Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Сенсорне виховання - розвиток сенсорної сфери дошкільника
Українські реферати - Психологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Сенсорне виховання - розвиток сенсорної сфери дошкільника   

Курсова робота з психології і педагогіки


ЗМІСТ

Вступ
Розділ І. Розвиток сенсорної сфери дошкільника
1.1. Початковий етап у сенсорному розвиткові дитини
1.2. Психологічні основи сенсорного розвитку дітей дошкільного віку
1.3. Формування сенсорних еталонів у процесі орієнтування дій
1.4. Розвиток спостереження – цілеспрямованого сприймання
1.5. Розвиток різних видів сприймання дитини
Розділ ІІ. Експериментальне дослідження сенсорної сфери дошкільника
2.1. Констатуючий експеримент
2.2. Формуючий експеримент
2.3. Контрольний експеримент
2.4. Рекомендації щодо розвитку сенсорних здібностей
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової роботи - 34 сторінки

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

У дошкільному віці відбувається збагачення і порядкування чуттєвого досвіду дитини, оволодіння специфічними формами сприймання і мислення, бурхливий розвиток уяви, формування довільної уваги і пам'яті. Пізнання дитиною навколишнього світу за допомогою відчуттів і сприймання створює необхідні передумови для виникнення складніших пізнавальних процесів (мислення, пам'ять, уява). Розвинена сенсорика — основа для удосконалення практичної діяльності дитини. Зміни в організмі малюка відбуваються не самостійно, а в результаті того, що дошкільник оволодіває новими діями сприймання, спрямованими на обстеження предметів і явищ дійсності, їх різноманітних властивостей і відношень. У середині дошкільного віку у дитини виникає бажання розібратися у формах, порівняти, у чому їх схожість і відмінність з відомими їй предметами.
Сенсорне виховання спрямоване на формування і розвиток у дітей сенсорних процесів (відчуттів, сприймання, уявлень), за допомогою яких вони набувають досвіду орієнтування у зовнішніх властивостях предметів і явищ. Його завдання — навчити дошкільників точно, повно і розчленовано сприймати предмети, їх властивості і відношення (колір, форма, величина, розміщення у просторі, висота звуків тощо). Без такого навчання сприймання дитини тривалий час буде поверховим, фрагментарним, не створюватиме необхідних основ для загального розумового розвитку, не формуватиме спостережливість, мислення, мовлення, не відбуватиметься повноцінне засвоєння знань і навичок у початкових класах школи тощо.
Сприймання як цілісне відображення предметів, ситуацій, явищ виникає у свідомості людини при безпосередній дії об'єктів на аналізатори. Процес переходу від відчуття до сприймання — це перехід до складнішого відображення світу, яке збільшує можливості людини щодо пристосування і активного його перетворення.
Розвиток сприймання є складним процесом, який передбачає засвоєння дитиною певних сенсорних еталонів, які є результатом суспільного досвіду; оволодіння нею способами обстеження предметів.
Сенсорні (лат. sensorium — орган чуттів) еталони — вироблені людством уявлення про основні властивості і відношення предметів і явищ навколишньої дійсності.
Ці еталони функціонують як загальноприйнятий зразок властивостей і відношень предметів. Наприклад, при сприйнятті форми сенсорними еталонами є геометричні фігури (круг, квадрат, трикутник, овал, циліндр тощо), кольору — сім кольорів спектра, а також білий та чорний. У природі існує розмаїття форм і барв, однак людство упорядкувало їх у певну систему. Оволодіння сенсорними еталонами дає змогу сприймати навколишній світ крізь призму суспільного досвіду. Отже, дитина привчається бачити властивості предметів як різновиди або поєднання відомих зразків.
Забезпечити засвоєння сенсорних еталонів — означає сформувати уявлення про основні різновиди кожної властивості предмета (колір, величина, форма тощо). Однак безпосередньо такі уявлення не зможуть керувати сприйманням, якщо дитина не знає способів обстеження предметів — встановлення, якому зразку відповідає властивість певного предмета, з яким вона має справу — у грі, на занятті, у процесі спостережень, розваг. Цим способам дитину потрібно вчити спеціально.

Зважаючи на актуальність даної проблеми темою курсової роботи обрано питання: «Особливості сенсорної сфери дошкільників».
Об’єкт курсової роботи – сенсорне виховання дитини.
Предмет курсової роботи – сенсорний розвиток.

Мета курсового дослідження – з’ясувати особливості сенсорної сфери дошкільників.
Завдання:
1. Опрацювати наукову та методичну  літературу  з поставленого питання;
2. З’ясувати особливості сенсорної сфери дошкільників;
3. Розробити рекомендації.
У процесі дослідження використано наступні форми наукового пізнання:
- бесіда;
- робота з літературними джерелами;
- аналіз;
- анкетування;
- експеримент.

Зміст сенсорного виховання у дошкільному закладі полягає в ознайомленні дітей із сенсорними еталонами і навчанні їх способів обстеження предметів.
У повсякденному житті під час самостійних ігор, праці, на прогулянках малята мають справу з багатьма властивостями предметів, однак помічають, виокремлюють, усвідомлюють лише деякі з них. Практика і спеціальні дослідження підтверджують, що набутий стихійно, без керівництва дорослих, сенсорний досвід є досить бідним, поверховим. Керівництво сенсорним вихованням дитини повинне враховувати її вікові особливості. До трьох років вона ще не здатна зрозуміти значення зразків (еталонів), з якими необхідно порівнювати властивості предметів. Кружечок, кулька, кольорова смужка для неї такі одиничні і конкретні, як м'яч, годинник, чашка, книжка тощо. На цьому етапі важливо забезпечити нагромадження різноманітних уявлень, сформувати основу для подальшого засвоєння і використання сенсорних еталонів, використовуючи у роботі з дітьми основні види форм і кольорів, які згодом виступатимуть як еталони. Вихователь повинен використовувати назви кольорів і форм, організовувати такі дії малят з предметами, які спрямовуватимуть увагу на їх певні властивості, сприятимуть утворенню відповідних уявлень. При цьому не потрібно вимагати, щоб дитина обов'язково запам'ятала їх. Повноцінне засвоєння назв можливе тільки після засвоєння сенсорних еталонів.
У цій роботі важливо знати і використовувати дії, які забезпечують виокремлення властивостей й утворення елементарних уявлень про них. Такими діями є зіставлення предметів за формою, розміром, кольором: дитина добирає пари з групи предметів або шукає серед них названий дорослим. Важливо, щоб вона навчилася використовувати як зразок будь-який предмет, що сприятиме засвоєнню засвоєння загальноприйнятих еталонів. Найлегше малята вибирають предмет за формою, складніше — за розміром (величиною), і найважче — за кольором.
Опановуючи зіставлення предметів за властивостями, добираючи предмети з однаковими властивостями, діти спочатку накладають їх один на інший, порівнюють за формою, величиною або кольором. Це дається їм легко, а згодом, оволодівши прийомами зовнішнього зіставлення, вони переходять до зіставлення «на око» (зорове зіставлення). У ранньому і молодшому дошкільному віці у процесі сенсорного виховання доцільніше використовувати плоскі предмети, які легко і зручно накладати, прикладати, порівнюючи за певними властивостями. Із набуттям дитиною певного досвіду можна використовувати об'ємні предмети.
Сучасна методика сенсорного виховання спрямована передусім на формування пізнавальної активності дитини. Для цього вона повинна володіти процедурою обстеження залежно від його мети. Перед конструюванням, наприклад, головну увагу звертають на будову, основні вузли кріплень, розглядають предмет з різних боків для визначення його форми. Перед малюванням увагу дітей зосереджують на контурі предмета. Для цього вихователь пропонує обвести пальцем або долонею його зовнішню частину, рухом руки у повітрі відтворити його форму. Характер обстеження предметів залежить від наступної продуктивної діяльності дітей. Під час організації діяльності дошкільників виокремлюють такі головні моменти:
а) сприймання цілісного предмета, створення загального враження про нього;
б) виокремлення основних частин предмета, визначення їх властивостей;
в) визначення просторового розміщення одних частин відносно інших (вище, нижче, ліворуч, праворуч);
г) виокремлення дрібніших частин предмета і з'ясування їх просторового розміщення щодо основних;
ґ) повторне цілісне сприймання предмета, закріплення враження.
У цій послідовності обстежують найрізноманітніші предмети, тому таке обстеження називають узагальненим. Для обстеження під час праці на природі важливо, щоб діти вміли відрізнити суху землю від вологої, розпушену від твердої, культурну рослину від дикоростучої. Для цього їм потрібні уявлення про характерні властивості ґрунту (колір, консистенція, вологість) і рослин (ознаки стебел і листків).
Розрізнення звуків мови (звуковий аналіз слова, формування фонематичного слуху) організовують у формі підкресленої, розчленованої вимови.
Отже, способи обстеження, які застосовуються у сенсорному вихованні залежать від характерних властивостей предметів (колір, форма, звук, запах тощо) і його мети. Спрямовані вони на організацію пізнавальних дій дитини, формування її розумової активності.
У дошкільному закладі сенсорне виховання здійснюється на заняттях і у повсякденному житті, під час різноманітної діяльності дітей. Усі його форми спрямовані на створення у дітей багатого чуттєвого досвіду, здатності орієнтуватися в різноманітних властивостях предметів, на виховання культури сприймання, уважності, здатності реагувати на безпосередній вплив явищ дійсності.

Експериментальне дослідження

Констатуючий експеримент

Після теоретичних досліджень ми вирішили провести практичні дослідження. Дослідження проводили в дитячому садочку № 31 у старшій групі.
Дослідження проводили з 20 дітьми.
Мета експерименту визначити рівень сенсорних здібностей дітей та надати методичні рекомендації по впровадженню вправ на розвиток сенсорних здібностей дітей.
Для встановлення рівня сенсорних  здібностей дітей ми провели наступне заняття.

«Дорисуй фігуру»
Для гри потрібні декілька рисунків із зображеннями фігур різної форми (зразки показані на рис. 2.1.). Запропонуйте малюкові сказати, як називається кожна фігура, і дорисувати їх. Поясніть, що під час дорисовування не можна ні зменшувати, ні спотворювати форму фігури. Якщо виконання цього завдання викликає труднощі, покажіть, як потрібно дорисовувати, на одній із фігур. Коли дитина дорисує усі фігури, попросіть вирізати їх і розкласти так, щоб разом опинилися фігури однакової форми (окремо — квадрати, окремо — ромби і т.д.). Зверніть увагу дитини на різновиди одної форми.

(Рис. 2.1)

Провівши завдання та проаналізувавши їх, було встановлено:

(Таблиця 2.1) Рівень сенсорних здібностей

Отже, в експериментальній групі високий рівень мають 30% дітей; середній – 50% дітей; низький – 20% дітей. Даша М., Сергій Щ., Настя С., Олексій Ч., Жанна Н., Таня У. мають високий рівень сенсорних здібностей; Віка Н., Катя К., Дмитро М., Іван Д., Микола Л., Євген В., Данил М., Діана З., Дана П. мають середній рівень сенсорних здібностей; Данило К., Богдан К., Віктор Н., Сергій К. мають низький рівень розвитку сенсорних здібностей.

Формуючий експеримент 

Найскладнішим завданням для дошкільнят є аналіз поєднання кольорів, форм і предметів із складною структурою. Виділення елементів таких структур, а також аналіз зв’язків між елементами забезпечуються аналітичним сприйняттям. Недостатньо вміти точно сприймати окремі кольори й відтінки. У природі та творах мистецтва кольори знаходяться в складних і різноманітних поєднаннях. Дитину 5-6 років слід навчити обстежувати ці поєднання, відчувати певний ритм у розміщенні окремих кольорових тонів, відрізняти поєднання теплих кольорів від поєднань холодних.
Сприйняття форми складної структури передбачає вміння на око розділяти її на окремі елементи, що відповідають тим чи іншим зразкам і визначати співвідношення елементів між собою. І цьому можна навчати дитину вже в дошкільному віці.
Трохи інакше з розміром. Аналітичне сприйняття цієї ознаки пов’язане не з виділенням і об’єднанням частин складного цілого, а з виділенням різних вимірів предмета – його довжини, висоти й ширини. Проте, оскільки неможливо відокремити довжину та ширину від самого предмета, слід навчити дитину зіставляти предмети згідно з цими предметами. Тут варто зазначити, що самі виміри предмета мають відносний характер: їх визначення залежить від розташування предмета в просторі.
Для розвитку сенсорних здібностей з дітьми групи були проведені наступні ігри.
Ігри для розвитку сенсорних здібностей згруповані згідно з тим, що саме є об'єктом сприйняття — колір, форма чи розмір...

Контрольний експеримент   

Для визначення динаміки рівня сенсорних здібностей дітей з дітьми було проведене заняття з використання гри «Дорисуй фігуру». Отримані результати занесені в таблицю 2.2.

(Таблиця 2.2) Рівень сенсорних здібностей

Отже, високий рівень мають 45% дітей; середній – 45% дітей; низький – 10% дітей.

 

 
загрузка...