Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!



Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизация



загрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Статистично-економічний аналіз населення
Українські реферати - Статистика
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Статистично-економічний аналіз населення   

Курсова зі статистики

ЗМІСТ

Вступ
1. Аналітичний огляд літератури
2. Коротка організаційно-економічна характеристика населення
3. Статистико-економічний аналіз рівня і динаміки населення
3.1. Аналіз динаміки чисельності і структури населення
3.2. Аналіз динаміки населення
4. Трендовий аналіз, прогнозування і основні шляхи підвищення чисельності населення
4.1. Трендовий аналіз і прогнозування чисельності населення
4.2. Основні напрямки підвищення чисельності населення
Висновки і пропозиції
Бібліографічний список
Додаток
Обсяг курсової - 35 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Предмет статистики населення становлять закономірності відтворення населення, що мешкає на певній території, за певний час, які відшукуються з допомогою якісного аналізу кількісних характеристик. Як об'єкт дослідження населення має універсальну статистичну природу, оскільки є масовою сукупністю, в якій реалізується закон великих чисел та формуються процеси випадкового характеру.
Основними категоріями статистики населення є демографічна подія та демографічний процес. Демографічна подія — це подія, що відбувається з окремою людиною, проте впливає на зміну чисельності й складу всього населення, відтворення його поколінь.
Демографічними подіями є факти народження, смерті, укладання шлюбу або його припинення. Сукупність таких подій формує відповідний демографічний процес.
Демографічний процес — це множина однорідних демографічних подій, що відбуваються з населенням у цілому (народжуваність, смертність, шлюбність, розлученість). Демографічний процес, як процес руху населення, може набувати однієї з трьох форм:
• природного руху — процес, що змінює чисельність та склад населення  шляхом його оновлення (смертність та народжуваність) або сприяє цій зміні (шлюбність та розлученість);
• механічного руху — процес зміни чисельності та складу населення за рахунок його територіального переміщення (урбанізація, еміграція, іміграція);
• соціального руху — процес зміни складу населення внаслідок його соціально-економічного та культурного розвитку (зникнення одних верств населення та поява інших).
Отже, актуальною є тема курсової роботи: «Статистично-економічний аналіз населення».
Об’єкт курсового дослідження – населення та його чисельність.
Мета курсового дослідження – теоретично та практично обґрунтувати значення та необхідність статистично-економічного аналізу населення.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
1. Ознайомитися з науковою літературою;
2. Надати загальну характеристику населенню;
3. Сформулювати уявлення про роль чисельності населення в Україні.
У процесі робот над  курсовим дослідження опрацьовано наступні
форми роботи:
1. Робота з літературними джерелами;
2. Бесіда;
3. Аналіз;
4. Спостереження.

1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

На сьогоднішній день у процесі вивчення статистичних наук відчувається брак належно підготовлених наукових джерел, підручників, посібників, що не сприяє формуванню у студентів та інших категорій користувачів високих ділових якостей. До фундаментальних робіт, які можуть слугувати основою для вивчення основних аспектів статистики і, зокрема, статистики підприємств, можна віднести навчальні посібники: П.Г. Вашківа, П.І. Пастера, В.П. Сторожука «Статистика підприємництва» та Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарева «Статистика». Але одночасно доцільно зауважити, що наклади та ціна зазначених видань не дозволили забезпечити користування ними більшості вищих навчальних закладів. Враховуючи це, виникла необхідність підготовки навчального посібника, який містив би основні методологічні аспекти статистики, враховував особливості господарської діяльності підприємств, був насичений прикладами та став основою для викладання та вивчення дисципліни. Це Підручник А.М. Штангрета, О.І. Копилюка «Статистика», на який ми опираємось в ході дослідження курсової роботи.

 

 
загрузка...