Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Облік бартерних операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності
Українські реферати - Зовнішньоекономічна діяльність
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   
Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Облік бартерних операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності

Контрольна робота з дисципліни «Облік та аналіз ЗЕД»

ЗМІСТ

Вступ
1. Суть, задачі обліку бартерних операцій
2. Об’єкти, суб’єкти бартерних операцій
3. Особливості обліку бартерних операцій
4. Облік ПДВ при бартерних операціях
Практична частина
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг контрольної роботи - 15 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Історично найпершим, а в сучасних умовах – досить розповсюдженим видом міжнародної торгівлі є зустрічна торгівля, яка полягає в натуральному обміні товарами.

Зустрічна торгівля – це вид зовнішньоторгівельної діяльності, при здійснені якої в договорах (контрактах) фіксуються тверді зобов’язання експортерів та імпортерів здійснити повний або частково збалансований обмін товарами. В останньому випадку різниця у вартості покривається платежами в грошовій формі.

Зустрічна торгівля в сучасних умовах отримала новий зміст та подальший розвиток в міжнародному товарообміні. На її долю припадає від 25 до 30% обсягу міжнародних операцій, що зумовлено низкою факторів.

1. Суть, задачі обліку бартерних операцій   

Зустрічна торгівля може здійснюватися в різних формах: операції, які передбачають участь продавця в реалізації власних товарів, операцій в рамках промислового співробітництва та операції натурального обміну.

Передумови розповсюдження зустрічної торгівлі:
- особливості світової фінансово-платіжної ситуації:
* можлива не конвертованість внутрішніх валют;
* структурна нестача іноземної валюти;
* наявність великого зовнішнього боргу;

- штучне завищення курсу місцевої валюти, що призводить до завищення імпортних та експортних цін;
- високий рівень інфляції у країнах, що розвиваються, та в країнах з перехідною економікою;
- широкі між фірмові ринкові відносини, що призводить до обмеження та ускладнення міжнародної конкуренції, приховування реальних експортних цін;
- протекціонізм, як засіб активного просування національних товарів на світові ринки;
- можливість зниження ризику при погашенні заборгованості за імпортовані товари, порівняно грошовими коштами.

Найбільш поширеною формою зустрічної торгівлі у зовнішньоекономічній діяльності України є бартерні операції.

Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» під бартером (товарним обміном) розуміють господарську операцію, що передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) в будь-якій формі, відмінній від грошової, включаючи будь-які види заліку за погашення взаємної заборгованості, у результаті яких не передбачається зарахування коштів на рахунки продавця для компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг).

Відповідно до Закону України «Про регулювання товаробмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» товаробмінна (бартерна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності – це один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб’єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі. Схематично зазначений обмін відображено на рис. 1.

(Рис. 1.) Порядок здійснення бартерних операцій

Усі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право на проведення товарообмінних (бартерних) операцій. З метою збільшення надходжень в Україну валютних коштів, стабілізації грошової національної одиниці та оздоровлення фінансово-банківської системи держави в цілому Кабінет Міністрів України має право визначити перелік товарів (робіт, послуг), якими заборонено проводити товарообмінні (бартерні) операції у галузі зовнішньоекономічної діяльності. Окрім того, чинним законодавством України передбачено обмеження строків розрахунків за бартерними договорами та встановлена відповідальність за їх порушення.

2. Об’єкти, суб’єкти бартерних операцій

Об’єктами обліку бартерних операцій є майно та джерела його утворення, які беруть участь у здійсненні бартерних операцій, господарські процеси, які є сукупністю бартерних операцій та їх результатів.

Відповідно до Господарського кодексу України та Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», суб’єктами бартерних операцій можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, зокрема:

- фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;
- юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об’єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об’єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб’єктів господарської діяльності;
- об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, осіб, що не с юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими нормативними актами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;
- структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення, тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України;
- спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України;
- інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені чинним законодавством України.

Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ними статусу юридичної особи (тобто з моменту державної реєстрації) і тільки в тому випадку, якщо установчими документами передбачено положення про те, що підприємство має право займатись зовнішньоекономічною діяльністю. Реєстрації в інших органах влади такі підприємства не потребують.

Фізичні особи мають право проводити бартерні діяльність, якщо вони:
1) постійно проживають на території України;
2) досягли громадянської дієздатності згідно з законами України (18 років).

Однак слід пам’ятати, що:
1) фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України, мають право займатися бартерними операціями тільки у випадку, якщо вони є суб’єктами господарської діяльності згідно із законом держави, у якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якої є;
2) відповідно до Цивільного кодексу України, за наявності письмової згоди батьків-усиновлювачів, опікуна або органу опіки і піклування фізичній особі, яка бажає займатися підприємницькою діяльністю, може бути надана повна громадянська дієздатність і при досягненні нею шістнадцятирічного віку.
Операторами валютних відносин є резиденти і нерезиденти (табл. 1.).

(Таблиця 1.)
Перелік осіб, які можуть бути резидентами і нерезидентами

Залежно від того, проводиться зовнішньоекономічна діяльність підприємствами самостійно або через посередників, в міжнародній торговельній практиці використовуються два основні методи здійснення бартерних операцій.

Прямий метод здійснення бартерних операцій найчастіше використовується фірмами, що займаються торгівлею промисловою сировиною на підставі довгострокових контрактів, при експорті великогабаритного та дорогого обладнання, стандартного багатосерійного обладнання через власні закордонні філії та дочірні компанії, при закупівлі сільськогосподарських товарів безпосередньо у виробників.

Прямі зв’язки мають ряд переваг: більш тісні контакти з контрагентом, краще знання кон’юнктури ринку, більш швидше пристосування своїх виробничих потужностей до потреб споживачів.

Непрямий метод здійснення бартерних операцій також має свої переваги: власна мережа обслуговування, добрі зв’язки, знання ринку та підприємства. Укладають договори з посередниками при реалізації неосновної продукції, на віддалених, важкодоступних і погано вивчених ринках, ринках малої місткості, при відсутності власної збутової мережі в країнах-імпортерах і у випадках монополізації великими торговельно-посередницькими фірмами ввезень в країну.

3. Особливості обліку бартерних операцій   

В бухгалтерському обліку бартерні операції відображаються як за експортними, так і за імпортними операціями. Після здійснення бартерної операції відображається залік взаємних вимог суб’єктів бартерного контракту.

Особливостями бухгалтерського обліку бартерних операцій є:
- відсутність розрахунків з іноземними контрагентами в грошовій формі;
- визначення моменту відвантаження продукції на експорт моментом її реалізації;
- облікове відображення розрахунків х іноземним партнером на двох субрахунках: 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядниками» і 362 «Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками»;
- кредиторська заборгованість іноземному партнеру та товари, що імпортуються, повинна дорівнювати контрактній вартості відвантаженої на експорт продукції;
-  обмін може бути здійснений як подібними, так і неподібними активами.

Подібні об’єкти – це об’єкти, які мають однакове функціональне призначення й однакову справедливу вартість.
Відповідно до П(С)БО 15 «Дохід», при обміні продукцією (товарами, роботами, послугами, іншими активами), яка подібна за призначенням і мас однакову справедливу вартість, дохід не визнається.

Справедлива вартість – це сума, за якою може бути здійснено обмін активу в результаті операції між поінформованими, зацікавленими та незалежними сторонами.
Так як дохід при обміні подібними активами не визнається, не можуть бути визнані й витрати, оскільки витрати визнаються в періоді визнання доходу, для отримання якого вони здійснені.

На відміну від обміну подібними активами, при обміні неподібними активами дохід визнається. Згідно з П(С)БО 15 «Дохід», сума доходу за бартерним договором визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, які отримані або будуть отримані підприємством і які зменшені або збільшені, відповідно, на суму переданих або отриманих коштів або їх еквівалентів. Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або будуть отримані за бартерним договором, достовірно визначити неможливо, дохід визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім коштів та їх еквівалентів), переданих за цим бартерним договором.

Особливу увагу слід приділити визначенню первісної вартості отриманих за бартерним контрактом активів.
Отримані товарно-матеріальні цінності в бухгалтерському обліку оприбутковуються за первісною вартістю, яка при здійсненні бартерної операції з подібними активами дорівнює балансовій вартості переданих товарно-матеріальних цінностей. Якщо балансова вартість переданих товарно-матеріальних цінностей перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих товарно-матеріальних цінностей є їх справедлива вартість.

Якщо здійснюється обмін неподібними активами, то первісною вартістю виступає справедлива вартість переданих запасів, збільшених (зменшених) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що були передані (отримані) в процесі обміну.

Як визначено П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», немонетарні статті відображаються в обліку за валютним курсом на дату здійснення операції та не перераховуються на дату балансу і на дату здійснення операції. Бартерна операція за відвантажені активи не передбачає отримання грошових або прирівняних до них коштів, тобто заборгованість є немонетарною, отже, перерахунок у зв’язку зі зміною валютного курсу не здійснюється. У зв’язку з цим заключна бартерна операція відображається за курсом, що діяв на момент здійснення першої операції.

4. Облік ПДВ при бартерних операціях   

У разі ввезення (імпорту) товарів за бартерними договорами сума ПДВ розраховується аналогічно до ввезення (імпорту) товарів за договорами купівлі-продажу.

У випадку отримання послуг (робіт) податкове зобов’язання не сплачується. В податковому періоді, у якому здійснено попередню оплату або підписано відповідний документ, суму ПДВ слід відобразити у складі податкових зобов’язань звітного періоду. В наступному періоді ця ж сума ПДВ відображається у складі податкового кредиту.

Операції з вивезення за межі митної території України товарів, а також надання нерезидентам робіт (послуг), що підлягають споживанню за межами митної території України, оподатковуються аналогічно до експортних операцій. Особливістю бартерних операцій є те, що у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума ПДВ, сплачена (нарахована) у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку.

Валові доходи визнаються за правилом «першої події». Оскільки бартерна операція не передбачає зарахування коштів від покупця, першою подією завжди буде відвантаження товарів (надання робіт, послуг).

Датою збільшення валових витрат платника податку при здійсненні ним операцій з особами, які є нерезидентами, є дата фактичного оприбуткування товарів, а для робіт (послуг) – дата їх фактичного отримання, незалежно від наявності їх оплати (у тому числі часткової чи авансової).

При здійсненні бартерної операції валові доходи та валові витрати в іноземній валюті визначаються шляхом їх перерахунку в гривні за офіційним курсом НБУ на дату їх отримання, і не підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною курсу НБУ.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Підприємством на УМВБ продано 10000 доларів США балансовою вартістю 54700 грн. за біржовим курсом 5,55 грн. за 1$. Комісійна винагорода банку становить 250 грн. відобразити господарські операції у бухгалтерському і податковому обліку згідно діючого законодавства.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 
загрузка...