Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Розучування віршів і пісень англійською мовою в старшому дошкільному віці
Українські реферати - Педагогіка
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Розучування віршів і пісень англійською мовою в старшому дошкільному віці

Курсова робота з педагогіки


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Засвоєння лексичного матеріалу дітьми дошкільного віку
1.1. Методична інтерпретація лексики
1.2. Послідовність засвоєння форми лексичної одиниці
1.3. Способи семантизації слів і словосполучень
1.4. Акт ознайомлення з лексичною одиницею і процес її засвоєння
1.5. Послідовність опрацювання лексичної одиниці
Розділ 2. Розучування  віршів та пісень англійською мовою в старшому дошкільному віці
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Обсяг курсової роботи - 34 сторінки

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36


Похожі роботи:
Курсова робота - Використання віршів та пісень на уроках іноземної мови у початковій, основній та старшій школах

Також дивіться:
Навчання іноземної мови. Методи навчання
Методика викладання іноземної мови в початковій школі
Курсова робота - Методика викладання аудіювання в школі
Курсова робота - Навчання письма на уроках англійської мови у початковій, середній та старшій школах

ВСТУП

Нинішній спосіб викладання англійської мови в дошкільному закладі має створити умови для духовного самовдосконалення, самореалізації і самоутвердження дитини. Вихователь повинен будувати педагогічний процес не за принципом інформаційного повідомлення від суб'єкта до об'єкта в жанрі монологу, а діалогізації. Освіта мусить поставити в центр процес знаходження кожним істини, тобто шлях пізнання. О. Потебня сказав: «Знання відносне, тим часом як пошук істини нескінченний». Радість від шукання і пізнання істини називається інтелектуальним почуттям, яке необхідно плекати від самого дитинства. Тоді головним для вихователя стає залучення дитину до процесу пошуку.
Педагогічний процес будується за принципом діалогу, багатий на імпровізації. Тут не існує нормативної, однозначної істини. Важлива умова при цьому — ціннісно-смислова рівність дорослого й дитини, тобто кожен пізнає світ без обмежень. Це забезпечує можливість реалізації знаменитого положення Я. А. Коменського «навчати всіх усьому». Точкою відліку стає дитина і її рух у часі і просторі відносно себе самої. Для реалізації свого життя зараз і в майбутньому дитина мусить вибирати для себе той чи інший ідеал. Словесність відкриває безмежний світ, в якому можна «працювати над собою» — набувати знання, розвивати самоаналіз, саморефлексію, самосвідомість.

Темою курсової роботи обрано питання: «Розучування віршів і пісень англійською мовою в старшому дошкільному віці».
Предмет курсової роботи - методичні засади розучування віршів і пісень англійською мовою в старшому дошкільному віці.
Об’єкт курсової роботи - діти дошкільного віку.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
- Опрацювати наукову та методичну літературу з поставленого питання;
- З’ясувати основні методичні аспекти розучування віршів та пісень англійською мовою в старшому дошкільному віці;
- Визначити питання організації роботи вихователя з дітками в процесі розучування віршів та пісень англійською мовою в старшому дошкільному віці.

У процесі дослідження використано наступні форми наукового пізнання:
1. Робота з літературними джерелами;
2. Бесіда;
3. Спостереження;
4. Аналіз.

ДОДАТКИ

Принципи новизни, як один з принципів комунікативного підходу на уроці англійської мови


(Скорочений текст для ознайомлення)

Навчально-виховний процес є процесом спільної творчості педагога та учнів. Безумовно, творчі здібності учнів будуть розвиватися різними темпами. Зовсім несправедливою є вимога, щоб усі учні мали однакові успіхи з іноземної мови і мають вивчати її в однаково повному обсязі. Найважливішим є те, щоб прищепити дітям почуття того, що вивчення іноземної мови є приємним процесом. Це дуже суттєво для мотивації оволодіння дітьми іноземною мовою.

Сучасні методики викладення іноземної мови роблять наголос на важливості сприймання та розуміння мови на слух. На початковому ступені  вона навчає учнів слухати та розуміти тексти. Тексти мають бути автентичними і в той же час доступними за змістом та мовним складом. Завдання, що контролюють їх розуміння, можуть бути такі:
Послухати текст і на картках обвести кружечком відповідні слова
Five, pears, four, desks, washing, wearing
1. There are five pears on the table
2. He’s washing his hand
Послухати і дописати речення на картках (у зошитах)
I don’t like_________, I like________.
Визначити ключові твердження серед низки поданих
Визначити чи відповідає подана у завданні інформація змісту прослуханого (yes/ no answers).
Підібрати до запитань правильні відповіді з наведених у завданні.
Дати письмові відповіді на запитання, запитані на дошці тощо.

Творчі здібності формуються протягом всього життя людини. Якщо говорити про шкільний вік, то саме молодий шкільний і молодший підлітковий  є найсприятливішими для творчого розвитку дітей, їх здібностей до творчості. Саме у цей період активно розвивається уява, фантазія, творче мислення, помітно проявляється допитливість, формується вміння спостерігати, порівнювати, критично розцінювати події та вчинки людей.
У процесі навчально-пізнавальної діяльності через розвиток уміння формуються здібності учнів.
Формування умінь та навичок читання – одна з цілей оволодіння англійською мовою. Учень повинен навчитись розуміти основний зміст тексту, розуміти повністю інформацію, подану в тексті, та знаходити та розуміти необхідну чи цікаву інформацію.

Учням вона пропонує такі творчі завдання.
1. Завдання на формування допитливості
1.1. Завдання на розвиток здібності ставити проблемні запитання за текстом
Наприклад : сформулюйте запитання щодо проблеми, що розглядається в тексті, на які б ви хотіли отримати відповідь.
2.1. Завдання на розвиток здібностей усвідомлювати проблемну ситуацію, формулюючи її для себе та інших
Наприклад: яку проблему намагається розв’язати автор.
2. Завдання на формування гіпотетичності мислення, передбачати результати певної діяльності, вчинків, уміти знаходити способи розв’язання проблем, що виникають.
Завдання на розвиток здібностей логічно завершати художній текст чи знайти вихід з певної життєвої ситуації.
Наприклад: Спираючись на зміст тексту..., спробуйте розповісти (дописати) його кінцівку.
3. Завдання на розвиток здібностей активно оцінювати вчинки, характер героїв тексту
Наприклад: Що ви думаєте про героя оповідання?
Які вчинки вплинули на ваше ставлення до нього?
Чи подобається вам опис подій у тексті? Чому?
4. Завдання на розвиток фантазії, уяви
4.1. Завдання на розвиток здібностей описувати створені у уяві об’єкти навколишньої дійсності, образи героїв чи подій.
Наприклад: використовуючи текст, уяви собі зовнішність героя оповідання та опиши його.
4.2. Завдання на розвиток здібностей передавати думки, почуття, мотиви вчинків героя чи особи.
Наприклад: Уявіть, що ви герой цього оповідання, запишіть думки, які могли б виникнути у вас у даній життєвій ситуації.
Завдання на розвиток здібностей писати твори, спираючись на попередній досвід, об’єкти навколишньої дійсності.
Завдання спрямовані на розвиток здібностей самостійно створювати художній твір текст, або вірш.

Зміст таких творчих завдань викликає інтерес і дає змогу залучити всіх учнів до творчої діяльності. Кожен з учнів виконує завдання, спираючись на свої індивідуальні здібності.
Завдяки використанню різних видів творчих завдань можна істотно вплинути на розвиток творчих здібностей учнів у процесі вивчення іноземної мови.
Важливе значення має володіння письмом, тобто досягнення елементарної комунікативної компетенції, яка забезпечує учневі вміння точно стисло викласти думку на письмі.
Іноді вчитель пропонує учням написати творчу роботу на тему: “Все добре, що добре закінчується”, “Якби я опинився на безлюдному острові”, “Якби я не став президентом України”, “Я і моя сім’я”
Кожен учень індивідуальний, особливий, ні на кого не схожий. Педагогічна майстерність в тому, щоб настроїтися на внутрішній світ учня, зрозуміти свою унікальність, допомогти йому розвиватися.

Навчання учнів за цією методикою викладання іноземної мови, допомагає глибше усвідомити свою роль у житті, засвоїти специфічні для даного предмета вміння та навички, орієнтує на вибір професії, пов’язані з використанням знань певного профілю. Отже відбувається поглиблена професійна підготовка учнів.
Особливістю організації навчальної діяльності учнів у спеціалізованих класах є перенесення центру уваги з навчання на уміння, самостійне набуття знань у процесі переробки інформації.
Компетенція у говорінні включає компетенцію у діалогічному і монологічному мовленні тому вона формує у учнів уміння користуватись обома формами мовлення. Володіння говорінням вимагає від учня вміння:
Встановлювати та підтримувати контакти у розмові
Спонукати партнера до мовлення
Висловлювати свою думку
Обґрунтувати свою точку зору
Для розвитку діалогічного мовлення вона пропонує дітям такі види діалогу.
Діалог етикетного характеру
Діалог – запитування
Діалог – домовленість
Діалог - обмін думками, повідомленнями.

Завдання для партнерів є диференційованими:

Таблиця:

1. “Поясни, чому ти не займаєшся зимовим спортом”
2. “Переконай твого товариша у тому, що займатись зимовим спортом варто”  

Таблиця:

-----------Схема--------
Повідомлення | Запитання
Аргументація | Переконання
Посилання    | Заперечення

Головними завданням на уроці є не вчити, а навчити вчитись, підготувати учня до безперервного самостійного навчання. Проте слід зазначити, що здібності можна тренувати та вдосконалювати. Успіх залежить від соціального оточення, форми та методи навчання. Відсутність ранніх досягнень зовсім не означає, що здібності не виявляться у учня пізніше.
Допитливі та здібні діти не сприймають авторитетної педагогіки. Вони налаштовані на співпрацю. На деяких уроках або у деяких видах роботи вона іноді вона іноді відмовляється від системи оцінок. Про шкоду оцінок у будь-якому навчанні писали багато видатних учених. Якщо дитина, наприклад, шукає новий спосіб розв’язання завдання, але не знаходить його, яку оцінку їй ставити? Двійку? Для оцінок знань є інші способи: аналіз причин помилок і звернення до способу їх подолання.
Реалізація принципів педагогіки спільної творчості створює передумови для особистого зростання і реалізації творчого потенціалу учня.

 

 
загрузка...