Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

РПС - Лісова промисловість України
Українські реферати - РПС
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Лісова промисловість України

Курсова з РПС


ЗМІСТ

Вступ
1. Лісопромисловий комплекс – структура та характеристика
1.1. Лісозаготівельна промисловість
1.2. Деревообробна промисловість
1.3. Целюлозно-паперова промисловість
1.4. Лісохімічна промисловість
2. Сутність і народногосподарське значення лісової промисловості України
2.1. Особливості розміщення підприємств лісопромислового комплексу
2.2. Лісівництво
2.3. Лісова і деревообробна промисловість - важлива складова економіки України
3. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузей лісопромислового комплексу
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 36 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Курсова робота - Природно-ресурсний потенціал України та його екологічна безпека

ВСТУП

Головним завданням лісопромислового комплексу є забезпечення країни лісоматеріалами і виробами з деревини в умовах обмежених лісосировинних ресурсів. Його розвиток у перспективі йтиме в напрямі підвищення ефективності виробництва на основі вдосконалення його організації і структури, зростання та інтенсифікації виробничого потенціалу, переходу на ресурсозберігаючі і маловідходні технології, забезпечення галузі власними ресурсами деревної сировини. Пріоритетом розвитку залишається випереджальне зростання прогресивних виробництв, насамперед целюлозно-паперового, меблевого і деревних плит, продукція яких користується підвищеним попитом, задовольняє потреби споживачів і вимог ринку.
У розвитку нових організаційних форм лісопромислового комплексу важливою ланкою є формування мережі малих і середніх підприємств, що сприятиме активізації структурної перебудови галузі, дозволить більш оперативно реагувати на ринковий попит, швидко перепрофілювати виробництво на виготовлення нової продукції.
Особливе значення матиме розширення асортименту і поліпшення споживчих властивостей галузевої продукції, збільшення виробництва імпортозамінних виробів, зміцнення експортного потенціалу, поліпшення структури експорту.
Основою технічного розвитку лісопромислового комплексу в умовах обмеженого інвестування найбільш доцільним буде здійснення реконструкції, модернізації і розширення перспективних підприємств, застосування на їх базі нових технологій, передусім з метою підвищення якості виробів, ефективного використання сировини, економії енергоресурсів, зменшення трудових витрат. У період, коли через дефіцит коштів практично неможливо замінити морально застаріле і зношене устаткування, основна увага повинна зосереджуватися на модернізації — швидкому, відносно дешевому і доступному способі оновлення устаткування, застосуванні нових технологій, удосконаленні структури виробництва, безперервному впровадженні інновацій. Мета модернізації — зростання обсягів та ефективності виробництва. Важливість напрямів модернізації окремих галузей, виробництв і підприємств залежить від їх пріоритетності, техніко-технологічного стану, назрілої необхідності структурних змін, фінансових можливостей тощо.

Темою курсової роботи обрано питання: «Лісова промисловість України».
Мета курсової роботи – обґрунтувати народногосподарське значення лісової промисловості України.

Предмет курсової роботи – лісова промисловість України.
Завдання курсової роботи:
- надати загальну характеристику лісопромисловому комплексу;
- визначити структуру лісопромислового комплексу;
- обґрунтувати народногосподарське значення лісової промисловості України;
- визначити проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузей лісопромислового комплексу.

Експорт продукції є основним джерелом коштів для переоснащення і нового будівництва підприємств, підвищення якісних темпів економічного зростання лісопромислового комплексу на основі інноваційної діяльності — впровадження нових науково-технічних розробок, придбання нововведень за кордоном, введення в дію сучасних механізованих і автоматизованих ліній і дільниць, гнучких виробничих модулів і систем, застосування прогресивних технологічних процесів і матеріалів, освоєння нових видів продукції тощо.
Ринкові умови вимагають перебудови управління виробництвом і збутом продукції, переходу на систему маркетингу, удосконалення системи стимулювання виробника. З метою збільшення виробництва продукції і підтримки власного виробника необхідно обмежити імпорт товарів-аналогів встановленням певних квот і підвищенням ввізного мита.
Забезпечення деревообробної і целюлозно-паперової промисловості сировиною в перспективі передбачається переважно за рахунок власних лісосировинних ресурсів. Ця проблема може бути вирішена за умови раціонального і комплексного їх використання, поліпшення структури споживання, широкого впровадження ресурсозберігаючих і маловідходних технологій. Основним напрямом економії деревини є використання всієї маси деревної сировини, включаючи низькосортну, тонкомірну, відходи лісопильно-деревообробних виробництв і лісозаготівель. Досягнутий науково-технічний прогрес дозволяє переробляти практично всю цю сировину на целюлозу, деревну масу і деревні плити з високим економічним ефектом. Потреба в сировині целюлозно-паперової промисловості, крім того, частково задовольнятиметься за рахунок макулатури. Нестача деревної сировини і лісоматеріалів повинна покриватися їх імпортом. Досвід розвинутих країн переконливо свідчить, що імпортувати сировину набагато вигідніше, ніж закуповувати готові вироби. Забезпечення лісопромислового комплексу лісосировинними ресурсами, підвищення його ефективності і зростання виробництва значною мірою залежатимуть від поліпшення структури галузі, перш за все від прискореного розвитку целюлозно-паперової і меблевої промисловості, виробництва деревних плит та іншої прогресивної продукції.

 

 
загрузка...