Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Економічна безпека. Забезпечення економічної безпеки
Українські реферати - Економіка
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Економічна безпека. Забезпечення економічної безпеки

Контрольна робота. Предмет - «Економіка». Виконана на підставі підручників, додаткових матеріалів на замовлення. У контрольній є практичний матеріал - задача: таблиця, формули, розрахунки. Ключові слова та фрази: економічна безпека підприємства, безпека підприємницької діяльності, забезпечення економічної безпеки. Обсяг - 25 сторінок. Формат - Word (.doc).

ЗМІСТ

Вступ
1. Фактори та загрози, що впливають на економічну безпеку
2. Поняття економічної розвідки. Матриця взаємовідносин суб’єктів ринку
3. Задача: Розрахувати інтегральний коефіцієнт фінансової стійкості (Z) виробничого підприємства за звітний і наступний за ним рік. Зробити висновок щодо фінансової стабільності підприємства.
Висновки
Список використаної літератури

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Ступінь криміналізації економіки, масштаби її «тіньового» сектора перетворилися на одну з головніших загроз національній безпеки держави.
Практична діяльність служби економічної безпеки суб'єктів підприємництва завжди повинна ґрунтуватися на використанні типових технологічних і функціональних схем, процедур та дій. Загальний алгоритм дій охоронного характеру служби економічної безпеки може включати відповідні технологічні операції, з реалізацією їх у такій послідовності.

1. Розробка та здійснення системи запобіжних, профілактичних заходів передбачає діяльність служби економічної безпеки із:
- всебічного вивчення контрагентів;
- проведення поглибленого аналізу умов укладання договорів та контрактів;
- забезпечення дотримання правил роботи з конфіденційною інформацією;
- захисту комп'ютерних систем та інші заходи.
Всебічна перевірка контрагентів - одна з важливих функцій служби економічної безпеки. Надійність контрагента є запорукою стабільного бізнесу. Проте не завжди очікувані надії збуваються, а бажане стає дійсністю. На ринку працюють різні фірми, компанії, кредитні установи тощо. Тому спеціалісти служби економічної безпеки підприємства повинні володіти знаннями ознак, що знижують надійність контрагента і можуть бути, як мінімум, підставами для відмовлення від підписання з ним договору, угоди чи контракту.
До таких ознак можуть бути віднесені:
• відсутність у фірми власного приміщення або фірма орендує приміщення;
• невідповідність юридичної адреси фірми її фактичному місцезнаходженню;
• наявність в установчих, цивільно-правових, товарних чи розрахункових документах контрагента таких ознак підробок, як: підчищення, дописки, травлення, додрукування на друкарських машинках, підробки печаток і штампів, підробки підписів;
• у штаті фірми відсутні співробітники-виконавці, лише керівники;
• відсутність руху грошових коштів на розрахунковому рахунку;
• несвоєчасність розрахунків з бюджетом, банками;
• установлені непоодинокі факти зриву строків постачання сировини, продукції, товарів;
• фірма зареєстрована в офшорній зоні;
• негативна інформація про керівника фірми як особу та як партнера;
• керівник фірми зареєстрований /прописаний/ в іншому регіоні. Крім того, співробітники служби економічної безпеки повинні вивчати ринок, здійснювати збір інформації про своїх ділових партнерів та її аналіз з метою виявлення неплатоспроможних або ненадійних ділових партнерів, встановлювати обставини неправомірного використання в підприємницькій діяльності фірмових знаків і найменувань, факти несумлінної конкуренції, а також розголошення зведень, що становлять комерційну таємницю тощо.
Одною з умов ефективної роботи служби економічної безпеки щодо попередження ризиків у майбутньому та їх негативного впливу на результати господарської діяльності підприємства є створення власної картотеки (банку даних) клієнтів за ознаками їх надійності.
Ці заходи здійснюється регулярно і постійно. Однак навіть найкраща система запобіжних заходів не може передбачати, а тим більше перебороти раптово виникаючі нестандартні погрози, що можу завдати значної шкоди фірмі, наприклад шахрайського характеру. Для протидії цим погрозам необхідно застосовувати специфічний механізм. Відмінною рисою цього механізму є: по-перше, обов'язкове реагування на кожен випадок шахрайських погроз; по-друге, створення на підприємстві обстановки нетерпимості до осіб, що вчинили протиправні дії; створення серед працівників підприємства такого клімату, що дозволяв би полегшити людям можливість повідомлення про вчинене протизаконне діяння.
Проте, при розробці та здійсненні системи запобіжних, профілактичних заходів необхідно виходити з того, що, яку б модель забезпечення економічної безпеки не обрав підприємець (власник чи керівник фірми), необхідно враховувати той факт, що організація ефективної такої системи обійдеться набагато дешевше, ніж боротьба з наслідками вже вчинених правопорушень тобто реалізованих погроз.

2. Попереджувальна робота з персоналом фірми та забезпечення комерційної таємниці.
На стан економічної безпеки підприємства значною мірою впливає рівень забезпечення кадрової складової, яка зорієнтована на роботу з персоналом підприємства. Вона включає в себе вирішення питань із планування, організації та управління персоналом (підбір, розстановка, організація праці, підвищення кваліфікації, навчання кадрів та забезпечення мотивації до праці). Переважно негативний вплив на економічну безпеку здійснюють обставини, пов'язані з недостатньою кваліфікацією співробітників, їх нездатністю, й головне їх небажанням приносити користь підприємству, на якому вони працюють. У цьому плані, не можна зневажати й таким мотиваційним фактором, як відчуття співробітниками своєї соціальної захищеності та їх забезпеченості соціальними благами.
До безпосередніх суб'єктів попереджувальної роботи належать категорії працівників, що мають доступ до конфіденційної (у тому числі комерційної чи банківської) інформації, і які можуть бути потенційними джерелами її розголошення або інших протиправних дій /шахрайства, розкрадання матеріальних цінностей та грошових коштів тощо/. До складу такої категорії працівників підприємства, відносять, насамперед, обліково-бухгалтерських працівників (бухгалтери, касири, матеріально-відповідальні особи), осіб, які за посадою мають право користуватися печатками, бланками, працівників комп'ютерних підрозділів та ін.
У сфері роботи з персоналом працівники служби економічної безпеки повинні перевіряти не тільки виконання вимог щодо збереження співробітниками підприємства комерційної таємниці, але і їх відношення до виконання своїх функціональних обов'язків, попереджувати та викривати випадки безпідставного інтересу до результатів роботи інших підрозділів.
Ознаками, що вказують на можливе розголошення конкретними працівниками підприємства конфіденційної інформації або вчинення ними корисливих зловживань, інших неправомірних дій, які загрожують економічній безпеці підприємства, є такі:
- раптовий інтерес працівника до конфіденційної інформації інших підрозділів, що містить комерційну таємницю;
- у спілкуванні з колегами по роботі явно виражена невпевненість або почуття страху за своє майбутнє;
- різке збільшення витрат співробітником на придбання дорогих товарів, автомобіля, нерухомості тощо.
Як свідчить практика, потенційними правопорушниками частіше всього можуть бути особи, які мають: значні матеріальні утруднення; схильність до азартних ігор, пияцтва, наркотичної залежності; важко хворих близьких родичів; часто змінюють місце роботи, а також психічно неврівноважені.
В умовах конкурентної боротьби кожна фірма, кожне підприємство змушене вирішувати такі дві життєдайні проблеми.
Перша - пов'язана з своєчасним одержанням всебічної й точної інформації про діяльність конкурентів. Друга проблема пов'язана з захистом власної конфіденційної інформації. Таким чином, кожна фірма одночасно може бути як об'єктом, так і суб'єктом економічної розвідки.
Така ситуація примушує власника фірми, її керівника та керівника служби економічної безпеки багато часу приділяти роботі з персоналом. В іншому випадку, при бажанні, співробітник у силу корисливих або інших мотивів без коливань може розголосити відомості, що містять комерційну таємницю, і перешкодити цьому не зможуть ніякі, навіть дорогі засоби захисту. За даними наукових досліджень проблем забезпечення економічної безпеки, збереження конфіденційної інформації на 80% залежить від правильного підбору, розстановки та виховання персоналу підприємства чи фірми.
Зазвичай, погрози конкурентів, що спрямовуються на вивідування через персонал фірми конфіденційної інформації, що містить комерційну таємницю можуть реалізовуватися шляхом:
- запропонування більш високої посади співробітникам фірми, які володіють конфіденційною інформацією;
- прямого підкупу співробітників фірмами конкурентів;
- засилання агентів до конкурентів;
- шантажу співробітників фірми;
- таємного спостереження за співробітниками конкурентів;
- іншими способами.
Не останню роль у справі забезпечення комерційної таємниці відіграє технологічний порядок прийому нового співробітника на роботу, пов'язану з допуском до конфіденційної інформації. Цей етап є найбільш відповідальним.
Насамперед, кадровими підрозділами разом з відповідними службами підприємства повинні бути розроблені посадової інструкції, в яких відображаються особливості роботи на тій чи іншій посаді й наводяться вимоги до кандидатів на посаду. Ці вимоги включають не тільки формальні вимоги такі, як: стать, вік, освіта, досвід роботи тощо, але і низку морально-психологічних якостей, якими повинен володіти кандидат. Слід зазначити, що морально-психологічні якості кандидата не менш важливі, ніж професійні.
Наступним етапом є підбір кандидатів на вакантну посаду. При цьому методи підбору кандидатів можуть бути різноманітними. Перевага варто віддавати тим методам, що виключають або мінімізують можливість проникнення несумлінних людей, людей, які можуть представляти інтереси конкурентів або кримінальних структур. Менш небезпечними у вирішенні цього питання є такі шляхи підбору кадрів:
• пошук кандидатів через служби зайнятості, кадрові агентства та інші аналогічні установи;
• пошук кандидатів серед студентів та випускників вищих навчальних закладів;
• підбір кандидатів за рекомендаціями фірм-партнерів;
• підбор кандидатів за рекомендаціями надійних співробітників своєї фірми.
У разі необхідності кадровим апаратом фірми можна зробити запит на попереднє місце роботи чи навчання кандидата, з метою одержання характеристики його морально-ділових якостей. Для отримання відомостей про наявність судимостей необхідно скористатися послугами органів внутрішніх справ.
Підрозділи органів внутрішніх справ можуть надавати на платній основі письмові довідки про відсутність чи наявність судимості громадянам або організаціям на їх запит, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ» від 11 грудня 1999 р. № 2266, а також згідно з «Порядком і розмірами оплати робіт та використання коштів, отриманих від послуг, пов'язаних із збиранням, пошуком, підготовкою, створенням та наданням запитуваної письмової інформації, а також з наданням інших послуг інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ», затвердженого спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 15 березня 2000 р. № 152/52/29 з наступними змінами і доповненнями.
Після ознайомлення з документами кандидата, а кандидата - з вимогами, що пред'являються до нього, працівником кадрової служби фірми проводиться співбесіда з кандидатом на роботу. Кандидат заповнює анкету й проходить професійне та психологічне тестування.
У випадку успішного проходження кандидатом перевірки і визнання його достойним відповідній посаді, з ним укладається трудовий договір (контракт), в якому повинен бути відображений пункт про зобов'язання працівника не розголошувати конфіденційну інформацію (комерційну таємницю).
З метою перевірки на практиці відповідності кандидата займаній посаді, дотримання ним вимог щодо роботи з конфіденційною інформацією, він зараховується на посаду з іспитовим терміном, після закінчення якого приймається остаточне рішення про прийом кандидата на постійну роботу.
Певну загрозу економічній безпеці підприємства можуть представляти також наслідки звільнення працівника, що мав справу з конфіденційною інформацією. Працівник, що звільнився і, який не мав обов'язків перед фірмою щодо нерозголошення комерційної таємниці, може поділитися цінними відомостями не тільки з конкурентами але і кримінальними угрупованнями.
Саме з метою зниження небезпеки від таких наслідків, працівник при звільненні попереджається про недопущення використання конфіденційних відомостей у своїх корисливих інтересах чи інтересах інших осіб і дає підписку про нерозголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) після його звільнення протягом визначеного терміну. В іншому випадку всі збитки заподіяні фірмі внаслідок розголошення комерційної таємниці, можуть бути стягнені у судовому порядку, а особа може бути притягнена до кримінальної відповідальності.

3. Забезпечення комп'ютерної безпеки.
Серед заходів служби, спрямованих на забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності все більшого значення набуває забезпечення комп'ютерної безпеки. Всезростаюче використання  локальних  мереж  та  мереж  Internet  в  діяльності суб'єктів підприємницької діяльності для отримання, обробки і збереження інформації створюють якісно нові погрози щодо конфіденційної інформації й, зокрема інформації, яка містить комерційну чи банківську таємницю. Поширення набувають злочини, що вчинюються у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж, а також злочини, знаряддям вчинення яких є комп'ютер.
Захист комп'ютерних систем від несанкціонованого доступу є самостійною проблемою, від вирішення якої залежить стан економічної безпеки взагалі. Ця діяльність тісно пов'язана з розробкою та реалізацією концепції інформаційної безпеки фірми, розробкою дієвих способів захисту від злочинних посягань.
Способи захисту поділяються на два види - організаційні і технічні.
Організаційні способи захисту пов'язані з обмеженням несанкціонованого доступу фізичних осіб до комп'ютерних систем шляхом відображення таких заборон в посадових інструкціях, складання та затвердження переліку виконавців і службових осіб, яким дозволено доступ до електронних носіїв інформації тощо.
Технічні способи захисту полягають у використанні програмно-технічних засобів, спрямованих, насамперед, на обмеження доступу користувача комп'ютерними системами фірми до інформації, з якою він за функціональними обов'язками не працює й до якої він не має права доступу.
На думку спеціалістів, межі удосконалення способів технічного захисту комп'ютерних систем не існує. Це самостійний напрям й самостійна галузь знань. Більш детально про способи технічного захисту інформаційно-комп'ютерних систем від злочинних посягань йдеться в спеціальній літературі. Проте, можна назвати деякі доступні для будь-якої фірми способи захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу, зокрема шляхом: застосування паролів та кодів при включенні блоку живлення при вході у систему та завантаженні програмного забезпечення користувача; екранування апаратури, приміщень, застосуванням генераторів шумів, проведення додаткових перевірок; застосування, за допомогою секретного криптографічного ключа спеціальної мітки, при використанні на документах відправника «цифрового підпису», яка нерозривно й логічно пов'язана з текстом.

ЗАДАЧА

Приватизоване виробниче підприємство «Полімер» має показники свої діяльності, наведені в табл. 1.

Таблиця 1.
Показники виробничо-фінансової діяльності підприємства «Полімер»

Розрахувати інтегральний коефіцієнт фінансової стійкості (Z) виробничого підприємства за звітний і наступний за ним рік. Зробити висновок щодо фінансової стабільності підприємства, враховуючи, що, якщо розрахунковий коефіцієнт перевищує 3, то підприємство досягло стабільного фінансового стану, коефіцієнт 1,8 і менше – свідчить про нестабільний фінансовий стан підприємства.

Рішення:
Інтегральний коефіцієнт фінансової стійкості знаходимо за формулою:

(Формула)

(Розрахунки) - коефіцієнт довгострокового залучення коштів у звітному та попередньому періодах;
(Розрахунки) - коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власними оборотними коштами у звітному та попередньому періодах;
(Розрахунки) - коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів у звітному та попередньому періодах;
(Розрахунки) - коефіцієнт реальної вартості майна;
(Розрахунки) - коефіцієнт постійного активу.

Розрахувавши інтегральний коефіцієнт фінансової стійкості, що дорівнює 0,98, ми можемо зробити висновок, що у даного підприємства не стабільний фінансовий стан.

 

 
загрузка...