Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Потреби споживачів. Кодування товарів
Українські реферати - Товарознавство
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Потреби споживачів. Кодування товарів

ЗМІСТ

Вступ
1. Що характеризують потреби?
2. Відносна вологість повітря. Використання цього показника?
3. Суть, мета і значення кодування товарів?
Висновки
Список використаної літератури

ВСТУП

Людина сьогодні живе в світі товарів, які щоденно виробляються мільйонами найменувань, продаються, купуються і споживаються. Саме тому вона повинна знати і розуміти навколишній світ предметів. Підкреслимо, що все це працює на покупця товару.
Згідно з сучасними економічними теоріями кожна економічна система стикається з необхідністю обирати певні альтернативні рішення. Серед них найважливішими є: які товари і як необхідно виробляти, для кого призначаються результати цієї роботи (хто її купить), хто і яку роботу повинен виконувати, щоб най економніше задовольнити потреби споживача конкретному товару і не допустити перетворення товару в «ніщо», в даремно витрачені працю і ресурси.
Торгівля – це двигун товарно-грошового обігу, від успішної роботи якої залежить успіх виробництва. В розвинутих країнах це до 23% працюючого населення (Японія), й сотні тисяч оптових і роздрібних торговельних фірм з відповідними кадрами.
Розглядаючи торгівлю в мікроекономічному аспекті можна стверджувати, що найменшою складовою торгівлі, яка зберігає всі властивості торгівлі-галузі, є конкретна комерційна операція із закупівлі-продажу конкретного товару, послуги, що характеризується передаванням права власності від виробника до споживача.
Протягом всієї історії розвитку торгівлі і розвитку виробництва продукції на продаж, покупця насамперед цікавили якість і ціна товару, а точніше відповідність ціни споживним властивостям товару.
Торгівля, як галузь господарства, одночасно виступає і покупцем і продавцем товару. Тому її (в особі працівника – комерсанта) також цікавлять відповідність ціни споживним властивостям товару, а крім цього, і економічна ефективність комерційної діяльності – прибуток.

1. Що характеризують потреби?

Для того, щоб приймати мудрі рішення і досягати успіхів, слід мати уявлення про причини поведінки людей. Найбільш непояснимі вчинки та парадоксальні непорозуміння і одночасно щоденні дії людини є не чим іншим, як боротьбою, звільненням і зіткненням могутніх потоків енергії, що називається простим і зрозумілим словом «потреба».
Фахівцям з ринкових відносин необхідно мати на увазі, що ринкові процеси в кінцевому підсумку спрямовані на задоволення потреб споживачів. Обмін товарів є лише моментом (умовою) процесу відтворення, а відношення «потреба-виробництво-обмін-споживання-потреба 2» відтворюється постійно і відображає сутність соціального існування, є основою і рушійною силою розвитку суспільства. Тому вивчення потреб, чинників їх формування, функціонування і розвитку, ефективних шляхів їх задоволення є обов’язковою умовою оптимального функціонування усіх фаз відтворного процесу.
Потреба є необхідною властивістю функціонування і розвитку всіх живих систем. Ця властивість визначається природою тих процесів, які відбуваються в системі, що й відображає їх сутність. Людина може існувати і розвиватися лише за відповідних внутрішніх і зовнішніх умовах, внаслідок власної діяльності і взаємодії з навколишнім середовищем, здійснюючи з ним постійний обмін необхідними речовинами, життєвою енергією та інформацією, що відповідає певному становищу людини в системі самого середовища.
Потреба являє собою відображення протиріччя між наявним і належним (нормальним, бажаним) станом внутрішнього середовища організму і зовнішніх умов життєдіяльності, яке усвідомлюється суб’єктом і спонукає його до діяльності. Потребу не можна розглядати у відриву від норми, що відображає належний стан і є критерієм оцінки ступеня задоволення потреб. Норма як функціональний оптимум характеризує найбільш злагоджене, економне і ефективне проходження всіх процесів у даній системі відношень.
Потреба виявляється через інтерес і є його ядром. Якщо потреба відображає стан суб’єкта (відхилення від норми), його оцінку умов життєдіяльності, то інтерес викликає переживання цінності предмета потреби, спонукає суб’єкта потреб до діяльності, до оволодіння цим предметом і подолання наявних перешкод. Інтерес – це діяльнісне, практичне відношення суб’єкта до своїх потреб і умов їх задоволення. Психологія визначає інтерес як особливу психологічну потребу особистості у відповідних предметах і видах діяльності, які є джерелом бажаних переживань і засобами досягнення якоїсь мети.
Залежно від сфери діяльності розрізняють інтереси економічні, соціальні, політичні і духовні. У підґрунті економічних інтересів лежать потреби, які задовольняються за рахунок розподілу праці й обміну діяльності, тобто на основі економічних відносин між людьми з приводу речей. Відносини виявляються, насамперед, як інтереси. Зворотний вплив інтересів більш високого рівня (духовних, політичних) на попередні типи за відповідних умов може мати вирішальне значення для всієї системи взаємозв’язків.
Урахування інтересів, вивчення, формування і задоволення потреб невід’ємно пов’язані між собою. Знання потреб має важливе світоглядне і методологічне значення, тому потреби залежно від їх характеру вивчаються багатьма дисциплінами.
Економічна теорія розглядає потреби як невід’ємний елемент системи суспільного відтворення. В психології – це основний компонент образу життя, пов'язаний з поведінкою особистості. Фізіологія харчування обґрунтовує фізіологічні потреби організму людини в енергії і харчових речовинах. З погляду економіки торгівлі потреба є вихідним елементом, який забезпечує реалізацію товарів. У концепції маркетингу потреби споживачів визначаються як основний об’єкт уваги і комплексних зусиль для отримання прибутку. Відповідні аспекти потреб і інтересів розглядаються соціологією, педагогікою, етикою, естетикою й іншими дисциплінами.
Товарознавство синтезує різнобічні знання різноманітних потреб, які задовольняються шляхом споживання товарів, і використовує їх при вирішенні таких завдань:
- вивчення і формування типології споживачів і критеріїв оцінки ними конкретних товарів для сегментування ринку;
- розроблення науково обґрунтованої класифікації товарів за призначенням, формування функціональних комплексів товарів і позиціонування товарів на ринку;
- формування кваліметричного образу товару (моделі якості) шляхом виявлення всіх властивостей і ознак, які цікавлять споживачів конкретних типів для задоволення їх потреб, і формування асортименту споживних комплексів товарів;
- вибір номенклатури показників якості окремих груп і конкретних видів товарів, обґрунтування вимог до прогнозування конкурентоспроможності товарів;
- виявлення і прогнозування динаміки змін у вимогах до товарів і їх асортименту на підставі вивчення способу життя споживачів, характеру і умов їх діяльності, виявлення виникаючих проблем і способів їх розв’язання, тобто аналізу чинників формування потреб та засобів їх задоволення;
- цілеспрямоване формування потреб споживачів у товарах.

2. Відносна вологість повітря. Використання цього показника?

Найпоширенішими фізичними процесами, які спричиняються під впливом зовнішнього середовища в товарах, є сорбція і десорбція водяної пари.
При сорбції (зволоженні) внаслідок підвищення вологості суттєво знижуються споживні властивості багатьох видів товарів. Так, при зберіганні кухонної солі в приміщеннях з високою вологістю повітря продукт сильно зволожується і може навіть зліплюватися. При підсиханні зволожена сіль кам’яніє, перетворюється на суцільну глибу. Підвищення вологості повітря негативно впливає на зміни зовнішнього вигляду, на зміну інших властивостей, що формують якість багатьох виробів: жолобляться і розклеюються музичні інструменти, корпуси телевізорів і радіоапаратури, знижується якість будівельних матеріалів, тривкість і яскравість барвників, якими пофарбовані тканини тощо. При сорбції вологи с повітря маса продуктів зростає: печиво, вафлі, сухарні вироби втрачають крихкість, стають м’якими, а борошно, цукор-пісок злежуються, втрачають сипкість.
Інтенсивність поглинання вологи товарами залежить від хімічного складу і структури виробу та від вологості навколишнього повітря.
Товари, виготовлені з гігроскопічних матеріалів, поглинають вологу з повітря. Так, вироби з целюлозних і білкових матеріалів, деревини, паперу, бавовни, льону, коноплі, шкіри, вовни, казеїну дуже гігроскопічні. Їх висока водопоглинаюча можливість обумовлюється ще й пористою структурою. Поглинання вологи цими товарами супроводжується змінами їх розміру, зниженням твердості і збільшенням розтяжності, знижується механічна міцність, а при коливаннях вологості папір і целофан набувають хвилястості. При зволоженні шкіряної підошви стійкість її до зношування знижується в 3-5 разів.
До інших фізичних змін, що обумовлюються підвищеною відносною вологістю повітря можна віднести утворення грудок в гігроскопічних хімікатах, сухих барвниках, розмокання миючих засобів, злипання кондитерських виробів, особливо карамелі, відпадіння і жолоблення етикеток, торговельних марок.
Підвищення вологості товарів може стати причиною рушійних хімічних і біохімічних процесів.
При низькій відносній вологості повітря відбувається зворотній процес – десорбції. Вода випаровується з товарів у навколишнє середовище. Зменшення вологості товарів від нормальної веде до негативних процесів: зменшується маса товару, зсідаються тканини, шкіряні вироби, знижується еластичність, плоди і овочі зморщуються, відбуваються негативні зміни в консистенції, що погано впливає на смаковитість харчових продуктів. Тобто, і при десорбції відбуваються втрати якості і маси товару.
Звідси випливає, що в кожному товарі слід підтримувати задану оптимальну вологість - що є однією із засад запобіганню збитків при товаропросуванні.
Для того, щоб правильно керувати процесом товаропросування необхідно мати чітке уявлення про закономірності взаємодії між товаром і навколишнім середовищем.

3. Суть, мета і значення кодування товарів?

Кодуванням називається процес надання кодового позначення об’єкта або угруповання в вигляді знаку або групи знаків за встановленими для даної системи кодування правилами. Знаки, які застосовуються в кодовому позначенні, називаються алфавітом коду. Він може бути цифровим, буквеним або змішаним. Порядок розміщення знаків у кодовому позначенні відображає його структуру, а місце в ньому знака – розряд коду. Кодове позначення дозволяє одночасно визначати закодований об’єкт. Інформативність коду залежить від відношення кількості закодованих ознак до кількості знаків – довжини кодового позначення.
Метод кодування може застосовуватися без попередньої класифікації об’єктів реєстраційні методи) або ґрунтуватися на попередній їх класифікації (класифікаційні методи). При класифікаційній системі кодуються ознаки класифікації або групування, залежні від попередніх ознак (послідовна система кодування), або незалежні (паралельна система кодування).
Метод кодування повинен забезпечувати:
* використання для алфавіту коду десяткових цифр, найзручніших для ручної і машинної обробки інформації, та досягнення мінімальної довжини позначення;
* відображення необхідної інформації про об’єкти і їх однозначне розпізнавання;
* наявність достатнього резерву для кодування нових об’єктів, ознак і угруповань без порушення структури класифікатора.
Порядковий метод кодування полягає в наскрізній послідовній порядковій реєстрації об’єктів. Відрізняється найбільшою повнотою і простотою розпізнавання об’єктів і найменшою довжиною коду, в якому, однак немає конкретної інформації про ознаки об’єкта.
При серійно-порядковому методі кодування використовується метод класифікації. Групи подібних об’єктів кодуються окремими розрядами за послідовно підпорядкованими ознаками, а в межах цих розрядів застосовується порядковий метод запису і кодування.
Послідовний метод кодування застосовується при ієрархічній системі класифікації. Кожний розряд означається цифрами. Код кожного підпорядкованого угруповання утворюється додаванням його цифри до коду угруповань, розташованих вище.
Паралельний метод кодування притаманний незалежним розміщенням ознак кожного угруповання і застосовується при фасетному методі класифікації. Метод має обмежені розпізнавальні можливості, більшу надлишковість, ніж інші, і використовується для машинної обробки інформації при вирішенні завдань, характер яких нерідко змінюється.
Для використання переваг кожного методу кодування і усунення їх недоліків найчастіше застосовують відповідні комбінації методів класифікації і кодування.
Штриховий код розміщується на упаковці товару і складається з послідовних вертикальних штрихів і прогалин між ними різної ширини. Під штрихами розміщуються цифри. Перші дві-три цифри – це код країни (префікс),який присвоюється Міжнародною організацією з товарної нумерації – Асоціацією ЕАН. Префікс України – 482. Решта знаків присвоюється національними організаціями. В Україні це доручено Торгово-промисловій палаті.
Наступні чотири цифри – код виготовлювача товару, потім – код товару (п’ять цифр) і остання цифра – контрольне число для перевірки достовірності коду шляхом автоматизованого зчитування.
На товарах, які мають обмежену площу для маркування, наприклад сигаретах, застосовується скорочений варіант коду без позначення виробника товару.

ВИСНОВКИ

Потреба є необхідною властивістю функціонування і розвитку всіх живих систем. Ця властивість визначається природою тих процесів, які відбуваються в системі, що й відображає їх сутність. Людина може існувати і розвиватися лише за відповідних внутрішніх і зовнішніх умовах, внаслідок власної діяльності і взаємодії з навколишнім середовищем, здійснюючи з ним постійний обмін необхідними речовинами, життєвою енергією та інформацією, що відповідає певному становищу людини в системі самого середовища.
В кожному товарі слід підтримувати задану оптимальну вологість - що є однією із засад запобіганню збитків при товаропросуванні.
Для того, щоб правильно керувати процесом товаропросування необхідно мати чітке уявлення про закономірності взаємодії між товаром і навколишнім середовищем.
Кодуванням називається процес надання кодового позначення об’єкта або угруповання в вигляді знаку або групи знаків за встановленими для даної системи кодування правилами. Знаки, які застосовуються в кодовому позначенні, називаються алфавітом коду. Він може бути цифровим, буквеним або змішаним. Порядок розміщення знаків у кодовому позначенні відображає його структуру, а місце в ньому знака – розряд коду. Кодове позначення дозволяє одночасно визначати закодований об’єкт. Інформативність коду залежить від відношення кількості закодованих ознак до кількості знаків – довжини кодового позначення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Жук Ю.Т., Жук В.А., Кисляк Н.К., Кушнір Н.К., Орлова Н.Я., Салашинський М.А. Теоретичні основи товарознавства, Київ: Укоопосвіта, 2000; 331с.
2. Скібинський С. В. Маркетинг, Львів: Місіонер, 2000; 640с
3. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг, Київ: КНЕУ, 1998; 120с
4. Оснач О.Ф., Товарознавство: Навчальний посібник, Київ: Центр навчальної літератури, 2004; 219 с.
5. Справочник товароведа, Москва: Экономика, 1990
6. Болотников А.А. Товароведение, Киев: МАУП, 1999

Скачати реферат:
Скачать этот файл (potreba-spozhivachiv-koduvannya-tovariv.doc)potreba-spozhivachiv-koduvannya-tovariv.doc66 Kb
 
загрузка...