Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Розвиток мовлення у дітей дошкільного віку. Словниковий запас
Українські реферати - Психологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Розвиток мовлення у дітей дошкільного віку. Словниковий запас

Курсова робота з психології і педагогіки


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Мова - невичерпне джерело розумового розвитку дитини
1.1. Аналіз програмових вимог щодо словникового запасу дітей 5-6 року життя
1.2. Особливості словникового мовлення дошкільників
1.3. Діагностика розвитку мислення, уявлення та словникового запасу за прикладом гри
Розділ 2. Характеристика і обсяг мовлення дошкільників, за допомогою казок та ігор
2.1. Гра як основний елемент що збагачує словниковий запас дитини
2.2. Характеристика експресивного мовлення старших дошкільників
Розділ 3. Діагностика словникового запасу старшого дошкільника
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Конспекти занять з розвитку мовлення, навчання грамоти, мовленнєвого спілкування
Обсяг курсової роботи - 65 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Українська народна казка, як засіб розвитку мовлення у дітей дошкільного віку
Курсова робота - Збагачення словникового запасу учнів на уроках української мови
Курсова робота - Словникова робота з учнями початкових класів

(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

ВСТУП

Теоретичні засади морфеміки та словотворення висвітлено психолінгвістичний та лінгводидактичний аспекти досліджуваної проблеми; проаналізовано сутність понять “словотворення”, “формотворення”, “словозміна”; уточнено поняття “дієслівна форма”; розкрито різні  аспекти методики навчання рідної мови і мовлення щодо процесу оволодіння словотворенням в онтогенезі (в дошкільному віці та в початковій школі); розглянуто місце словотворення в лексичній роботі з учнями початкової школи як явище, що виражається в номінативній словотворчій діяльності дитини та в діяльності з оволодіння похідними словами української мови, їх значенням. На основі цих узагальнень було визначено теоретичні аспекти розробки методики кількісного і якісного вдосконалення словникового складу учнів засобами дієслів афіксального формотворення та словотворення.
За результатами аналізу наукових праць (Айдарова Л. І., Ельконін Д. Б., Занков Л. В.) ми виокремили основні напрямки інтелектуально-мовленнєвого розвитку молодших школярів у процесі активного засвоєння похідної лексики (оволодіння операціями аналізу та синтезу, абстрагування та конкретизації, порівняння, узагальнення і переносу) та з’ясували розвивальні можливості словотворчої роботи з дієслівною лексикою. Розвивальна спрямованість процесу збагачення словника молодших школярів на словотворчій основі передбачає опору на діяльність механізмів дитячої пам’яті, а саме, на асоціативне запам’ятовування лексичного матеріалу (Виготський Л. С., Занков Л. В., Зінченко П. І., Репкін В. В. та ін.).

Мета курсового дослідження: З'ясувати різницю словникового запасу дошкільників 5-6 року життя.
Об’єкт курсового дослідження: Розвиток українського мовлення у дітей старшого дошкільного віку.
Предмет дослідження: Процес та особливості формування словникового запасу старших дошкільників.

Завдання курсового дослідження:
1. Ознайомитися з особливостями словникового запасу дошкільників та його значення у розвитку і вихованні дітей.
2. З'ясувати основні методи засвоєння словникового запасу дошкільників.
3. Розробити психолого-педагогічні рекомендації щодо дітьми програмових вимог.

У комплексі завдань з удосконалення дитячого мовлення ученими виокремлюється робота, що націлена на формування у старших дошкільників уміння добирати найбільш точні слова для вираження власних почуттів і думок у зв’язній формі. Причому, більшість дослідників (Львов М. Р., Матвєєва А. Н., Пархоменко Р. В. та ін.) відстоюють думку про те, що вивчення граматичного матеріалу необхідно пов’язувати з лексичною роботою. Це дозволило вченим дійти висновку, що головним у вирішенні проблеми лексичного складу старших дошкільників є не кількісні показники запам’ятовування дітьми похідних слів, а глибина усвідомлення ними смислової сторони лексичних одиниць, активне оперування ними у процесі мовленнєвого спілкування. Досягнення лінгвістики, лінгводидактики, психології та педагогіки з проблеми словотворення визначили напрями роботи з удосконалення словникового складу дітей засобами дієслів афіксального словотворення.
Отже, сьогодні незаперечним є факт важливості словотворення у процесі збагачення словникового складу дитини. Урахування означених підходів у сукупності з аналізом науково-методичної та психолінгвістичної літератури стало основою для побудови експериментально-дослідного навчання із збагачення словникового запасу дітей старшого дошкільного віку дієслівними формами.

Додатки

«Ланцюжок»
Кожна дитина викладає картки в такому порядку, щоб останній звук назви намальованого на попередній картці предмета відповідав першому звуку назви предмета, зображеного на наступній картці. Кожна перша карточка-ланцюжок позначена зірочкою.

Хід заняття...

Конспекти занять з розвитку мовлення, навчання грамоти, мовленнєвого спілкування

«Подорож до країни ВВІЧЛИВОСТІ»
Конспект заняття з розвитку мовлення та морально-етичного виховання у старшій групі.

Хід заняття...

«Граймо-читаймо»
Конспект заняття з навчання грамоти у старшій групі.

Хід заняття...

Складання розповіді за картиною «Зимові розваги»
Конспект комплексного заняття з мовленнєвого спілкування та цікавої математики у старшій групі.

Хід заняття...

 

 
загрузка...