Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Виникнення та усунення заїкання у дітей дошкільного віку
Українські реферати - Психологія
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Виникнення та усунення заїкання у дітей дошкільного віку

Курсова робота з психології і педагогіки «Попередження та виправлення синдрому психічної нестабільності у дітей дошкільного віку»

ЗМІСТ

Вступ
Розділ І. Попередження та виправлення синдрому психомоторної нестабільності у дітей дошкільного віку
1.1.    Виникнення та коригування страхів
1.2.    Походження та усунення енурезу
1.3.    Походження та усунення енкопрезу
1.4.    Виникнення та усунення заїкання
1.5.    Виникнення та лікування тіків
Розділ ІІ. Практична частина. Експериментальне дослідження - визначення рівня і коригування страху у дітей дошкільного віку
2.1.    Проведення та аналіз констатуючого експерименту
2.2.    Проведення та аналіз формуючого експерименту
2.3.    Аналіз результатів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Обсяг курсової роботи - 44 сторінки

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Причини заїкання не можна бачити тільки в переляку, що є додатковим приводом для розвитку цього складного нервово-психічного і психомоторного розладу. Певну роль у виникненні заїкання грає конституціональний чинник, або загальна з батьками мовна, моторна і комунікативна недостатність. Мова, принаймні у одного члена сім'ї, може бути плутаною, скоромовкою, з проковтуванням закінчень, повільною, ґрунтовною, з розтяганням слів або недостатньо виразною по звуковимовою. Подібні до цих особливості мови у дітей роблять її більш уразливою для будь-якого перенапруження найчастіше в перші роки життя.

Загальна з ким-небудь з членів сім'ї недостатність моторики у дітей відноситься до недостатньо розвиненої координації рухів, скутості, напруженості або підвищеної збудливості м'язів і зв'язок апарату артикуляції.

Певні утруднення спостерігаються при перекладі внутрішньої мови в зовнішню, коли дитина не може вільно висловити свої думки, тобто вона більше розуміє, чим говорить. Обумовлено це вже не стільки недостатністю моторики, скільки схильністю до імпресивності — внутрішньої переробці відчуттів і переживань. Такі діти не відрізняються і вираженим прагненням до товариськості в перші роки життя, віддаючи перевагу тихим, спокійним іграм самим з собою.

Найбільш травмуючу дію на них надає раннє примушення до спілкування, велика кількість дорослих, поміщення в ясла і відрив від батьків, до яких вони дуже прив'язані. Подібна загальна з ким-небудь з батьків інтровертована (внутрішня) спрямованість особи породжує комунікативну недостатність, переважно у сфері встановлення контактів з незнайомими людьми, що разом з моторними порушеннями робить спілкування одностороннім, негнучким і напруженим.

Можлива і протилежна, екстравертована спрямованість особи, коли дитина нестримно прагне до спілкування як можна з більшим колом однолітків і дорослих. Тоді викликати його неспокій буде обмеження дорослими його спілкування з однолітками, що знову ж таки приведе до напруженості і скутості і, як неминуче слідство, до утруднень в мові.

Наступним чинником, сприяючим заїканню, буде дизонтогенез, перш за все генетично порушений темп розвитку мови, її нерівномірність. На це може указувати затримка появи фразової, а надалі артикуляційно виразної або граматично правильної мови. Або ж, навпаки, мова розвивається швидше, і дитина на початку другого року життя говорить фразами, а на початку третього року напам'ять відтворює багато віршів. Окрім цього, його мова відрізняється підкресленою дорослістю. Змішаний варіант полягає в первинній затримці мови з подальшим «проривом» — натиском слів, неприборкною спрагою говорити.

Нерівномірність розвитку мови може служити віддзеркаленням нерівномірності загального психічного розвитку, наприклад розвитку інтелекту, декілька сповільненого або прискореного спочатку. У широкому плані можна говорити і про відому нерівномірність психомоторного розвитку, коли лежаче в основі мови мислення випереджає або відстає від можливостей апарату артикуляції, координації рухів і загальної рухової активності.

Відносно темпераменту немає істотного переважання крайніх типів, як скажемо, флегматичного темпераменту при енурезі і холеричного при тіках. Якщо ми все ж таки маємо справу з холеричним темпераментом, то мимовільні переривання мови носять в основному клонічний характер, типу неодноразових повторень букв на початку слова.

При флегматичному темпераменті переривання мови мають переважно тонічний характер: розтягання складів і слів, тривалі паузи між ними. При сангвінічному (найбільш частому типі темпераменту при заїканні) характер мовних судом буде змішаним. Проте сангвінічний темперамент при заїканні не виступає в чистому вигляді і часто є в процесі розвитку важкопоєднаним поєднанням рис холеричного і флегматичного темпераментів.

Подібну суперечність психічного розвитку створює стан внутрішньої нестійкості, що негативно відбивається на мові. Заїкання тоді відрізняється коливаннями, що не мають з першого погляду видимих причин.

У ряді випадків характерна для заїкання моторна незручність представляє своєрідний рудимент флегматичного характеру одного з батьків, тоді як в цілому дитині властиві висока рухова активність і стрімкість, загальні у нього з холеричним темпераментом іншого батька. Знову ж таки це говорить про важке поєднання у дітей полярно протилежних рис темпераменту батьків.

Чинником, сприяючим заїканню, буде невропатія. Це випадки, коли заїкання носить сезонний характер і варіює залежно від наявності підвищеної вологості або сухості повітря, зміни циклонів, обурень на сонці і його активності в цілому. Значні коливання зазнає заїкання при невропатії і у зв'язку з частими соматичними захворюваннями. Найчастіше при заїканні зустрічаються ОРЗ, хронічні бронхіти і пневмонії, що і само по собі підвищує збудливість таких дітей.

Невропатія, як загальна нервово-соматична ослабленість, є при заїканні фоном, що передує появі психогенних обумовлених невротичних станів.

Заїкання, що виникло переважно під впливом психотравмуючих чинників в перші роки життя, позначається як логоневроз. Якщо надалі його зумовлює переляк, в наявності багато страхів, дитина боязлива і невпевнена в собі, то правильнішим буде діагноз неврозу страху, а заїкання тоді краще розцінити як один з його проявів. Можна вести мову і про неврастенію, якщо заїкання обумовлене перенапруженням психофізіологічних можливостей дитини під впливом надмірно раннього, інтенсивного навчання і неадекватного виховного підходу.

Заїкання входить в структуру істеричного неврозу, коли переважають емоційні порушення, примхливість, не завжди усвідомлене бажання привернути до себе увагу, зокрема самим заїканням, і прагнення використовувати його для дії на оточуючих. Тоді заїкання долається важко, оскільки дитина не зацікавлена «бути як всі» і втрачати свій винятковий вплив на оточуючих.

В більшості випадків заїкання при неврозах важко переживається дітьми. Часто через страх, скутість або збентеження вони відмовляються вступати в контакт з незнайомими людьми. У звичній, сталій сфері спілкування вони можуть говорити достатньо вільно, оскільки не переживають таке характерне для них загострене почуття відповідальності, що виражається побоюваннями виглядати смішними, ніяковими, незграбними і страхом сказати що-небудь не так, як слідує, або не те, що потрібно. Заїкання, таким чином, виявляється вибірково, в певних сферах спілкування і сильно залежить від психологічного настрою і загального нервового стану дитини.

Найбільшу трудність для дітей з неврозом складає не стільки мова сама по собі, скільки початок розмови, оскільки із-за страху, невпевненості і настрою на невдачу вони надмірно хвилюються, збуджуючись або загальмовуючись при цьому (залежно від темпераменту). Від виникаючих спазмів до горла підступає грудка, перехоплює дихання. Відповідно і мова стає плутаною, непослідовною, думки плутаються, і часто дитина замовкає взагалі, ухиляючись від продовження розмови.

Характерним для дітей з неврозами буде і заїкання при появі відчуття провини, сорому, переживання того, що трапилося. В цьому відношенні такі діти кардинальним чином відрізняються від дітей із залишковими явищами органічного ураження мозку, які не переживають за свою мову і не говорять гірше при хвилюваннях і тим більше при відчутті провини.

Отже, заїкання при неврозах диференціюється таким чином: виникненням після переляку, хвилювань і напруги; залежністю від дії психологічних чинників; відновленням в обстановці, оживляючій раніше випробувані переживання; переважно спазматичним, а не судорожним, як при органічних порушеннях, характером мовних утруднень; гальмуванням при початку розмови, особливо при спілкуванні поза сім'єю; усвідомленням і переживанням заїкання.

Як правило, заїкання починається в 2 роки. Це і зрозуміло, оскільки в цей час у дитини з'являється фразова мова, яка знаходиться в найуразливішому положенні. Виразно виявляється і темперамент, співвідношуваний із швидкістю мови і загальною руховою активністю. Саме у цей період нерідко розгорається принципова боротьба батьків з «упертістю», «свавіллям», «повільністю» або «невгамовністю», тобто з вольовими сторонами характеру дитини, що формуються, і його темпераментом. До того ж до 2,5 років малюк ще достатньо тісно прив'язаний до матері, тому неминучий афект на її відсутність при адаптації до ясел (особливо якщо дитина емоційно чутлива, а сама мати підвищено тривожна). І якщо батьки «виграють» протиборство зі своїми дітьми, то тільки ціною розвитку у них заїкання.

Заїкання може початися і в 3 роки — у віці інтенсивного емоційного розвитку. Трирічні діти, так само як і дворічні, бояться уколів і несподіваних звуків. Отже, біль і несподівані дії можуть бути приводом для виникнення заїкання, якщо вони викликають переляк, шок, крик, що, як афект, перенапружує мовну систему дитини, що ще не окріпнула. У 3 роки багато дітей бояться темноти, казкових персонажів і замкнутого простору. Найчастіше цей страх відчувають хлопчики, що і є однією з причин частішого виникнення заїкання в 3 роки у хлопчиків в порівнянні з дівчатками. У цьому віці хлопчиків легко налякати або вони лякаються самі в темноті і обмеженому просторі (невеликій кімнаті, горищі, комірці), в якому вони можуть опинитися не по своїй волі, а в порядку покарання або вимушеної необхідності (ізолятор, бокс).

Звертають на себе увагу і особливості батьків, діти яких заїкаються. Як правило, вони недостатньо товариські, схильні до внутрішньої переробки відчуттів. У матерів нерідко спостерігається високий рівень тривожності. Батьки менш тривожні, зате більш імпульсивні і, як правило, їх роль в сім'ї явно недостатня. Обом батькам властиво прагнення квапити дітей, навантажувати їх різного роду інтелектуальними заняттями в збиток ігрової діяльності. Дитині (частіше з боку отця) пред'являються підвищені вимоги без урахування його віку. В той же час самі батьки в більшості випадків не стежать за власною мовою, і нерідко дитина не встигає за її темпом. До того ж дорослі в сім'ї непослідовні у вимогах, часто міняють рішення, що викликане їх власною внутрішньою нестійкістю і конфліктними відносинами один до одного.

У спілкуванні батькам деколи не вистачає гнучкості, вони не можуть поставити себе на місце співбесідника, поступитися йому, коли потрібно, і разом з тим відстояти свою думку. Не вистачає їм і уміння поводитися відповідно змінним життєвим обставинам. Дитина, що заїкається, часто скута і напружена в спілкуванні, боїться зробити що-небудь не так або сказати не те, що потрібно.

Таким чином, утруднення в мові як засобі комунікації мають при неврозах глибший характер, ніж сама по собі мовна недостатність, і виникають, головним чином, унаслідок порушення процесу формування міжособових відносин спочатку в сім'ї, а потім і при спілкуванні з однолітками. Тому надання допомоги при заїканні — це не тільки усунення хворобливого, невротичного стану дитини, але і відновлення його порушених, але ще повністю не втрачених навиків спілкування, уміння приймати і грати ролі і адекватно виражати свої відчуття.

Вихователь повинен дуже уважно відноситися до дітей, що заїкаються, допомагаючи їм виробити такі якості характеру, як упевненість в собі і товариськість. Не дивлячись на трудність входження в дитячий колектив, надалі у дітей з'являється прагнення наслідувати нормальній мові оточуючих, чим створюється додатковий стимул для усунення заїкання. Потрібно також допомогти дітям позбавитися від страхів, використовуючи малюнки і ігри. Для цього доцільні ігри-драматизації відомих казок в молодшому дошкільному віці, а у старших дошкільників — придумані дітьми історії на тему страхів.

Цю роботу необов'язково проводити зі всією групою. Слід скласти підгрупу з охочих брати участь в грі, включивши туди і дитину, що заїкається. Коли дійде черга до його історії, він так само, як і останні, буде сам розподіляти ролі, включаючи себе і вихователя.

Батькам слід дати раду не поправляти мову дітей при розмові, оскільки це тільки підсилює скутість, напруженість і невпевненість в процесі спілкування.

Краще всього дорослим діяти особистим прикладом, стежити за своєю мовою і відводити час на сумісні рухомі, емоційно насичені і ролеві ігри, поступово розширювати сферу спілкування дітей і сприяти формуванню у них упевненості, гнучкості і більшій невимушеності у виразі своїх відчуттів.

У логопедичних групах дитячого саду доцільно в першу чергу об'єднувати дітей з порушеною звуковимовою, а також дітей із заїканням на ґрунті органічного ураження мозку. Але і тоді необхідно уміло комбінувати власне логопедичні і ігрові заняття, особливо у дітей з холеричними рисами темпераменту, яким протипоказані режим мовчання і традиційна логопедична корекція мови.

Дивіться далі - Виникнення та лікування тіків у дітей дошкільного віку

 

 
загрузка...