Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Психологія та етика ділових відносин - відповіді для підготовки до екзамену
Українські реферати - Психологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Психологія та етика ділових відносин - відповіді для підготовки до екзамену

Відповіді на питання можна використовувати як шпаргалки (шпори) під час підготовки до заліку, екзамену, а також в якості учбових матеріалів, рефератів по теме психології та етики ділових відносин, як готовий матеріал для контрольних, курсових робіт.

ЗМІСТ

1.  Зв'язок психології та етики ділових відносин з іншими науками про людину та управління

2. Основні види спілкування          

3. Назвіть основні принципи ділового спілкування

4. Чим зумовлюються психологічні бар’єри ділового спілкування

5. Комунікативний рівень спілкування, його зміст та засоби 6. 7. (см 5)

8. Характеристика основних ефектів спілкування

9. Роль пізнавальних психічних процесів людини у здійсненні ділового спілкування

10. Вплив особистих характеристик людини на ефективність ділового спілкування

11. Зміст основних теорій лідерства

12. Авторитарний стиль керівництва його переваги та недоліки

13. Демократичний стиль

14. Ліберальний стиль

15. Порівняльна характеристика лідера та керівника. Особливості ділового спілкування

16. Влада та вплив основні види влади

17. Соціально-психологічні функції керівника

18. Основні види ділової орієнтації керівника

19. Загальні спеціальні здібності керівника. Лідерські якості особистості керівника

20. Обмеження особистої ефективності керівника та їх вплив на ефективність ділового спілкування

21. Мова в процесі ділового спілкування

22. Публічний виступ як форма ділового спілкування

23. Невербальна комунікація: дистанція та її психологічний зміст

24. Основні дії слухаючого. Етичні  принципи ділового спілкування

25. Діловий етикет та протокол

26. Поведінковий та змістовний аспекти встановлення контакту в діловому спілкуванні

27. Техніка та тактика аргументування в процесі ділового спілкування

28. Телефонний діловий етикет

29. Який зміст психології ділових відносин

30. Конфлікти та шляхи їх подолання


Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36(Скорочений текст для ознайомлення)

1.  Зв'язок психології та етики ділових відносин з іншими науками про людину та управління

Розглянемо зв'язок психології підприємництва з іншими сферами психологічного знання.

Загальна психологія як теоретична дисципліна систематизує експериментальні дані, закладає методологічну основу (принципи, категорії, поняття, закономірності) науково-психологічних досліджень, створюючи тим самим фундамент для розвитку всіх галузей психологічної науки, в тому числі і психології підприємництва.
Важливими для психології підприємництва є проблеми, які розглядаються лише в межах загальної психології і стосуються формування системи дій людини, її характеру та здібностей; подолання стресових станів; функціонування психічних процесів: відчуття і сприймання, пам'яті, мислення, емоцій, волі, уявлення.

Соціальна психологія «озброює» психологію підприємництва закономірностями поведінки і діяльності людей в умовах їх включення в соціальні групи, у систему міжособових взаємодій і спільну працю. Важливим для діяльності будь-якої підприємницької організації чи фірми є врахування низки соціально-психологічних феноменів: конформності, навіювання, емпатії, сумісності людей, соціально-психологічної атмосфери (клімату), лідерства тощо. Не меншого значення для керівника підприємницької фірми в реальній діяльності набувають знання закономірностей сприйняття людини людиною, врахування суспільних настроїв, смаків і уподобань потенційних споживачів продукції, вміння долати напруженість і конфлікти в міжособистісних стосунках.

Генетична психологія, у свою чергу, ставить своїм основним завданням відстеження закономірностей розвитку психіки не лише у філогенезі (протягом біологічної еволюції всього живого та історичного розвитку психіки), але й у онтогенезі (упродовж життя окремої особи). Актуальними проблемами для психології підприємництва з позицій генетичної психології є дослідження впливу психологічної атмосфери в сім'ї на розвиток особистості майбутнього підприємця, визначення місця традицій, економічної культури як чинників формування підприємницького «духу» націй і народів і тих змін, яких зазнає ціннісно-мотиваційна сфера підприємця за час його професійної діяльності.

Предмет досліджень психології особистості охоплює структуру особистості та її функціональні характеристики; умови та рушійні сили формування і соціалізації; самосвідомість особистості, її рефлексивні властивості; самооцінку й образ «Я»; особливості ставлення до себе і навколишнього світу; життєвий шлях; вплив екстремальних ситуацій на особистісний розвиток; методи особистісної діагностики, корекції, профілактики і прогнозування шляхів саморозвитку особистості. Враховуючи досягнення психології особистості, основними завданнями психології підприємництва на сьогоднішньому етапі є визначення індивідуально-особистісних передумов успішності діяльності підприємця, побудова чавершеної типології підприємців, розробка науково обґрунтованих методик діагностики особистісних рис підприємця, знаходження науково-практичних шляхів подолання життєвих криз і психокорекції особистісного розвитку.

Психологія праці досліджує психологічні закономірності трудової діяльності людини, психологічні основи наукової організації праці (НОП), особливості формування загально трудових умінь і навичок, вплив чинників виробничого середовища і технічних засобів праці на робітника з метою підвищення ефективності трудової діяльності людини. Психологія праці «збагачує» психологію підприємництва науково-практичними підходами і методами, що передбачають поглиблене вивчення структури робочих дій підприємця, їх планування та організацію в системі трудового процесу, аналіз ціле покладання і прогнозування наслідків підприємницької діяльності, контролю за діями підлеглих, включаючи обґрунтований розподіл робочих функцій. Особливої актуальності набувають також процеси оптимізації взаємодії підприємницьких технологічних систем з довкіллям і попередження техногенних катастроф, пов'язаних з дефектами або прорахунками при розробці і виробництві товару.

Психологія творчості націлює психологію підприємництва па пошук шляхів активізації творчого потенціалу підприємців, формування і створення необхідних умов для розвитку творчих особистостей у сфері економіки. Творчість виступає однією з ключових ознак підприємництва, її присутність є необхідною за умов пошуку нових можливостей, найефективнішого поєднання унікальних знань індивіда з ринковим середовищем. Творча діяльність у структурі підприємництва — це необхідний елемент інноваційного процесу, що забезпечує самовираження, самореалізацію особистості, а в кінцевому випадку стимулювання економічного розвитку.

Дивіться далі - Економічна психологія і психологія управління та менеджменту

 

 
загрузка...