є умовами її успішного виконання і спричиняють  відмінності в динаміці оволодіння необхідними для людини знаннями, навичками і вміннями. Прояв та розвиток здібностей позитивно впливають на проведення навчального процесу.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати завдання дослідження:
1. Опрацювати методичну та наукову  літературу з поставленого питання;
2. Визначити науково – теоретичні  засади здібностей;
3. Надати загальну характеристику видам та структурі  здібностей;
4. З'ясувати  індивідуальні  відмінності  у здібностях людей та їх природні  передумови;
5. Розглянути психологічні умови формування здібностей у молодшому  шкільному  віці;
6. Надати методичні  рекомендації по впровадженню у навчальну  діяльність  вправ на розвиток здібностей  учнів  молодшого шкільного віку.
Курсова робота має структуру:
Вступ, теоретична частина, експериментальна частина, висновки, список літератури та додатки.

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  ЧАСТИНА

(Скорочений текст для ознайомлення)

Після детального  знайомства з науковою літературою ми звернулися до практичної апробації теоретичних висновків.
Дослідження проводилися  на базі загальноосвітньої школи села Потоки з дітьми 1 – 4 класів.
Ми спостерігали за дітьми  під час різних режимних моментів і зокрема під час проведення психологом тестування учнів 1- 4 класів.
Слід відмітити, що ми спостерігали лише  елементи проведення даних  експериментальних досліджень. Психолог використовував тести для перевірки та розвитку творчих здібностей учнів початкової школи. Спостереження показали, що діти дуже добре займаються даною справою, тому як все  відбувається у формі гри.
Експериментальна  група складалася з 15 чоловік.
Мета експерименту визначити рівень творчих здібностей учнів експериментальної групи та надати методичні рекомендації по впровадженню вправ на розвиток здібностей учнів.
Дослідна бесіда з вчителем класу в якому проводився експеримент дозволила нам зробити висновки, що іграм на розвиток творчих здібностей вона приділяє мало уваги. Серед причин були названі такі:
1. Слабка психологічна підготовленість вчителя з даного питання;
2. Обмаль часу на проведення ігор на розвиток творчих здібностей  учнів.
Поруч з тим вчитель використовує фрагменти з розвиваючих ігор на уроках математики, читання та природознавства, що є позитивним моментом у навчально – виховній практиці.

Нами було організовано формуючий експеримент...

Наш експеримент мав короткочасний характер, але і його результати були позитивними і помітними.
Через місяць після формуючого експерименту нами було проведено контрольний експеримент. Його мета:
Встановити як розвинулися творчі здібності у дітей експериментальної групи в процесі проведення ігри для розвитку творчих здібностей.

Ми спостерігали за діями дітей в процесі ігор.
Слід відмітити, що проведення ігор для тренування творчих здібностей дали свої позитивні результати.
Діти почали значно краще:
1) виділяти протилежні властивості речей;
2) ставити більш сформовано запитання;
3) переформульовувати свої думки;
4) генерувати ідеї;
5) “включати” об’єкт в нові зв’язки;
6) вибирати найоригінальніші  образи.
Отриманий результат  дає змогу зробити певні висновки щодо оптимальних умов, які дають змогу максимально  використовувати потенціал даних ігор в розвитку творчих здібностей учнів початкової школи та надати методичні рекомендації вчителям по організації діяльності щодо розвитку здібностей учнів молодшого шкільного віку.

 
загрузка...