Нові реферати

Реферати, контрольні, курсові регулярно поповнюються новими роботами. Хочете знати які роботи були додані в базу? Підпишіться на розсилку!Списки нових рефератів, висилатимуться на вашу електронну адресу!

загрузка...

Авторизациязагрузка...
Як скачати реферат?
Послуга «Реферат за SMS»
Унікальна можливість отримати готову (оформлену) курсову, контрольну роботу зі всіма необхідними для даної роботи елементами: таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал!

Для отримання послуги:

Скористайтеся формою від компанії «СМС Биллинг Украина» та відправте 1 SMS зі свого мобільного телефону. У відповідь, Вам прийде SMS-повідомлення, в якому буде вказано код доступу. Введіть код доступу на сайті та натисніть кнопку «Ввести». Вам буде відкритий доступ для завантаження роботи.

Вартість SMS: 15 грн. з урахуванням ПДВ.

Увага! Всі роботи індивідуальні, виконані на замовлення за допомогою підручників, посібників, додаткових матеріалів та перевірені викладачами!

Також є багато рефератів, які доступні для безкоштовного скачування, в цьому випадку, щоб скачати роботу Вам потрібно тільки зареєструватися на сайті.

Техподдержка сайта: sher@referat-ukr.com

Математичні методи в психології. Критерії відмінностей
Українські реферати - Психодіагностика
Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   
Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат)

Математичні методи в психології. Критерії відмінностей

Контрольна робота з психодіагностики

ЗМІСТ

Вступ
1. Алгоритми методів математичної обробки
2. Критерії відмінностей
Висновки
Список використаної літератури
Обсяг контрольної роботи - 15 сторінок

Для получения услуги выполните следующее:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд
Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»
Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Психодіагностика як галузь психологічного знання призначена для вимірювання, оцінки і аналізу індивідуально-психологічних і психофізіологічних особливостей людини, а також для виявлення відмінностей між групами людей, об'єднаних за якою-небудь ознакою.

Статистико-математичні методи застосовуються при обробці матеріалів психологічних досліджень для того, щоб витягувати з тих кількісних даних, які отримані в експериментах, при опиті і спостереженнях, можлива більше корисної інформації. Зокрема, в обробці даних, що отримуються при випробуваннях по психологічній діагностиці, це буде інформація про індивідуально-психологічні особливості випробовуваних. Психологічні дослідження зазвичай будуються з опорою на кількісні дані.

1. Алгоритми методів математичної обробки   

На сьогоднішній день відомі наступні методи математичної обробки:
1. Методи теорії корисності. Теорія корисності, викладена в роботі "Теорія ігор і економічна поведінка", носить аксіометричний характер. Автори показали, що, якщо переваги людей по відношенню до певних ігор (лотереям) задовольняють ряду аксіом, то їх поведінка може розглядатися як максимізація очікуваної корисності.

У роботах Дж. фон Неймана і О. Моргенштерна передбачається, що вірогідність дана як об'єктивно відомі величини. Д. Седвіж розробив аксіоматичну теорію, що дозволяє одночасно вимірювати корисність і суб'єктивну вірогідність. Це знайшло відображення в моделі суб'єктивної очікуваної корисності (СОК), де вірогідність вже визначається як ступінь упевненості в звершенні тієї або іншої події. Модель знайшла широке застосування серед економістів і розглядається ними як обгрунтований засіб вибору якнайкращих рішень. Гідністю моделі СОК є можливість заднім числом так підібрати параметри моделі СОК, що вона пояснює будь-який зроблений вибір.

СОК розглядається і в роботі Х. Райфа "Аналіз рішень: введення в проблему вибору в умовах невизначеності". Автором обгрунтований метод дерев рішень, суть якого полягає в розбитті завдання на ряд підзадач, а ті, у свою чергу, на інші підзадачі, і так далі. В результаті основне завдання представляється у вигляді дерева рішень (ДР). У частині вершин ДР вибір здійснюється безпосередньо ЛПР, в іншій частині - на основі суб'єктивної вірогідності звершення подій. ДР завершується результатами, кожному з яких приписується певна корисність. Вірогідність кожного результату підраховується як твір суб'єктивної вірогідності на шляху, що йде від вершини ін. Шляхом "згортання" ДР від кінця до початку вибирається результат з найбільшою суб'єктивною очікуваною корисністю. Метод дерев рішень дозволяє ЛПР, визначити оптимальну послідовність дій (стратегію) з урахуванням особистих оцінок і переваг. Вибрана стратегія буде "кращою" на даний момент з тих багато, які є в розпорядженні. "Кращою", в сенсі порівняння з безліччю стратегій, які варто було б розглянути, стратегія буде в тому випадку, якщо вона буде найбільш ефективною і раціональною в даній ситуації.

У основу багатокритерійної теорії корисності (БТК) покладена наукова праця Р. Кинні и Х. Райфа "Ухвалення рішень при багатьох критеріях: переваги і заміщення". Ученими робиться припущення, що варіанти рішень мають оцінки по багатьом критеріям. Як додаткові до загальних аксіом виступають аксіоми (умови) незалежності, на підставі яких доводяться теореми про вид функції корисності. Автори довели, що при виконанні умови строгої умовної незалежності по корисності, функція корисності має або аддитивний, або мультиплікативний вигляд, причому:

(Формула)

при
де:
- - вагові коефіцієнти критеріїв (0 ≤ К < 1);
- - функції корисності по i-му критерію;
- U - загальна функція корисності.
БТК, як і попередні методи, будується аксіоматичним способом. Як гідність МТП наголошується детальна опрацьованість процедур виявлення переваг ЛПР.

2. Методи теорії проспектів (ТП). Проспект - гра з імовірнісними результатами. У методах ТП враховується 3 поведінкових ефекту:
а) Ефект визначеності - тенденція надавати більші ваги детермінованим результатам;
б) Ефект віддзеркалення - до вимірювання переваг при переході від виграшів до втрат;
в) Ефект ізоляції - тенденція до спрощення вибору шляхом виключення загальних компонент варіантів рішення;
Методи теорії проспектів (ТП), також як і попередні методи, мають аксіоматичні основи. Недоліком є те, що даний метод не знімає всі проблеми, що виникають при вивченні поведінки людей в завданнях вибору рішення.
Головним недоліком всіх перерахованих аксіоматичних теорій є характер аксіом, що не перевіряє, що означає на практиці вимогу до людини приймати на віру правила раціональної поведінки, витікаючі з тієї або іншої теорії.

3. Методи ELECTRE. Французькою школою теорії ухвалення рішень, очолюваної Б. Руа, був запропонований конструктивний підхід до вироблення рішень, в рамках якого методи, моделі і концепції розглядаються як допоміжні засоби практичного аналізу ситуації. Ці засоби дозволяють, як з'ясувати цілі ухвалення рішення, так і краще зрозуміти переваги ЛПР. Недоліком методів ELECTRE є те, що вони є допоміжними засобами, а не способом вироблення кращого рішення як при аксіоматичному підході.

4. Метод аналізу ієрархій (МАІ). Часто використовуваний останнім часом метод ухвалення рішень - МАІ, що спирається на багатокритерійний опис проблеми, був запропонований і детально описаний Сааті Т. в своїй роботі "Ухвалення рішень: метод аналізу ієрархій". У методі використовується дерево критеріїв, в якому загальні критерії розділяються на критерії приватного характеру. Для кожної групи критеріїв визначаються коефіцієнти важливості. Альтернативи також порівнюються між собою по окремих критеріях з метою визначення кожній з них. Засобом визначення коефіцієнтів важливості критеріїв або критерійної цінності альтернатив є попарне порівняння. Результат порівняння оцінюється за бальною шкалою. На основі таких порівнянь обчислюються коефіцієнти важливості критеріїв, оцінки альтернатив і знаходиться загальна оцінка як зважена сума оцінок критеріїв.

Не дивлячись на те, що МАІ не має строгого наукового обґрунтування і більше примикає до евристичних методів, цей метод знайшов широке практичне застосування із-за своєї простоти і наочності. В ході детального дослідження МАІ був виявлений наступні істотні недоліки, такі як:
1. Розузгодження оцінок, пов'язане з труднощами оцінки відносин складних елементів, - 1-й вид розузгодження.
2. Розузгодження 2-го вигляду, пов'язане із запропонованою дискретною шкалою для оцінки елементів.
3. Різке збільшення кількості оцінок із збільшенням набору елементів. Не рекомендується набір елементів більше 9.
4. Перерахунок відносин значущості елементів і їх важливість здійснюється наближеним методом.

5. Евристичні методи. До евристичних методів відносять наступні методи:
• метод зваженої суми оцінок критеріїв.
Кожній альтернативі дається числова (бальна) оцінка по кожному з критеріїв. Критеріям приписується кількісні ваги, такі, що характеризують їх порівняльну важливість. Ваги умножаються на критерійні оцінки, отримані числа підсумовуються - так визначається цінність альтернативи. Далі вибирається альтернатива з найбільшим показником цінності.
• метод компенсації.
Даний метод використовується при попарному порівнянні альтернатив.
Гідністю всіх евристичних методів є простота і зручність, а основним недоліком те, що всі вони не мають наукового обґрунтування.

Таким чином, проведений аналіз показав, що розглянуті методи, покладені в основу теорії ухвалення рішення, носять аксіоматичний і евристичний характер, тобто не мають строгого наукового доказу. Дані методи не дозволяють інтелектуалізувати процес ухвалення рішення, оскільки вироблення остаточного рішення завжди залишається за командиром. Тому, запропонований підхід, орієнтований на методи інтелектуального аналізу даних, необхідних ЛПР в процесі ухвалення рішення. Даний підхід ґрунтується на методах машинного навчання, які лежать в основі сучасних інформаційних технологій інтелектуальної обробки даних.

2. Критерії відмінностей   

G – Критерій знаків
Призначення: 
G-критерий знаків застосовується при з'ясуванні напряму зрушення при переході від першого вимірювання до другого на одній і тій же вибірці випробовуваних.
Обмеження:
Кількість вимірювань в кожному з двох вимірів не менше 5 і не більше 300, тобто  5 ≤ n1 ≤ 300  і  5 ≤ n2 ≤ 300.. 
Алгоритм використання:
1. перевірити виконання обмежень;
2. занести дані вимірювань в таблицю 1:

(Таблиця 1.)

Зрушення кількісно не підраховується, ставиться просто, знак різниці («+» або « - »), коли із значення «Після дії» віднімається значення «До дії». Якщо різниця ця рівна нулю, то в таблиці пишуть нуль.
3.  підрахувати кількість нульових реакцій n0 і відняти їх з об'єму вибірки п. Новий об'єм вибірки знайти по формулі: n = n - n0;
4.  визначити, які зрушень більше: позитивних або негативних. Вважати «типовими» ті зрушення, яких більше.  А «нетиповими» - ті, яких менше;
5. сформулювати гіпотези:
Але: Зрушення в типову сторону є випадковим;
H1: Зрушення в типову сторону є невипадковим.
6.  підрахувати кількість «нетипових» зрушень і знайти емпіричне значення G-критерія: G 5емп. рівно кількості «нетипових» зрушень;
7. по таблиці 1 застосування за значенням n знайти  G кр. (p ≤ 0,05) і G кр. (p ≤ 0,01), зобразити всіх набутих значень на осі значущості.


зона значущості          зона невизначеності           зона не значущості

G кр. (p  ≤  0,01)            G кр. (p ≤ 0,05)

(Рис.1.)

Якщо G  емп.  ≤  G кр.  на деякому рівні значущості, то H0 відкидається, а H1 приймається на цьому рівні значущості.
Якщо G  емп.  ›  G кр.  на деякому рівні значущості, то H0 приймається на тому ж рівні значущості. Чим менше G емп., тим більше ймовірно, що зрушення в типовому напрямі статистично достовірне.

Зауваження:
На практиці завжди бажано брати групу випробовуваних більше п'яти чоловік.

Т – критерій Вілкоксона
Призначення:
Т-критерий Вілкоксона застосовується для зіставлення показників, зміряних на одній і тій же вибірці, і дозволяє оцінити не тільки спрямованість зрушень, але і їх інтенсивність.

Обмеження: 
Об'єм вибірки повинен бути 5 ≤ n ≤ 50.
Алгоритм використання:
1.  перевірити виконання обмежень;
2.  помістити дані в таблицю 2, записавши в перший стовпець випробовуваних в якомусь певному порядку (або їх коди), в другій - результати першого виміру, а в третій - результати другого виміру:

(Таблиця 2.)

3.  обчислити різницю між значеннями di = «після» - «до» - «після» для кожного випробовуваного і занести в четвертий стовпець. Нульові зрушення, якщо вони вийшли, далі не розглядати, зменшити об'єм вибірки на кількість нульових зрушень n0. Новий об'єм вибірки n = n – n0.
У п'ятий стовпець записати модулі різниць: |di|, потім проранжировать їх, приписуючи меншому значенню менший ранг, а рівним значенням - рівні ранги. Результати ранжирування записати в шостий стовпець таблиці. Перевірити збіг суми рангів з розрахунковою сумою по формулі 1:

(Формула 1.)

4. визначити «типові» і «нетипові» зрушення («типові» - ті, яких більше, «нетипові» - ті, яких менше). Виписати ранги «нетипових» зрушень R нетипичн. у сьомий стовпець таблиці і підсумувати їх;
5. сформулювати гіпотези.
H0: Інтенсивність зрушень в типовому напрямі не перевищує інтенсивність зрушень в нетиповому напрямі.
Н1: Інтенсивність зрушень в типовому напрямі перевищує інтенсивність зрушень в нетиповому напрямі.
6. підрахувати емпіричне значення критерію по формулі:
Т емпур. = ∑ R нетип.

7. по n і таблиці 2 застосування знайти T кр. (p ≤ 0,05) и T (p ≤ 0,01).  Побудувати вісь значущості:


зона значущості          зона невизначеності          зона незначущості 

T кр. (p ≤ 0,01)         T кр. (p ≤ 0,05)

(Рис.2.)

Якщо  Т емп.  н Т кр. на   деякому рівні значущості, то Але відкидається і приймається Н1 на цьому рівні значущості.
Якщо Т емп. - Т кр. (p ≤ 0,05), то приймається Але.
Чим менше Т емп., тим більше ймовірно, що зрушення в типовому напрямі статистично достовірне.

L – критерій тенденцій Пейджа
Опис критерію  дається з використанням керівництва J. Green, M. D’Olivera (1989).
Призначення L – критерію тенденцій
Критерій L Пейджа застосовується для зіставлення показників, зміряних в трьох і більш умовах на одній і тій же вибірці випробовуваних.
Критерій дозволяє виявити тенденції у вимірюванні величин ознаки при переході від умови до умови. Його можна розглядати як продовження тесту Фрідмена, оскільки він не тільки констатує відмінності, але і указує на напрям змін.

Опис критерію тенденцій L:
Критерій дозволяє перевірити наші припущення про певну вікову або ситуативно обумовлену динаміку тих або інших ознак. Він дозволяє об'єднати декілька проведених вимірів єдиною гіпотезою про тенденцію зміни значень ознаки при переході від виміру до виміру. Коли б не його обмеження, критерій був би незамінний в "подовжніх" дослідженнях.
На жаль, наявні таблиці критичних значень розраховані тільки на невелику вибірку (n≤12) і обмежену кількість вимірів, що зіставляються (c≤6).
У випадку, якщо ці обмеження не виконуються, доводиться використовувати критерій χ²r    Фрідмана, розглянутий в попередньому параграфі.

У критерії L застосовується таке ж ранжирування умов по кожному випробовуваному, як і в критерії χ²r  . Якщо випробовуваний в першому досвіді допустив 17 помилок, в другому - 12, а в третьому - 5, то 1-й ранг отримує третя умова, 2-й ранг - друге, а 3-й ранг - перша умова. Після того, як значення всіх випробовуваних будуть проранжирування, підраховуються суми рангів по кожній умові. Потім всі умови розташовуються в порядку зростання рангових сум: на першому місці зліва опиниться умова з меншою ранговою сумою, за ним умова з наступною по величині ранговою сумою, і т. д., поки справа не опиниться умова з найбільшою ранговою сумою. Далі ми за допомогою спеціальної формули підрахунку L перевіряємо, чи дійсно значення зростають зліва направо. Емпіричне значення критерію L відображає ступінь відмінності між ранговими сумами, тому чим вище значення L, тим більше істотні відмінності.

Гіпотези:
Але: Збільшення індивідуальних показників при переході від першої умови до другої, а потім до третього і далі, випадково.
Н1: Збільшення індивідуальних показників при переході від першої умови до другої, а потім до третього і далі, невипадково.
При формулюванні гіпотез ми маємо на увазі нову нумерацію умов, відповідну передбачуваним тенденціям.

Обмеження критерію Пейджа:
1. нижний поріг - 2 випробовуваних, кожен з яких пройшов не менш 3-х вимірів в різних умовах. Верхній поріг - 12 випробовуваних і 6 умов (n≤12, c≤6). Критичні значення критерію L дані по керівництву J. Greene, М. D'Olivera (1989). Вони передбачають три рівні статистичної значущості: p≤0,05; p≤0,01; p≤0,001;
2. необхідною умовою застосування тесту є впорядкованість стовпців даних: зліва повинен розташовуватися стовпець з найменшою ранговою сумою показників, справа – з найбільшою.  Можна просто пронумерувати наново всі стовпці, а потім вести розрахунки не зліва направо, а по номерах, але так легко заплутатися.

 

 
загрузка...