Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Методика викладання іноземної мови в початковій школі
Українські реферати - Педагогіка
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

Методика викладання іноземної мови в початковій школі


ЗМІСТ

Вступ
1. Методичні аспекти проведення уроку іноземної мови в початкових класах
2. Зорові опори для розвитку діалогічного мовлення на початковому етапі
3. Розвиток діалогічного мовлення за допомогою зорових опор при використанні буквених ігор
Висновки
Список літератури
Обсяг роботи - 21 сторінка

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Дивіться також:
Навчання іноземної мови. Методи навчання
Курсова робота - Використання віршів та пісень на уроках іноземної мови у початковій, основній та старшій школах
Курсова робота - Методика викладання аудіювання в школі
Курсова робота - Навчання письма на уроках англійської мови у початковій, середній та старшій школах

(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Урок іноземної мови в початковій школі як основна організаційна одиниця навчального процесу є його частиною і водночас самостійною, цілісною ланкою. До нього ставляться ті ж загальнодидактичні й методичні вимоги, що й до всього навчального процесу.
Щоб визначити методичне забезпечення уроку його структурні компоненти, треба насамперед виділити для кожного головне завдання, пам'ятати, що багатопредметність змісту початкової освіти об'єктивно вимагає різних методів навчання і різного рівня опрацювання різного матеріалу. Враховуючи це, слід збагачувати власний арсенал способів організації провідних видів діяльності учнів на уроці, впливати на мотивацію учіння, бачити наступність і перспективність у засвоєнні основних понять кожної теми.
Основними критеріями класифікації уроків іноземної мови в початкових класах є цілі уроків та ступінь сформованості навичок і вмінь. На цей час в методиці узвичаєно поділ уроків на два основних типи. Перший тип - уроки, що спрямовані на формування мовленнєвих навичок користування мовним матеріалом. На таких уроках має місце ознайомлення з новим мовним матеріалом та тренування з метою його використання в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Проте тут може мати місце і практика на основі засвоєного матеріалу. Другий тип - це уроки, що спрямовані на розвиток мовленнєвих умінь. На уроках цього типу переваж практика в мовленнєвій діяльності.

Система методичних прийомів викладання іноземної мови, які розробила Федорова Л.І. (вчитель загальноосвітньої школи № 8) одержала широке схвалення серед вчителів школи та району. Спостереження за процесом навчання по зоровим опорам показали, що вони дозволяють зробити мову учнів швидкою та логічною, підвищують граматичний рівень знань учнів, їх письмової мови, відпрацьовують в учнів стійке позитивне відношення до навчання, роблять знання вагомими, посилюють товариську взаємодопомогу, підвищують якість домашньої підготовки, зникає формалізм при оцінюванні знань учнів, вирішується проблема ліквідації прогалин у знаннях учнів.
Ця система роботи дозволяє вирішити проблеми, які актуальні для сучасної методики викладання іноземної мови:
1) навчання з допомогою зорових опор зв’язним висловлюванням і розповідям по навчальним темам і підтемам, а також читання з виділенням основного змісту прочитаного;
2) систематичне повторення (взаємоконтроль);
3) система оцінювання;
4) робота з попередження та ліквідації прогалин у знаннях.
Вчителька продумує тексти монологічного мовлення, які вона бажає почути від учнів у процесі чи в кінці своєї роботи над темою. Реальні висловлювання можуть відрізнятися від тих, які очікувалися, вони бувають різні по кількості речень, лексичному наповненню, кількості помилок, але основні віхи, які планувала вчителька зберігаються. Вона вибирає ключеві слова і словосполучення, цифри, дати, які мають важливе значення для змісту розповіді. Таким чином, вона визначає зорові опори, тобто мінімальні елементи конспекту. Потім вчителька приступає до роз положення опор в потрібній послідовності, робить необхідні упрощення і скорочення, конспект стає простим, бо вона передає окремі ключеві слова простими малюнками чи умовними позначками.
По кожному опорному сигналу при розповіді учні складають одну чи більше фраз, тільки в окремих випадках декілька опорних сигналів можуть бути використані для побудови однієї і тієї ж фрази.
Групи зорових опор, об’єднані однією підтемою, виділяють в конспекті у виді «блоків».
Робота з опорним конспектом проводиться за таким планом:
1. Вчителька коротко пояснює роботу з зоровою опорою.
2. Вивішує на дошці різнокольорову його копію – «опорний конспект».
3. Розповідає інформацію по зоровій опорі.
4. Клас говорить тільки ті фрази, де треба відпрацювати звука, лексичні та граматичні явища. Велика увага приділяється інтонації вчителя.
This is a school. And this is a classroom. This is a lamp. The lamp is white. This is a wall. The wall is white too. And this is a window. This is a blue wall. This is a desk. The deck is green. This is a picture. This is a picture too. And what is this? This isn’t a picture. This is a map.
Now I count from one to ten: one, two…
This is a blackboard. The blackboard is brown. What’s this? Oh, this is a duster (And this is a table). The table is brown. This is a chair. The chair is brown and blue. This is a desk. The desk is green too. This is a pencil-box. This is a black pencil. This is a blue pencil. This is a yellow pencil. And this is a red pencil.
This is a pen. This is a blue pen. This is a copy-book. It’s red. This is a seat. The seat is yellow.
5. Учитель робить розповідь другий раз.
6. Відповідає найсильніший учень.
Клас говорить за учнем.
7. Відповідають всі учні.
Таким чином, вчителька значно полегшує навчальний процес, оскільки підказує учням внутрішню схему висловлювання.

Навчання мовлення передбачає створення в учнів навички користуватися іноземною мовою і формування механізмів породження підготовленого мовлення. Навички і вміння непідготовленого мовлення, його спонтанність, темп розвиваються на основі діалогу, навички і вміння підготовленого мовлення з його ініціативністю, логічністю, послідовністю – на основі монологу.
Враховуючи те, що навчання непідготовленого мовлення вимагає великих зусиль учнів, вчителька розробила зорові опори для керування мовною діяльністю на початковому етапі. Використовуючи їх, учитель виступає одночасно в ролі режисера, слухача і суфлера, залучає учнів до роботи, активізує їх, зосереджує їхню увагу, попереджає відхилення від теми, прогнозує труднощі в змісті та мовні помилки. Разом з учителем учні опрацьовують мовні структури. В учнів також формуються мовні уміння, фонетичні та граматичні навички. Змістом мікродіалогу є відомості про себе, про своє життя, сім’ю, друзів, їхню роботу, інтереси, а також вираження свого ставлення до думки співрозмовника.
Оскільки мовна структура, яка повинна стати еталоном спілкування, не зразу утримується в пам’яті дитини, особливе значення мають спеціальні зорові опори, з допомогою яких учні жвава, емоційно, швидко реагують на репліку співрозмовника, уточнюють і аргументують свої відповіді, трансформують одну мовну структуру в іншу або складають діалоги за аналогією. Створення діалогу із складових частин, що їх учні формують на основі виробленого вміння реплікувати, тобто реагувати на репліку, на наш погляд, найефективніше на початковому етапі. Мета реплікування як прийому навчання в поєднанні з зоровими опорами – навчити учнів за мовним стимулом спонукаючої репліки швидко знаходити з комплексу відповідних реплік найбільш точну.
Спостереження показують, що на основі зорових опор учні за  8-10 хвилин складають 35 мікродіалогів, які включають близько 250 реплік-стимулів та реплік-реакцій. Використання зорових опор дає можливість утримувати увагу учнів, які починають вивчати іноземну мову, протягом порівняно довгого часу, що безумовно, сприяє розвитку їхньої пам’яті і формуванню практичних умінь та навичок.

У вітчизняній методиці викладання іноземної мови в початковій школі існують різні способи оптимізації навчальної діяльності в тому числі за допомогою гри.
Серед великої різноманітності ігор особливе місце займають буквені ігри (World Games).
Однак, як показують результати проведеного нами дослідження, незважаючи на розважальну і дидактичну цінність буквених ігор у процесі навчання іноземної мови, вони досить обмежено застосовуються у практиці роботи викладачів. Причиною цього є відсутність інформації про номенклатуру буквених ігор, їх характеристики, правила і т. п. Спеціальний пошук системного опису буквених ігор в англомовній та вітчизняній літературі не дав результатів і викликав необхідність провести детальне дослідження цієї групи ігор. Пропонований типологічний атлас буквених ігор є першою публікацією такого роду, що ґрунтується на результатах дисертаційного дослідження і має на меті познайомити викладачів з різноманітністю і методичною організацією буквених ігор. Як практичний додаток наводимо автентичні матеріали ігор, які використовуються у навчанні англійської мови на початковому, середньому і старшому ступенях.
Дослідивши механізм комбінаторних перетворень в буквених іграх, ми звернулись до теорії сполучень, яка входить до розділу елементарної алгебри, що вивчає операції з кінцевими множинами. Потім, взявши за основу методичну інтерпретацію текстів буквених ігор, ми об’єднали ігри в групи і на цих засадах склали їх типологічний атлас. До цієї групи входять анаграми (перестановка букв, сполучень), мета грами (заміна букв у словах), логогрифи (перестановка і відкидання елементів), словесне лото (підстановка елементів, яких не вистачає), паліндроми (читання слова зліва направо і справа наліво). Друга група ігор – головоломки, де на відміну від буквених задач вводиться додатковий елемент складності – особливе розміщення слів, які потрібно відгадати. До цієї групи відносяться кросворди, чайнворди, файнворди, ребуси, арифмогрифи та криптограми. Особливу групу складають шаради.

Розглянемо кожну групу докладно...

 

 
загрузка...