Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Облік власного капіталу
Українські реферати - Фінанси підприємства
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Облік власного капіталу

Курсова з фінансів підприємства


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Облік власного капіталу
1.1. Облік статутного капіталу
1.2. Облік пайового капіталу
1.3. Облік додаткового капіталу
1.4. Облік резервного капіталу
1.5. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)
1.6. Облік неоплаченого капіталу
1.7. Облік вилученого капіталу
Розділ 2. Методика складання звіту про власний капітал
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг курсової - 32 сторінки

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


ВСТУП

Майно підприємства складається з різних об'єктів обліку - носіїв прав власності окремих суб'єктів. Права кожного власника на майно підприємства і на участь у його прибутках визначаються часткою і формою інвестованих коштів. Вони мають бути чітко відображені в бухгалтерському обліку на підставі відповідних документів. Розкриття цих прав — одне з найважливіших завдань фінансової звітності.
Дана тема є актуальною. Гарантією захищеності прав власності підприємства є власний капітал, зокрема зареєстрована його частка - статутний капітал.
Власний капітал — власні джерела фінансування підприємства, які без зазначення строку повернення внесені його засновниками (учасниками), або суми реінвестованого чистого прибутку, нагромаджені протягом строку існування підприємства, а також дарчий капітал.
Поняття «капітал» звичайно асоціюється з поняттям «власність». На момент утворення підприємства його початковий капітал втілений у активах, інвестованих засновниками (учасниками), і оцінюється вартістю майна підприємства. На цьому етапі, коли підприємство ще не має зовнішньої заборгованості (зобов'язань), основна облікова формула набуває вигляду: А = ВК, де ВК - власний капітал, оскільки зобов'язання (З) дорівнюють нулю. Таке трактування первісного статутного капіталу наведено в П(С)БО 2 «Баланс».
У процесі господарської діяльності у підприємства виникають зобов'язання перед юридичними та фізичними особами, які потребують певних дій у майбутньому з метою їх погашення. Зобов'язання є пріоритетними щодо вимог власників про розподіл прибутку та майна підприємства, тому власний капітал підприємства обчислюють як різницю між вартістю його майна та зобов'язаннями
Власний капітал підприємства є часткою в активах підприємства, яка залишається після відрахування його зобов'язань.
Сума власного капіталу - це абстрактна вартість майна; вона не є ні поточною ринковою, ні якоюсь іншою оцінкою для його власників, отже, не відображає поточної вартості прав власників фірми. На величину власного капіталу істотно впливають складові облікової політики підприємства, які стосуються принципів, методів і процедур, обраних для визнання й оцінки елементів і статей балансу, зокрема його активів і зобов'язань.
Водночас власний капітал є основою для започаткування і здійснення господарської діяльності будь-якого підприємства, одним із найістотніших і найважливіших показників, оскільки виконує такі функції:
1) довгострокове фінансування — знаходиться в розпорядженні підприємства необмежений час;
2) фінансування ризику — використовується для фінансування ризикованих інвестицій, на які можуть не погодитися кредитори;
3) самостійність і влада — розмір власного капіталу визначає міру незалежності та впливу його власника;
4) розподіл доходів і активів — частки окремих власників у капіталі підставою для розподілу фінансового результату, а також майна у разі ліквідації підприємства.
Зважаючи на актуальність даної проблеми темою курсового дослідження  обрано питання: “Облік власного капіталу”.
Проблема курсового дослідження – визначення шляхів формування та обліку власного капіталу.
Предмет курсового дослідження - теоретичні та практичні засади формування та обліку капіталу на підприємстві.
Мета курсового дослідження – теоретично та практично обґрунтувати шляхи формування та обліку власного капіталу.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні  завдання:
1. Опрацювати наукову  та методичну  літературу з поставленого питання;
2. Визначити нормативні  засади обліку власного та залученого капіталу;
3. З’ясувати методи  синтетичного та аналітичного обліку власного капіталу.

 

 
загрузка...