Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Фінансове планування на підприємствах
Українські реферати - Фінанси підприємства
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Фінансове планування на підприємствах

Курсова з фінансів підприємства


ЗМІСТ

Вступ
1. Сутність фінансів комерційного підприємства
2. Планування потреби у фінансових ресурсах
3. Планування доходів підприємства
4. Фінансовий план підприємства
4.1. Зміст і завдання фінансового плану
4.2. Оперативне фінансове планування
5. Бюджетування в системі фінансового планування
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 47 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Основне призначення функціонування фінансів полягає в тому, щоб забезпечити підприємство необхідними фінансовими ресурсами, організувати безперервний обіг коштів та збільшити доходи від торговельно-господарської діяльності. Під фінансовими ресурсами розуміють грошові кошти, які знаходяться в розпорядженні підприємств, включаючи наявні резерви.
При функціонуванні підприємства відбувається безперервний кругообіг коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів, їх розподілу й використання. При цьому визначаються джерела коштів, напрями та форми фінансування, оптимізується структура капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками, покупцями продукції, державними органами (сплата податків), персоналом підприємства тощо. Усі ці грошові відносини становлять зміст фінансової діяльності підприємства, в основу якої покладено належне забезпечення фінансування суб'єкта підприємницької діяльності.
Фінансові ресурси є економічною основою для організації торговельної діяльності. Розміри та темпи росту товарообігу залежать від забезпеченості фінансовими ресурсами. З іншої сторони, ріст товарообігу та успішне виконання планів господарської діяльності забезпечує збільшення фінансових ресурсів та закріплення фінансового стану торговельних підприємств за рахунок росту прибутку від господарської діяльності.
Відповідно до джерел фінансових ресурсів фінансування поділяється на внутрішнє та зовнішнє. Внутрішнє фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних від діяльності самого підприємства: прибуток, амортизаційні відрахування, виручка від продажу чи здавання в оренду майна. Зовнішнє фінансування використовує кошти, не пов'язані з діяльністю підприємства: внески власників у статутний капітал (безпосередньо або у формі купівлі акцій), кредит, зобов'язання боржників тощо.
Отже, темою курсової роботи обрано питання: «Фінансове планування на підприємствах в умовах ринку».
Мета курсової роботи – визначити теоретичні аспекти фінансового планування на підприємствах в умовах ринку.
Предмет курсової роботи – фінансове планування на підприємствах.


Завдання курсової роботи:
- визначити сутність фінансів підприємства;
- з’ясувати основи планування потреби у фінансових ресурсах;
- визначити основні засади фінансового плану підприємства;
- надати характеристику бюджетуванню в системі фінансового планування.

ВИСНОВКИ

Отже в ході курсової роботи була визначена сутність фінансів. Отже, фінанси — складне, багатогранне явище. Має різноманітні ознаки та форми прояву. Термін "фінанси" походить від латинських слів "finantio", "financia" і означає: платіж на користь держави; обов'язкову сплату грошей.
Було з’ясовано основи планування потреби у фінансових ресурсах. Таким чином, під фінансовими ресурсами розуміють грошові кошти, які знаходяться в розпорядженні підприємств, включаючи наявні резерви. У процесі фінансового планування визначаються майбутні фінансові потреби: коли і які саме кошти будуть потрібні підприємству у плановому періоді.
В процесі роботи було визначено основні засади фінансового плану підприємства:
методологія фінансового планування спрямована на розробку фінансового плану, тобто конкретного документа у формі таблиць з цифрами. Вона містить у собі чотири блоки дій:
1) пізнання дії економічних законів розвитку фінансів;
2) вивчення тенденцій розвитку і стану об'єкта планування (конкретного фінансового показника);
3) організація фінансового планування за певними принципами;
4) організація фінансової діяльності суб'єкта, що господарює.
Фінансовий план служить необхідною умовою для раціональної організації роботи на всіх ділянках фінансово-господарської діяльності підприємства.
Також було надано характеристику бюджетуванню в системі фінансового планування. Поява поняття "бюджет" на рівні підприємства пов'язана зі зростанням ролі оперативного фінансового планування та управлінського обліку. Бюджет — це фінансовий план, який розробляється в цілому для підприємства, окремих бізнес-одиниць та для центрів фінансової відповідальності. Він є кількісним відображенням стратегії діяльності підприємства на основі кількісного визначення його цілей загалом, окремого бізнес-центру або центру фінансової відповідальності, взаємоузгоджує їхню діяльність, що гармонізує роботу підприємства, спрямовану на досягнення цілей підприємства в цілому, а не окремого підрозділу, мотивує менеджерів та працівників підприємства на досягнення запланованих показників діяльності, є інструментом контролю за діяльністю підприємства на визначений період часу.

 

 
загрузка...