Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Методи дослідження фізичного здоров'я
Українські реферати - Фізична культура і спорт
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   
Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Методи дослідження фізичного здоров'я

Контрольна робота з дисципліни «Вступ до спеціальності» (вступ до фаху)

ЗМІСТ

Вступ
1. Метод індексів (показників)
2. Метод стандартів
3. Метод кореляції (за шкалою регресії)
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг контрольної роботи - 17 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Під фізичним розвитком розуміють комплекс морфофункціональних показників, які визначають фізичну працездатність і рівень вікового біологічного розвитку індивідуума в момент дослідження.
Життєдіяльність організму кожної людини, незалежно від її віку, статі й професії, характеризується тими морфологічними й функціональними властивостями та якостями, які передані батьками спадково (генотип), а також набуті після народження в певних умовах індивідуального розвитку (фенотип). Сумарний прояв цих властивостей і якостей у вигляді вікових особливостей нервово-психічної діяльності, фізичної сили й витривалості, які визначаються станом морфологічних і функціональних ознак, прийнято називати фізичним розвитком організму людини.

Фізичний розвиток - розуміння комплексне, тому й ознаки, які його характеризують, різні. Але як основні ознаки фізичного розвитку беруть довжину й масу тіла, обвід грудної клітки, життєву ємність легень, м'язову силу.
Відомо, що вплив генетичної програми і факторів зовнішнього середовища на фізичний розвиток неоднаковий у різні вікові періоди. Впливи соціально-економічних умов життя та інших факторів зовнішнього середовища найбільші сенситивні (чутливі) вікові періоди, коли інтенсивно відбуваються процеси росту й розвитку (грудний, підлітковий) вік або процеси інволюції (похилий і старечий вік).

1. Метод індексів (показників)      

1. Масо-ростовий показник (індекс Кетле):

(Формула) (1)

Якщо показник вищий за наведені дані, то це свідчить про надлишок маси і навпаки.

2. Росто-масовий показник:
Довжина тіла, см - 100 = масі тіла, кг. (2)
Цей найбільш простий і загальновідомий показник використовується лише для оцінки фізичного розвитку дорослих людей низького росту (155-165 см). При рості 165-175 см потрібно віднімати не 100, а 105 одиниць, при рості 175-185 см - 110 одиниць. Наприклад, прирості 173 см маса повинна дорівнювати 68 кг (173 - 105 = 68).

3. Показник процентного відношення м'язової сили до маси:

(Формула) (3)

Динамометрія сильнішої руки в середньому складає 65 -80 % маси у чоловіків і 48 - 50 % у жінок.

4. Показник міцності тілобудови (Піньє):

Х = Р - (В + О) (4)

де X – індекс;
Р - ріст (см);
В - маса тіла (кг);
О - обвід грудної клітки у фазі видиху (см).
Чим менша різниця, тим кращий показник (за відсутності ожиріння). Різниця менше 10 оцінюється як міцна тілобудова, від 10 до 20 - добра, від 21 до 25 - середня, від 26 до 35 - слаба, більше 36 - дуже слаба.

5. Коефіцієнт пропорційності (КП):

(Формула) (5)

де L1 - довжина тіла в положенні стоячи,
L2 - довжина тіла в положенні сидячи.
У нормі КП = 87-92%. КП має певне значення при заняттях спортом. Особи з низьким КП, мають при інших рівних умовах більш низьке розміщення центру ваги, що дає їм перевагу при виконанні вправ, які потребують великої стійкості тіла в просторі (гірськолижний спорт, стрибки з трампліну, боротьба). Особи з високим КП мають перевагу перед особами з низьким КП у стрибках, бігу. У жінок КП дещо нижчий, ніж у чоловіків.

2. Метод стандартів   

Нині для оцінки фізичного розвитку частіше використовується метод стандартів (середніх величин), розроблений на великій кількості антропометричних показників однорідних груп населення.

Оцінка фізичного розвитку проводиться в залежності від ступеня відхилення основних його ознак від середніх (стандартних) величин. Для цього необхідно:
1. Визначити вік досліджуваного в роках.
2. Знайти різницю між індивідуальними величинами росту, маси, окружності грудної клітки, ЖЄЛ, сили правої кисті та їх середніми показниками для даної віково-статевої групи.

3. Знайти частку від ділення отриманої вище різниці на величину середньо-квадратичного відхилення -  (сигма) кожного показника. Якщо отримана величина складає ±, то дана ознака фізичного розвитку вважається середньою (норма); якщо складає від 1 до 2, показник оцінюється вище або нижче середнього, якщо перевищує ±2, ознака оцінюється як висока або низька.

Наприклад, юнак 18 років, має ріст 182 см, масу 65 кг, окружність грудної клітки в паузі 84 см, ЖЄЛ 4600 мл, силу правої кисті 52 кг. Середні величини і (у вказаних ознак відповідно дорівнюють: 173,3 і 5,64 см, 66,0 і 7,3 кг, 89,53 і 4,46 см, 4500 і 600 мл, 48,01 і 5,97 кг (табл. 1).
Частка від ділення різниці між ростом досліджуваного і середньоарифметичною його величиною на  для росту склала (182 -173,) / 5,64 = + 1,59, для маси (65 -66,0) / 7,3= - 0,14, для обводу грудної клітки (84 - 89,53) / 4,46 = - 1,24, для ЖЄЛ (4600 - 4500) / 600 = 0,16, для правої кисті (52 - 48,01) / 5,97= 0,67.
Оскільки за норму прийнято вважати коливання в межах ±1, то ріст досліджуваного вище середнього, маса тіла – середня, обвід грудної клітки – нижче середньої, ЖЄЛ – середня, сила правої кисті – середня.

4. Після оцінки окремих показників необхідно дати загальну оцінку фізичному розвитку. При цьому оцінку довжини тіла дають окремо. Загальна оцінка фізичного розвитку дається за більшістю ознак, які дістали однакову оцінку. У тих випадках, коли маса або ріст досліджуваного високі, а функціональні ознаки низькі або нижчі середніх, то до загальної оцінки фізичного розвитку потрібно додавати слово дисгармонійний.

У нашому прикладі загальна оцінка фізичного розвитку даного досліджуваного така: фізичний розвиток середній, дисгармонійний, при рості вище середнього.

(Таблиця 1.)
Показники росту і маси тіла в дітей різних вікових груп (за ї. М. Воронцовим, А. В. Мазурі ним, 1980)

(Таблиця 2.)
Стандарти фізичного розвитку юнаків і дівчат

3. Метод кореляції (за шкалою регресії)   

Перевага даного методу полягає в можливості комплексної оцінки рівня фізичного розвитку, оскільки його показники (ріст, маса тіла, обвід грудної клітки) наведені у взаємозв'язку. Дуже важливо, що всі показники подані у відношенні до росту. Метод кореляції, тобто взаємозв'язку, дає можливість оцінити в об'єктивних кількісних показниках певні сторони біологічної організації людини. Зв'язок між числовими величинами двох антропометричних ознак виражається у математичній формі коефіцієнта кореляції, який позначається латинською літерою (r) і показує ступінь взаємозв'язку ознак, які вивчаються. Граничне значення r дорівнює +1; чим ближче г до одиниці, тим тісніший зв'язок між ознаками.

Наприклад, досліджуваний має вік 18 років, ріст 182 см, масу 65 кг, обвід грудної клітки в паузі 84 см, ЖЄЛ 4600 мл, силу правої кисті 52 кг.

(Таблиця 3.)
Таблиця оцінки фізичного розвитку (шкала регресії по росту) для чоловіків і жінок 18 років

(Таблиця 4.)
Таблиця оцінки фізичного розвитку (шкала регресії по росту) для чоловіків і жінок 19-20 років

(Таблиця 5.)
Таблиця оцінки фізичного розвитку (шкала регресії по росту) для чоловіків і жінок 21-25 років

Примітка. Таблиці 5-9 складені за даними Рязанського медичного інституту.

У таблиці знаходимо ріст 182 см і бачимо, що він належить до категорії вище середніх величин. У наступній графі знаходимо вагу, яка відповідає росту 182 см, і бачимо, що цьому росту відповідає маса 73,7 кг, фактична ж маса досліджуваного (65 кг) менша стандартної (73,7 кг) на 8,7 кг (65-73,7). Цю різницю потрібно розділити на часткову сигму маси ( = 5,34), що складає - 1,6 R. Значить, маса досліджуваного знаходиться в категорії нижче середніх величин. У наступній графі проти росту 182 см знаходимо відповідну йому величину обводу грудної клітки, вона дорівнює 92,3 см, тобто на 8,3 см більша від фактичної величини; провівши відповідні розрахунки, дістаємо: -8,3/4,4=-1,88 R, тобто обвід грудної клітки у досліджуваного нижче середньої величини. Аналогічно визначаємо, що сила правої кисті в досліджуваного середня, ЖЄЛ - середня. Отже, фізичний розвиток досліджуваного середній при рості вище середнього.

Деякі автори вважають, що для оцінки фізичного розвитку найкраще використовувати метод стандартів (порівняння вимірюваного показника із аналогічним середнім, отриманим під час обстеження великого контингенту осіб, згрупованих за статтю, віком та географічною зоною). Залежно від того, на скільки показник середньоквадратичних відхилень відрізняється від „стандарту", дається оцінка:

1) середній розвиток - це якщо величина за певною ознакою (чи сумою ознак) не відрізняється від середньої більше, ніж на ±0,5;
2) вище або нижче середнього - коли різниця із середніми статистичними величинами в межах ±0,5 до ±1;
3) високий, низький - коли різниця перевищує ±1, але не більше ±2;
4) дуже високий або дуже низький - коли різниця більша ±2 Антропометричні показники, зображені графічно за методом стандартів, утворюють антропометричний профіль. Такий профіль дає наочну уяву про динаміку фізичного розвитку досліджуваного.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Кафедра фізичної культури та валеології
АНТРОПОМЕТРИЧНИЙ ПРОФІЛЬ ФІЗИЧНОГО
РОЗВИТКУ
студента____________________________________________курс_______
група___________

(Таблиця)  

Визначення рівня фізичного стану за методикою О. А. Пирогової
Рівень фізичного стану (РФС) визначається за допомогою рівняння регресії:

(Формула) (6)

де ЧСС - частота серцевих скорочень за 1 хв. у стані спокою;
ATср. - середньодинамічний артеріальний тиск;
В - вік, років;
МТ - маса тіла, кг;
Р - ріст, см.

(Формула) (7)

(Таблиця 6.)
Оцінка рівня фізичного стану

Кількісна експрес-оцінка рівня фізичного здоров'я у чоловіків та жінок (за Г. Л. Апанасенко, Р. Г. Науменко, 1988)
В основу розробленої системи закладені показники фізичного розвитку (ріст, маса тіла, життєва ємність легень, кистьова динамометрія), стан серцево-судинної системи в спокої і у відновному періоді після дозованого фізичного навантаження. Експрес-скринінг заснований на залежності між загальною витривалістю, об'ємом фізіологічних резервів і проявом економізації функцій кардіореспіраторної системи (Г. Л. Апанасенко, 1985).

Критерієм резерву та економності функцій серцево-судинної системи є час відновлення частоти серцевих скорочень (ЧСС) до вихідного рівня після дозованого фізичного навантаження (20 присідань за 30 секунд) і подвійний добуток у спокої, величина якого визначається за формулою (Д. М. Аронов і співав., 1982):

(Формула) (8)

де ЧСС - частота серцевих скорочень за хвилину,
АТС - систолічний артеріальний тиск.


(Таблиця 7.)
Експрес-оцінка рівня фізичного здоров'я у чоловіків та жінок
(за Г. Л. Апанасенко, Р. Г. Науменко, 1988)

Примітка:
МТ - маса тіла,
ЖЄЛ - життєва ємність легень,
ДК - динамометрія кисті,
ЧСС - частота серцевих скорочень,
АТС - артеріальний тиск систолічний,
Специфіка виду спорту накладає свій відбиток на організм спортсмена. Це виявляється як у своєрідності зовнішньої форми, пропорції тіла, так і певних змінах серцево-судинної, дихальної систем, опорно-рухового апарату.

(Таблиця 8.)
Середні величини показників фізичного розвитку спортсменів

ВИСНОВКИ

Для характеристики фізичного розвитку досліджуваного використовують різні показники, які відображають рівень фізичного та нервово-психічного розвитку. Але не можна розглядати кожний показник ізольовано один від одного. Загальна оцінка розвитку буде найбільш достовірною, коли показники аналізуються разом один з одним і у зв'язку з іншими ознаками.

Оцінку проводять шляхом порівняння показників фізичного розвитку досліджуваного з середніми показниками тієї віково-статевої групи, до якої він належить. Для цього використовується метод Мартіна (метод стандартів) або метод оцінки за шкалою регресії (метод кореляції). Метод стандартів більш простий, але менш точний, так як при цьому кожен показник фізичного розвитку досліджуваного оцінюється самостійно, без урахування взаємозв'язку між окремими показниками. При оцінці фізичного розвитку спортсмена необхідно враховувати й морфологічні ознаки, характерні для даного виду спорту.

У кінці XIX на початку XX ст. великого розповсюдження набула методика оцінки фізичного розвитку за різними індексами, виведеними шляхом довільного порівняння різних антропометричних ознак. Але більшість цих індексів науково не обґрунтовані, тому вони мають відносне значення і в спортивній медицині можуть бути використані лише для орієнтовної оцінки фізичного розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 
загрузка...